2.7.4.1. Çokgen türü birleşik obje oluşturma yöntemleri

2.7.4.1.5. Diğer obje çokgenleriyle ortak sınır bölümüne sahip olmayan tek çokgenden oluşan objenin çizilmesi

Bitişik aynı türdeki objelerin çokgenleriyle ortak sınır bölümüne sahip olmayan tek çokgenden oluşan çokgen türü birleşik bir obje çizmek için:

 1. Araç panelinde ilgili butona tıklayın.

  Örneğin, İdari blm. sınırları(idari bölüm sınırları) butonuna.

  “İdari bölüm” objesi özellikler menüsü açılır:

  Özellik menüsüne butonları içeren yerel araç paneli eklendi (butonlar açık konumdayken turuncu, kapalı konumdayken beyaz renkle gösterilir):

  • Mevcut bölüm ekleme/çıkarma modu. Bu modda, çizilen sınır bölümleri, üzerilerine tıklandığında objeye eklenir veya kaldırılır.
  • Yeni çokgen alanları için çizim modu .
  • butonuna tıklayarak yakalama modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu modda yeni çokgenin uçları önceden çizilmiş komşu çokgene tam olarak bitiştirilir. Bu mod, ortak sınır bölümlerine sahip idari birimlerin çizimi gibi durumlarda kullanılır.
  • Obje merkezini belirt veya değiştir. Yerel araç panelindeki buton, sadece “İdari birim” ve “Bitki örtüsü” kategorilerindeki objeler için gösterilir. Daha fazla bilgi için 3.2.3. İdari bölüm merkezlerinin çizimi ve 3.9.3. Bitki örtüsü objesi merkezinin çizimi bölümlerine gidin.
 2. Obje çokgenini çizin.

  Çokgen çizimi, çokgen türü basit obje çizimine benzer şekilde yapılır:

  1. Fare imlecini çizilecek çokgenin başlangıç noktasına yerleştirerek noktanın üzerine tıklayın. Noktada çokgenin bağlantı noktası gösterilir (bir daire olarak görüntülenir).

   Haritadaki fare imleci artı şeklinde görüntülenir. İmleci istenilen yönde kaydırdığınızda bir çizgi çizilir.

  2. Fare imlecini çokgenin bir sonraki noktasına kaydırarak noktanın üzerine tıklayın. Noktada çokgenin yeni bağlantı noktası gösterilir.

   İstediğiniz şekle sahip çokgeni çizdikten sonra imleci başlangıç noktasına tekrar getirip üzerine tıklayın. Çokgeni kapa ipucu ekranınızda görülür:   İki komşu bağlantı noktasının oluşturduğu sınır bölümlerinin ortasına sınır hattını istediğiniz gibi yuvarlamak için kullanabileceğiniz ara noktalar otomatik eklenir (daha fazla bilgi için 2.7.4.2.3. Bağlantı noktası ekleme bölümüne gidin).

   Çokgenin herhangi bir bağlantı noktasına sol tıklandığında içerik menüsü açılır:

   • Sil: İçerik menüsü açık olan noktayı siler.
   • Devam et: daha önce çizmeyi tamamladığınız çokgeni içerik menüsünü açtığınız bağlantı noktasından çizmeye devam etmenizi sağlar.
   • Açıyı dik (90°) yap: bağlantı noktası seçilen çokgen köşesini dik (90°) yapar.
   • Böl: çizdiğiniz çokgeni içerik menüsünü açtığınız üst noktada ikiye böler.
   • Yeni çokgen bölümü ekle: bir objenin parçası olan çokgene yeni bir bölüm eklemenizi sağlar (daha önce çizilmiş çokgen bölümleri haritada kalır). Bu işlem, yalnızca başka bir objeyle ortak sınır bölgeleri olan objeler oluşturulurken kullanılır.


   İçerik menüsü komutları objeyi düzenlemek için kullanılır (bkz.: 2.7.4.2. Çokgen türü birleşik obje düzenleme yöntemleri).

