3.3.4. Trafik durumu

1. örnek. Kavşakta sağa dönüş yasağı

Moskova Şehri. Lomonosovski Prospekt üzerinden Leninski Prospekt kesişimine doğru ilerleyen trafik yönü aşağıdaki çizimde yeşil okla gösterilir:Not. Bu örnek, karmaşık bir kavşakta uygulanan birçok trafik koşulundan sadece birini göstermektedir.

Kavşağın önünde asılı ve zorunlu hareket yönlerini belirlemenin yanı sıra ayrıca sağa dönüşü de yasaklayan trafik işaretleri aşağıdaki görselde kırmızı oklarla gösterilir:Kavşakta sağa dönüşlerin yasaklandığını belirtmek için haritaya görselde gösterildiği gibi ilgili trafik işaretini ekleyebilirsiniz:Örnek 2 Kavşakta sola dönüş yasağı

Moskova Şehri. Udaltsova Caddesi üzerinden Prospekt Vernadskogo kesişimine doğru ilerleyen trafik yönü aşağıdaki çizimde yeşil okla gösterilir:Kavşağın önünde asılı ve zorunlu hareket yönlerini belirlemenin yanı sıra ayrıca sola dönüşü de yasaklayan trafik işaretleri aşağıdaki görselde kırmızı okla gösterilir:Kavşakta sola dönüşlerin yasaklandığını belirtmek için haritaya görselde gösterildiği gibi ilgili trafik işaretini ekleyebilirsiniz:Örnek 3. U dönüşü yasağı

Moskova Şehri. Bolşaya Dorogomilovskaya Caddesi üzerinden 2. Brianski Pereulok kesişimine doğru ilerleyen trafik yönü aşağıdaki çizimde yeşil okla gösterilir:Düz gidilmesine ve sola dönüşe izin verildiği bu kavşakta U dönüşü yapmak yasaktır:U dönüşlerinin yasaklandığını bildirmek için haritaya ilgili trafik işaretlerini ekleyebilirsiniz. Ayrıca yasaklanan hareketin sola dönüş değil U dönüşü olduğunu ifade etmek için yasağı yeşil okların gösterdiği gibi karşıdan gelen şeride de uygulamanız gerekir:Örnek 4 U dönüşü yasağı (dönüş yasağı ve önerilen trafik yönleri)

Moskova Şehri. Vavilova Caddesi üzerinden caddenin Lomonosovski Prospekt ve Nahimovski Prospekt ile kesişimine doğru ilerleyen trafik yönü aşağıdaki çizimde yeşil okla gösterilir:Sola dönüşü yasaklayan işaretin yanı sıra, yeşil oklarla gösterilen trafik işaretleri zorunlu hareket yönlerini belirler ve ayrıca U dönüşünü de yasaklar:Bu durumu görselde gösterilen şekilde haritaya aktarabilirsiniz:Örnek 5 Yolun ikiye ayırmasında ve yoldan çıkışlı kavşaklarda dönüş yasakları

Örnek 5.1. Yol ayrımı

Moskova Şehri. Sevastopolski Prospekt üzerinden Perekopskaya Caddesi kesişimine doğru ilerleyen trafik yönü aşağıdaki çizimde yeşil okla gösterilir:Kavşağa doğru ilerleyen Perekopskaya Caddesi kavşakta birkaç çıkış yoluna ayrılır. U dönüşü yasağı da bundan kaynaklanır:Yoldan çıkış yolları ayrıldığında U dönüşünün yasaklandığını belirtmek için haritaya görselde gösterildiği gibi ilgili trafik işaretini ekleyebilirsiniz:Örnek 5.2

Çift çizgiyle çizilen 3 yol kesişerek yol çizgilerinin ikiye ayrıldığı kavşak:

Bu tür kavşak aşağıda gösterildiği gibi haritaya aktarılır. ortadaki yolların kesişmesinde dönüş/U dönüşü yasakları kırmızı oklarla gösterilir:

Örnek 5.3. Çıkış (bağlantı) yollu kavşak

Çıkış (bağlantı) yollu kavşak:

Burada uygulanan trafik koşulları haritaya aşağıda gösterildiği gibi haritaya aktarılır (yapılması yasak dönüşler kırmızı oklarla gösterilir):

Örnek 5.4

Tek çizgili 3 yol kesişerek yol çizgilerinin ikiye ayrıldığı kavşak:

Burada uygulanan trafik koşulları haritaya aşağıda gösterildiği gibi haritaya aktarılır (yapılması yasak dönüşler kırmızı oklarla gösterilir):

Örnek 6. İzin verilen U dönüşünde sola dönüş yasağı

Moskova Şehri. Rusakovskaya Caddesi üzerinden Malenkovskaya Caddesiyle kesişime doğru ilerleyen trafik yönü aşağıdaki çizimde yeşil okla gösterilir:U dönüşü izin verilen bu kavşakta ağır taşıtlar için sola dönüş yasaktır:Ağır taşıtlar için sola dönüş yasağını belirtmek için haritaya görselde gösterildiği gibi trafik koşullarını belirtebilirsiniz. U dönüşünün yasak olmadığını göstermek için yasağın uygulandığı yol kesimlerinin ikisi de seçilmiştir:Örnek 7. Devamlı yol çizgilerinde kesik olduğu yerlerde izin verilen U dönüşü

Moskova Şehri. Glavmosstroya Caddesi'nin devamlı çizgi kopukluğundaki trafik koşulları:

Örnek 8. İzin verilen (yasaklanmamış) U dönüşü

U dönüşleri yasaklayan hiçbir trafik işareti bulunmadığı tek çizgili yolların kesişiminde dört adet izin verilen U dönüşü işareti koymanız gerekir:

Not.

U dönüşü () ve sola dönüş () yasağı işaretlerinin ve U dönüşünü ve sola dönüşü yasaklayan zorunlu hareket yönü işaretlerinin (, , ) olmadığı tüm kavşaklarda U dönüşü yapılabilir.

Tek yönlü sokakla kesişim kavşaklarında da U dönüşleri yasaklanmış olabilir.

Örnek 9. Trafik kurallarına göre bisikletçiler için sola dönüş yasağı

Bisikletçilerin sola dönüş yapmaların ve ortasında tramvay yollarının bulunduğu yollarda ile bu yönde birden fazla trafik şeridinin bulunduğu yollarda u dönüşü yapmaları yasaktır.

Bu nedenle, ortasında tramvay yolunun bulunduğu bir yolla kesişildiği kavşakta bisikletçiler için sola dönüş yasağı uygulanmalıdır: