3.9.2. Bitki örtüsü obje özellikleri belirtme kuralları

Bitki örtüsü objesi özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Bitki örtüsü objelerine özellik eklenirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.9.2.1. Tür

Obje türü listeden seçilir:

 • Orman:

  • Orman ve seyrek orman ile yerleşim yerleri dışında yer alan ağaç ve çalılıkla dolu toprak parçaları,
  • Parklar ve bahçeler içerisinde yer alan ağaç ve çalılıkla dolu toprak parçaları,
  • Kullanılmayan veya düzenli yapıların bulunmadığı (bloğun içinde binaların bulunmadığı veya bitki örtüsünün dışında az sayıda binaların bulunduğu veya sadece “Diğer yapılar” türündeki yapıların olduğu) ağaç ve çalılıkla dolu toprak parçaları,
  • Özel isimleri olan ormanlar (örneğin, idari bölümler katmanında haritaya çizilemeyen arazi objeleri):

 • Park: Özel ismi olan veya isimsiz parklar, bahçeler, şehir ormanları.

  Not.

  İsmi olan objelerin çokgenleri, ya kendi idari sınırlarıyla bir bütünlük gösterir ya da çizimleri o bölgedeki duruma göre yapılır (örneğin bir çitin devam ettiği çizgi boyunca çizilir).

  Çokgenin içine bitkisel alanlar (orman veya otlak) eklenebileceği gibi, ondan serbest alanlar da belirtilebilir (su rezervuarları, yollar, meydanlar, binalar vb.). Bkz. ayrıca bölüm 3.9.1.5.

  Araç yolları veya konut blokları vb. aracılığıyla sınırları belirlenen isimsiz parkların haritada gösterilmesi zorunludur.

  Konut binalarına bitişik olan benzer türlü isimsiz ve sınırları net belirlenmeyen veya kapalı bir alanda bulunan objeler haritaya çizilmez.

 • Kentsel bitki örtüsü: Yerleşim yerlerinin içerisinde bloklar arasında yer alan; ağaçlarla, çalılıkla ve otla kaplı toprak parçaları.

  Not.

  Tümüyle sadece çimlerle kaplı olan ve “Çim” türündeki toprak parçaları; eğer bodur ağaçlar ya da daha büyük ağaçlar (az bir miktar dahi olsa) burada yer alıyorsa o durumda “Kentsel bitki örtüsü” sınıfına girer).

  Özel arazide, iç alan bitki örtüsü ana hat sınırları içine sadece ağaçlar ve çalılıklar bulunan bölümler (yabani ot bitki örtüsü hariç) dahil edilir.

  Bütün olarak ağaçlar ve başka bitki örtüleriyle kaplı bir alanın üzerinden yerleşik alan sınırı geçerek içinde yer yer özel evler veya apartman türü konutların bulunduğu bir toprak parçası “Orman” türüne dahil edilebilir. Örneğin böyle bir toprak parçası, görselde kırmızı okla işaretlenmiştir:

 • Doğal koruma alanı: her türlü doğal koruma alanı: milli parklar, doğal koruma alanları, korumaya alınmış araziler.

  Not.

  Objenin çokgeni kendi idari sınırlarıyla örtüşüyor.

  Çokgenin içi başka bitki örtüsü bölümleri olabilir (örneğin, orman ya da çim) ya da çokgenin içinde kendisinden bağımsız başka bölümler olabilir (su kütleleri, patikalar, meydanlar, binalar vb.). Bkz. ayrıca bölüm 3.9.1.5.

 • Çim, yapay olarak oluşturulmuş bir bölge çayır-çimen kaplaması veya bakımlı tutulan doğal bitki örtüsü:

  • park, bahçe ve diğer kültür alanlarındaki çimler,
  • dekoratif çimler (spor sahası kaplamaları dahil),
  • taşıt yolunu kaldırımdan ayıran yol kenarındaki çimler, iki kaldırımı birbirinden ayıran çimler, yaya yolları;
  • yollarda fiziksel bölücü görevi gören çimler.

  Çimler şehir içinde yer alan yerleşim yerlerinin ve büyük kurumların arazileri içerisinde çizilirler.

 • Bahçe: Meyve veya süs ağaçlar ile çalılar olduğu yapay olarak ekilmiş bitkilerin olduğu alan (üzüm bağları dahil), ayrıca bitkiler üzerinde bilimsel araştırmaların sürekli yapıldığı ve rekreasyon alanları olmayan özel isimlendirilmiş alanlar.

  Tekil yapıların içerisinde yapılmış olan ekimleri “kentsel bitki örtüsü” türünde girmek gerekir.

  Not.

  Obje çokgeni, toprak parçasının fiziksel sınırı dikkate alınarak o türdeki bitki örtüsünün bitiş çizgisinden itibaren çizilir. Bkz. ayrıca bölüm 3.9.1.5.

 • Mezarlık: vefat edenlerin defnedilmesi ya da kremasyondan sonra küllerin gömülmesi için ayrılmış alan. Resmen kayıtlı evcil hayvan mezarlıkları da bunun dahilindedir.

  Anıtsal niteliği olan mezarlar ya da mezarların yakınındaki anılar (Çanakkale şehitler anıtı vb.) “mezarlık” türündeki objelere dahil edilmez fakat bunlar Yerler kategorisindeki objeler olarak çizilebilir.

3.9.2.2. İsim

Bitki örtüsü objeleri genel kurallara göre isimlendirilir. Ayrıntılar için bkz.: 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.

Resmi adı olan bitki örtüsü objeleri isimlendirilebilir; bunun istisnası “çim” veya “kentsel bitki örtüsü” türündeki objelerdir.

Bitki örtüsü objelerinin isimlendirme kuralları:

 • Fethi Paşa Korusu,
 • Belgrad Ormanı, Koşuyolu Korusu,
 • Atatürk Arboretumu,
 • Seğmenler Parkı,
 • Kültürpark,
 • Atatürk Orman Çiftliği,
 • Çamkoru Tabiat Parkı,
 • Karşıyaka Korusu,
 • Sazova Parkı,
 • New York Central Park,
 • Şehitler Korusu,
 • Bornova Korusu,
 • Ботанический сад имени Э.З. Гареева (E.Z. Gareyev Botanik Çiftliği).
3.9.2.2.1

Bir mezarlığın resmi bir adı yoksa fakat bu mezarlık o bölge sakinleri tarafından en yakın yerleşim biriminin adıyla ya da ait olduğu inançla (o inanç o bölgede daha az yaygın olan bir inançsa) ilişkilediriliyorsa bu durumda ad, "resmi adı" yazılabilir; ayrıca, bu durumda adın kısaltılmış halini kullanmak tercihlidir. Örneğin:

 • Şarköy mezarlığı,
 • Musevi mezarlığı.

Kısaltılmış hali kullanılamadığında yerleşik alanın adı tam olarak belirtilir. Örneğin:

 • Resmi adı: Кладбище поселка Греческие Роты (Greçeskiye Roty Köyü Mezarlığı).

  Haritada görünen adı: Кладбище Греческие Роты (Greçeskiye Roty Mezarlığı)

 • Resmi adı: кладбище поселка Вечность (Veçnost Köyü Mezarlığı).

  Haritada görünen adı: Кладбище Вечность (Veçnost Mezarlığı)

3.9.2.2.2

Doğa rezervleri için haritada görünen ad aşağıdaki kurallara göre belirlenir:

 1. Objenin özel adı gramer açısından tür adıyla ilişkili değilse, haritada görünen adı olarak obje türü belirtilmeden ana adının kısaltılmış şekli kullanılır; bu durumda özel ismin parçası olan idari, teknik veya tanımlayıcı sözcükler atlanır.

 2. Objenin özel ismi gramer açısından tür adıyla ilişkiliyse, haritada görünen adı olarak objenin tam adının kısaltılmış şekli kullanılır; bu durumda özel ismin parçası olan idari, teknik veya tanımlayıcı sözcükler atlanır. Örneğin:

  • Resmi adı: Джегдянский памятник природы регионального значения Магаданской области (Magadan Oblastı Cegdyan Bölgesel Doğa Rezervi).

  • Haritada görünen adı: Cegdyan Doğa Rezervi.

 3. Objenin özel adı “урочище” (“arazi oluşumu”) tür adını özel adın bir parçası olarak içeriyorsa, haritada görünen adı olarak tür adı belirtilmeden objenin tam adının kısaltılmış bir şekli kullanılır; bu durumda özel ismin parçası olan idari veya teknik özellikleri açıklayan sözcükler atlanır, açıklayıcı kısmı ise kısaltılır. Örneğin:

  Resmi adı

  Haritada görünen adı

  Ботанико-геологический памятник Волгино (Volgino Botanik ve Jeolojik Rezervi)

  Волгино (Volgino)

  памятник природы регионального значения Александровские степи и остепнённая растительность на Александровских сопках (Aleksandrovskiye Stepi ve Aleksandır Tepeleri Bozkır Alanları Bölgesel Doğa Rezervi)

  Александровские степи (Aleksandrovskiye Stepi)

  Государственный природный заказник областного значения Пойменная дубрава в квартале 86 Белозерского лесничества (Belozerskoye Ormancılığı 86. Bölümü Taşkın Yatağı Meşe Korusu Bölgesel Devlet Doğa Rezervi)

  Пойменная дубрава (Taşkın Yatağı Meşe Korusu)

  Заповедное урочище Скалы Ласпи (Laspi Kayaları Doğa Rezervi)

  ур. Laspi Kayaları

  памятник природы областного значения урочище Марковские Горы (Markovskiye Gory Bölgesel Doğa Rezervi)

  ур. Марковские Горы (Markovskiye Gory)