3.1.1. Haritalama objelerinin seçim kuralları

3.1.1.1

Haritaya somut olarak var olan objeler (evler, yollar, köprüler vb.) ile soyut olarak var olan objeler (yerleşik alanlar sınırları vb.) çizilir.

3.1.1.2

Çizilen objelerin tanımlanmış sınırları olması gerekir. Örneğin, bir mahallenin “civarını” çizemezsiniz çünkü bu durumda kesin sınırlardan bahsedemeyiz.

3.1.1.3

Aşağıda sayılanlar haricinde soyut objeleri (değiştirilmiş sınırlar, yıkılmış ya da proje halindeki binalar vb.) haritalandırmak uygun değildir.

3.1.1.3.1

Tamamen veya kısmen tahrip olmuş fakat halen oldukları yerde varlıklarını kalıntılar olarak sürdüren (örneğin bir binanın temeli) ve yerine hiçbir şey inşa edilmemiş veya inşa edilmekte olmayan objeler.

3.1.1.3.2

Herhangi bir tipteki inşa edilmekte olan objeler, şantiye alanının çitlerle çevrelenmesinden itibaren haritada çizilebilir.

Proje aşamasında olan objeler (inşaat aşamasına henüz geçilmemişse) çizilmez.

Not.

“Bina” türündeki obje yalnızca, temeli bulunduğu konumda atıldıktan sonra haritaya çizilebilir.

İnşa edilmekte olan yolların çizim kuralları, bkz. 3.3.2.13. Yapım aşamasında

İstisna olarak, projelendirilmiş fakat inşaatı henüz başlamamış bir sokakta adresler zaten belirlenmişse, projelendirilmiş yol bölümlerine Evet değeri verilir ve bu bölümler Yapım aşamasında şeklinde işaretlenerek haritaya eklenebilir.

3.1.1.3.3

Yıkık ya da tamamen tahrip olmuş objelerin oldukları yerde herhangi bir görünen kalıntı yoksa (uydu fotoğraflarından kullanılıyor olarak gözüküyorlarsa çizilmelidir) bunlar çizilmemelidir. Bu durumda Yıkık değeri seçilerek bina durumu güncellenir. Uydu fotoğrafları yenilendiğinde bu objeler silinmelidir.

3.1.1.4

Haritaya yalnızca sabit (taşınmaz) objeler çizilir.

Uçak, otomobil gibi mobil objeler yalnızca anıt gibi sabit bir objenin parçası, müzede bir sergi parçası ya da demir atmış bir geminin içindeki restoran ya da otel gibi sabit bir obje haline getirildiğinde haritaya çizilir.

Sabit objenin parçası olan mobil objeler, ait oldukları sabit objenin türünde kabul edilir. Örneğin, müzelerde sergilenen uçaklar, gemiler ve diğer sergi objeleri “Kültür ve eğlence” türüne girer (ayrıntılar için 3.6. Yerler ve 3.7. Alanlar bölümlerini okuyun).

Gerçekte mobil olmayan mobil objeler (örneğin, demir atmış bir geminin içindeki restoran ya da oteller) binalar olarak kendilerine uygun olan türde (restoranlar “Kültür ve eğlence”, yanaşma mavnaları ise “Konut” türünde) çizilir. Bkz. 4.2.1. Bina türü.

3.1.1.5

Geçici objeler (yunus akvaryumları, sirkler ve benzerleri) bir yerde 2 aydan fazla kalacaklarsa harita kategorilerinden “Yerler” altında çizilebilir.