 3. Obje özellikleri menüsüne obje için istediğiniz özellik değerlerini yazın (farklı kategorilere ait objelerin özelliklerini belirleme kuralları için 3.1. Genel kurallar bölümüne gidin):

 4. Obje özellikleri menüsündeki Kaydet butonuna tıklayarak çizdiğiniz objeyi kaydedin:

2.7.4.1.2. Objeye iç çokgen ekleme

“A objesini” temsil eden çokgen “B objesini” (aynı kategoride olup bu kategorideki türlerin hiçbirine dahil olmayan başka bir objeyi) kapsıyorsa “B objesi”, “A objesi” çokgeninin içerisindeki bir iç çokgenle çizilir. Ayrıntılar için ayrıca 2.7.2. İç çokgen kullanım kuralları bölümünü de okuyun.

Örneğin, bir orman sınırlarında bulunan ve “Bitki örtüsü” kategorisine ait olup önerilen hiçbir tür seçeneğine uygun olmayan açık alanlar bu iç çokgenler kullanılarak çizilebilir.

Obje çokgenine iç çokgen eklemek için:

 1. Haritada objeyi seçin. Özellik paneli açılır:

 2. Paneldeki Düzenle butonuna tıklayın(veya Ctrl + E kısayol tuşlarını kullanın). Obje ve özellikler menüsü düzenleme moduna geçer.
 3. Dahili çokgen ekle butonuna tıklayın..
 4. Ana çokgen çizdiğiniz gibi bir iç çokgen çizin. Lütfen dikkat! İç çokgenin sınırları ana çokgenin sınırlarının dışına çıkmamalıdır.

 5. Obje özellikleri menüsündeki Kaydet butonuna tıklayarak çizdiğiniz objeyi kaydedin:

  Böylelikle objeniz, biri ana çokgen ve öbürü, harita üzerinde sınırları kesik çizgiyle gösterilen iç çokgen olmak üzere, iki çokgenle temsil edilerek kaydedilmiş olur:

2.7.4.1.3. Ortak sınırını olmayan birden fazla çokgenden oluşan objenin oluşturulması

Ortak sınır bölümleri olmayan iki veya daha fazla çokgenden oluşan obje çizmenin iki yöntemi var:

 1. Objenin bir parçası olan bir çokgen çizip, ardından da obje çizme modundan çıkmadan aynı objenin bir parçası olacak ikinci bir çokgen çizmek (başka bir deyişle, objeye yeni bir dış çokgen eklemek), Ayrıntılar için 2.7.4.1.3.1. Objeye yeni bir dış çokgen ekleme bölümünü okuyun.
 2. İki çokgeni tek tek çizip ardından bir obje bünyesinde birleştirmek. Ayrıntılar için 2.7.4.1.3.2. Mevcut dış çokgeni objeye ekleme bölümünü okuyun.

2.7.4.1.3.1. Objeye yeni bir dış çokgen ekleme

Daha önce çizilen objeye yeni bir dış çokgen eklemek için:

 1. Harita üzerinde obje çokgeni seçin. “İdari bölüm” gibi, ilgili türdeki obje özellikleri menüsü açılır:

 2. Açılan panelde Düzenle butonuna tıklayın..

  Obje ve özellik menüsü düzenleme moduna geçer.

 3. Şu butona tıklayın:(Dış çokgen ekle). Bu işlem araç çubuğu görünümünü değiştirir. Şu butona tıklayın:(Yeni çokgen bölümleri çizme modu):

 4. Yeni dış çokgen çizin:

 5. Kaydedilen obje çokgenlerin ikisini de içerir:

2.7.4.1.3.2. Mevcut dış çokgeni objeye ekleme

Daha önce çizilmiş dış çokgeni objeye eklemek için:

 1. Harita üzerinde obje çokgeni seçin. “İdari bölüm” gibi, ilgili türdeki obje özellikleri menüsü açılır:

 2. Açılan panelde Düzenle butonuna tıklayın..

  Obje ve özellik menüsü düzenleme moduna geçer.

 3. Şu butona tıklayın:(Dış çokgen ekle).
 4. Bu işlem araç çubuğu görünümünü değiştirir.

  Şu butona tıklayın:(Mevcut bölüm ekleme/çıkarma modu) butonuna tıklayın:

 5. Çokgenin ilgili bölümlerine tıklayarak eklemek istediğiniz çokgeni seçin:

 6. Kaydedilen obje çokgenlerin ikisini de içerir:

2.7.4.1.4. “Yapışma modu” kullanılarak objelerin ortak sınır bölümlerinin çizilmesi

Aynı veya bir ormandan akan bir çay gibi başka kategorideki diğer bir obje çokgeniyle ortak sınırı olan bir bitki örtüsü, su objesi, arazi veya idari bölüm sınırı çokgeni çizerken obje sınırlarının otomatik olarak uyumlu geçmesini sağlayan özel “yapışma modunu” kullanabilirsiniz.

Bu mod;

 • bir ada veya yarımada ile bir su kütlesi,
 • bir orman ile bu ormanda akan bir nehir,
 • veya gölet gibi bir su kütlesinin kenarında bulunan bir yerleşim alanı gibi, ortak sınır bölümleri olan farklı kategorilerdeki iki obje çizdiğinizde çok yararlı olur.

Bu mod çalıştırıldığında(Yakalama modu) butonu aktif halde görünmektedir:.

Örneğin, bitki örtüsü ve su objeleri kategorilerine ait ve ortak bir sınıra sahip olan iki çokgen türü objenin haritada sınırları arasında gereksiz bir boşluk bırakılarak çizildiğini düşünelim:

Bu boşluğu kaldırmak için obje çokgenleri, sınır çizgileri birbiriyle tamamen uyumlu olacak ve aralarında boşluklar kalmayacak şekilde düzenlenmeli veya tamamen silinip yeniden çizilmelidir.

Örneğin, çizimdeki nehrin taşkın alanı iki çokgenin arasındaki bu gereksiz boşluğa neden olduğu için nehir obje sınırlarına eklenmelidir. Sınırlar çizilip düzenlenirken birbiriyle uyumlu olan bölümler birbirine yapışmaya başlar ve mevcut sınır çizgisi beyaza dönüşür:

Çizim (düzenleme) sırasında obje sınırları görsel olarak birleşerek aralarındaki boşluklar ortadan kalkar. Fakat bu işlem iki objeyi tek bir objeye birleştirmez ve dolayısıyla bunlar gerektiğinde ayrı ayrı seçilerek düzenlenebilir.

Yan yana olan iki obje çokgeni aralarına boşluk bırakarak çizmeniz gerekirse Yakalama modu butonuna tıklayın(mod devre dışıyken butonun görünüşü:).

2.7.4.1.5. Diğer obje çokgenleriyle birden fazla ortak sınır bölümüne sahip objenin çizilmesi

Diğer obje çokgenleriyle birden fazla ortak sınır bölümüne sahip bir obje çizmek için:

 1. Araç panelinde ilgili butona tıklayın.

  Örneğin, İdari blm. sınırları(idari bölüm sınırları) butonuna.

  “İdari bölüm” objesi özellikler menüsü açılır:

 2. Daha önce çizilen ve dolayısıyla daha önce oluşturulan çokgenlerin parçaları olan (ve haritada mavi oklarla gösterilen) sınır bölümlerini hariç tutarak, diğer çokgenlerle birkaç ortak sınır bölümü olan (ve haritada yeşil okla gösterilen) yeni bir çokgen çizin:

  Çizim modunda imleci daha önce çizilmiş bir çokgen sınırına doğru kaydırdığınızda imleciniz o sınıra doğru çekilmeye başlar. İmleç bu sınırın üzerine getirildiğinde sınır rengini değiştirir.

 3. Şu butona tıklayın:Mevcut bölüm ekleme/çıkarma modu.

  Obje çokgenine eklemek istediğiniz sınır bölümlerini seçin:

  Obje çokgeninizin parçaları yapmak istediğiniz bölümler birkaç farklı objeye ait olabilir.

  Obje çokgenine az önce eklediğiniz bölüm tekrar tıklandığında çokgenden çıkarılır.

 4. Yeni obje birkaç yeni ve birbirinden ayrı olan sınır bölümü içeriyorsa, ilk bölümü çizdikten sonra bir sonrakilere geçmek için içerik menüsündeki Yeni çokgen bölümü ekle komutunu kullanın (Not: Yeni çokgen bölümleri çizme modubutonu tıklanarak açık olmalıdır). Sınırları yeni ve daha önce çizilmiş bölümlerden oluşan obje çokgenleri bu şekilde çizilebilir. Örneğin:

 5. Objenin tüm sınır bölümleri seçildikten sonra obje özelliklerini belirleyin. Farklı kategorilerdeki obje özelliklerinin belirtilmesi hakkında ayrıntılı bilgiler için 3.1. Genel kurallar bölümünün maddelerini okuyun.

  Obje özellikleri menüsündeki Kaydet butonuna tıklayarak objeyi kaydedin: