3.3.2. Yol bölümüne özellik ekleme kuralları

Yol bölümünü ilişkilendiren panel şöyle görünür (resimde panel tam olarak gösterilmemiştir):

Yol bölümlerine özellik ekleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki diğer tüm objelere özellik ekleme yöntemleriyle aynıdır.

Yol özelliklerini belirlerken, yolların kesişim noktalarıyla ilgili trafik koşullarının özelliklerine dikkat edilmelidir.

Yol bölümlerine özellik eklerken, onlar için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır. Yol bölümü objesinin özellik değerleri ve bunları kullanma kuralları aşağıda sıralanır:

Uyarı.

Bir yol bölümüne veya yola (bir bütün olarak) özellikler eklerken (bkz.: 3.3.3. Yol özellikleri belirleme kuralları) belirtilen değerlerin tutarlı ve uyuşumlu olmasına dikkat edilmelidir.

Örneğin; yol bölümü yapı türü "Tünel" olarak girildiyse, o zaman "Seviye А" ve "Seviye B"nin özelliklerinegatif değere sahip olmalıdır.

3.3.2.1. Sınıf

Yandex Map Editor'taki tüm yollar, karayolları ağındaki önemlerine göre sınıflandırılarak, her bir yol bölümü için belirli bir Sınıf değeri atfedilir.

Yol sınıfı, yolun bağladığı yerleşik alanların (ve diğer önemli objelerin) tür ve boyutlarına ve ayrıca söz konusu yolun yol ağının kesintisizliği açısından rolüne göre belirlenir.

Yolun fiziksel özellikleri ise yol sınıfını daha küçük derecede etkiler. Bir karayolunun özel bir adı ya da numarası olması o karayolunun önemini etkilemez.

Bunun anlamı; iki şehri birbirine bağlayan tek şeritli dar bir yolun sınıfının, bir şehrin ilçelerini birbirine bağlayan ikişer şeritli ortasında ayraç bulunan bir yoldan daha yüksek sınıfta olmasıdır.

Bir yol sınıfı girdiğinizde, her sınıf için aşağıda yer alan açıklamaları ve şu kuralları mutlaka okuyun:

 • Yol sınıfını seçerken, yol ağının bağlantısını korumak gerekir: her sınıftan yol, birleşik (bağlantılı) bir ağ oluşturmak için daha yüksek sınıftan yollara bağlanmak zorundadır. Bkz. Bölüm 3.3.1.1.1.

  Özellikle, yerleşik alanlardan geçen yolların (eğer bir yan yol yoksa) sınıfını düşürmekten kaçınmak için bu noktaya dikkat etmek gerekir.

  Bunun dışına, belirli bir sınıfa ait olan bir yol, geri kalan yol ağındaki yalnızca düşük sınıfa ait olan yollar ile bağlanamaz. Böyle bir bağlantı ancak aynı sınıfta ya da daha yüksek sınıfta yollarla gerçekleştirilebilir.

  Aşağıdakiler bu kuralın istisnası olabilir:

  • Yol ağından kopuk alanlar,
  • Özel isimlere sahip olup yaya kaldırımıyla (Sınıf 10) biten Sınıf 7 yollar: Bu tür sokaklar gereksiz yere araç yoluna kadar uzatılmamalıdır:
   Doğru Yanlış
 • Aynı önemde olan yollar arasından, anayol özelliği daha fazla olan ve transit trafikte daha çok tercih edilen yollar seçilmelidir. Bunlara daha yüksek bir sınıf atayın. Bu, şehir merkezlerine aynı sınıftan çok fazla yol atanmasını engellemek için özellikle gereklidir.

 • Düz ve çok katlı kavşaklarda farklı sınıflara ait olan iki yolu birbirine bağlayan bağlantı ve çıkış yolları için ikisinden daha düşük sınıf değeri uygulanır. Bu kural, söz konusu çıkış yolunun ana caddenin paralelindeki bir yan yol olduğu (yalnızca toplu taşıma araçlarının kullanımına açık olan yollar bunun dışındadır; bu yolların kavşak içerisinde kalan bölümleri ve adalar her zaman Sınıf 7 olarak belirlenir) durumlar için de geçerlidir:

  • Ana yoldan bağlantı veya çıkış yolu üzerinden daha düşük bir sınıf otoyola geçiş yapıldığında daha düşük sınıf değeri ilgili bağlantı veya çıkış yolunun başlangıç (ana yoldan dönüş) noktasından itibaren uygulanır.
  • Düşük sınıf bir yoldan daha yüksek sınıf bir ana yola geçiş yapıldığında ise daha düşük sınıf değeri ilgili bağlantı veya giriş yolu bitene kadar geçerli kalır.
  • Ayrıca, sınıfları farklı olan 3 veya daha çok sayıda yolun kesiştiği kavşaklarda bağlantı yollarının gerçek sınıf değerlerinin kurallar gereği uygulanması gereken sınıf değerlerinden farklı olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda bağlantı yollarının gerçek sınıf değerleri geçerli olmalıdır.
  • Örnek 1. Görselde 1 no'lu yol (sınıf 2), 2 no'lu yol (sınıf 5) ve 3 no'lu yol (sınıf 6) gösterilmektedir.
  • 4, 5, 6 ve 7 numaralı çıkışlar 1 ve 2 numaralı yolları birleştiriyor. Buna göre hem kurallar gereği hem de fiili durumlarına göre bu bağlantı yollarına bağladıkları yolların en düşük sınıfı olan Sınıf5 uygulanır.
  • Aynı zamanda 8 ve 9 no'lu çıkışlar fiili olarak 1 no'lu yolu 3 no'lu yol ile bağlıyor, dolayısıyla bunlar Sınıf 6'ya aittir:
  • Örnek 2. Sınıf 4 yolu (görselde mor), kavşaktan geçiyor; bunun dışında kavşakta iki yol daha bulunuyor: Sınıf 6 (sarı) ve Sınıf 7 (yeşil) yolları.
  • Buna göre, birbiriyle kesişen kısa bölümleri şunlar geçerlidir:
  • apos;e ait yolun gerekli bağlantılarını sağlar;
  • b) Mavi oklarla gösterilenler Sınıf 6 ve Sınıf 4 yol ağının kesintisizliğini (üst bölüm, Sınıf 4 yoldan sola, Sınıf 6 yola geçişi; sağdaki bölüm, Sınıf 6 yoldan yukarıya doğru Sınıf 4 yola geçişi sağlar.
  • Dolayısıyla, kavşaklara dahil olan kısa bölümlerdeki yol sınıfları şu şekilde verilmelidir:
 • Döner kavşaklarda, yolun asıl kavşak bölümü, kendisiyle kesişen en yüksek sınıf yolun sınıf değerini alır.

 • Çift çizgili yolların U dönüşü için kullanılan bağlantı yollarının sınıfları, yolun kendisiyle aynı olmalıdır:

  Çizgiler arasındaki yol bölümü, T kavşağında olduğu gibi yandaki yolun devamı niteliğinde olup da U dönüşü için kullanılmıyorsa (bkz. 3.3.2.7.6) o yandaki yolun sınıf değerini alır (ayrıca bkz. 3.3.3.4.3. Kavşaklarda yolların bileşimi):

  Ayrıca, yandaki yol Sınıf 8 veya 9 bir yol olup, çizgiler arasındaki yol bölümü veya yoldan çıkış yolu o yandaki yolun devamıysa, bunların sınıfı 7'ye yükseltilir:

  Kavşağa giren en yüksek sınıftaki (ana) yolun trafik yönü kavşakta değişmeyerek, çizgiler arasındaki yol bölümü ana yolla kesişen farklı sınıflardaki yolları birbirine bağlıyorsa, bu yol bölümü ana yolu kesişen yolların en yüksek sınıf değerini alır:

Not.

Belirli bölümlerine atfedilen sınıf değerlerinin yanı sıra, yolun tamamının tür özelliği de vardır. Bu özellik, yol düzenleme menüsünde belirlenir. Ayrıntılar için 3.3.3.2. Yol türü bölümüne gidin.

Yol bölümüne atfedilecek sınıf değeri listeden seçilir (ilgili liste, görselde kısmen gösterilmektedir):

Fare imleci liste satırına getirildiğinde satırın sağ kısmında simgesi görünür. İmleci bu simgenin üzerinde tutarsanız seçili yol sınıfını kısaca anlatan bir ipucu görürsünüz.

Yol bölümü için sınıf değeri, yollar için özellik değeri seçim kurallarına göre belirlenir:

3.3.2.1.1. Otoyollar (Sınıf 1)

Ulusal öneme sahip ve resmi statüsü "Otoyol" olan karayolları ve şehir içi hızlı ulaşım yolu statüsünde olan yollar.

Not.

Şehir içi hızlı ulaşım yolları; büyük şehirlerde (metropollerde) bulunan ve hız sınırı yüksek (90 km/s'den fazla) olan, çok şeritli ve uzun mesafeleri çok sayıda kavşakta durmadan hızlı bir şekilde geçmeyi sağlayan yollardır; genellikle büyük şehirlerin çevre yolları bu kriterlere uyar.

