3.9.3. Bitki örtüsü objesi merkezinin çizimi

Bitki örtüsü objesinin merkez noktası belirlenir. Bu nokta haritaya obje açıklaması yerleştirilirken kullanılır.

Bitki örtüsü objesinin merkez noktası;

  • yalnızca adlandırılmış objeler için belirlenir,

  • mümkün olduğu kadar objenin geometrik merkezine yerleştirilerek obje çokgeninin dahilinde olmalı ve bir su objesi çokgeninin içine düşmemeli,

  • obje birden fazla çokgenden oluşuyorsa en büyük çokgenin geometrik merkezine yerleştirilmelidir.

Merkez belirleme:

  1. Bitki örtüsü objesinin çokgeni çizildikten sonra Obje merkezini belirt veya düzenle butonuna tıklayın..

  2. İstenilen yere tıklayarak merkez noktasının konumunu belirleyin (konumu haritada yeşil noktayla gösterilir):

    Gerekirse merkez imleçle taşınabilir, çift sol tıklama ise merkezi siler.