3.9.2. Bitki örtüsü obje özellikleri belirtme kuralları

Bitki örtüsü objesi özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Bitki örtüsü objelerine özellik eklenirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.9.2.1. Tür

Obje türü listeden seçilir:

 • Orman:

  • Orman ve seyrek orman ile yerleşim yerleri dışında yer alan ağaç ve çalılıkla dolu toprak parçaları;
  • Parklar ve bahçeler içerisinde yer alan ağaç ve çalılıkla dolu toprak parçaları;
  • kullanılmayan arazilerdeki, üzerinde herhangi bir yapı olmayan bölgelerdeki ya da sadece “Diğer yapılar” türündeki yapıların olduğu ağaç ve çalılıkla dolu toprak parçaları.
 • Park: bir ismi olan ya da isimsiz parklar, bahçeler, şehir ormanları.

  Not.

  İsmi olan objelerin çokgenleri, ya kendi idari sınırlarıyla bir bütünlük gösterir ya da çizimleri o bölgedeki duruma göre yapılır (örneğin bir çitin devam ettiği çizgi boyunca çizilir).

  Çokgenin içine bitkisel alanlar (orman veya otlak) eklenebileceği gibi, ondan serbest alanlar da belirtilebilir (su rezervuarları, yollar, meydanlar, binalar vb.). Ayrıca bkz. 3.9.1.5.

  Araç yolları veya konut blokları vb. aracılığıyla sınırları belirlenen isimsiz parkların haritada gösterilmesi zorunludur.

  Konut binalarına bitişik olan benzer türlü isimsiz ve sınırları net belirlenmeyen alanlar obje olarak haritaya çizilmez.

 • Kentsel bitki örtüsü: Yerleşim yerlerinin içerisinde bloklar arasında yer alan; ağaçlarla, çalılıkla ve otla kaplı toprak parçaları.

  Not.

  Tümüyle sadece çimlerle kaplı olan ve “Çim” türündeki toprak parçaları; eğer bodur ağaçlar ya da daha büyük ağaçlar (az bir miktar dahi olsa) burada yer alıyorsa o durumda “Kentsel bitki örtüsü” sınıfına girer).

  Bütün olarak ağaçlar ve başka bitki örtüleriyle kaplı bir alanın üzerinden yerleşik alan sınırı geçerek içinde yer yer özel evler veya apartman türü konutların bulunduğu bir toprak parçası “Orman” türüne dahil edilebilir. Örneğin böyle bir toprak parçası, görselde kırmızı okla işaretlenmiştir:

 • Doğal koruma alanı: her türlü doğal koruma alanı: milli parklar, doğal koruma alanları, korumaya alınmış araziler.

  Not.

  Objenin çokgeni kendi idari sınırlarıyla örtüşüyor.

  Çokgenin içi başka bitki örtüsü bölümleri olabilir (örneğin, orman ya da çim) ya da çokgenin içinde kendisinden bağımsız başka bölümler olabilir (su kütleleri, patikalar, meydanlar, binalar vb.). Ayrıca bkz. 3.9.1.5.

 • Çim, yapay olarak oluşturulmuş çayır-çimen kaplamasıdır:

  • park, bahçe ve diğer kültür alanlarındaki çimler,
  • dekoratif çimler (spor sahası kaplamaları dahil),
  • taşıt yolunu kaldırımdan ayıran yol kenarındaki çimler, iki kaldırımı birbirinden ayıran çimler, yaya yolları;
  • yollarda fiziksel bölücü görevi gören çimler.

  Çimler şehir içinde yer alan yerleşim yerlerinin ve büyük kurumların arazileri içerisinde çizilirler.

 • Bahçe: meyve veya süs ağaçlar ile çalılar olduğu yapay olarak ekilmiş bitkilerin olduğu alan (üzüm bağları dahil).

  Tekil yapıların içerisinde yapılmış olan ekimleri “kentsel bitki örtüsü” türünde girmek gerekir.

  Not.

  Obje çokgeni, toprak parçasının fiziksel sınırı dikkate alınarak o türdeki bitki örtüsünün bitiş çizgisinden itibaren çizilir. Ayrıca bkz. 3.9.1.5.

 • Mezarlık: vefat edenlerin defnedilmesi ya da kremasyondan sonra küllerin gömülmesi için ayrılmış alan. Resmen kayıtlı evcil hayvan mezarlıkları da bunun dahilindedir.

  Anıtsal niteliği olan mezarlar ya da mezarların yakınındaki anılar (Çanakkale şehitler anıtı vb.) “mezarlık” türündeki objelere dahil edilmez fakat bunlar Yerler kategorisindeki objeler olarak çizilebilir.

3.9.2.2. İsim

Bitki örtüsü objelerinin isimlendirilmesi genel kurallara uygun yapılır, bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.

Bitki örtüsü objelerinin isimlendirme kuralları:

 • Fethi Paşa Korusu,
 • Belgrad Ormanı, Koşuyolu Korusu,
 • Atatürk Arboretumu,
 • Seğmenler Parkı,
 • Kültürpark,
 • Atatürk Orman Çiftliği,
 • Çamkoru Tabiat Parkı,
 • Maçka Demokrasi Parkı,
 • Karşıyaka Korusu,
 • Sazova Parkı,
 • New York Central Park,
 • Şehitler Korusu
 • Bornova Korusu
3.9.2.2.1

Bir mezarlığın resmi bir adı yoksa fakat bu mezarlık o bölge sakinleri tarafından en yakın yerleşim biriminin adıyla ya da ait olduğu inançla (o inanç o bölgede daha az yaygın olan bir inançsa) ilişkilediriliyorsa bu durumda söz konusu adı, resmi ad olarak yazmak mümkündür. Örneğin:

 • Şarköy mezarlığı,
 • Musevi mezarlığı.