2.7.4.2. Çokgen türü birleşik obje düzenleme yöntemleri

2.7.4.2.1. İçeriği değiştirmeden çokgen düzenleme

Çokgeni (içeriğini değiştirmeden) düzenlemek için:

 1. Haritada objeyi seçin. Objenin ilişkilendirme paneli açılır (örneğin: “İdari birim”).
 2. Açılan panelde Düzenle butonuna tıklayın.

  Obje ve özellik menüsü düzenleme moduna geçer.

  Özellik menüsüne butonları içeren yerel araç paneli eklendi (butonlar açık konumdayken turuncu, kapalı konumdayken beyaz renkle gösterilir):

  • Obje merkezini belirt veya değiştir. Buton sadece “İdari birim” (Bkz. 3.2.3. İdari birim merkezinin çizilmesi) ve “Bitki örtüsü objesi” (Bkz. 3.9.3. Bitki örtüsü objesinin merkezinin çizilmesi) kategorilerine ait objeler için geçerlidir.
  • Dış çokgen ekle. Dış çokgen ekleme modunu (düzenlenen çokgene göre) çalıştırır.
  • Dış çokgen ekle. Dış çokgen ekleme modunu (düzenlenen çokgene göre) çalıştırır.
  • Yakalama modu. Butona tıklandığında yeni çokgenin bağlantı noktaları daha önce çizilmiş olan komşu çokgene yaklaştırılır. Bu mod, ortak sınır bölümlerine sahip idari birimlerin çizimi gibi durumlarda kullanılır.
  • Çokgen seçim modu. Buton, sadece birkaç çokgene sahip objeler için geçerli olup, gerekli olanları işaretleyerek aralarında geçiş yapmanızı sağlar. Bkz. 2.7.4.2.7. Birkaç çokgenden oluşan objelerin düzenlenmesi.
  • Gelişmiş mod. Mevcut çokgeni düzenleyebileceğiniz ve düzenlenen objede yeni çokgenler oluşturabileceğiniz, gelişmiş çokgen düzenleme modunu çalıştırır.

2.7.4.2.2. Bağlantı noktası silme

Bağlantı noktası silme işlemi, çokgenin bağlantı noktalarından biri yanlış konumlandırdığında uygulanır. Bağlantı noktası silindikten sonra çokgeni düzenlemeye devam edebilirsiniz.

Bağlantı noktasını silmek için:

 1. Haritada objeyi seçin. Objenin ilişkilendirme paneli açılır (örneğin: “İdari birim”).
 2. Açılan panelde Düzenle butonuna tıklayın.

  Obje ve özellik paneli düzenleme moduna geçer.

 3. İşaretlenen objede istediğiniz bağlantı noktasına tıklayın ve açılan içerik menüsünde Sil komutu seçin. Seçilmiş olan bağlantı noktası silinir. Onun yerinde, silinen noktaya komşu olan noktaları birleştiren düz çizgi yer alır.
 4. Kaydet butonuna tıklayın. Değişiklikler kaydedilir.

2.7.4.2.3. Bağlantı noktası ekleme

Bağlantı noktası ekleme, çokgen sınırlarının netleştirilmesi için uygulanır. Bağlantı noktası eklendikten sonra çokgen düzenlemesine devam edilebilir.

Bağlantı noktası eklemek için:

 1. Haritada objeyi seçin. Objenin ilişkilendirme paneli açılır (örneğin: “İdari birim”).
 2. Açılan panelde Düzenle butonuna tıklayın.

  Obje ve özellik paneli düzenleme moduna geçer.

 3. Mevcut bağlantı noktaları arasında bulunan noktayı (daire etiketi) istediğiniz yere sürükleyin. Farenin butonunu bıraktıktan sonra seçilen pozisyonda objenin yeni bağlantı noktasını göreceksiniz:
 4. Kaydet butonuna tıklayın. Değişiklikler kaydedilir.

2.7.4.2.4. Açı düzleştirme

Açı düzleştirme, çokgende 90 ° 'ye eşit olmayan dik açıların hatalı çiziminde uygulanır. Açı düzleştirdikten sonra çokgen düzenlemesine devam edilebilir.

Açı düzleştirmek için:

 1. Haritada objeyi seçin. Objenin ilişkilendirme paneli açılır (örneğin: “İdari birim”).
 2. Açılan panelde Düzenle butonuna tıklayın.

  Obje ve özellik paneli düzenleme moduna geçer.

 3. Seçilen objenin ilgili bağlantı noktasına tıklayın ve açılan içerik menüsünde Açıyı dik yap komutunu seçin. Seçtiğiniz açı dik açıya dönüşür:
 4. Kaydet butonuna tıklayın. Değişiklikler kaydedilir.

2.7.4.2.5. Açı yuvarlama (tüm açılar)

Açı yuvarlama (tüm açılar), eğrisel obje bölümleri için çizim kuralını yerine getirmek için uygulanır. Yuvarlamadan sonra çokgen düzenlemesine devam edilebilir.

Açı yuvarlama için (tüm açılar):

 1. Haritada objeyi seçin. Objenin ilişkilendirme paneli açılır (örneğin, “Su objesi”).
 2. Açılan panelde Düzenle butonuna tıklayın.

  Obje ve özellik paneli düzenleme moduna geçer.

 3. Bir açıyı yuvarlamak için seçilen objede istediğiniz bağlantı noktasına tıklayın ve açılan içerik menüsünde Açıyı yuvarla komutunu seçin. Seçilen açı yuvarlanır:
 4. Tüm açıları yuvarlamak için seçilen objede herhangi bir bağlantı noktasına tıklayın ve açılan içerik menüsünde Tüm açıları yuvarla komutunu seçin. Çokgenin tüm açıları yuvarlanır:

 5. Kaydet butonuna tıklayın. Değişiklikler kaydedilir.

2.7.4.2.6. Dahili çokgen düzenleme

Uyarı.

İç çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.

Bir objenin iç çokgeninin şeklini düzenlemek için:

 1. Haritada objeyi seçin. Obje ilişkilendirme paneli açılır (örneğin, “Orman”).
 2. Açılan panelde Düzenle butonuna tıklayın.

  Yerel araç paneli açılır:

  Yerel araç panelinde (Çokgen seçim modu) butonuna tıklayın.

  Objede istediğiniz çokgeni (dahili) seçin. Çokgen ve ilişkilendirme paneli düzenleme moduna geçer:

  Yerel araç paneli butonlar içerir (buton etkin durumdayken turuncu, kapalı durumdayken ise beyaz renkte gösterilir):

  • Taşıma modu. Çokgen, şekli değiştirilmeden yeni bir yere fare yardımıyla taşınabilir. Taşıma sırasında dahili ve dış çokgenlerin oranları bozulmamalıdır; dahili çokgen dış çokgenin sınırlarını aşmamalıdır.
  • Yeniden çiz. Dahili çokgeni siler (ancak kenarları görünür kalır) ve yeniden çizme işlemini başlatır.
  • Çokgen seçim modu. Buton, sadece birkaç çokgene sahip objeler için geçerli olup gerekli olanını işaretleyerek aralarında geçiş yapmanızı sağlar (Bkz. 2.7.4.2.7. Birkaç çokgenden oluşan objelerin düzenlenmesi).
  • Yakalama modu. Butona tıklandığında yeni çokgenin bağlantı noktaları daha önce çizilmiş olan komşu çokgene yaklaştırılır. Bu mod, ortak sınır bölümlerine sahip idari birimlerin çizimi gibi durumlarda kullanılır.
  • Gelişmiş mod. Mevcut çokgeni düzenleyebileceğiniz ve düzenlenen objede yeni çokgenler oluşturabileceğiniz, gelişmiş çokgen düzenleme modunu çalıştırır.
 3. Çokgeni düzenleyin:
  1. Seçilen çokgenin şeklinin düzenlemesi, diğer çokgenlerin şekillerinin düzenlemesi ile aynıdır. Bkz. 2.7.4.2.1. İçeriği değiştirmeden çokgen düzenleme.
  2. Seçilen çokgeni silmek için Çokgeni sil butonuna tıklayın.
  3. Seçilen çokgeni taşımak için Taşı butonuna tıklayın.
  4. Seçilen çokgeni yeniden çizmek için Yeniden çiz butonuna tıklayın.
 4. Kaydet butonuna tıklayın. Değişiklikler kaydedilir.

2.7.4.2.7. Birkaç çokgenden oluşan objelerin düzenlenmesi

Birkaç çokgenden oluşan objeleri düzenlerken:

 1. (Değiştir) butonuna tıklandığında düzenlenen obje düzenleme moduna geçmeden önce ekranda “Düzenlenecek çokgen seçin” mesajı ve yerel araç panelinde (Çokgen seçim modu) butonu etkinleştirilir:

  Bu durumda gerekli çokgene tıkladığınızda çokgen düzenleme moduna geçilir:

 2. Obje düzenleme, varsayılan olarak, obje şeklinin düzenlenmesi anlamına gelir. Çalışma yöntemleri, şu bölümde açıklanan çalışma yöntemleriyle aynıdır: 2.7.4.2.1. İçeriğini değiştirmeden çokgen düzenleme.
 3. Seçilen çokgen (Sil) butonuna tıklandığında silinmiş olur.

