2.7. Çokgenler (çokgen türü objeler)

Haritada belirli alanları kapsayan (belirli alanların sınırlarını belirleyen) çokgenler olarak görüntülenen objelere "çokgen türü objeler" denir. Her türlü binalar, orman ve park gibi bitki örtüsü objeleri ve deniz, göl, gölet gibi bazı su kütleleri bu kategoriye dahil edilir.

Her obje türü harita üzerinde özel bir çokgen ve alan türüyle simgelenir. Örneğin, su kütlelerinin sınırları mavi, bitki örtüsüyle kaplı alanların sınırları yeşil çizgilerle belirlenir.

İdari bölümler gibi bazı objelerin ismi olması zorunlu iken ormanlar gibi bazı objelerin ismi olmayabilir.

Çizim yöntemi bakımından çokgen türü objeler iki alt türe ayrılır.

Basit

Alanı tek bir sınır çizgisiyle belirlenen objelerdir.

Alanlar, binalar, köprüler ve meydanlar gibi çokgen türü basit objeler sayılır:

Bu tür objelerle çalışma yöntemleri aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır:

Birleşik

Daha karmaşık yapıya sahip idari bölümler, büyük bitki örtüleri ve su objeleri bu tür objelerin örneklerinden olup birden fazla çokgen ile çizilir. Ayrıca, çokgen türü birleşik objenin bir sınır bölümü aynı kategorideki birkaç farklı çokgenin parçası olabilir.

Bu alt türe ait objeler şunlardır:

  • İdari bölümler. Bir idari bölüm sınırının belirli bir bölümü aynı zamanda bir il, ilçe ve örneğin bir belediye sınırının da parçası olabilir:

    Ayrıca, bazı idari birimler ortak sınırları olmayan birkaç çokgenden oluşabilir:

  • Su objeleri. Belirli bir su kütlesinin sınır bölümü aynı zamanda bir körfez ve boğaz sınırının da parçası olabilir:

  • Birden fazla adadan oluşan takımadalar ve benzeri objeler.

Bu tür objelerle çalışma yöntemleri aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır:

Çokgen türü bir obje çizerken şu iki genel kurala uymanız gerekir:

Çokgen türü tüm objeler için kullanılan ortak çizim yöntemlerinin yanı sıra binalar ve su kütleleri gibi belirli alt tür objelerin çizilmesinde kullanılan özel çizim yöntemleri de vardır. Bu kurallar 3. Genel haritalandırma kuralları bölümünde açıklanmıştır.