3.3.3. Yol özellikleri belirleme kuralları

Yandex Map Editor'deki yollar çizgi türü birleşik objelerdir ve standart haritalar gibi çizilmezler. Bu yollar bir ya da daha fazla yol bölümünden oluşur ve bu yol bölümlerinin her biri ayrı ayrı çizilir; ayrıntılar için bkz. 3.3.2. Yol bölümüne özellik ekleme kuralları).

Bir yol tekil bir obje olarak, yol bölümünün obje özellikleri menüsündeSokak alanı doldurulduğunda oluşturulmuş olur (ayrıntılar için bkz. 3.3.2.2. Sokak). Yol oluşturulduktan sonra, yolun ismi yol bölümünün obje özellikleri menüsünde bağlantı olarak gösterilir.

Eğer yol bölümü aynı anda birkaç sokağa dahil edilmişse, o zaman birçok bağlantı gösterilecektir:

Bağlantıya basıldığında yol bölümünün obje özellikleri menüsü açılır. (Düzenle) butonuna tıklanarak düzenleme moduna geçilir:

Bu menüde yola özellik eklenir.

Yol bölümlerine özellik ekleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki diğer tüm objelere özellik ekleme yöntemleriyle aynıdır.

Not.

Çift çizgili yolları isimlendirirken, verdiğiniz isim her iki yol için de geçerli olur.

Yol türü objenin olası özellikleri ve her biri için değer girme kuralları aşağıda listelenir :

3.3.3.1. Konum

Konum özelliği, bir yolun hangi idari bölüme bağlı olduğunu belirler.

İdari bölüm adı alanına karakter girmeye başladığınızda aralarından seçim yapmanız için, önceden haritaya eklenmiş idari bölüm isimlerinden oluşan öneri listesi otomatik gösterilir:

Konumu girdiğinizde:

3.3.3.1.1

Transit yolları (Sınıf 2, "uluslararası otoyollar"), devlet sınırlarını geçtiği noktalarda her biri üzerinden geçtiği ülkeye ait olmak üzere iki ayrı yol bölümlüne bölünür.

Her bir yol parçası Düzey 1'e karşılık gelen (“Ülke”) idari bölüme bağlanır.

3.3.3.1.2

Çevre yolları (Sınıf 2, ulusal öneme sahip otoyollar; Rusya'da, şehirlere erişim sağlayan bağlantı kısımlarının da dahil olduğu federal otoyollardır) ve ayrıca feribot geçişleri, Düzey 1 (“Ülke”) olan idari bölümlere bağlanır.

3.3.3.1.3

Bölgesel önemi olan ve belediyeler arası yollar, o yolun kendisi tümüyle ilçe vb. yerleşim yerlerinin içinde olsa dahi, Düzey 2 olan (“İl”) idari bölgelere bağlanır.

3.3.3.1.4

Sokaklar: Mahalle, köy, belde ve benzerlerine bağlanır.

Not.

İstisnai durumlarda; bir mahalle, köy, belde vb.'de aynı isimle iki sokak varsa, bunlar resmi kaynaklara göre bulunduğu mücavir alanlara ya da sitelere bağlanabilir.

Bir sokak veya caddenin ait olduğu idari bölümle ilgili resmi kaynaklarda bilgi bulunamazsa bu cadde veya sokak genel olarak ait olduğu kabul edilen ilçe veya mahalleye bağlanır.

Mahalle, köy, belde vb.'ye bağlanmış olan bir sokak, tümüyle bu mahalle, köy, belde vb.'nin sınırları içinde yer almalıdır.

3.3.3.1.5

Kayak pistleri, otomobil pistleri, go kart pistleri, motosiklet pistleri, koşu pistleri, vb., “site” türü idari bölümlere bağlanır. Özel isimleri olan spor amaçlı pistlerin ilişkilendirilmesi için bu spor tesisinin adı altında "site" türünde ayrı bir idari bölüm oluşturulabilir.

3.3.3.2. Yol türü

Tür alanında listeden istenilen yol türünü seçin:

Aşağıda yol türü seçimiyle ilgili kurallar sıralanmıştır.