  Silinmeden sonra objenin içerisinde en az bir çokgenin kalması gerektiğini unutmayın. Objede kalan son çokgen, sadece objenin kendisiyle birlikte silinebilir (obje silinmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için: 2.10.6. Obje: düzenlemeyi geri alma, moderatöre şikayet, obje silme, objeye bağlantı).

 4. Obje içeriği düzenleme moduna geçmek (örneğin, objeye yeni çokgen eklemek) için yerel araç panelinde Gelişmiş mod butonuna tıklayın. Bununla birlikte panele butonlar eklenir:
  • Mevcut bölüm ekleme/çıkarma modu. Bu modda, çizilen sınır bölümleri, üzerilerine tıklandığında objeye eklenir veya kaldırılır.
  • Yeni çokgen alanları için çizim modu .
  Uyarı.

  İç çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.

2.7.4.2.8. Aralarındaki sınırı kaldırarak objelerin birleştirilmesi

Bazı durumlarda iki veya daha fazla çokgeni tek bir çokgende birleştirmek ve aralarındaki sınırları silmek gerekebilir. Örneğin, nehir kenarlarını çizerken bu işlem gerekli olabilir (Bkz. 3.10.1.3.5).

Nehir kenarı (henüz bitmemiş bir çokgen parçası) çizildiğini varsayalım:

Buna yeni çokgen eklenmelidir ve bu çokgen, aralarındaki sınırları silerek birinci çokgen ile birleştirmelidir.

Bunun için:

 1. Çizilen nehir çokgenini seçin ve ilişkilendirme panelide Değiştir butonuna tıklayın.
 2. Açılan yerel araç panelinde Gelişmiş mod butonuna tıklayın ve nehir çokgenini tamamlayın (çizilmiş olan çokgen ile birleşik yeni çokgen çizin):

 3. Yerel araç panelinde Mevcut alan ekleme/çıkartma modu butonuna tıklayıp yeni ve eski çokgenlerin ortak alanını çıkartın:

 4. Kaydet butonuna tıklayın.

Kaydetme işleminden sonra nehir çokgeni tek çokgen şeklinde olacaktır:

Nehir çokgenlerini adım adım birleştirerek ve aralarındaki sınırları kaldırarak, nehrin (veya kenar birleştirilmesine ihtiyacı olan başka herhangi bir objenin) tek bir obje ile gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

2.7.4.2.9. Çokgenin bölünmesi

Çokgenin bölünmesi çeşitli nedenlerle gerekli olabilir. Örneğin, çeşitli bitki örtülerinin sınırlarını işaretlemek için buna ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrım yapıldıktan sonra çokgen düzenlemesine devam edilebilir.

Ormanlık alandan (yeşil ok ile işaretli) mezarlık kısmını (kırmızı ok ile işaretli) ayırmak istediğinizi varsayalım:

Çokgeni bölmek için:

 1. Oluştur butonuna tıklayın ve istediğiniz obje türünü seçin (“Mezarlık”).

  Mevcut çokgeni bölmek istediğiniz kısmında yeni çokgen kenarlarını belirleyin:

 2. (Mevcut alan ekleme/çıkarma modu) butonuna tıklayın.

  Bölünen objenin yeni çokgene (mezarlık çokgeni) eklemek istediğiniz sınır kenarlarını yeni sınır kenarlarına ekleyin:

 3. Yeni objeyi kaydedin:

 4. Eski çokgeni (orman) haritada işaretleyin. Değiştir butonuna tıklayın. Çokgen, düzenleme moduna geçmiş olur.
 5. Gelişmiş mod butonuna tıklayın.

  Çokgen, gelişmiş düzenleme moduna geçmiş olur.

 6. Mevcut alan ekleme/çıkarma modu butonuna tıklayın.

  Yeni çokgene (mezarlık) geçmiş olan sınır bölümlerini çokgenden çıkartın:

 7. Eski objeye, yeni çokgeni eskisinden ayıran, yeni sınır bölümünü ekleyin:

 8. Eski çokgeni (orman) yeni sınırlarda kaydedin:

Böylece haritada, orman (yeşil ok) ve mezarlık (kırmızı ok) olmak üzere, iki obje gösterilmiş olur: