3.13.2. Hızlı ulaşım hattı objesi özellik belirleme kuralları

Hızlı ulaşım harita objeleri şunlardır: metro ve hafif metro, hızlı tramvay, hızlı otobüs, teleferik ve monoray yolları, fünikülerler ve diğer şehir sokaklarını kullanmayan yolcu ulaşım sistemleri. Haritadaki hızlı ulaşım objeleri; hat bölümleri ve hızlı ulaşım hatları (bir dizi hızlı ulaşım hattı bölümü), hızlı ulaşım istasyonları ve istasyon çıkışları olarak gösterilir.

Yüksek hızlı ulaşım tesisleri arasında Hafif Raylı Sistem, yüksek hızlı tramvaylar ve “hafif metro” (hafif tramvaylara yapısal olarak benziyorsa) tahsis edilir. HRS için özel çizim kuralları ve yine HRS'ye özgü bazı özellik eklemede farklılıklar bulunur (aşağıya bkz.)

3.13.2.1. Hızlı ulaşım hattı bölümleri özellik belirleme kuralları

Hızlı ulaşım hattı bölümlerinin obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Hızlı ulaşım hattı bölümlerine özellik eklerken obje özellikleri için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır:

3.13.2.1.1. Ait olduğu obje

“Ait olduğu obje” özelliği, ilgili hızlı ulaşım hattının hangi bölümüne ait olduğunu gösterir.

Hızlı ulaşım hattı haritaya önceden çizilmişse, bu durumda bu alan girilirken listeden bir ad seçmeniz istenir; eğer hat haritaya girilmemişse, o durumda elle giriş yapılması gerekir (yeni hızlı ulaşım hattı oluşturulur):

Obje kaydedildikten sonra hattın adı menüde bir bağlantı olarak gösterilir, bu bağlantıya tıklanması durumunda hattın düzenleme menüsü açılır. Birbirine benzer çizgi türü birleşik objeleri düzenleme yöntemleri 2.6.2. Çizgi türü birleşik objeler bölümünde açıklanmaktadır.

3.13.2.1.2. A Seviyesi ve B Seviyesi

Hızlı ulaşım hat bölümlerinin Düzey A ve Düzey B özellik değerleri düzenlenmez.

3.13.2.2. Hızlı ulaşım hattı istasyonu özellik ekleme kuralları

Hızlı ulaşım hattı istasyonlarının obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Hızlı ulaşım hattı istasyonlarına özellik eklerken obje özellikleri için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır:

3.13.2.2.1 Hızlı ulaşım hatları

“Yüksek hızlı taşıma hattı” özniteliği, belirli bir yüksek hızlı taşıma hattının yüksek hızlı taşıma istasyonuna ait sahipliği belirtir.

Hafif Raylı Sistem istasyonları için, istasyonun ait olduğu hat veya taşıma sistemi adının belirtilmesi zorunludur.

Hızlı ulaşım hattı haritada zaten mevcutsa bu alan doldurulurken adını listeden seçmeniz önerilir. Hat haritada henüz yoksa önce haritaya eklemeniz ve ardından adını listeden seçmeniz gerekir:

3.13.2.2.2. Ad

Hızlı ulaşım istasyonu adı genel kurallar dikkate alınarak verilir; bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları. Bunlara ek olarak:

 • Haritadaki isim için tür adı, durum ve kendi adının diğer özelliklerinden bağımsız olarak her zaman nesne türünü belirtmeden ayarlanır. Örneğin:

  • resmi olarak: Tyopliy Stan Metrosu, Lenin Kütüphanesi Metrosu, Geroyev Dnepra Metrosu, akademisyen Pavlov Metrosu, Makine Üreticileri Metrosu.

  • haritadaki isim için: Tyopliy Stan, Lenin Kütüphanesi, Geroyev Dnepra, akademisyen Pavlov, Makine Üreticileri.

 • Resmi olmayan bir başlık için (örneğin, tarihi), başlığa bir nesne türü eklemek kabul edilebilir. Örneğin, İzmailovskiy Parkı ve İzmailovskiy Parkı Metrosu adı kabul edilebilir.

 • İstasyonlar (ve istasyonlardan çıkışlar) için hafif raylı sistemler mutlaka belirtilmelidir:

  • Resmi adı [tür + kendi adı yazılır].

   Örneğin: Hızlı ulaşım hattı tramvayı Solneçnaya.

  • Harita üzerindeki isim başlığı için format [kendi adı].

   Örneğin, Solneçnaya.

Örneğin:

3.13.2.3. Hızlı ulaşım hattı istasyonu çıkışı özellik ekleme kuralları

Hızlı ulaşım istasyonu çıkışlarının obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Hızlı ulaşım istasyonlarının çıkışlarına özellik eklerken obje özellikleri için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır:

3.13.2.3.1 Hızlı ulaşım istasyonları

“Hızlı ulaşım istasyonu” özelliği, ilgili hızlı ulaşım istasyonu çıkışlarının hangi hızlı ulaşım istasyonuna ait olduğunu gösterir.

Hızlı ulaşım istasyonu haritaya önceden çizilmişse bu alan girilirken listeden bir ad seçmeniz istenir. İstasyon haritaya girilmemişse en baştan oluşturulması gerekir (bkz. 3.13.1.2. Hızlı ulaşım istasyonları çizim kuralları), daha sonra da buna ait çıkışlar girilir.

Hafif raylı ulaşım hatları sistemindeki istasyonların tüm çıkışları için mutlaka için mutlaka üst düzey objeler girilmelidir:

3.13.2.3.2. İsim

Hızlı ulaşım istasyonu çıkışının adı, yalnızca özel ismi veya numarası taşıdığı veya başka bir kimlik belirleyiciye sahip olduğunda girilir, bulunmadığında ise girilmez.

Bu tür isim, numara veya diğer türlü kimlik belirleyici “resmi ad” olarak belirtilir.

“Haritadaki isim için Tip adları”, yalnızca resmi bir çıkış adı (kendi adı) verildiğinde ve mevcut kurallara göre kısaltılması gereken nadir durumlarda belirtilir. Böylelikle resmi adın o kısaltılmış hali haritada görünen adı olarak girilir.

Resmi adların örnekleri:

 • Numaralı çıkış: 1,

 • Özel isim taşıyan çıkış: GMK Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi (Ankara metrosunın bazı istasyonlarının çıkışları kendi isimlerine sahiptir),

 • Özel kimlik belirleyiciye sahip çıkış: D1.

Uyarı.

1) Yol çıkışının götürdüğü sokakların, adreslerin ve simgesel yapıların Endikasyonları (örneğin, Andropov Bulvarı’na, Orbit sinemasına, Kolomenskoye Müzesi koruluğuna, vb.) çıkışların kendi isimleri değildir.

2) Aşağıdaki öğeler b,r çıkış adının veya kimlik belirleyicisinin parçası sayılamaz:

 • Çıkışın ait olduğu istasyonun adı,

 • İsmi veya kimlik belirleyiciyi tanımlayan “giriş” veya “çıkış” sözcükleri,

 • çıkış durumu notları (örneğin kapalı, onarımda gibi);

 • çıkışın tasarım özellikleri hakkında bilgi (örneğin asansör).