3.3.3.2.1. Mahalle, köy, belde ve benzerlerindeki sokaklar

Mahalle, köy, belde vb.'deki aynı resmi ismi olan tüm sokaklar (transit yollar da yine mahalle, köy, belde vb.'nin sınırları içindeki sokaklarla aynı resmi isme sahipse bunlar da dahildir):

Kayak pistleri ve yarış pistleri (bkz. 3.3.2.1.7), koşu pistleri ve stadyum ve spor komplekslerindeki kayak pistleri, mahalle, köy, belde vb. sınırları içerisinde yer alan site tipi yerleşimlerdeki kayak pistleri de yine bu türe dahildir (bkz. 3.3.2.1.10).

Not.

İsimler, şu belgelerle onaylandığında resmiyet kazanır:

 • Rusya'daki FIAS (ФИАС), Resmi Kayıt, Kadastro ve Kartografi Federal Servisi (RosReyestr) ve cadde/sokak isimlendirme kararnameleri gibi resmi belgeler,
 • Park veya mezarlık gibi özel alanlar için, yerel kanun, kural, kararname veya resmen onaylı krokiler.

3.3.3.2.2. Numaralandırılmış karayolu

Uluslararası otoyollar.

Kıtalar arası rotaların resmi adları tam yazılır (İsimlerdeki Avrupa/Asya sözcükleri büyük harfle özel yazılır. Nedeni, bunların özel bir ismin bir parçası olmasıdır).

Örneğin: Avrupa rotası E95, Asya Rotası AN6, Asian Highway 6 vb.; açıklama için isim E95, AN6:

Uyarı.

Tümüyle bir yerleşim biriminin sınırları içinde bulunan numaralandırılmış karayolları haritalanmaz.

Ayrıca bkz. 3.3.3.3.1.

3.3.3.2.3. Yol yapıları

İlişkili oldukları diğer yapıların ismiyle anılan yollar (köprüler, üst geçitler, tüneller); meydanlar hariçtir:

Bu objeler hem “yol” objeleri hem de “yol tesisleri” olarak isimlendirilir (ayrıca bkz. 3.8.1.2.2).

Meydanlar her zaman yol altyapısı olarak isimlendirilir.

3.3.3.2.4. Cadde

Bir yerleşim biriminin sınırları içerisinde olan yollar ya transit caddelerdir (örneğin, St. Petersburg'daki Zapadnıy Skorostnoy Diametr ) ya da birkaç sokağı birleştirirler. Bazı caddelerin yol bölümlerinin hem bir cadde adı hem de resmi bir sokak adı vardır. Örneğin, Moskova'daki 3. Çevreyolu, ve bunun bir parçası olan Begovaya sokağı, Suçşyovskiy Val ve diğerleri; Sadovoe çevre yolu (Bolşaya Sadovaya sokağı, Sadovaya-Karetna sokağı isimli bölümleri içeren):

3.3.3.2.5. Adlandırılmış karayolu

Birkaç yerleşim biriminden geçen (genelde bir ismi olan ana yollar) yollar. Örneğin, Mojayskoe, Borovskoe ya da Rublyovo-Uspenskoe şosse vb.:

Tamamen ya da kısmen ücretli olan karayolları için bu türde ek birYol oluşturulur (bkz. bölüm 3.3.2.12. Ücretli (ücretli geçiş işareti)).

3.3.3.2.6. Kilometre numarası

Km cinsinden yol uzunlukları ile isimlendirilen yollar (örneğin, MKAD ya da Novorijskoe şosse):

Not.

Yol kenarındaki kilometre taşı, yolun ilgili kilometresinin bitim noktasını gösterir.

3.3.3.2.6.1

Çevre yollarına bağlı ve yol kilometresi olarak isimlendirilen yol bölümleri, kilometre sıralanması çevre yolunun dış ve iç taraflarında paralel olduğu (örneğin Moskova Çevre Yolu olan MKAD'da olduğu gibi) üç farklı türe ait çevre yolu objelerine; veya kilometre sıralaması yolun iki tarafında paralel olmadığı (A-118 olarak da bilinen bir karayolu gibi) iki farklı türdeki çevre yolu objelerine dahil edilebilir.

 1. Çevre yolunun tamamı, örneğin MKAD.

 2. Yolun, ilgili kilometresine denk gelen, her iki yol çizgisini de kapsayan parçasının tamamı. Örneğin, Novoçerkassk Yolu 1054. kilometresi.

  Uyarı.

  Genel olarak adres noktaları bu objeye bağlanır.

 3. Yolun bir çizgisi dahil, söz konusu kilometrede denk düşen iki yol bölümü.

  Bu yollara isim verilirken, çevre yolunun iç ve dış kısımları gösterilir (yolun dış / iç tarafı ya da dış/iç kısmı ifadeleri kullanılabilir).

  Örneğin, MKAD, 40. km , dış taraf ve MKAD, 40. km, iç taraf.

  İsimler şu şekilde verilir:

  • Resmi ad: MKAD, 40. km, iç taraf,

  • Haritadaki açıklama: MKAD, 40. km..

3.3.3.2.7. Adlandırılmış çıkış yolu

Ana yoldan çıkış sağlayan ve özel isim veya numaralara sahip yollar. Örneğin, Moskova Çevre Yolu'ndan (MKAD) çıkış sağlayan yollar özel numaralara sahip olup, Çıkış No.: 24, Kaşira Yolu'na (Kaşirskoye Şosse'ye) çıkış sağlar.

Uyarı.

Yol bölümü için belirtilen özellik değerleri, yol bölümünün 3.3.2.1. Sınıf ve 3.3.2.7. Yapı özellikleri özelik değerleri ile çakışmamalıdır.

Örneğin “Yaya ve bisiklet yolları” sınıfına ait veya “Dönel kavşak” yapısal özelliğine sahip bir yol bölümü, “Numaralandırılmış karayolu” türündeki bir yolun parçası olamaz.

3.3.3.3. Yol ismi

Bir yolun ismi yol bölümünün obje özellikleri menüsünden Sokak alanına girilerek verilir (görselde kısmi olarak görülmektedir):

Boş alana karakter girmeye başladığınızda, aralarından seçim yapmanız için, önceden haritaya girilmiş yol (sokak) isimlerinden oluşan öneri listesi otomatik gösterilir:

Sokak haritaya henüz çizilmemişse alan elle doldurularak yeni sokak ismi girilir (böylece, yeni sokak haritaya eklenmiş olur). Yola isim verilirken, yolları isimlendirme kuralları dikkate alınmalıdır (bkz. 3.3.3.3. Yol ismi).

Obje kaydedildikten sonra, yolun adı obje özellikleri menüsünde bir bağlantı olarak görünür:

Bu bağlantıya tıklandığında obje özellikleri menüsü açılır.

(Düzenle) butonuna tıklanarak düzenleme moduna geçilir:

Yolu isimlendirme yöntemleri, Yandex Map Editor'deki tüm objeleri isimlendirme yöntemleri ile aynıdır.

Not. Özel ismi olan tek katlı kavşakların 6. seviye (Semt) bir idari bölüm olarak ya sadece yolların kesişimini belirleyen bir nokta (dış sınırları belirlenmeden) ya da dış sınırlarını belirleyen bir çokgen olarak çizilebilir (ayrıntılar için bkz.: bölüm 3.2.1.4.5, bölüm 3.2.2.3.6).
3.3.3.3.1.Yolları isimlendirme kuralları

Yollara isim verirken kullanılan dili dilbilgisi kuralları dikkate alınmalıdır.

3.3.3.3.1.1

“Kilometre numarası” türündeki yollar için kesinlikle “haritadaki açıklama için” kısmına da (resmi ad dışında) bir ad girilmelidir.

Bu yol, örneğin “numaralandırılmış karayolunun” ya da “caddenin” bir parçasıysa, bu durumda bu yol bölümünün açıklamasına, parçası olduğu yolun “haritadaki açıklama için” kısmına girilen açıklama girilir; eğer bir açıklama girilmemişse, resmi adı kullanılır.

Not.

Böyle bir yolun adı, bir kilometre sayısıyla ifade edildiğinde ilgili sayı sıfatını simgelemek için ilgili sayıdan sonra nokta kullanılır.

Örneğin:
 • M-7 Volga, 817. kilometre yolun resmi adıysa, haritadaki açıklama için kısmına M-7 (M-7 Volga yolunun adı) girilir;
 • MKAD, 73. kilometre yolun resmi adıysa, haritadaki açıklama için kısmına MKAD girilir (Moskova Çevre Yolu'nun resmi adı, bu yüzde ayrı bir açıklama girilmez).
3.3.3.3.1.2

Çok katlı kavşaklardaki çıkışlar/bağlantı yolları ve dönel kavşakların parçaları olan yol bölümleri (örneğin, Moskova Çevre Yolu'ndan (MKAD) ya da Beyaz Rusya'daki Brest şehrinin yakınlarındaki Paŭnočnaje (Kuzey) Çevre Yolu'ndan olan çıkışlar gibi özel isimleri olmadığı durumlarda), isimlendirilmez (görselde söz konusu bazı yol bölümleri gösterilmemiştir):

3.3.3.3.1.3

Eğer bir çıkışın kendi ismi varsa, bu yol ismi olarak girilmelidir, örneğin MKAD, çıkış 24:

3.3.3.3.1.4

Büyük şehirlerdeki caddelerin hemen yanından devam eden toplayıcı yolların kendilerine ait bir isimleri yoksa, hemen yanına parantez içinde "toplayıcı yol" yazmak şartıyla, esas caddeyle aynı ismi alırlar. Toplayıcı yolun kendi ismi varsa, bu durumda ismin yanına gene parantez içinde “toplayıcı yol” yazılır, örneğin Sibirya anayolu (toplayıcı yol):

3.3.3.3.1.5
Sokaklarda artık kullanılmayan isimler, “Eski adı” türünden isimlendirilir ve bu isim haritada, isim değiştirildikten sonra iki yıl boyunca kalır.
İki yıldan daha eski olan isimler, “Diğer (tarihi) adı” türünden isim kısmına girilir.
3.3.3.3.1.6
İsimlendirme kuralları, yapım aşamasında olan yollar dahil tüm yollar için aynıdır.
3.3.3.3.2

Yolun ismi çok uzunsa “Resmi adı” olarak o belirtilir. “Haritadaki açıklama için” alanına ise ismin kısaltılmış hali (ismin belirleyici kısımlarını kaybetmemek kaydıyla) girilir.

Örneğin, Geroy Sovyetskogo Soyuza V.N. Fokin sokağının adı şu şekilde kısaltılır:

 • Resmi adı: Sovyetler Birliği Kahramanı V. N. Fokin Sokağı,
 • Haritadaki açıklama için: Fokin Sokağı.
3.3.3.3.3. Karayollarının isimlendirmesi

Karayollarının isimlendirmesi (Numaralandırılmış karayolu ve Adlandırılmış karayolu türündeki yollar) şu şekilde isimlendirilir.

3.3.3.3.3.1. Kendi ismi olan numaralandırılmış karayolları
Rusya'daki bu tür karayollarının ve ana caddelerin numaraları tire ile yazılır.

Örneğin: M-1 Belarus (M1 Belarus yanlıştır). Bu yolların türleri Numaralandırılmış karayolları gibi girilir.

İsimleri şu şekilde verilir:

 • Resmi ad: numara ve kendi ismi, örneğin M-7 Volga.

  Avrupa ya da Asya ağına bağlı yollar için (örneğin, E95 ya da AN6), iki resmi ad (Rusça ve İngilizce dillerinde) girilir.

  Rusya'daki bir karayollarının İngilizce de isimlendirilmesi mümkün (örneğin, M-10 Russia gibi) fakat zorunlu değildir.

 • Açıklama için isim - kendi ismi olmadan numarasını kullanma (haritada yol ismi olarak görünüyor), örneğin M-7.

