2.7.2. İç çokgen kullanım kuralları

Çokgen türü objelerin hem basit olanları hem de birleşik olanları iç çokgen içerebilir. Başka bir çokgenin sınırları içinde bulunan bu iç çokgenler en baştan, içinde bulundukları ana çokgenin bir parçası olarak belirlenir.

Bir objenin sınırları içinde bulunmasına rağmen ondan farklı olan, ana objeyle aynı kategoriye girmekle birlikte bu kategori için önerilen tür seçeneklerine ait olmayan parçalar haritada iç çokgenlerle gösterilir.

Örneğin, bina oluştururken ayrıca bir avlu çizmeniz gerekiyorsa iç çokgen kullanmanız önerilir: Binanın parçası olan avlu Binalar kategorisine girmekle birlikte Yandex Map Editor'de bu kategoride Avlu seçeneği yer almaz. Benzer şekilde, ormandaki bir açık alan doğal olarak Orman kategorisine girer ancak bu kategoride ayrı bir alt seçenek olarak yer almaz. Bu tür bir alanı çizmek için yine iç çokgen kullanılmalıdır.

Diğer yandan, ana objenin kategorisinden farklı bir kategoriye ait bir iç obje çizmeniz gerekiyorsa iç çokgen kullanmayın.

Örneğin, orman içinde yer alan bir göl orman sınırları dahilindeki bir iç çokgen değil, ayrı bir Su kütlesi olarak çizilmelidir. Aksi takdirde, aynı gölü hem ormanın iç çokgeni hem de bir su kütlesi olmak üzere iki ayrı obje olarak iki kez çizmeniz gerekir. Ancak, bu durumda tek bir obje için kullanacağınız iki çokgenin sınırları arasında kaçınılmaz olarak uyumsuzluklar çıkar. Bu durum, objenin haritada yanlış gösterilmesine neden olur.

2.7.2.1. İç çokgenler nerede kullanılır?

İç çokgenler şu objeler çizildiğinde kullanılmalıdır:

1.1.

Binaların iç avluları (Yandex Map Editor arayüzünde Avlu alt kategorisi yer almaz):

1.2.

Ormanlardaki doğal ve (örneğin ağaç kesme nedeniyle oluşan) yapay açık alanlar (Yandex Map Editor kullanıcı arayüzü Ağaç kesme alanı veya Çayır türündeki obje seçenekleri içermez):

1.3.

Bir takımada, su objesi kategorisindeki iki farklı çokgen dahilinde bulunuyorsa, o takımadayla ilgili iç çokgenler ana çokgenlerin her ikisinde de oluşturulmalıdır.

2.7.2.2. İç çokgenlerin kullanılmadığı durumlar

İç çokgenler şu objeler çizildiğinde kullanılmamalıdır:

2.1.

Orman çokgeni dahilindeki bir su kütlesi (Yandex Map Editor kullanıcı arayüzünde Su kütlesi seçeneği Su objeleri kategorisinde zaten mevcuttur):

2.2.

Ada çokgeni dahilindeki ormanlar (Yandex Map Editor kullanıcı arayüzünde Su objeleri obje türünde Su kütlesi ve Bitki örtüsü obje türünde Orman obje seçenekleri zaten mevcuttur):

2.3.

Göl, gölet, baraj gölü/su haznesi, bataklık, buzul, açık havuz veya göl grubu türlerindeki su objelerinin sınırları içindeki adalar (Yandex Map Editor kullanıcı arayüzünde Arazi türünde Ada adlı bir obje türü zaten mevcuttur):

2.4.

Adalar üzerindeki çokgen türü arazi objeleri. Örneğin, adada bulunan bir yanardağ bağımsız bir arazi objesi olarak çizilebilir, fakat o adanın iç çokgeni olarak çizilemez:

2.7.2.3. Hem iç çokgenlerin hem de standart çokgenlerin kullanıldığı durumlar

Ormana göl gibi bir obje çizmeniz gerekiyorsa (iç çokgenin kullanılamayacağı bir durumdur), fakat bu göl aynı zamanda o ormandaki bir açıklıkta bulunuyorsa (iç çokgen kullanılması gerekir) iç çokgen ile standart çokgeni birlikte kullanmanız gerekir.

Ormandaki açıklık, orman çokgeni dahilindeki bir iç çokgenle (görselde yeşil kesik çizgiyle gösterilmektedir), o açıklıktaki göl ise ayrı bir çokgenle (açık yeşil çizgiyle gösterilmektedir) çizilir: