2.6. Çizgi türü objeler

Haritada çizgiyle temsil edilen objeler çizgi türü objeler sayılır. Otoyollar, demiryolları, küçük nehirler veya metro hatları gibi objeler bu kategoriye dahil edilir. Kullanılan çizginin kalınlığı, rengi ve diğer özellikler obje türüne göre değişir.

Küçük bir ara sokak ya da dere gibi kısa objeler haritada tek parça olarak çizilebilir. Bu objelere çizgi türü basit objeler denir. Bu tür objelerin çizim ve düzenleme kuralları, obje kategorisi ne olursa olsun aynı olup, 2.6.1. Çizgi türü basit objeler bölümünde açıklanır.

Döner kavşaklar gibi dairesel çizgi türü objeler, çizgi türü objelerin özel bir grubu sayılır. İlgili çizim ve düzenleme kuralları 2.8. Dairesel çizgi ve çokgen türü objeler bölümünde açıklanır.

Taşıt yolları, demir yolları veya büyük nehirler gibi büyük çizgi türü objeler bir bütün olarak çizilemediğinden, ayrı ayrı çizilmiş daha küçük bölümlerin birleştirilmesiyle oluşturulur. Dolayısıyla, bu tür objeler önce daha küçük bölümler halinde tek tek çizilip daha sonra birleştirmek suretiyle iki aşamada oluşturulur. İlgili objelerin çizim ve düzenleme kuralları 2.6.2. Çizgi türü birleşik objeler bölümünde açıklanır.