4.1.5. Ulaşım objesi özellikleri belirleme

4.1.5.1. Demiryolları

Demiryollarının çizilmesine ilişkin genel kurallar için 3.12.2. Demiryolu nesnelerinin işaretleme kuralları bölümüne, demir yollarının genel işaretleme kuralları için 3.12.2. Demiryolu nesnelerinin işaretleme kuralları bölümüne bakınız.

4.1.5.1.1

Rusya sınırları dahilinde bulunan terminal ve istasyon adları, TR-4 kaynağı öncelikli olmak üzere açık kaynaklardan alınır.

Uyarı.

Kayıt belgelerinde “İhracat” veya “Mal Aktarma” türü olan istasyonlar Yandex Map Editor yardımıyla haritaya çizilmez.

Bununla birlikte:

  • Resmi ad ve fiili olarak kullanılan ad arasında fark varsa (piyasadaki çizelgelerde, hareket şemalarında, yolcu platformlarındaki işaret levhalarında), “resmi ad” olarak fiilen kullanılan isim gösterilir; resmi ad ise, obje kartında “bilinen (tarihi) adı” türü olarak girilir.

  • Eğer nesnenin resmi adı yoksa (TR-4’de), nesne kartında resmi adı olarak fiilen kullanılan ad gösterilir.

  • Sonu rakamla biten resmi demiryolu istasyonu adları (Perm-2, Povarovo-3) hiçbir zaman Roma rakamıyla yazılmaz; Roma rakamıyla olan alternatif bir yazılış varsa, bu obje kartında “bilinen (tarihi) adı” türünde gösterilir.

4.1.5.1.2

Haritada, askeri birliklerde ve Rosatom Kapalı İdari Bölgesinin ve Savunma Bakanlığının şehir kurucusu niteliğindeki nesnelerde yer alan demiryolu istasyonlarını göstermeye izin verilmez (3.1.4. Yasaklı objeler bölümünü okuyun).

4.1.5.1.3

Demiryolu istasyonlarının genel sınıflandırma kuralları için 3.12.2.2.2. Tür.

Aktif olmayan, ancak gerçekte var olan demiryolu istasyonları Yük treni istasyonu obje türünde çizilir.

Kapatılmış, koruma altına alınmış, Ulaşım Yolları Bakanlığının 4 numaralı Tarife Yönergesinden veya Rusya Demiryolları listelerinden çıkarılmış istasyonlar arazide kapatılmışsa (istasyonlar için – raylar kaldırılmışsa, demir yolları sökülmüş; durma noktaları ve platformlar için yolcu platformu kaldırılmışsa), bu istasyonlar çizilmez, önceden çizilmiş olanlar ise haritadan silinmelidir.

4.1.5.1.4. Demiryolu istasyonlarının adlandırılması

Genel adlandırma kuralları için 3.12.2.2.3. İsmi.

Demiryolu istasyonları (yol kesişmeleri, platformlar, durma noktaları, kontrol noktaları, istasyon parkları) Tip + Özel adı şeklinde adlandırılır.

İstasyonların adlarındaki rakamlar, çekim ekleri olmadan yazılır (100-cü km değil, 100 km).

Örneğin: Losinoostrovskaya istasyonu, Moskva-Passajirskaya-Yaroslavskaya istasyonu, Beloozerskaya platformu, 100 kilometre durma noktası, Yujnıy kontrol noktası, Perovo Park А istasyonu.

Uyarı. İstasyonun özel adının bir parçası olan, yaygın ve sıkça tekrarlanan terimlerin “Haritada işaretlemek için” mutlaka aşağıda belirtilmiş kısaltmalar kullanılır:
  • Yolcu – “Ylc.”
  • Sınıflandırma – “Sın.”
  • Yük – “Yük”

4.1.5.2. Yüksek hızlı ulaşım

Yüksek hızlı ulaşımın çizilmesi ve işaretlenmesi ile ilgili genel kurallar için 3.13. Yüksek Hızlı Ulaşım bölümüne bakınız.

4.1.5.2.1

Yandex Map Editor'de metro hatları düzenlenmez.

4.1.5.3. Havayolu ulaşımı

Havayolu ulaşımının işaretlenmesi ile ilgili genel kurallar için 3.15. Havayolu Ulaşımı bölümüne bakınız.

Havayolu ulaşımı objesinin tipini belirlerken, Rusya Federasyonu Sivil Hava Meydanları Devlet Sicili sitesinde yer alan bilgilere göre tipini netleştiriniz.

4.1.5.4. Deniz ulaşımı

4.1.5.4.1
Su ulaşım istasyonunun resmi adı istasyonun türünü belirleyen açıklamayı da içermelidir.
Örneğin: Yenikapı İskelesi, Yedikule Marina.