 • “Diğer (tarihi) ad” türündeki isimler: Resmi belgelerde geçen isimler kullanılarak rotanın belirlenmesi (bkz. 3.3.3.3.3.5). Örneğin: Nokta A - Nokta B.

  Benzer türdeki isimler belirtildiğinde her iki tarafında boşluk bırakılan tire kullanılır.
3.3.3.3.3.2. Kendi ismi olmayan numaralandırılmış karayolları
Kendi ismi olmayan numaralandırılmış karayolları (bunlar çoğunlukla bölgesel karayollarıdır, örneğin 17Н-515). Bu tip yollar Numaralandırılmış karayolları olarak girilir.
Uyarı.

Tümüyle bir yerleşim biriminin sınırları içinde bulunan numaralandırılmış karayolları haritalanmaz.

3.3.3.3.3.2.1

Rusya'da bölgesel (ilçeler arası) yolların numarası şu şekilde girilir: 17H-515, buradaki rakam ve harfler şunları ifade eder:

 • 17 - Rusya Sınıflandırma Dairesi'ne göre bölge (oblast, eyalet) kodunu,
 • Н, К, Р ya da А harfleri yol değerlerini,
 • 515 - o bölgeye (oblast/eyalete) ait numara kodunu.

Bölge (oblast/eyalet) içinde 17Н-515 formatında birden fazla yol varsa bu yolların tam isimleri boşluklar kullanılmadan resmi isimleri olarak, aynı isimlerin kısa versiyonları ise harita açıklaması olarak kullanılır.

Örneğin: 19-224 ОП РЗ 19К-006 ve 19-214 ОП РЗ 19К-006 numaralı karayolları şu isimleri taşıyacak:

 • Resmi isimler, 19-224ОПРЗ19К-006 ve 19-214ОПРЗ19К-006,

 • Harita açıklaması, 19К-006 ve 19К-006.

3.3.3.3.3.2.2

İsimleri şu şekilde verilir:

 • Resmi ad - numara, örneğin 17N-515.
 • Açıklama için ad girilmez.
 • Diğer (tarihi) ad türündeki isimler: resmi belgelere göre güzergah adları (bkz. 3.3.3.3.3.5), örneğin nokta A - nokta B .

  Benzer türdeki isimler belirtildiğinde her iki tarafında boşluk bırakılan tire kullanılır.

3.3.3.3.3.3. Federal karayollarından çatallanan yollar
Federal karayollarından çatallanan yollar ana yoldan farklı bir şekilde işaretlenir. Bu tip yollar Numaralandırılmış karayolu olarak girilir.

İsimleri şu şekilde verilir:

 • Resmi ad: İlgili karayolunun numarası ve bundan çatallanan yol yönünün açıklanması. Örneğin: M-5, Saransk'a doğru.
 • Haritadaki açıklama için ad: Karayolunun numarası. Örneğin: M-5.
3.3.3.3.3.4. Özel isme sahip numarasız karayolları
Güzergahları resmi belgelere kayıtlı başka yollarınkinden farklı olup isimleri herkesçe bilinen karayollarıdır. Örneğin, Mojayskoe caddesi ya da Çuyskiy anayolu. Bu tür yollar Adlandırılmış karayolu olarak girilir.

İsimleri şu şekilde verilir:

 • Resmi ad: Kendine özgü adı, örneğin Mojayskoe caddesi.
 • Açıklama için ad girilmez.

Kış aylarında buzla kaplanan nehir veya göllerden geçen geçici otomobil yolları ve nehir geçişleri de bu türe aittir. Bunlar, başlangıç ve bitiş noktaları veya sadece bitiş noktalarına göre isimlendirilir. Ayrıca, ilgili yolun bir kış yolu ya da nehir geçişi olduğu da belirtilir. Örneğin:

 • Resmi adı: Laryak Köyü Kış Yolu, Ponga - Onega Kışlık Nehir Geçişi.

 • Açıklama için ad girilmez.

Feribot geçişleri de bu türe dahil edilir. Bunlar, aralarında ulaşım sağladığı noktaların ikisine veya sadece birine göre isimlendirilir. Örneğin: Vanino-Holmsk Feribot Hattı, Voznesenye Feribot İskelesi.