Sınıf 1 ve Sınıf 2 yollar birbirini tamamlar ve dolayısıyla devamlı bir yol ağı oluşturmalıdır. apos;nun bölümü.

3.3.2.1.2. Ulusal otoyollar (Sınıf 2)

Büyük ve orta büyüklükteki ülkelerde, ulusal ve uluslarası önemi olan yol ağının esas gövdesini oluşturan karayollarıdır ve küçük ülkelerde de başkenti (ya da en büyük şehirleri) komşu şehirlere bağlayan esas yollardır.

Büyük ülkelerde, bu yol ağları idari merkezlerini ikinci derece idari bölümlere bağlar.

Büyük ülkelerde istisna olarak, 2. düzey idare bölüm merkezlerini birbirine bağlayan önemli şehirler arası yollar da bu kategoriye dahil edilebilir.

Kıtalararası uluslararası otoyol ağlarının parçası olan yollar bu sınıfa girmektedir.

3.3.2.3. Şehirler arası yollar (Sınıf 3)

Şehiriçi ve şehirlerarası yollar:

 • Komşu ülkeleri birbirine bağlayan sert kaplamalı ikincil önemdeki yollar,

 • apos;ye ait yollardan, büyük şehirlere olan giriş yolları,

 • 2. derece komşu idari bölümleri birbirine bağlayan sert kaplamalı yollar.

En önemli çıkış yolları, büyük şehirler ve kentsel alanlarda bu sınıfa aittir.

apos;nin üzerinde olan iç yollar, nüfus yoğunluğu az olan geniş yüzölçümüne sahip bölgelerde bu sınıfa aittir.

3.3.2.1.4. Bölgesel yollar (Sınıf 4)

İkinci derece idari bölümlerde yer alan bölgeler arası ana yollar:

 • Birbirlerine bağlayan ana yollar

  • apos;e ait yolu olan veya komşu bölgesi olan (eğer söz konusu yol daha yüksek bir sınıf almadıysa) o ülkedeki en büyük yerleşik alanlar.

 • apos;den uzun yollar (ayrıca kendilerinden yüksek sınıftaki yollar), 5 ila 10 kırsal yerleşim yerini bağlayan ya da nüfusu 5000 kişiden fazla olan kasabalara açılan yollar.

 • Nüfusu 100.000 kişiden fazla olan yerleşik alanlarda: Bölgeler arası çıkış karayolları ve önemli caddeler (daha yüksek sınıflara ait olanlar hariç).

Eğer bu sınıfa ait yol yerleşik alanda son buluyorsa, o durumda o yolu yerleşik alanın merkezindeki meydana, durağa ya da merkezi kavşaklardan birine kadar uzatmak gerekir.

Yerleşik alanların çevresinde, bu sınıfa ait yollar; ulusal öneme sahip çok ziyaret edilen transfer merkezleri ile sosyal ve kültürel etkinlik alanlarına çıkabilir.

Not.

3. derece idare bölümlerinin merkezlerine yönlendiren kaplamasız yollar Sınıf 4'e atfedilmemelidir.

3.3.2.1.5. İlçe yolları (Sınıf 5)

apos;ten daha yüksek bir sınıf almaz.

Şehrin dışındaki birkaç küçük yerleşim yerinden geçen (ya da büyük bir yerleşim yerine giden) ve bu yerleşim yerlerini Sınıf 1-4 arası yollara bağlayan yollar bu sınıfa girer.

Ayrıca yerleşik alanların dışındaki bu tür yollar; bölgesel önemdeki çok ziyaret edilen ulaşım merkezlerine ile sosyal ve kültürel etkinlik alanlarına yönlendirebilir.

apos;den fazla olan şehirlerde, şehrin komşu bölümlerini birbirine bağlayan geniş transit yolları veya şehrin dışına çıkıp küçük kasabalara veya köylere ulaşım sağlayan yerel öneme sahip yollara dönüşen caddeler Sınıf 5 yollar sayılır.

apos;e atfedilir (şehrin ayrıca Sınıf 1 ila 4 bir çevre yolu olmak kaydıyla).

Eğer bu sınıfa ait yol yerleşik alanda son buluyorsa, o durumda o yolu yerleşik alanın merkezindeki meydana, durağa ya da merkezi kavşaklardan birine kadar uzatmak gerekir.

3.3.2.1.6. Yerel öneme sahip yollar (Sınıf 6)

Ana caddeler.

Yerleşik alanın dışındaki bir yolun bu sınıfa dahil edilmesi için bunun 1-5 sınıflarına girmeyerek başka bir veya birbirine yakın olan birden fazla küçük yerleşik alana erişim sağlaması gerekir (bu yerleşik alan(lar)ın ana yol ağına bağlantısını sağlayan daha yüksek sınıflardaki başka yollar olmamak kaydıyla).

Çiftçi kooperatifleri ve şehir dışı kiralık/yazlık ev blokları da dahil olmak üzere, büyük kırsal kalkınma alanlarında çok fazla ziyaret edilen ulaşım merkezleri veya sosyal ve kültürel etkinlik alanlarına erişim sağlayan önemli caddeler de bu sınıfa dahil edilir.

Sınıf 6 yollar, yerleşik alanlarda; merkezi şehirden uzakta yer alır (bölgeler, beldeler ya da şehrin bir parçası olan yerleşim merkezleri), şehrin komşu bölgelerine bağlı ikincil transit sokaklar (örneğin izole bölgelerdeki çıkışlar) ve yan yollar ve en az üç şeritli, Sınıf 1-4'e ait otoyolların yanyolu olan yollar da (bkz. 3.3.2.7.5) bunlara dahildir.

apos;e ait, yerleşik alanın çevresinden geçen bir yol varsa bu sınıf esas transit yolları temsil eder.

Eğer bu sınıfa ait bir yol bir yerleşim biriminde son buluyora, bu durumda o yolun merkezi bir kavşağa kadar gitmesi gerekir.

Bu sınıftaki yollara ait fiziksel özelliklerin, fark edilir şekilde birbirlerinden ayrışabileceği unutulmamalıdır. İstanbul Sarıyer’deki Plaj Yolu Caddesi, Sınıf 6'ya ait caddelerin bir örneğidir:Antalya’daki Liman Caddesi de aynı şekilde:3.3.2.1.7. Asgari öneme sahip yollar (Sınıf 7)

1-6. sınıfa girmeyen ve genişliği ve teknik özellikleri açısından motorlu taşıtların girebileceği (resmen yalnızca yayalara açık ve trafiğe kapalı olanlar da dahil olmak üzere) yolların yanı sıra ayrıca ana yollar arasında geçiş sağlayan bağlantı yolları bu sınıfa dahil edilir.

Kırsal alanlarda ve isimsiz sokaklarıyla ticari amaç dışındaki bahçecilik alanlarında, hizasında evlerin olduğu esas yol zinciri, 7. sınıfa atfedilir.

Bir istisna olarak, geniş alanlı çok katlı bloklarda giriş/çıkış veya geçiş için kullanılan isimli veya isimsiz büyük araç yolları, büyük mezarlıklardaki ana yollar ve en az iki şeritli araç trafiği mümkün olup trafik yoğunluğu aralarında bağlantı sağladığı yolların aynısı olan isimsiz araç yolları da 7. sınıfa dahil edilebilir.

Sadece yayaların kullanımına açık cadde ve sokaklar (örneğin, Rusya'da Moskova'daki Arbat veya Nijni Novgorod'daki Bolşaya Pokrovskaya, ya da Estonya'nın Tallinn şehrindeki Vana Posti sokakları gibi) Sınıf 7 sayılır. Bu tür sokaklarda araç trafiğini yasaklamak için genellikle “Girilmez” (“Araç Giremez”), “Yaya Alanı” ya da “Sadece Yayalara ve Bisikletlere Açık” işaretleri kullanılır. Bu tür sokaklar için Sadece Yaya ve Bisikletlere Açık koşulu belirtilir.

Not.

İstisnai durumlarda “Harekete izin verilmemektedir” işareti, yerel düzenlemelerle uyumlu şekilde, bu caddeler yaya statüsüne sahip olduğunda (yaya bölgesi) ve sadece özel izinlere sahip araçlara açık olduğunda kullanılabilir.

Parklar, kültürel ve turistik mekanlar, spor ve diğer türlü eğlence tesisleri gibi, özellikle yayaların kullanımına ayrılan büyük alanlarda bulunan ve bunların ana girişler gibi önemli parçalarına ulaşım ve aralarında geçiş sağlayan ana yollar da bu sınıfa dahildir. Böyle yollar, diğer yaya yollarından görsel olarak açıkça ayırt edilebilmeli ve özel araçların geçişi için uygun olmalıdır. Bu tür yollar için giriş, yaya ve bisiklet girişine uygundur şeklinde yapılır.

Şehirlerin dışında, Sınıf 7 yollara yerleşik alanlara ve kolektif tarım yerleşimlerine giden, uzunluğu 1-5 km arası olan asfalt kaplı yollar da girer; ayrıca kırsal yerleşim alanları (ve bunların parçalarına) ya da kolektif tarım yerleşimlerine giden tek ya da en çok tercih edilen sıkıştırılmış toprak yollar, orman yolları, toprak yollar (sığ su içerisinden geçenler dahil) ya da kış yolları da bu sınıfa girer.

Yerleşik alana kadar otomobil trafiği sağlayan bir yol için, kaplama veya bozukluk durumu ne olursa olsun, 7. veya daha yüksek bir sınıf seçilir.

Yerleşim yerlerinin dışında, Sınıf 7; taşımacılık yapılan tesislere, zirai yerleşkelere, dinlenme tesislerine, çocuk kamplarına, görülecek yerlere ve geniş endüstriyel alan ya da bölgelerin kendi içerisinde yer alan sert zemin kaplı teknolojik yol ağlarına açılan yine sert zemin kaplı yollara verilir.

Formula 1 gibi büyük otomobil yarış pistleri de bu sınıfa dahil edilir.

İnşaat halinde olan ve kullanıma sunulması planlanmayan tüm yollar (bkz.: Bölüm 3.3.2.3.9) Sınıf 7'ye dahil edilir. Sınıf 10 sayılan yürüyüş ve bisiklet yolları ve ayrıca bazı yan yollar (bkz.: Bölüm 3.3.2.7.5) bu kuralın dışındadır.

Sokaklara, toplu taşıma trafiği için tasarlanan ve ana yoldan fiziksel bir ayırıcı tarafından ayrılan şeritlerin de dahil edilmesi gerekir.

3.3.2.1.8. İç yollar (8. klasman)

Özellikle belirli bir noktaya (adrese, turistik mekana) erişim sağlayan ve yoğun transit trafiği için kullanılmayan yollar:

 • 1) Müstakil yapı alanlarındaki isimsiz ara sokaklar ve çıkmaz yollar;
 • 2) Apartman bloğu ya da iç bahçelerdeki giriş yolları;
 • 3) Küçük sanayi alanlarına giden yollar, sanayi alanlarının ve hastane, otel, sanatoryum, dinlenme tesisi gibi kurum veya kuruluşların içerisindeki yollar,
 • 4) karayollarının kaçış rampalarından (çıkışlardan) yakıt dolum istasyonlarına giden yollar ve park alanları; ayrıca yakıt dolum istasyonları ve park alanlarının arazisinde olan yollar;
 • 5) bireysel bina alanlarındaki ana yollardan ve isimsiz yollardan ayrışmalar (bu durumda Kar amacı gütmeyen bahçecilik alanları);
 • 6) Otopark dahilindeki iç yollar;
 • 7) Küçük ve orta büyüklükteki otomobil, go-kart ve motosiklet yarış pistleri.
 • 8) Önemli otoyollardan servis ve teknik amaçlı çıkış yolları (ücretli yollardan transit trafiği için kullanılmayan “ücretsiz” giriş ve çıkış yolları dahil):apos;teki durumlarda bu olur.

Bu sınıftaki yollar için, her zaman binek otomobillere erişilebilirlik verilmelidir (hiçbir araşa erişilebilirlik verilmeyen yarış pistleri hariç).

Not. Sınıf 8 yollardan, sadece resmi statüsü sokak olmayan sokaklar geçebilir. Bir yola gayri resmi olmayan ad vermek, o yolun bölümlerinin sınıfının yükseltilmesi için bir yeterli bir neden değildir.
3.3.2.1.9. Tarla ve orman yolları (Sınıf 9)

Herhangi bir şekilde başka sınıf almamış orman ve toprak yollar bu sınıftadır.

Bu yollar çoğunlukla bir yerleşik alandan diğerine giden, önem teşkil etmeyen ya da nüfus olmayan bir bölgenin içlerine giden yollardır.

Bu sınıfa ait yollar çok nadir durumlarda yerleşik alanlar sınırlarında bulunur (sadece çok gelişmemiş olmasına rağmen yine de yerleşik alanların bir parçası olan bölgeler hariç).

Bu sınıftaki yollar isimsiz ve kaplamasızdır.

Not. Sınıf 9 yollardan, sadece resmi statüsü sokak olmayan sokaklar geçebilir. Bir yola gayri resmi olmayan ad vermek, o yolun bölümlerinin sınıfının yükseltilmesi için bir yeterli bir neden değildir.
3.3.2.1.10. Yaya ve bisiklet yolları (Sınıf 10)

Otomobille girilmesi teknik olarak mümkün olmayan ya da trafik kurallarına göre sınırlanmış olan yollar.

Bunlar; kaldırımlar, park ve mezarlıklardan geçen yaya yolları, apartman blokları arasındaki yürüme yolları (bu binalar arasındaki araç yollarından bina girişlerine kadar yürüme yolları dahil), demiryolları ya da otomobil yollarının kenarındaki yürüme yolları, merdivenler, yaya köprüleri ile yaya tünelleri ve örneğin dar asfalt dökülmüş sokaklar gibi, otomobillerin fiziksel olarak geçmesi mümkün olmayan isimli sokaklar.

Ayrıca, dağ kayağı pistleri, stadyum ve spor komplekslerindeki koşu pistleri, paten ve biatlon statlarındaki donanımlı kayak pistleri de bu sınıfa dahildir.

Bu sınıf yollar Binek araçlar ve kamyonlar için kapalı olmalıdır.

Yaya geçitleri için, “Yaya geçitleri” ve Yapı özellikleriözelliğini kullanın.

Özel isimli ve trafiğe kapalı olan (örneğin, İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi) cadde ve sokaklar Sınıf 10'a değil Sınıf 7'ye girer (bkz. 3.3.2.1.7).

3.3.2.2. Cadde

Paneldeki Sokak alanında bölümünü çizdiğiniz sokağın (yolun) ismi belirtilir. Sokağın adı, yolun hangi bölüme ait olduğunu gösterir.

Uyarı.
Sınıf 8 yollar için bu alan yalnızca cadde veya sokak adının resmi olmaması ve aşağıdaki seçeneklerden biri geçerli olması durumunda doldurulur:
 • Yola adını veren kurum tarafından, haritada gösterilme izni olan bir harita temin edilmesi veya o kurumun konuyla ilgili kararının olması,
 • Belirtilen sokak/caddeye ait olan ve haritada gösterilmesine izin verilen bir adresi olması.

Sınıf 9 yollar için bu alan boş bırakılır.

Boş alana karakter girmeye başladığınızda, aralarından seçim yapmanız için, önceden haritaya girilmiş yol (sokak) isimlerinden oluşan öneri listesi otomatik gösterilir:

Bu alana giriş yaparken kimi durumlarda yol (sokak) isimlerinin kısmen rast düşebildiğini ve belirli bir yol bölümünün başka isimlerle anılan birden fazla sokağın bir parçası olabildiğini göz önünde bulundurmak gerekir. apos;nın bir parçasıdır.

Bu tür durumlarda ilk değer verildikten sonra gereken sayıdaki ek özellik değeri eklenebilir:

Bu alanı doldururken:

 • Harita üzerinde sokak zaten varsa önerilen listeden sokağın ismi seçilir.

 • Sokak haritaya henüz çizilmemişse alan elle doldurularak yeni sokak ismi girilir (böylece, yeni sokak haritaya eklenmiş olur). Yola isim verilirken, yolları isimlendirme kuralları dikkate alınmalıdır (bkz.: 3.3.3.3. Yol ismi).

Obje kaydedildikten sonra, yolun adı obje özellikleri menüsünde bir bağlantı olarak görünür:

Bu bağlantıya basıldığında yol özelliklerini inceleme ve düzeltme menüsü açılır ve yol özelliklerinin ayrıntıları buradan görülebilir (ayrıntılar için 3.3.3. Yol özellikleri belirleme kurallarıbölümünü okuyun).

3.3.2.3. Yolu kullanabilenler

“Yolu kullanabilenler” alanı için değer seçilerek yol bölümünün taşıtlar ve yayalar için açık olup olmaması belirtilir. Özellik değerleri, yol bölümünün, farklı tiplerdeki taşıtların girişine ya da yaya girişine uygun olup olmamasına göre belirlenir. Tüm araçlar için ulaşım erişilebilirliği, yoldan geçmek için fiziksel bir olanak olarak değil, trafik kuralları ve yol işaretleri ile belirlenir. Bu kuralın istisnaları, toplu taşıma ve bisikletler için erişilebilirlik ve ulaşılması zor yerleşim yerlerinde izole yol ağlarının kullanılabilirliğidir.

Uyarı.

Şu anda, yük taşımacılığı için müsaitlik düzenlenmemektedir, aynı zamanda, sadece yük taşımacılığına etki eden manevralar da oluşturulmamaktadır.

Girilen değerlerle yol bölümünün otomobiller, taksiler, kamyonlar, toplu taşıma araçları, bisikletler ve yayaların girişine uygun olup olmadığı gösterilir.

Bu özellik değerinin girişi, ilgili butona sol tıklayarak yapılır: Butonun ardı ardına tıklanması yol bölümünün yayalar, bisikletler, toplu taşıma araçları, kamyonlar, binek otomobiller ve taksiler için açık olma özelliğini etkinleştirir ve devre dışı bırakır. Özelliğin etkin veya devre dışı olması ilgili simgeyle gösterilir. Özellik devre dışıyken buton yarı şeffaf görünür:

Özellik değeri girilirken:

3.3.2.3.1

Diğer seçeneklerin yaya geçidinin bulunduğu ülkenin trafik kurallarınca düzenlenmemesi kaydıyla, yaya geçitleri için yalnızca “Yaya” değeri girilir.

