3.1.4. Yasaklı objeler

Uyarı.
3.1.4.1. Türkiye'de Yandex Map Editor'de çizilmesi yasak objeler ve yerler:
 • Askeri eğitim ve atış alanları,
 • Askerlik şubeleri, askeri okullar ve hastaneler,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat teşkilatlarına bağlı her türlü bina/obje ve alan,
 • Askeri havalimanları, pistler ve bunların sinyalizasyon bölümleri, Askeri bölgelerdeki demiryolu istasyonları,
 • Askeri malzeme ve teknoloji üretimi yapan kurumların (ASELSAN, ROKETSAN vb.) her türlü üretim ve yönetim tesisi/alanı,
 • Sivil savunma bina ve alanları (sığınaklar gibi, afet durumlarında ve acil durumlarda sivil halkın kullanımına açılan objeler ve yerler),
 • Sahil güvenlik objeleri (sinyalizasyon, askeri fenerler, uçaksavarlar vb.), Gaz boru hatları, petrol boru hatları ve su boru hatları gibi her türlü boru hattı, elektrik ve enerji nakil hatları,
 • Ülke sınırlarını oluşturan çitler, bariyerler, engeller ve duvarlar.

Yukarıda belirtilen yasak obje ve yerlerin kendileri çizilemeyeceği gibi bunlara ait hiçbir bölüm, alt/üst kategori, ilişkili obje/yer ve özellik (ad, numara, konum, tip, tanımlayıcı vb.) haritaya eklenemez ya da çizilemez.

3.1.4.1. Yandex Map Editor'de çizilmesi yasak objeler:
 • Askeri eğitim ve atış alanları,

 • Askeri birlik pozisyonları,

 • Havaalanlarındaki kalkış pistleri ve bunların sinyalizasyon bölümleri,

 • Havaalanlarının servise özel alanlardaki özel kullanım ve servis yolları,

 • Askeri birliklerin ve diğer türlü özel objelerin bulunduğu alanlarda (örneğin, Rusya'da RosAtom'a ve Savunma Bakanlığı'na ait yerleşik ve diğer amaçlı alanlar da bunlara dahil sayılır) bulunan demiryolu istasyonları,

 • Sivil savunma amaçlı yapılar,

 • Sahil güvenlik sinyalizasyon işaretleri,

 • Gaz, petrol ve su boru hatları gibi her türlü boru hatları, elektrik ve enerji nakil hatları.

  Not.

  Bu yasak adı geçen obje alanlarındaki binalar için geçerli değildir.

 • Ülke sınırlarını belirten duvar ve bariyerler.

 • Devlet sınırları içinde faaliyeti resmi olarak yasaklanan kurumlar, ilgili devletin sınırları içinde haritada gösterilemez.

 • Uydu görüntülerinin “ bulanık” gösterildiği alanlarda hiçbir obje çizilemez.

  Bu tür bölgelerde haritaya zaten eklenmiş objeler düzenlenemez.

  Örneğin:

3.1.4.2. Yandex Map Editor'de haritaya eklenmesine izin verilen objelerin aşağıdaki özelliklerini belirtmek yasaktır:
3.1.4.2.1

Askeri üs ve birliklerin ve ayrıca diğer türlü özel objelerin (örneğin, Rusya'da RosAtom'a ve Savunma Bakanlığı'na ait yerleşik ve diğer amaçlı alanlar da bunlara dahil sayılır) türü, adı, numarası ve diğer her türlü kimlik belirleyicisi.

3.1.4.2.2

Obje adını,

 • objenin askeri amaçlı olduğunu açıklayacak şekilde belirtmek (askeri havaalanları, sudan havaya kalkış alanları, uzay fırlatma tesisleri, askeri fabrikalar gibi objeler için geçerlidir),
 • objenin askeri amaçlı bir objeyle olan bağlantısını açıklayacak şekilde belirtmek (askeri araştırma kurumları dahil olmak üzere, ismi askeri objeyle ilgisi olduğunu veya yakınındaki askeri objenin amacını açıklayan objeler için geçerlidir),
 • objenin MİT gibi istihbarat veya karşı istihbarat servisleriyle ilgisini açıklayacak şekilde belirtmek (devlet daireleri, hastaneler, eğitim veya bilimsel araştırma kurumları, müzeler vb. gibi, halk ziyaretleri veya başvurularına açık olan yerler bu kuralın dışındadır).
3.1.4.2.3

Askeri üs ve birliklerin ve ayrıca diğer türlü özel objelerin (örneğin, Rusya'da RosAtom'a ve Savunma Bakanlığı'na ait yerleşik ve diğer amaçlı alanlar da bunlara dahil sayılır) alanlarındaki belirli binaların amacını ayrıntılı açıklamak.

3.1.4.2.4

Köprü, baraj, enerji üretim ve nakil tesisi veya konut ile kamu hizmetleri gibi objelerin teknik özelliklerini belirtmek.

Teknik özelliklerini belirtilen kısmın, objenin resmi adının ayrılmaz parçası olduğu durumlar bu kuraldan istisnadır. Örneğin: Steel Rolling Mill-5000.

Ayrıca, rehberler, bilgi standları veya kitaplar gibi kullanılması halinde, kayak tesislerindeki hızlı teleferiklerin isimlerinde müşteriyi ulaştırma yüksekliğinin belirtilmesine de izin verilebilir. Örneğin: Сказка 1835 м ("Skazka 1836 m", 1835 m'lik Peri Masalı).

3.1.4.2.5

Mevcut navigasyon ve konum belirleme objelerinin isimlendirilmesi. Bu tür objeler “Diğer yapılar” türü objeler olarak çizilir ve belirlenir (ayrıntılar için 3.4. Binalar bölümüne gidin). Kullanımda olmayan deniz fenerleri ayrıca buna ek olarak “Yerler” kategorisi ve “Turistik mekan” türündeki objeler olarak da işaretlenir.

3.1.4.2.6

Havalandırma kuyusu binası, maden ocağı giriş yapısı vb. özel amaçlı binaları isimlendirme kuralları. Bu tür objeler “Diğer yapılar” veya “sanayi” türündeki objeler olarak belirlenir.

3.1.4.2.7

Endüstriyel iskelelerin, gemi kızak ve stoklarının isimlendirilmesi kuralları. Bu tür objeler “İskele” türü deniz ulaşım objeleri olarak belirlenir.