4.1.5. Ulaşım objesi özellikleri belirleme

4.1.5.1. Demiryolları

Demiryollarının çizilmesine ilişkin genel kurallar için 3.12.2. Demiryolu objelerine özellik ekleme kuralları bölümünü okuyun.

4.1.5.1.1

Rusya sınırları dahilinde bulunan terminal ve istasyon adları açık kaynaklardan alınır. R.F. Ulaştırma Bakanlığı'nın 4 No.lu Tarife Yönetmeliği bu kaynaklar arasında öncelikli sayılır.

Uyarı.

Teknik dokümantasyonun doğruluğunu sağlayan ve muhasebe belgelerinde “dışa aktarma”, “transfer”, “tahliye” vb. sahte istasyonları Map Editor'de çizmek yasaktır.

Bununla birlikte:

  • Resmi ad ve fiili olarak kullanılan ad arasında fark varsa (piyasadaki çizelgelerde, hareket şemalarında, yolcu platformlarındaki işaret levhalarında), “resmi ad” olarak fiilen kullanılan isim gösterilir; resmi ad ise, obje kartında “bilinen (tarihi) adı” türü olarak girilir.

  • Eğer objenin resmi adı yoksa (TR-4’de), obje kartında resmi adı olarak fiilen kullanılan ad gösterilir.

  • Sonu rakamla biten resmi demiryolu istasyonu adları (Perm-2, Povarovo-3) hiçbir zaman Roma rakamıyla yazılmaz; Roma rakamıyla olan alternatif bir yazılış varsa, bu obje kartında “bilinen (tarihi) adı” türünde gösterilir.

4.1.5.1.2

Askeri birliklerin, Rosatom Kapalı İdari Bölgesi'ne ait yapıların ve Savunma Bakanlığı'na ait arazisinde yer alan demiryolu istasyonlarını göstermeye izin verilmez (ayrıntılar için 3.1.4. Yasaklı objeler bölümünü okuyun).

4.1.5.1.3

Demiryolu istasyonlarının genel sınıflandırma kuralları için 3.12.2.2.2. Tür bölümüne gidin.

Aktif olmayan, ancak gerçekte var olan demiryolu istasyonları Yük treni istasyonu obje türünde çizilir.

Kapatılmış, koruma altına alınmış, R.F. Ulaştırma Bakanlığı'nın 4 No.lu Tarife Yönetmeliği veya Rusya Fed. Demiryolları listelerinden çıkarılmış istasyonlar arazide kapatılmışsa (raylar sökülmüş veya ara istasyonlar veya demiryolu platformları durumunda platformlar için yolcu platformu kaldırılmışsa) bu istasyonlar çizilmez ve daha önce çizilmiş olanlar istasyonlar haritadan silinir.

4.1.5.1.4. Demiryolu istasyonlarının adlandırılması

Genel isimlendirme kuralları için 3.12.2.2.3. İsim bölümünü okuyun.

Demiryolu istasyonları (yol kesişmeleri, platformlar, durma noktaları, kontrol noktaları, istasyon parkları) Tip + Özel adı şeklinde adlandırılır.

İstasyonların adlarındaki rakamlar, çekim ekleri olmadan yazılır (100-cü km değil, 100 km).

Örneğin: Losinoostrovskaya istasyonu, Moskva-Passajirskaya-Yaroslavskaya istasyonu, Beloozerskaya platformu, 100 kilometre durma noktası, Yujnıy kontrol noktası, Perovo Park А istasyonu.

Uyarı. “Haritada görünen adı” olarak kullanılmak üzere istasyonların özel adında bunun ayrılmaz parçaları olan sıkça kullanılan terimler için aşağıdaki kısaltmaların kullanılması zorunludur:
  • Yolcu – “Ylc.”
  • Sınıflandırma – “Sın.”
  • Yük – “Yük”

4.1.5.2. Yüksek hızlı ulaşım

Hızlı ulaşım hatlarının çizilmesi ve özellik ekleme ile ilgili genel kurallar için 3.13. Ulaşım: Hızlı ulaşım bölümüne gidin.

4.1.5.2.1

Yandex Map Editor'de metro hatları düzenlenmez.

4.1.5.3. Havayolu ulaşımı

Hava ulaşım hatlarına özellik ekleme ile ilgili genel kurallar için 3.15. Ulaşım: Hava ulaşımı bölümüne gidin.

Havayolu ulaşımı objesinin tipini belirlerken, Rusya Federasyonu Sivil Hava Meydanları Devlet Sicili sitesinde yer alan bilgilere göre tipini netleştiriniz.

4.1.5.3.1

Havaalanlarının resmi isimlerinde, objenin türü, hangi uçuş türlerinin gerçekleştirildiğini (Uluslararası veya yerel) belirtmeden bir “havaalanı” olarak belirtilmelidir. Örneğin, Vnukovo Uluslararası Havaalanı değil Vnukovo havaalanı olarak belirtilmelidir.

4.1.5.4. Deniz ulaşımı

4.1.5.4.1
Su ulaşım istasyonunun resmi adı istasyonun türünü belirleyen açıklamayı da içermelidir.
Örneğin: Yenikapı İskelesi, Yedikule Marina.