3.3.2.3.2

Araç yolları için:

3.3.2.3.2.1

“Yayalar”değeri, eğer araç yolunun kenarlarında kaldırım yoksa fakat yayalar yol kenarlarında da olsa yürüyebiliyorlarsa açılır.

3.3.2.3.2.2

Araç yolları için şu durumlarda “Yayalar” değerini kullanmamak gerekir:

 • Araç yolu Sınıf 1 (Otoyollar) ise.

 • Yol, iki çizgiyle çizilmiş yollardan bir U dönüşü veya bu yollar arasında bir geçiş (bağlantı) ise:

Not.

2-7. sınıf yolun bir bölümü boyunca her iki tarafta da kaldırımlar veya bir tarafta bir kaldırım olup da diğer tarafta yaya trafiği için erişilebilir bir kaldırım veya banket yoksa, bu yol bölümünde "Yaya" özelliği olması arzu edilir fakat zorunlu değildir.

Sınıf 8 bir yol boyunca bir yaya kaldırımı olduğunda yayalar için erişim izni açık kalmalı.

3.3.2.3.2.3

3.3.2.3.2.2 maddesinde listelenen durumlar hariç, araç yolları için “Yaya” değerini aşağıdaki yol bölümlerinde kullanmak arzu edilir fakat zorunlu değildir:

 • Araç yolu Sınıf 2-7 ve yol bölümü boyunca yaya trafiği fiziksel olarak mümkün değilse: Yol bölümünde ne kaldırım ne de kaldırım kenar taşı bulunur (bu standart imarlı bölgelerde kullanılır).
 • Yol kısa süre için trafiğe kapalı veya yolun kapanması genel yol ağının özelliklerini etkilemez.
 • Kenarlarında kaldırım çizilmemiş bir yol (görselde mavi işaretli), kenarlarında kaldırım çizilmiş (sarı kesik çizgili) ve üzerindeki “Yaya” değeri devre dışı bırakılmış başka bir yolla (kahverengi) kesişiyorsa, ikinci yolla kaldırım arasındaki birinci yola ait (kırmızı okla gösterilmiş) bölümde “Yaya” değeri kapatılır:

Not.

Yayalar sadece Sınıf 7 (örneğin şehrin özel evler kısmındaki küçük sokaklar gibi) yolları kullanabiliyorsa bu yollar yukarıdaki örnekteki gibi durumlarda bile yayalara kapanmaz.

Bu maddede belirtilen kurallara istisna, listelenen bölümlerde yaya erişiminin devre dışı bırakılmasının yaya erişilebilirliği olan izole yol ağı oluşturduğu durumlardır. Yaya bağlantısının sağlanabilmesi için yaya erişilebilirliği, trafiğin her iki yönünde ağın izole kısımlarını kalan yol ağına bağlayan en az sayıda yol bölümü ve bağlantı tarafından belirlenir.

Örnek 1.

İşletmede (sanayi bölgesinde) izole bir iç yol ağı var; Lodochnaya Caddesi boyunca emniyet şeridi yoktur.

Bu bölgenin yaya yolu ağını, yol ağının geri kalanına bağlamanın en kısa yolu, bağlantı yolu (kırmızı okla işaretlenmiş) üzerindeki yaya erişilebilirliğini etkinleştirmektir:

Örnek 2

Garaj kooperatifi topraklarında (sanayi bölgesinde) izole bir yol ağı var; Kosina Caddesi boyunca emniyet şeridi yok.

Bu bölgenin yol ağını, yol ağının geri kalanına bağlamanın en kısa yolu, kırmızı oklarla işaretlenmiş yollarda yaya erişilebilirliğini etkinleştirmektir:

3.3.2.3.3

“Bisiklet” değeri yalnızca trafik kurallarına göre yetişkin bisikletçilerin kullanabildiği yol bölümlerinde etkinleştirilir.

İstisna olarak “Bisiklet” değeri şu durumlarda kullanılabilir: 3.1 (“Giriş yasaktır”) veya 3.2 (“Trafiğe kapalı alan”) işaretleriyle binek otomobil ve ağır taşıtların her iki yöne doğru trafiğe katılması yasaklanmışsa fakat bisikletlilerin bu yol bölümlerinden geçişi yasaklamamışsa. Örneğin bu durum, park girişlerinde sıkça görülür.

T kavşağı oluşturan yollar, yaya kaldırımı ile bisikletçilerin kullanamadığı araç yolları arasında kalırsa “Bisiklet” değeri devre dışı bırakılır.
 • Örneğin; (a) görselindeki durumda “Bisiklet” değeri etkinleştirilir, (b) görselindeki durumda ise kapatılır:
 • a)
 • b)

Çift çizgili yolun iki çizgisinin arasındaki yol ağı bölümlerinin "bisiklet trafiğine açık" özelliği;

 • ilgili yol bölümleri trafik kurallarına göre bisiklet trafiğine kapalıysa "kapalı",
 • yol bölümleri bisiklet trafiğine açıksa "açık" olarak işaretlenir.

Yaya kaldırımı bir iç yolun kenarından geçiyorsa "Bisiklet" değeri kaldırılmaz.

Bir istisna olarak, “Bisiklet” değeri, arazi özellikleri nedeniyle bisikletle girilemeyen 9 ve 10 sınıfı yollar için kapatılır.

“Bisiklet” değeri ayrıca kısa bir süre için trafiğe kapalı olan yol bölümleri için veya yolun trafiğe kapanmasının yol ağını etkilememesi durumları için de kapalı hale getirilir.

Yaya kaldırımlarını yaya geçitlerine bağlayan 10. sınıf yollar yaya kaldırımları sayılır ve özellikleri buna göre belirlenir.

Uyarı.

Bisikletlilerin kullanabileceği yol bölümlerine erişim verme kuralları ülkeden ülkeye değişebilir (yerel trafik kurallarına göre).

3.3.2.3.3.1
Seçilen bisiklet yolları için (bkz. 3.3.1.6.5. Bisiklet yolları) sadece “Bisiklet” özellik değeri etkinleştirilir.

Bu durumda bisiklet için paralel giden oto ve yaya yolları erişime kapanır. Kaldırımın tamamen bisiklet yolu olarak kullanıldığı ve dolayısıyla yakınlarda yayaların kullanabileceği başka bir yol olmadığı durumlar istisna sayılır. Böyle durumlarda bisiklet yolu hem bisikletlere hem de yayalara açık gösterilir.

Not. Paralel uzanan yollara şunlar dahildir:
 • Tek yönlü bisiklet yolları için, bisiklet yolu boyunca uzanan en yakın kaldırım ve tek yönlü taşıt yolunun yol çizgisi,
 • Çift yönlü bisiklet yolları için, en yakındaki ve karşı yoldaki kaldırımlar ve en yakındaki taşıt yolları (veya iki farklı yönde uzanan yol çizgilerinin çift çizgili çizildiği durumlarda) paralel yaya yolları olarak kabul edilir.
3.3.2.3.3.2

Yer altı veya yer üstü yaya geçitleri ve merdivenler için bu değer yalnızca bisikletle kullanılabilen ve yukarı ve aşağı hareket edebilen bir rampa olduğu durumlarda belirtilir.

Ana yoldan fiziksel bir ayırıcı ile ayrılmamış bir rampa ayrı bir yol olarak çizilmez.

Rampa, yoldan veya basamaklardan fiziksel olarak ayrılmışsa rampanın çizilmesi tercih edilir fakat zorunlu değildir:

Not.

Basamaklar, bisikletler için erişim izninin devre dışı bırakıldığı bir yaya kaldırımının parçasıysa basamaklar için de bisikletler için erişim izni devre dışı bırakılmalıdır.

3.3.2.3.4

“Toplu taşıma” değeri 1-7 sınıflarındaki tüm yollar için açık tutulur.

Uyarı.

1-7 sınıflarındaki yollar yalnızca istisnai durumlarda, toplu taşıma rotalarının doğru çalışmasını sağlamak amacıyla toplu taşıma araçları için kapanabilir.

İlgili özelliğin "Toplu taşıma araçlarına kapalı" değerini yalnızca “Toplu Taşıma” katmanında eksper çalışma yetkisi olan kullanıcılar belirtip kaldırabilirler (ayrıntılar için bkz. 3.14.3. Toplu taşıma rota seçenekleri oluşturma ve özellikleri ekleme kuralları).

“Toplu taşıma araçları” değer seçeneği, toplu taşıma rotalarının geçtiği yol bölümleri (örneğin toplu taşıma araçlarının, rotaların son duraklarında kullandığı dönüş daireleri gibi) hariç olmak üzere, 8-10 sınıflarındaki tüm yollar için kapalı tutulmalıdır.

“Toplu taşıma” ayrıca 3.3.2.3.6 bölümünde gösterilen durumlardaki yollar için kullanılmaz.

3.3.2.3.5

Bölgeye giden tek otomobil yolu “Giriş yasaktır” işaretiyle kapalıysa ve özel araçlar dışındaki herkese yasaksa, o zaman bu yolda yaya ve bisiklet yolu hariç tüm erişimler kaldırılır.

Yol bölümleri için “Trafiğe Kapalı”, “Girilmez” gibi bir değer belirtilirken 3.3.1.7. Yollardaki engelleri çizme kuralları bölümünde açıklanan şartlar dikkate alınmalıdır.
3.3.2.3.6

Kayak pistleri, koşu yolları gibi objeler için mutlaka sadece “Yaya” değeri kullanılmalıdır.

Otomobil ve motosiklet yarışı pistleri ve diğer benzer objeler için bu özelliğin tüm değerleri kapalı tutulmalıdır.

3.3.2.3.7

“Taksi” değeri, kurallara göre taksi trafiğine izin verilen 1-9 sınıflarına ait tüm yollar için etkinleştirilir.

Alanına giriş kısıtlaması resmi bir karar ve "Girilmez" işareti olmadan uygulanıyorsa, bu alana girişlerde ve içinde bulunan tüm yol bölümlerinde taksi için yol kullanım izni özelliği devre dışı bırakılmalıdır.

Not.

Yol kullanma izni özelliği belirtilirken, taksinin sabit rotada hareket eden bir toplu taşıma aracı olmadığı unutulmamalıdır.

3.3.2.3.8

Ana yol ağından tamamen izole edilen yerleşimlerdeki yollarda, ulaşım erişilebilirliği aşağıdaki gibi belirlenir:

 1. Ulaşım kullanılabilirliği, eğer yerleşime aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle araba getirme/teslim etme fırsatı varsa, genel kurallara göre belirlenir:
  • demiryolu ulaşımı ile (yerleşim yakınında, aracın yüklenebileceği/boşaltılabileceği bir tren istasyonu bulunmalıdır);

  • su taşımacılığı ile (bu durumda, yerleşim ile ana yol ağına bağlı yerleşim arasında böyle bir geçiş düzensiz olsa bile ve çalışma programı bilinmese bile bir feribot geçişi çizilmelidir);

  • havayolu ulaşımı ile (yerleşim yakınında, araçların teslim edilebileceği bir havaalanı/pist/helikopter pisti bulunmalıdır);

  • buz geçişi veya kışlık yapı (bu durumda, yerleşim ile ana yol ağına bağlı yerleşim yeri arasında bir buz geçişi veya kışlık yapı çizilmelidir).
 2. Yerleşim birimine bu yöntemlerden herhangi biriyle ulaşmanın bir yolu yoksa, yerleşim birimindeki yollar sadece yayalar ve bisikletçiler için ulaşım kullanılabilirliğini belirler.
3.3.2.3.9

Yapımı tamamlanan fakat kullanıma alınması planlanmayan ve erişime kapalı olan yollara tüm araç ve yaya ulaşımı devre dışı bırakılır ve bu yollar Sınıf 7'ye dahil edilir.

3.3.2.4. Trafik yönü

Her yol bölümünün “Trafik yönü” alanı için ilgili butona basılarak yol bölümünün çizim yönüne göre başlangıç noktası A ve bitiş noktası B olmak üzere, uygun trafik yönü belirlenir:

 • apos;ya);

 • apos;ye);

 • apos;ya).

"Trafik Yönü" özelliği trafik kurallarına uygun olarak ayarlanır.

8. sınıf yollar için "Tek yönlü trafik" özelliği hem mevcut trafik işaretlerine göre hem de arazide fiilen uygulanan trafik düzenine dayanarak da gösterilebilir. Örneğin:

 • Sadece bölgeye giriş veya çıkış için kullanılan bir bariyerin varlığı,
 • Arazide 3.1 "Girilmez" trafik işaretinin varlığı (iki kavşağın arasında işaretin geçerli olduğu yol bölümü için "Tek Yön" özelliğinin uygulanması için yeterlidir).

Çift yönlü yollarda kazı işleri vb. nedenlerle trafik geçici olarak tek yönlü sağlanıyorsa trafik yönü değiştirilmez. Trafik yönünün geçici olarak trafiğe kapanmasıyla ilgili bildirimlerinizi ilgili hata bildirimini göndererek (ve mümkünse kapanış saatlerini de belirterek) gönderebilirsiniz.

Yaya geçitleri ve yollarına “Her iki yöne trafik akışına izin verilir” değerini girilir.

Şu durumlarda yaya yollarında tek yönde trafik gösterilmesi mümkündür:

 • tüm yıl boyunca tek yönde trafiğin olduğu spor pistleri (örneğin kayak pistleri, bisiklet yolları);

 • çok ziyaret edilen ve girilen ve çıkılan yerlerin kesin olarak belirlendiği kültürel sosyal ve ulaştırma tesislerine giriş ve çıkışlar (örneğin Moskova Kremlin Sarayı'na giriş ve çıkışlar bu şekilde belirlenmiştir).

3.3.2.5. Düzey (A) ve Düzey (B)

Düzey A ve Düzey B butonlarına basarak, yol bölümlerinin başlangıç (A) ve bitiş (B) yol düzeylerinin (seviyelerinin) değerleri verilir:

Düzeyler için seçilebilecek değerler:
 • 0 (zemin seviyesi): eğer kesişen yol bölümlerinin her ikisi de zemindeyse. Örneğin kavşaklarda ya da demiryolu geçişlerinde.
 • 1, 2, 3: Zemin seviyesinin üstündeki düzeyler. Böylelikle, köprü veya viyadükten geçen bir karayolunun zemin seviyesindeki bir demiryolu veya karayoluyla kesişimi böyle durumların bir örneği sayılır.
 • -1, -2, -3: Zemin seviyesinden alçaktaki düzeyler. Örneğin, bir tünelden geçen araç yolu ile zemin seviyesinden geçen araç yolunun kesişimlerinde.

“Düzey A” ve “Düzey B” değerleri ilgili yol bölümlerinin her biri için belirtilmelidir.

Kesişen yollar aynı seviyede kesişiyorsa kesiştiği bölümlerinin düzey değerleri aynı olmalıdır. Benzer şekilde, yolların kesiştiği bölümlerinin düzeyleri farklıysa (örneğin yolların biri öbürüsünün altından geçiyorsa) düzey değerleri de doğal olarak farklı olmak zorunda.

Birkaç farklı bölümden oluşan yollar “Düzey A” ve “Düzey B” değerleri girilerek mantık çerçevesinde bağlanmalıdır (bkz. Yol düzeylerini girme örnekleri).

Yol bölümlerinin büyük kısmında “Seviye A” ve “Seviye B” sıfır değerine sahiptir.

3.3.2.5.1

Yol düzeyi değeri yalnızca yaya yolu dahil olmak üzere yolun köprü, tünel veya yer altı otoparklarından geçmesi durumunda değiştirilebilir (ayrıntılar için bkz. 3.3.1.1.6.1).

Yol bir "stilobat" yapısından geçiyor veya araziyi takip ederek inişli çıkışlı geçiyorsa yol düzeyi değerleri değişmeden aynı gösterilir.

3.3.2.5.2

Aynı yol bölümünün Düzey A ile Düzey B seviye değerleri arasındaki fark 1'in üzerine çıkamaz. Değer farkının 2 (veya daha fazla) olması yol bölümünün yanlış belirlendiği, ve dolayısıyla söz konusu yol bölümünün 2 (veya daha fazla sayıda) bölüme bölünmesi gerektiği anlamına gelir.

Yol ağı devamlılığını sağlamak amacıyla, binanın içinde bulunan ve birbirine asansör veya merdivenle bağlanan yaya yolu bölümlerinin arasındaki düzey farkı (bu yolların haritaya alınmasına izin verildiği takdirde) en fazla 1 olabilir.

3.3.2.5.3

Yer altı ve yerin üstündeki yaya yollarının inişleri ve çıkışları, değişik türdeki yol bölümlerine benzer şekilde düzeylere ayrılır.

3.3.2.5.4

Yapı türüne“Köprü” özelliği eklenmiş olan yol bölümlerinin başlangıç ve bitiş seviyeleri arasındaki fark, yolda herhangi bir görülür düzey farkı olmasa bile,“+1”'den az olamaz. (örneğin köprü küçük bir ırmağın üzerinde inşa edilmişse):

3.3.2.5.5

Düzey A ve düzey B değerleri 0 olmayan köprü veya tünellere yaklaşan yol bölümleri, köprü veya tünelin kendisinden uzun olmamalıdır.

Köprü veya tünel ile aynı veya buna benzer uzunlukta olan bir yol bölümü hiçbir diğer yollarla kesişmiyorsa düzeyi düşürmek üzere yolda ek bir bölüm oluşturmak gerekir.

Örneğin görselde, solda, yaklaşan yol bölümü olan 0 → 1, köprünün kendisinden (1 → 1) önemli ölçüde uzundur. Bu nedenle, bu bölümünde ek bir bölüm oluşturmak ve bölümleri bölmek (0→0 ve 0→1 bölümlerine) gerekir; böylece yaklaşan yolun uzunluğu (0→1) sağdaki görselde yer alan köprü (1→1) ile benzer olacaktır.