Feribot hattı farklı ülkeler arasında ulaşım sağlıyorsa bu hat için ülkelerin her biri için beheri ilgili ülkeye bağlı ve ismi yerel dilde olan birer adet “isimlendirilmiş otoyol” objesi oluşturmak gerekir.

Not.

Teknik özellikleri nedeniyle bazı feribot hatları, daha sonra servis çalışanları tarafından bunlardan farklı olan özel kurallara göre düzenlenerek sonraki düzenlemelere kapatılabilir.

3.3.3.3.3.5. Resmi evraklara göre güzergah tarifi

Rusya'da güzergahları tarif eden resmi belgeler, federal yollar ve bölgesel yollar için güzergah adlarına sahiptir. Diğer ülkelerde de benzer resmi belgeler bulunur.

Rota tariflerini kullanırken:

3.3.3.3.3.5.1

Resmi numara ya da isme sahip uzatılmış bir otoyolun parçası olan yollar, isminde güzergah tarifi olan ayrı yollara bölünemezler.

Örneğin, yolun resmi güzergah adı, Petrovo - İvanovo ise, bu yol, Petrovo - Sidorovo ve Sidorovo - İvanovo şeklinde bölünmemelidir. Bunlara benzer objeler haritadan silinecektir (yalnızca “Petrovo-İvanovo” kalacaktır).

Benzer türdeki isimler belirtildiğinde her iki tarafında boşluk bırakılan tire kullanılır.

3.3.3.3.3.5.2

Resmi bir kaynağa dayanmayan güzergah açıklamaları yol ismi olarak haritaya eklenemez. Bu tür güzergah adları (genellikle bunlar “değirmene giden toprak yol” ya da “plaja giden yol” gibi olur) haritadan silinecektir.

3.3.3.3.3.5.3

Uzun güzergah adlarını (üç nokta ve daha fazla adı olan güzergahlar) yalnızca başlangıç ve bitiş adlarına kadar kısaltmak gerekir.

Bunun istisnası, başlangıç ve bitiş noktaları aynı olan fakat aradaki en az bir noktada farklılaşan güzergahlardır.

3.3.3.3.3.5.4

Noktalardan biri güzergahın tarifinde farklı bir karayolu olarak görünüyorsa, güzergahın ismine o aradaki noktanın (karayolunun) numarası eklenir; resmi belgede bu karayolu başlangıç ve bitiş noktası olarak tarif edilse de, numarası eklenir.

Örneğin, Moskova-Yaroslavl - Nikolayevka” güzergahı, “М-8 - Nikolayevka” olarak girilmelidir.

Benzer türdeki isimler belirtildiğinde her iki tarafında boşluk bırakılan tire kullanılır.

3.3.3.3.3.5.5

Güzergah açıklamasında yalnızca yolun varış noktası belirtildiğinde ismi “Köprübaşı Köyü yolu” formatında yazılır.

Yolun ismi resmi belgelerde farklı bir şekilde geçiyorsa bu diğer isim “Diğer adı” olarak belirtilebilir.

Örneğin: Nizovskaya Yolu, Lukyantsevo Yolu, M-55-Lukyantsevo yolu vb.

3.3.3.3.3.5.6

Güzergah adları, ilgili yerleşim birimlerinin isimleriyle birlikte bir de onların türlerini gösteriyorsa, bu durumda “Diğer adı” isim türüne, yerleşim birimi türü gösterilmeden isim girilir.

Örnek: Nikolayevka köyü - Lesnoy köyü - Tikhiy köyü şöyle yazılır: Nikolayevka - Lesnoy - Tikhiy.

3.3.3.3.3.6
Eski sınıflandırmalara ait numaralar (SSCB, RSFSC, 01.01.2018'e kadar Rusya Federasyonu) “Diğer (tarihi) adı” isim türüne girilir.
3.3.3.3.3.7

Kayak pistleri, otomobil pistleri, motosiklet pisleri vb. eğer spor kompleksinin bir parçasıysa, bunlara isim verilir. Bunlara isim verilirken “Resmi adı” kısmına obje türü yazılır, örneğin 5G pisti.

Kendi ismi olmayan ve sadece spor amaçlarıyla kullanılan yaya yolları da gerektiğinde isimlendirilebilir. Örneğin: Kayak pisti.

Not.

Bu tür objeler için “yerel halk” tarafından kullanılan isimleri girmemek gerekir.

3.3.3.3.3.8

Yol bölümlerinin “yerleşim alanındaki cadde/sokak” türündeki birden fazla objeye dahil edilmesine yalnızca aşağıdaki durumlarda izin verilir:

3.3.3.3.3.8.1

Eğer sokak iki yerleşik alanına sınır görevi görüyorsa ve sokağın her iki yanı farklı yerleşik alanlarınin sınırlarında kalıyorsa, o zaman sokağın ismine bakılmaksızın her biri kendi yerleşik alanlara bağlanmak üzere iki sokak oluşturulur. Haritadaki açıklama için isim türüne bunlar için giriş yapılmaz.

Benzer durumlarda sokaklar ya tek ve aynı isme sahip olur ya da farklı isimlere sahip olur.

3.3.3.3.3.8.2

Eğer bu sokaklar aynı yerleşik alana bağlıysa, coğrafi olarak birbirleriyle örtüşüyorsa ve yalnızca numaralarıyla farklılaşıyorlarsa (örneğin, St. Petersburg'daki Vasiliyevskiy adası 10. ve 11. çizgiler):

Bu durumda sokaklardan her biri kendi ismi altında ayrı objeler olarak oluşturulur; ikisinin de haritada açıklama olarak kullanılacak ismi ise aynı kalır. Örneğin: St. Petersburg'daki Vasilyevski Adası'nın (Vasilyevski Ostrov) 10. ve 11. Hattı.

3.3.3.3.3.8.3

Bu sokaklar aynı yerleşik alana bağlıysa, şekilleri açısından birbirleriyle örtüşüyorsa ve bunları birbirinden ayıran yalnızca isimleri ise (örneğin, Moskova'daki Lujniki Caddesi ile Novolujnetski Geçidi) sokakların her biri kendi resmi adıyla ayrı objeler olarak haritaya aktarılır, haritadaki açıklama alanı ise boş bırakılır.

3.3.3.4. Yol içeriği

Yolun içeriğinin değiştirilmesi haritadaki herçizgi türü birleşik obje ile aynı şekilde gerçekleştirilir.

Not.

Taşıt yollarını düzenlerken çoklu bölüm ekleme fonksiyonu (her kullanıcıya açık değildir) kullanılabilir

3.3.3.4.1

Bir yol (sokak) yalnızca resmi olarak parçası sayılan bölümler içerebilir. Bahçelere açılan iç yollar, çıkmaz geçişler, köylerdeki binalar arası geçişler resmen yol (sokak) olarak nitelendirilmez ve bu nitelikte haritaya çizilemez.

3.3.3.4.2

Eğer bir yol bölümünün bir sokağa (yola) dahil olmasıyla ilgili resmi bilgiler eksikse, o zaman sokak, nerede kendisine bağlı adresler çoğunluktaysa oraya konulur.

Bununla birlikte:

 • Bir veya bir grup adres noktası, evlerin çoğunlukta olduğu bir alandan uzakta bulunuyorsa, yolu özellikle bu eve veya ev grubuna kadar uzatmak gerekmez.

  Görselde yeşil ok yolun isimli kısmını, kırmızı ok ise aynı yolun isimsiz (yol bölümüne dahil olmayan) kısmını göstermektedir:

 • Eğer birbirine paralel ya da dikey devam eden iki yolda ortalama benzer sayıda adres noktası varsa, her iki yol bölümünü de yolun içeriğine dahil etmek gerekir.

 • Yol içeriğine, binalar arası başka yollara bağlanmayan yollar ya da bahçe içi yollar dahil edilmez; bunun istisnası bu yolların sokağa bağlantı içermesi durumudur.

  Görselde kırmızı oklar bahçe içi yolları gösterir ve bunların yola dahil edilmemesi gerekir: