3.3.5. Trafik seyir koşulları: örnekler

Trafik seyir koşulları, rotanın otomatik oluşturulması için kavşaktaki trafiği belirleyen trafik ışık ve işaretleri ve ayrıca zemindeki yol işaretleriyle ilgili bilgilere ihtiyaç duyulacağı karmaşık kavşaklar için belirtilmelidir.

Bu bölüm, aşağıdaki durumlar için trafik seyir koşulları belirtme örneklerini içerir:

Örnek 1. Kavşakta sağa dönüş yasağı

Kavşağın önünde, zorunlu hareket yönlerini belirlemenin yanı sıra ayrıca sağa dönüşü de yasaklayan trafik işaretleri asılıdır:Kavşakta sağa dönüşlerin yasaklandığını belirtmek için haritaya ilgili trafik işaretini ekleyebilirsiniz:Not. Bu örnek, karmaşık bir kavşakta uygulanan birkaç trafik seyir koşulundan sadece birini gösterir.

Örnek 2 Kavşakta sola dönüş yasağı

Kavşağın önünde, zorunlu hareket yönlerini belirlemenin yanı sıra ayrıca sola dönüşü de yasaklayan trafik işaretleri asılıdır:Kavşakta sola dönüşlerin yasaklandığını belirtmek için haritaya ilgili trafik işaretini ekleyebilirsiniz:Örnek 3. U dönüşü yasağı

Düz gitmeye ve sola dönmeye izin verilen bu kavşakta U dönüşü yasaktır:Bu durumu görselde gösterilen şekilde haritaya aktarabilirsiniz. Yasaklanan manevranın sola dönüş olmadığını ifade etmek için yasağı yeşil okların gösterdiği 2 şeride de uygulamanız gerekir:Örnek 4 U dönüşü yasağı (dönüş yasağı ve önerilen trafik yönleri)

Kavşağın önünde, sola dönüşü yasaklayan işaretin yanı sıra ayrıca zorunlu hareket yönlerini belirleyen ve U dönüşü yasaklayan trafik işaretleri asılıdır:Bu durumu görselde gösterilen şekilde haritaya aktarabilirsiniz:Örnek 5 Yolun ikiye ayırmasında ve yoldan çıkışlı kavşaklarda dönüş yasakları

Örnek 5.1. Yol ayrımı

Kavşağa doğru ilerleyen cadde kavşakta birkaç çıkış yoluna ayrılır. U dönüşü yasağı da bundan kaynaklanır:Yoldan çıkış yolları ayrıldığında U dönüşünün yasaklandığını belirtmek için haritaya görselde gösterildiği gibi ilgili trafik işaretini ekleyebilirsiniz:Not.

Bu tür bir yasak belirtilmediğinde ana yoldaki trafiğin yoğun olduğu durumlarda navigasyon uygulaması yasaklanmış manevrayı da içeren bir rota oluşturabilir.

Örnek 5.2

Çift çizgiyle çizilen 3 yol kesişerek yol çizgilerinin ikiye ayrıldığı kavşak:

Bu tür kavşak aşağıda gösterildiği gibi haritaya aktarılır. ortadaki yolların kesişmesinde dönüş/U dönüşü yasakları kırmızı oklarla gösterilir:

Örnek 5.3. Çıkış (bağlantı) yollu kavşak

Çıkış (bağlantı) yollu kavşak:

Burada uygulanan trafik koşulları haritaya aşağıda gösterildiği gibi haritaya aktarılır (yapılması yasak dönüşler kırmızı oklarla gösterilir):

Örnek 5.4

Tek çizgili 3 yol kesişerek yol çizgilerinin ikiye ayrıldığı kavşak:

Burada uygulanan trafik koşulları haritaya aşağıda gösterildiği gibi haritaya aktarılır (yapılması yasak dönüşler kırmızı oklarla gösterilir):

Örnek 6. İzin verilen U dönüşünde sola dönüş yasağı

U dönüşüne izin verilen bu kavşakta ağır taşıtlar için sola dönüş yasaktır:Bu durumu görselde gösterilen şekilde haritaya aktarabilirsiniz. Geçerli araç türleri alanında belirtilen seçenek, dönüş yasağının yalnızca kamyonlar için geçerli olduğu belirtir. Yasaklanan hareketin U dönüşü olmadığını ifade etmek için yasağı yeşil okların gösterdiği 2 şeride de uygulamanız gerekir:Örnek 7. Devamlı yol çizgilerinin kesik olduğu yerlerde izin verilen U dönüşü

Devamlı yol çizgilerinin kesik olduğu yerlerde izin verilen U dönüşü ilgili trafik koşuluyla belirlenir:

Örnek 8. İzin verilen (yasaklanmamış) U-dönüşü

U dönüşleri yasaklayan hiçbir trafik işareti bulunmadığı tek çizgili yolların kesişiminde dört adet “izin verilen U dönüşü” işareti koymanız gerekir:

Not.

U dönüşü ile sola dönüş yasağı işaretlerinin ve U dönüşünü ile sola dönüşü yasaklayan zorunlu hareket yönü işaretleri olmadığı tüm kavşaklarda U dönüşü yapılabilir.

Tek yönlü sokakla kesişim kavşaklarında da U-dönüşleri yasaklanmış olabilir.

Örnek 9. Trafik kurallarına göre bisikletçiler için sola dönüş yasağı

Bisikletçilerin sola dönüş yapmaların ve ortasında tramvay yollarının bulunduğu yollarda ile bu yönde birden fazla trafik şeridinin bulunduğu yollarda u dönüşü yapmaları yasaktır.

Bu nedenle, ortasında tramvay yolu bulunan bir yolla kesişen kavşakta bisikletçiler için sola dönüş yasağı uygulanmalıdır: