1.3.4. Moderasyon ve düzenlemeleri geri alma kuralları

Düzenlemenin geçerlilik kontrolünü yaparken şunların kullanılması önerilir:

Fotoğraflarla çalışırken yanlışlıkla eski bilgileri kullanmamak için çekim tarihlerine dikkat edin.

Ayrıntılar için ayrıca 3.1.2.1. Bilgi kaynakları bölümünü de okuyun.

1.3.4.1. Düzenleme moderasyonu kuralları

Yapılan düzenlemelerin moderasyonu sırasında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

1.3.4.1.1
Arazide mevcut obje haritaya eklenirken objenin şekli veya özellikleri yanlış belirtilirse hataları düzeltip değişiklikleri doğrulamanız gerekir.

Örneğin:

  • Bina sınırlarının dışında “No.: 48” isminde bir adres noktası oluşturularak adres noktaları yerleştirme (bkz.: Madde 3.5.1.2) ve adreslere özellik ekleme kuralları ihlâl edilmişse (bkz.: 3.5.2. Adres özelliği ekleme kuralları), adres noktasını kaydırıp ismini değiştirmek gerekir.
  • Konut binası yerinde “Sanayi” türünde bir bina yapılırsa türü “Sanayi”'den “Konut”'a değiştirilmelidir (bkz. 3.4.2.1. Tür).
1.3.4.1.2
Yapılan düzenlemeyle obje daha kaliteli hale getirilmekle birlikte şeklinde bazı küçük yanlışlıklar hala mevcutsa düzenleme geri kalan yanlışlıklar düzeltilmeden kabul edilebilir.

Örneğin:

  • Büyük bitki örtüsü objelerinin ve su objelerinin şekilleri düzenlenmekle birlikte, obje sınırlarının bir kısmının netleştirilmediği durum.
  • Objenin özellikleri düzeltilmesine karşın, şekil hatalarının düzeltilmediği durum.
1.3.4.1.3
Hem doğru hem de hatalı bilgiler içeren düzeltmeler, mevcut hatalar düzeltildikten sonra kabul edilir.

Hataların düzeltilmesinin çok fazla zaman alacağı istisnai durumlarda ilgili düzenlemenin geri alınarak sıfırlanmasına izin verilebilir. Bu durumda geri alma işlemiyle kaybolan doğru bilgileri ayrı bir düzenlemeyle eklemek gerekir.

1.3.4.1.4
Kullanıcının yaptığı düzenleme, her türlü açık kaynağa veya kişilerin şahsen temin ettiği bilgilere rağmen ne onaylanabiliyor ne de reddedilebiliyorsa ve söz konusu yeni bilgi şüphe uyandırmıyor veya bilginin vandalist amaçlarla verilmediği düşünülüyorsa, ilgili düzenlemenin kabulü, kullanıcıdan ek bilgi istedikten sonra gerçekleşebilir.

1.3.4.2. Moderasyon sırasında iletişim kuralları

Moderasyon sırasında kullanıcı hatalarıyla karşılaşırsanız (hem hataları düzelterek düzenlemeyi kabul ettiğiniz hem de hatalı düzenlemeyi sıfırladığınız durumlarda) düzenlemedeki hatalar hakkında kullanıcıyı bilgilendirmeniz önerilir.

Düzenlemedeki hatalar hakkında kullanıcıyı bilgilendirmenin zorunlu olacağı durumlar:
  • Aynı hatanın tekrarlandığı,
  • Hatalı düzenleme geri alındığı durumda standart açıklamanın yetersiz olduğu,
  • Hata düzeltildikten sonra kullanıcının aynı objeyi tekrar düzenlediği durumlar.

Kullanıcıların hataları genellikle kasıtsız (çok ender görülen vandalizm vakaları hariç) yaptığını unutmamak çok önemlidir. Dolayısıyla, her kullanıcının katkısına saygıyla yaklaşılmalı, hataları düzeltirken yararlı bilgileri mümkün olduğunca korumaya, yapılan hataları anlaşılır biçimde ve tekrarını önleyecek şekilde açıklamaya özen gösterilmelidir. Bu, moderatörün hataları düzeltmek kadar önemli bir diğer görevidir.

1.3.4. Düzenlemeleri geri alma kuralları

Düzenlemelerin yalnızca aşağıdaki durumlarda ve işlemin nedenini açıklamak için standart metinlerden biri kullanılmak kaydıyla geri alınmasına izin verilir.

Uyarı. Düzenlemenin geri alınması için belirtilen nedeni daha sonra değiştiremezsiniz. Bu nedenle nedeni seçerken dikkatli olmanız önerilir.
1.3.4.3.1. Kopya objeler oluşturma

Oluşturulan objenin aynısı haritada zaten var. Obje mevcut bir objenin kopyası olduğu için silindi.

Haritada zaten mevcut olan bir objenin aynısını oluşturma işlemini sıfırlamak için kullanılır.

Not. Kopya obje oluşturmayı geri almadan önce bu yeni objenin eskisine göre daha fazla yararlı bilgi içerip içermediğini kontrol edin.

Yeni bilgileri eski objeye aktarmanız ya da eski objeyi silip yenisini onaylamanız gerekebilir.

Yeni oluşturulan kopya obje eskisine aktarılması zor bilgiler içeriyorsa eski objenin silinmesi tercih edilir. Obje şeklini belirleyen çokgen yeni objede eskisine göre daha doğru çizilmişse eski değil yeni objeyi korumak tercih edilmelidir.

1.3.4.3.2. Gerçek olmayan (hayali) obje oluşturma

Obje gerçekte mevcut olmadığı için düzenleme kabul edilemez.

Arazide mevcut olmayan, hayali veya daha önce mevcut olup artık bulunmayan bir objenin haritaya ekleme işlemlerini geri almak gerektiğinde kullanılır.

Not. Bu tür objeler genellikle servisin araçlarını test etmek için oluşturulur.
1.3.4.3.3. Arazide henüz mevcut olmayan bir obje oluşturma

Obje henüz mevcut olmadığı için bunun haritaya eklenmesi kabul edilemez. İnşaatı başladığında obje haritaya eklenebilir.

Henüz proje aşamasında olan ve yapımı henüz başlamamış objelerin oluşturulma işlemlerini geri almak gerektiğinde kullanılır.

Objenin kabul veya reddi için yeterince bilgi yoksa (objenin yapımına başlanıp başlanmadığı bilinmiyorsa) bu neden kullanılmamalıdır. Bu durumda neden olarak “Diğer” seçeneğini kullanıp kişisel mesajlaşma aracılığıyla ek bilgi talep edin.

1.3.4.3.4. Haritalarda gösterilmesi yasak olan bir obje oluşturma

Haritalarda gösterilmesi yasak olan bu obje kabul edilemez. Haritalarda gösterilmesi yasak olan objelerin listesi için Kurallar'ın ilgili bölümünü okuyun.

3.1.4. Yasaklı objeler bölümünde açıklanan objelerin oluşturma işlemlerini geri almak gerektiğinde kullanılır.
Bunun nedeni “Haritaya çizilemez obje” nedeninden ayırt etmektir.
1.3.4.3.5. Geçersiz obje kategorisi

Obje oluşturulduğunda seçilen kategorinin yanlışlığı nedeniyle yapılan değişiklikler kabul edilemez. Kategorisi doğru olan yeni obje oluşturuldu.

Yanlış kategori seçilip düzeltilmesi teknik nedenlerden dolayı imkansız olan objenin oluşturma işlemlerini geri almak gerektiğinde kullanılır. Bu durumda doğru kategoriyi seçerek yeni bir obje oluşturun. Örneğin, yol üstü park yeri yerine yanlışlıkla nokta türü park yeri oluşturulması gibi.

1.3.4.3.6. Özelliklerin hatalı düzenlenmesi

Düzenlenen özellik değerleri çizim kurallarına aykırı olduğundan kabul edilemez. Ek bilgileri kuralların ilgili bölümünde arayabilir veya sorunuzu teknik destek ekibine iletebilirsiniz.

Obje özelliklerinin tamamı veya büyük bölümü hatalı düzenlendiğinde yapılan değişikliklerin geri alınması için kullanılır. Özelliklerin büyük bir kısmı doğru düzenlendiğinde özelliklerde gerekli değişiklikler yapılarak düzenleme kabul edilmelidir.

1.3.4.3.7. Hatalı şekil düzenlemeleri

Yapılan şekil değişiklikleri çizim kurallarına aykırı olduğundan kabul edilemez. Ek bilgileri kuralların ilgili bölümünde arayabilir veya sorunuzu teknik destek ekibine iletebilirsiniz.

Madde 1.3.4.1.2'de açıklanan durumlar hariç, objenin hatalı şekil düzenlemelerinin geri alınması için kullanılır.
1.3.4.3.8. Haritaya çizilemeyen obje

Bu tür objeler kurallar gereği haritaya çizilemez. Ek bilgileri kuralların ilgili bölümünde arayabilir veya sorunuzu teknik destek ekibine iletebilirsiniz.

Arazide mevcut olup çizim kuralları gereğince çizilmesine izin verilmeyen objelerin oluşturma işlemlerini geri almak gerektiğinde kullanılır.
Örneğin özel ev girişleri, spor alanlarının dış duvarları vb. objeler bu kapsamdadır.
1.3.4.3.9. Vandalizm

Yapılan düzenleme vandalizm olarak algılandı. Konuyla ilgili tüm sorularınızı teknik destek ekibine iletmeniz önerilir.

Mevcut objeleri kasıtlı olarak bozmaya veya arazide mevcut olmayan çok sayıda obje oluşturmaya yönelik vandalca düzenlemeleri sıfırlamak gerektiğinde kullanılır. Kullanıcıların kuralları bilmedikleri için yaptığı hatalar vandalizm sayılamaz.

Düzenlemelerin vandalca olduğundan yüzde yüz emin değilseniz bu nedeni kullanmayın.

Not. Vandalca saydığınız düzenlemeyi geri almadan önce lütfen bundan sonra objeyle ilgili yeni bilgiler içeren (ve vandalca sayılan düzenleme yapılmadan önce mevcut olmayan) yeni bir düzenlemenin yapılmadığından emin olun. Böyle bir düzeltme yapılmışsa yeni bilgilerin korunmasına özen gösterin.
1.3.4.3.10. Diğer

Yukarıda belirtilen durumlarda geri alma nedenlerini daha ayrıntılı açıklamak için kullanılır.

Örneğin, bir kullanıcı aynı hatayı tekrar tekrar yapıyorsa ayrıntılı açıklama yapmak için bu seçeneği kullanın. Bu durumda bu çoklu hataların biri “Diğer” neden seçeneği kullanılarak ilgili ayrıntılı açıklamayla tamamlanır ve geri kalan hatalar için standart açıklama kullanılır.

Bu durumda söz konusu açıklama notu objenin düzenleme geçmişine kaydedilir. Fakat daha güvenilir bilgi aktarımı için aynı açıklama kullanıcıyı durum hakkında bilgilendirmek üzere ayrıca özel mesajla da gönderilir.