3.13.2. Hızlı ulaşım hattı objesi özellik belirleme kuralları

Hızlı ulaşım harita objeleri şunlardır: metro ve hafif metro, hızlı tramvay, hızlı otobüs, teleferik ve monoray yolları, fünikülerler ve diğer şehir sokaklarını kullanmayan yolcu ulaşım sistemleri. Haritadaki hızlı ulaşım objeleri; hat bölümleri ve hızlı ulaşım hatları (bir dizi hızlı ulaşım hattı bölümü), hızlı ulaşım istasyonları ve istasyon çıkışları olarak gösterilir.

Hızlı ulaşım hattı objeleri arasında hafif raylı ulaşım hatları bulunur; bunlar birbirine yapı olarak benzer olan hızlı tramvaylar ve “hafif metro” türündeki ulaşım sistemleridir; metinde bundan sonra HRS olarak anılacaktır. HRS için özel çizim kuralları ve yine HRS'ye özgü bazı özellik eklemede farklılıklar bulunur (aşağıya bkz.)

Bunlar aşağıda anlatılmaktadır:

3.13.2.1. Hızlı ulaşım hattı bölümleri özellik belirleme kuralları

Hızlı ulaşım hattı bölümlerinin obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Hızlı ulaşım hattı bölümlerine özellik eklerken obje özellikleri için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır:

3.13.2.1.1. Ait olduğu obje

“Ait olduğu obje” özelliği, ilgili hızlı ulaşım hattının hangi bölümüne ait olduğunu gösterir.

Hızlı ulaşım hattı haritaya önceden çizilmişse, bu durumda bu alan girilirken listeden bir ad seçmeniz istenir; eğer hat haritaya girilmemişse, o durumda elle giriş yapılması gerekir (yeni hızlı ulaşım hattı oluşturulur):

Obje kaydedildikten sonra hattın adı menüde bir bağlantı olarak gösterilir, bu bağlantıya tıklanması durumunda hattın düzenleme menüsü açılır. Birbirine benzer çizgi türü birleşik objeleri düzenleme yöntemleri 2.6.2. Çizgi türü birleşik objeler bölümünde açıklanmaktadır.

3.13.2.1.2. Düzey (A) ve Düzey (B)

Hızlı ulaşım hat bölümlerinin Düzey A ve Düzey B özellik değerleri düzenlenmez.

3.13.2.2. Hızlı ulaşım hattı istasyonu özellik ekleme kuralları

Hızlı ulaşım hattı istasyonlarının obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Hızlı ulaşım hattı istasyonlarına özellik eklerken obje özellikleri için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır:

3.13.2.2.1 Hızlı ulaşım hatları

“Hızlı ulaşım hattı” özelliği, ilgili hızlı ulaşım istasyonlarının hangi hızlı ulaşım hattına ait olduğunu gösterir.

Hafif raylı ulaşım sistemi hatlarının istasyonları için, ait oldukları hat ya da ulaşım sistemi girilir.

Hızlı ulaşım hattı haritaya önceden çizilmişse, bu durumda bu alan girilirken listeden bir ad seçmeniz istenir; eğer hat haritaya girilmemişse, o durumda elle giriş yapılması gerekir (yeni hızlı ulaşım hattı oluşturulur):

3.13.2.2.2. İsim

Hızlı ulaşım istasyonu ismi genel kurallar dikkate alınarak verilir; bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları. Bunlara ek olarak:

 • Haritada görünen adı türündeki adlar için hiçbir zaman obje türü gösterilmeden (ve sözcüğün ismin hangi halinde olduğuna bakılmaksızın) isimlendirme yapılır. Örneğin:

  • resmi adı: Metro Teplıy Stan. Metro Biblioteka imeni Lenina.

  • haritada görünen adı: Teplıy Stan, Biblioteka imeni Lenina.

 • Resmi olmayan isimlendirmeler için (örneğin tarihi adlar), obje türü isimde belirtilebilir de belirtilmeyebilir de. Örneğin, Ayrılık çeşmesi metrosu da Ayrılık çeşmesi de yazılabilir.

 • Hafif raylı ulaşım hatları istasyonları (ve istasyonların çıkışları) için şunlar mutlaka girilmelidir:

  • Resmi adı [tür + kendi adı yazılır].

   Örneğin: Hızlı ulaşım hattı tramvayı Solneçnaya.

  • “Harita üzerinde adı” [kendi adı yazılır].

   Örneğin, Solneçnaya.

Örneğin:

3.13.2.3. Hızlı ulaşım hattı istasyonu çıkışı özellik ekleme kuralları

Hızlı ulaşım istasyonu çıkışlarının obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Hızlı ulaşım istasyonlarının çıkışlarına özellik eklerken obje özellikleri için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır:

3.13.2.3.1 Hızlı ulaşım istasyonları

“Hızlı ulaşım istasyonu” özelliği, ilgili hızlı ulaşım istasyonu çıkışlarının hangi hızlı ulaşım istasyonuna ait olduğunu gösterir.

Hızlı ulaşım istasyonu haritaya önceden çizilmişse bu alan girilirken listeden bir ad seçmeniz istenir. İstasyon haritaya girilmemişse en baştan oluşturulması gerekir (bkz. 3.13.1.2. Hızlı ulaşım istasyonları çizim kuralları), daha sonra da buna ait çıkışlar girilir.

Hafif raylı ulaşım hatları sistemindeki istasyonların tüm çıkışları için mutlaka için mutlaka üst düzey objeler girilmelidir:

3.13.2.3.2. İsim

Hızlı ulaşım istasyonu çıkışının adı, yalnızca özel ismi veya numarası taşıdığı veya başka bir kimlik belirleyiciye sahip olduğunda girilir, bulunmadığında ise girilmez.

Bu tür isim, numara veya diğer türlü kimlik belirleyici “resmi ad” olarak belirtilir.

“Haritada görünen adı” türündeki isimler yalnızca çıkışın belirtilen resmi adı mevcut kurallara göre çok uzun olup bunun kısaltılması gerektiği durumlarda girilir. Böylelikle resmi adın o kısaltılmış hali haritada görünen adı olarak girilir.

Resmi adların örnekleri:

 • Numaralı çıkış: 1,

 • Özel isim taşıyan çıkış: GMK Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi (Ankara metrosunın bazı istasyonlarının çıkışları kendi isimlerine sahiptir),

 • Özel kimlik belirleyiciye sahip çıkış: D1.

Uyarı.

1) Londra'daki King's Cross ya da Moskova'daki Kolomenskoye Müze ve Kültür Rezervi gibi, çıkışın yönlendirdiği cadde veya sokakların ya da çeşitli referans noktalarının isimleri çıkışların özel isimleri sayılmaz.

2) Aşağıdaki öğeler b,r çıkış adının veya kimlik belirleyicisinin parçası sayılamaz:

 • Çıkışın ait olduğu istasyonun adı,

 • İsmi veya kimlik belirleyiciyi tanımlayan “giriş” veya “çıkış” sözcükleri,

 • Kapalı, tamir halinde gibi, çıkışın durumunu açıklayan notlar,

 • Asansör gibi, çıkışın tasarım özelliklerini açıklayan sözcükler.