3.3.2.5.6. Yol düzeylerini girme örnekleri

Aşağıdaki görsellerde basit düzey ayarlama örnekleri verilmiştir:

a) Köprüden geçen araç yolunun nehir ile kesiştiği yerde:

b) Köprüden geçen araç yolunun başka bir araç yoluyla kesiştiği yerde:

c) Tünelden geçen araç yolunun başka bir araç yoluyla kesiştiği yerde:

d) Çok katlı kavşaklarda düzeyleri belirtme örnekleri için Kavşaklarda yol bölümlerinin seviyelerinin gösterilmesi örnekleri bölümüne gidin.

Uyarı.

Düzey değerlerini belirlerken yol ağındaki gerekli kesintisizliği sağlamak çok önemlidir (ayrıntılar için Kesintisizlik bölümünü okuyun): “Düzey A” ve “Düzey B” değerleri sadece tüneldeki ve köprüdeki yol bölümleri için değil, aynı zamanda kendileriyle bitişik olan bölümler için de değişmelidir. Aksi takdirde, yol ağı kesintisizliğini kaybetmiş olur.

Yanlış düzey değerleri nedeniyle yol ağında gerekli kesintisizlik korunamadığında, ortaya çıkabilecek kopukluklar, yol bölümlerinde rota oluşturmayı imkansız kılar.

3.3.2.6. Yapı türü

“Yapı Türü” özelliği, yoldaki bir yapının kendisini belirlemez: Yoldaki yapılar, Yol yapısı kategorisindeki objeler olarak çizilir. Bu özellik, köprü, tünel gibi bir yol yapısının üzerinden geçen yol bölümünü belirler (yaya yolu da buna dahildir):

Yandex Map Editor'de, köprü, üst geçit ya da viyadük gibi dere, nehir ya da uçurum gibi doğal engellerin üzerinden geçirilen yapılardan geçirilen her türlü yol bölümleri kısaca "köprü" üzerinden geçirilmiş sayılır. Köprü sınırları için bkz. 3.8.1.1.3.

Not.

Yol gövdesinin ara bir düzeyi (örneğin; 0,1 veya 0,-1 gibi) varsa bu düzeye sahip yol bölümlerinin başlangıç ile bitiş noktaları yol gövdesine bağlı olmalıdır.

“Tünel” türü seçildiğinde karakteristik tünel özelliklerine dikkat etmek gerekir. Bu özellikler ayrıca bazı durumlarda “yolun üzerinden geçirilen köprüyü yolun altından geçirilen tünelden” ayırt etmeyi kolaylaştırabilir:

 1. Yol gövdesi;
  • ya doğal bir dağ veya yapay bir dolgu gibi bir yükseltinin içinden geçirilir,
  • ya da (gelişmiş bölgelerde ve/veya çok katlı kavşaklarda) kademeli olarak zemin düzeyinin altına indirilerek tünelin giriş ağzına girer.
 2. Giriş/çıkış ağızları olup olmaması: Bu yapılar, hem tünelin hem de “tünel” özelliği olan yol bölümünün sınırları sayılır.

Özellik değeri girilirken:

3.3.2.6.1

Yapının içinden geçen yol parçası, yolun tek ya da çift çizgili olarak çizilip çizilmediğine bakılmaksızın, ayrı bir yol bölümü sayılır.

Bu tür yol bölümlerinin başlangıç ile bitiş noktaları, yapının başlangıç ve bitiş noktalarıyla (köprüler için; yaklaşım rampaları hariç olmak üzere, köprü gövdesinin altındaki açıklığın başlangıç ile bitiş noktalarıyla; tüneller için; giriş ile çıkış ağızlarının bulunduğu noktalarla) aynıdır.

Bu görselde köprünün doğru sınırları kırmızı, yanlış sınırları ise sarı çizgilerle gösterilmektedir:

3.3.2.6.2

Yerin üstündeki ve yer altındaki yaya geçitleri özellik değerleriyle işaretlenir.

3.3.2.6.3

“Köprü” ve “Tünel” özelliklerinin uygulanmadığı (izin verilen değeri “Hayır” olan) durumlar:

 • Yolun altından geçirilen (ve üstü yol dolguyla kaplı) drenaj/nehir boruları,

 • Dairelerde, kemerlerin altından geçen yol bölümleri.

 • Yer altı otoparklarından geçen yol bölümleri.
3.3.2.6.4

"Basamaklar" değeri, basamak bulunan her türlü yol bölümü için bir özellik olarak kullanılır.

Not. Basamalkarın yolda fiilen olmasına karşın haritalama kurallarına göre haritaya çizilmediği durumlar Örneğin; yolun, iç yoldaki bir yaya kaldırımı olup ayrı bir çizgi olarak çizilmediği (ve dolayısıyla basamakların da çizilmediği) durumlar gibi.
3.3.2.6.4.1

Basamaklı sokaklar. Örneğin, İzmir'deki 112. Sokağın basamaklı kısmı:

Bu durumda yol sınıfı “Sokak” olarak atanır. Genellikle, yüksekliğe bakılmaksızın yolun A ve B düzeyleri bu durumlarda benzer şekilde sıfır olur:

Bu tür yollara adres noktalarını bağlamak mümkündür.

Not.

Basamakların yanında ayrıca bir bisiklet rampası varsa objenin erişilebilirlik özelliği etkin kalır (Not: Ana yoldan fiziksel bir ayırıcı ile ayrılmamış rampalar ayrı bir yol olarak çizilmez). Örneğin:

3.3.2.6.4.2

Köprülere çıkan (köprünün yaya girişi/çikişınin otomobil girişi/çıkışından farklı olduğu yerlerde), tepe veya çukur yamaçlarından geçirilen, yer altı ve yer üstü yaya geçitlerinin girişlerinde bulunan merdivenler/yürüyen merdivenler. Örneğin, Ankara'daki Nene Hatun Üstgeçidi'de çıkan merdiven:

Bu durumda yol sınıfı için “Yaya ve bisiklet yolu”, yol bölümlerinin yapı özellikleri için de “Yaya geçidi” girilir. Böyle durumlarda ilgili yol bölümlerinin A ve B uçları genellikle farklı düzeylerde olur:

3.3.2.6.4.3

Yer altı ve yer üstü yaya geçitlerinin giriş/çıkış merdivenleri.

3.3.2.6.5

"Sığ nehir geçidi" özelliği; nehri, çayı ya da dereyi sığ ve dolayısıyla yaya olarak ya da taşıtla geçilmesi mümkün olan bir yerden geçen yol bölümlerine verilir.

Bu yol bölümünün sınıf değeri kendisine bitişik olan yol bölümleriyle aynı olup, yol kaplaması var özelliği iptal edilir ve kötü durumda özelliği işaretlenir:

3.3.2.7. Yapı özellikleri

Özelliğin değeri, açılan listeden seçilir. Geçerli değerler:

3.3.2.7.1. Yok

Listedeki yapı özelliklerinden hiçbirine sahip olmayan yol bölümlerine verilir. Varsayılan değerdir.

3.3.2.7.2. Çift yön
Genellikle iki çizgi olarak çizilen yol bölümü, bkz.: 3.3.1.2. Tek ve çift çizgili yollar için çizim kuralları.
3.3.2.7.3. Döner kavşak

“Dönel kavşak” işareti veya yerel kuralların belirlediği eş anlamlı başka bir işaretlerle de doğrulanan dönel trafik yol bölümleri:

Daire şeklinde olan yol bölümlerini çizerken daire şeklindeki yol bölümleri çizim araçlarını kullanabilirsiniz.

3.3.2.7.4. Çıkış yolu

Trafik akışının ve yol ağının devamlılığının sağlanması amacıyla yapılmış yol bölümleri.

Tek seviyeli kavşaklarda: Trafiğin yalnızca bir yöne aktığı yol bölümleri:Çok seviyeli kavşaklarda: Genellikle bir yol düzeyinden diğer yol düzeyine geçiş sağlayan yol bölümleri:

Yol ağının ana yol bölümleriyle bağlantılı, ondan ayrılan bölümleri:

 • refüjle:

 • otobüse özel şeritle:

Not.

"Refüj" yol işaretleri kullanılmak şartıyla, araç park etmek veya binalar arası alanlara giriş için kullanılan yol şeritleri için de "Çıkış yolu" özelliği kullanılabilir:3.3.2.7.5. Toplayıcı yol

Aşağıdaki koşulların yerine getirildiği toplayıcı yolu oluşturan 1-7. sınıf yol bölümleri:

 • Anı ana caddeden başlayıp aynı caddeye bağlanarak bitmesi,
 • Ana yoldan ayrıldıktan sonra en fazla birkaç kilometre boyunca buna paralel devam etmesi ve ayrı devam ettiği sürece o ana yoldan bir tür bariyer ile ayrılmış olması,
 • Birkaç blok boyunca ana caddeye paralel devam etmesi,
 • Diğer yol bölümleriyle kesişmesi halinde üzerinde ana yolda bulunmayan kavisler olmaması.

Toplayıcı yollar, ana yoldan ilerleyen trafiği azaltmak ve diğer yollarla kesişim noktalarında bu trafiğin aksamasını önlemek amacıyla yapılır:

Not. Yukarıda sıralanan kriterlere uygun olan yolun “(Yer İsmi) Dönüşü” şeklindeki bir özel ismi varsa bu yol bir toplayıcı yol olarak değil, çıkış yolu olarak belirtilir.

Yan yollara, ana yoldan daha yüksek bir sınıf verilmez:

 • 1-4. sınıf yolların genişliği en az 3 şerit olan toplayıcı yolları, ayrıca 1-6 sınıf yollardan 6. sınıf yollara transit geçiş sağlayan 1 veya 2 şeritli toplayıcı yollar 6 sınıf yollar sayılır,

 • 1-7. sınıf yolların 1 veya 2 şeritli toplayıcı yolları 7. sınıf yollar sayılır.

3.3.2.7.6. U dönüşü

Yol bölümleri için değerler, sadece U dönüşüne izin veren işaret ve/veya belirteç olduğunda belirtilir. Örneğin:

 • U dönüşü yapılabilir ya da
 • U dönüşü alanı.

Bununla birlikte, söz konusu yol bölümü Sınıf 1 ile 7 arası yolun devamı niteliğinde olmamalıdır.

Not.

Haritalanan bölgede “U-dönüşü” türündeki trafik işaretleri kullanılmıyorsa, bu durumda Yapı özellikleri özelliğinin U-dönüşü değeri sadece U-dönüşleri için özel olarak tasarlanmış yol bölümlerine (sadece ters yönde devam eden yol bölümlerine) verilir.

3.3.2.7.7. Yaya geçidi

Yayalar ve trafik kuralları buna izin verdiği sürece bisikletçiler tarafından taşıt yolunu karşıya geçmek için kullanılan, trafik ve yol işaretleriyle işaretlenen, donanımlı yol bölümleri, ayrıca girişte rampalar olabilen yer altı veya yer üstü yapılar.

Bu yol bölümlerine Sınıf 10 değeri verilir. Yaya yolları.

Bisikletçilerin, karayolunu bisikletten inmeden geçebileceği özel türdeki geçitler için “yaya geçidi” özelliği belirtilmez.

Yer altı ve yer üstü geçişlerini çizerken unutmamak gerekir ki, bunlar haritada yalnızca yol bölümleri olarak çizilmez fakat aynı zamanda Yol altyapısı olarak da çizilir.

3.3.2.7.8. Araç üst geçidi
Bu değer, yolcuların önemli bir tesise (örneğin, havaalanı veya alışveriş merkezi gibi) iniş/biniş ya da giriş/çıkış yaptığı köprü “tipi yapılar” bulunduran yol bölümleri için girilir.

3.3.2.8. Hız limiti

Bu özellikle o yol bölümü için izin verilen maksimum hız girilir (km/s veya mil/s cinsinden).

Not.

Eğer söz konusu ülkede hız mil/s cinsinden ölçülüyorsa, bu durumda özelliğin değeri olan hız sınırı km/s cinsinden değil mil/s cinsinden gösterilir.

(5, ..., 90) arası değerlerin görüldüğü alana tıklayarak istenilen hız sınırlama değerinin girilmesi mümkündür. Eğer istenilen değer bu alanda görünmüyorsa, klavyenizi kullanılarak istenilen değeri girebilirsiniz.

Toprak yollar (Sınıf 9) ve yaya ile bisiklet yolları için (Sınıf 10) hız sınırı girilmez.

Hız sınırı sadece gece saatlerinde uygulanıyorsa, girilmez.

Uyarı.

apos;in katı olmalıdır. Doğru olmayan hız sınırı değeri girilmek istenirse hata uyarısı görülür. Yol bölümünü kaydetmek için hatayı düzeltmek gerekir:

Yeni bir yol bölümü oluşturulurken, özellik değer otomatik olarak verilir ve eğer yol bölümünde başka bir hız sınırı geçerliyse, bu durumda söz konusu değeri düzeltmek gerekir.

Eğer çift yönlü bir yol bölümünde farklı yönler için farklı maksimum hız sınırları uygulanmışsa, Hız sınırı alanında A→B hareket yönü için ve Hız sınırı B→A alanında B→A yönü için uygun olan değer belirtilir:

Şu durumlarda B→A hız sınırı değeri belirtilmez:

 • Tek yönlü yol bölümleri için,
 • Her iki yönde de hız sınırının aynı olduğu yol bölümleri için.

Varsayılan değerler şu tabloda gösterilmektedir [YA = yerleşik alanlar (mahalle, köy, belde), Sınıf = 3.3.2.1. Sınıf özelliği].

Not.

Eğer yol bölümü kısmen yerleşim birimi sınırları içindeyse ve kısmen onun bölgesinin dışında yer alıyorsa, bu durumda o yol bölümüne izin verilen en düşük hız verilir.

Ülke

Sınıf 1

Sınıf 2-7

(YA)

Sınıf 2-7

(YA dışı)

Sınıf 8

Rusya 110 60 90 20
Ukrayna 130 50 90 20
Beyaz Rusya 120 60 90 20
Kazakistan 140 60 100 20
Abhazya 110 60 90 20
Gürcistan 110 60 90 20
Güney Osetya 110 60 90 20
Azerbaycan 110 60 90 20
Moldova 50 90 20
Türkmenistan 110 60 90 20
Tacikistan 110 60 90 20
Özbekistan 70 100 20
Kırgızistan 110 60 90 10
Ermenistan 110 60 90 20
Letonya 50 90 20
Estonya 50 90 20
Fransa 130 50 90 50
Türkiye 120 50 90 50
Litvanya 130 50 90 50
Letonya

110

1 Mart ile 1 Aralık arası

90

1 Aralık ile 1 Mart arası

50

90

20

3.3.2.8.1

Bu özellik, genel trafik kurallarına göre olsun (yerleşik alanlardaki, yerleşik alan dışındaki ve otoyollardaki hız sınırına göre) ya da o yol üstündeki trafik işaretlerine göre olsun, uygulandığı herhangi bir yol bölümüne verilebilir (yaya ve bisiklet yolları hariç):

Not.

Bir yerleşik alanın başladığı ile bittiği noktaları (ve ayrıca hız sınırı değişim noktasını) simgeleyen trafik işaretlerinin konumları genellikle yerleşik alanın idari sınırlarıyla uyuşmaz.

3.3.2.8.2. Geçici hız limiti işaretleri

Geçici hız limiti işaretleri, limit bilgisinin yer aldığı yuvarlak çerçevenin içinde sarı bir arka plana sahiptir (bunun aksine, kalıcı hız limiti işaretlerinde, limit bilgisinin yer aldığı çerçevenin iç kısmı beyaz, dış kısmı reflektif sarı renktedir).

Ayrıca zemin beyaz olduğu halde beraberinde bir yol çalışması işareti asılı ise işaret geçici sayılır:

Geçici trafik işaretleriyle belirlenen hız sınırları yalnızca bu geçici trafik işaretlerinin yol yapımı gibi nedenlerden dolayı 6 aydan uzun bir süre için yerleştirildiği durumlarda haritaya eklenir.

Geçici trafik işaretleri tarafından belirlenen diğer hız sınırları (yol bakım çalışması, yol ve hava şartları nedeniyle konulmuş olan sınırlamalar vb.) için yol üzerindeki kalıcı trafik işaretleri ve/veya genel trafik kurallarına bakılarak özellik değeri girilir.

3.3.2.8.3

Yol bölümü için günün farklı zamanlarında farklı maksimum hız sınırları saptanmışsa, bu durumda hız sınırı, gündüz için saptanan değer seçilerek verilir.

3.3.2.8.4

Tek çizgili bir yol bölümü için farklı şeritlerde farklı hız sınırlamaları varsa, bu durumda özellik olarak, şeritlerin çoğunda geçerli olan değer verilir. Farklı kısıtlamalara sahip şeritlerin sayısı eşitse, bu durumda sınırlamaların en küçüğü belirtilir.

 • İstisna: Sınırlamanın, aslında ana yoldan çatallanan yol için geçerli olduğu fakat işaretin, yol çatallaşmaya başlamadan önce ana yola yerleştirildiği durumlar.
 • Örneğin, işaret, üst geçitlere doğru çatallanan şeritin önüne yerleştirilmişse:
 • sınırlama çatallanmanın başladığı yolun girişine konur:

Tek çizgili bir yol bölümünde farklı araç türleri için farklı maksimum hız sınırları uygulanmışsa binek otomobiller için uygulanan değer belirtilir.

3.3.2.8.5

Bir veya birden fazla “hız kasisinin” önündeki bir hız sınırı işareti için geçerli olduğu alan belirlenmemişse veya etkisi daha sonra 3.25 “Maksimum hız sınırı sonu” veya 3.31 “Tüm kısıtlamaların sonu” işaretiyle veya ayrıca devreye giren başka bir hız sınırıyla iptal etmiyorsa, hız sınırı şu şekilde belirlenir:

 • Bina bloğunun ortasındaki bir hız kasisi için bu hız kasisinin her iki tarafında trafik işaretine göre ve ona yaklaşık 10 metre kala ile onu yaklaşık 10 metre geçe,
 • Hız kasisleri bir yaya geçidini her iki yönde sınırlıyorsa, her iki yönde bu hız kasislerinin önünde yerleştirilen trafik işaretleri arasındaki yol bölümü boyunca ilgili trafik işaretlerine göre (bu yol bölümünde hız sınırını belirleyen başka trafik işaretleri yoksa),
 • Kavşaktan önce bir hız kasisi varsa, hız sınırı kavşağa doğru giderken ve onu geçtikten 20 metre sonrasına kadar uygulanır.

3.3.2.9. Yol kaplaması var

“Yol kaplaması var” kutusu işaretlendiğinde yol bölümünün temelinin şunlardan biri olduğu anlaşılır: asfalt, beton ya da parke taşı (örneğin Moskova'daki Barrakidnaya).

Ahşap döşemeler, çakıl ve mıcır kaplamalar yol kaplaması sınıfına girmez (yaya yolları bu kuralın kapsamının dışında olup toprak yolların dışında her türlü yollar kaplaması olanlar sayılır.

Kaplama olan yollar için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer“Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

Feribotlar (vapur geçişleri) için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir).

Tamir işleri nedeniyle kaplaması 2 aydan fazla bir süre için çıkarılmış olan yol bölümlerinin "Yol kaplaması var" özellik seçeneği "kapalı" durumuna getirilebilir.

Yol kaplaması olup olmadığı belirlenemeyen kirli yol bölümleri için de "kapalı" seçeneği kullanılır. Fakat böyle durumlarda "Yol bozuk" özelliği kullanılmamalıdır.

3.3.2.10. Karşı yöndeki/Düz yöndeki toplu taşıma şeridi

Bu özellik, trafikle aynı yönde geçen veya karşıdan gelen toplu taşıma şeridi bulunan yol bölümleri için belirtilir.

Bu tür yol bölümleri için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

“Paylaşımlı toplu taşıma şeridi” kutusu, toplu taşıma araçları için karşı yönden akan ayrı bir şerit olduğunda işaretlenir (tek yönden trafiğin olduğu yollarda).

“Evet” değeri yalnızca tek yönlü trafiğin olduğu (bkz. 3.3.2.4. Trafik yönü) ve bölünmüş yol olmayan yol bölümleri için kullanılabilir.

"Düz yönde toplu taşıma şeridi" kutusu, yol bölümünde toplu taşıma araçları için tahsis edilen ve trafikle aynı yönde giden ayrı bir şerit bulunduğunda işaretlenir (tek yön trafiği olan yollarda).

Arazide ise toplu taşıma şeridi özel trafik ve yol işaretleri ile gösterilir:

Kavşakta biten toplu taşıma şeridi kavşaktan hemen sonra devam ediyorsa, özellik alanında bu kopukluk belirtilmez (bu kural, yolun iç yollarla kesiştiği durumlar için de geçerlidir).

Örneğin:

Toplu taşıma şeridi avlu girişinde kopmasına rağmen özellik, şerit sürekli devam ediyormuş gibi belirtilir:

Burada toplu taşıma şeridi durma çizgisine kadar ve kavşaktan sonra da devam ediyor, bu nedenle işaretlenen bölümlerin hariç tutulması gerekmez:

Bu durumda ise kavşakta biten toplu taşıma şeridi dönen kavşaktan sonra ancak devam eder, bu nedenle işaretli yol bölümü için bu özellik uygulanmaz:

3.3.2.11. Karşı yönde/Düz yönde taksi şeridi

“Karşı yönde taksi şeridi” butonu, tek yönlü yollarda toplu taşıma araçlarının özel şeritten (varsa) ters yönde hareket etmesine izin verir.

Bu özellik yalnızca tek yönlü trafiğin olduğu (bkz. 3.3.2.4. Trafik yönü) ve bölünmüş yol olmayan yol bölümleri için kullanılabilir.

Not.

Yol bölümünde toplu taşıma araçları için ayrılan şerit “Girilmez” işaretiyle diğer (toplu taşıma olmayan) araçların trafiğine kapanmışsa buton "kapalı" konuma getirilmelidir. Örneğin:

"Düz yönde taksi şeridi" butonu, tek yönlü yollarda toplu taşıma araçlarının özel şeritten (varsa) düz yönde hareket etmesine izin verir.

3.1 "Girilmez" trafik işaretinin kullanıldığı durumlar hariç olmak üzere, taksi araçları toplu taşıma araçlarına tahsis edilen özel şeritleri kullanabilir:

Uyarı.

Karşı yönde veya düz yönde taksi şeridi olan yol bölümleri için ilgili özellik değeri “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir).

Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

3.8.3.2. Karşıdan gelen bisiklet şeridi

“Karşıdan gelen bisiklet şeridi” kutusu aşağıdaki durumları göstermek için kullanılır:

 • Tek yönlü yollarda toplu taşıma aracı şeridinin (varsa) bisikletlerin ters yöndeki trafiğine açık olduğunu,
 • Trafik işaretleri ve kuralları ile tek yönlü yollarda özel bisiklet şeridi yokken bile bisikletlerin ters yönde ilerlemelerine izin verildiğini.

Bu tür yol bölümleri için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

“Evet” değeri yalnızca bölünmüş yol olmayan tek yönlü yol bölümleri için belirtilir (ayrıntılar için 3.3.2.4. Trafik yönü bölümünü okuyun).

3.3.2.13. Yapım aşamasında

“Yapım aşamasında” kutusu yol bölümünün inşaatının henüz devam etmekte olduğunu gösterir.

Bu tür yol bölümleri için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

Bu özellik için “Evet” kutusu işaretlenirken yol bölümünün geçişe uygun olmadığı (her türlü taşıtlar için “Kullanılamaz” değerini kullanarak) işaretlenmelidir (ayrıntılar için 3.3.2.3. Yolu kullanabilenler özelliğinin açıklamasına gidin).

Yol onarımı durumlarında "Yapım aşamasında" özelliği aşağıdaki durumlarda belirtilir:
 • Yaya yolları için: 2 aydan uzun bir süre için kullanıma kapanması durumunda,
 • Taşıt yolları için: Yolun onarımı 3 aydan fazla sürerek tamamlandıktan sonra yapı özellikleri değişmesi (örneğin, eskiden hiçbir özel yapı özellikleri olmayan bir yolun “bölünmüş yol” haline getirilmesi) durumlarında.
Not. Yol yapımı veya kazı işleri vb. nedeniyle bölünmüş yolun bir yönü kapatılarak diğer yönünün geçici olarak iki yönlü trafiğe açıldığı durumlarda bu bölümün “Trafik yönü” özelliği “çift yön” olarak değiştirilir.

Yolların trafiğe veya kısa süreli olarak yaya kullanımına kapanmasıyla ilgili bilgileri obje hakkındahata bildirimleri göndererek (ve mümkünse kapanış süresini de belirterek) iletebilirsiniz.

Not. Bir araç yolu yalnızca kısa süreli olarak trafiğe kapalıysa veya kapalı olması yol ağının durumunu etkilemiyorsa, "kapalı yol" bildirimi bir hata bildirimi olarak belirtilmeli ve trafiğe kapalı olan yol bölümleri ilgili özellik seçenekleri kullanılarak yayalar ve bisikletler için kapatılmalıdır.

Harita üzerinde “yapım aşamasında” olan yol bölümlerinin çizimine, ilgili bölümün inşası için arazi hazırlığı başlamasıyla izin verilir (mühendislik ve jeolojik araştırmalar, ağaçların kesilmesi, binaların yıkılması, hatların taşınması, ekipman ve malzemelerin depolanması için alanların temizlenmesi).

Not. İnşa halindeki şehirler arası otoyollar ve diğer yollarla tek düzeyli kesişimleri olmayan şehir içi önemli transit ana yollar için, arazi hazırlığı başlamasıyla birlikte, halen kullanılan binalar ve bölgelerden (mezarlıklar, sanayi bölgeleri vb.) geçen bölümler hariç, inşa edilecek (bu aşamadaki belgelere dayanarak) yolların tüm bölümlerini çizmeye izin verilir.

Yolun kısa süre sonra trafiğe açılacağı konusunda kesin bilgi varsa, "yapım aşamasında" sayılan yol bölümlerinin durumları, resmi açılışı beklemeden Yandex çalışanları tarafından değiştirilebilir.

Projesi yapılan fakat inşaatı henüz başlamayan bir sokakta belirlenmiş adresler varsa planlanan yol bölümleri “yapım aşamasında” olarak işaretlenerek haritaya eklenebilir.

Yapım aşamasında olan yolların çizimi sırasında yol ağının kesintisizliğine dikkat edilmelidir. Sınıf 6 ve daha yüksek sınıflardaki yolların onarımı veya yeniden yapılandırılması devam ederken, yüksek sınıf yol ağında kopukluklar olmaması için, kapalı yollar yerine kullanılan yolların sınıfları gerekli derecede yükseltilmelidir. Devam eden inşaat veya kazı/onarım işleri nedeniyle önemi düşen yolların da sınıfı uygun derecede düşürülmelidir.

Yol ağının bölümleri için “Yapım aşamasında” özelliğinin belirtilmesiyle bunlarla bitişik bölümler ana yol ağından kopmuş hale geldiğinde şunlar yapılır:

 • 8. ve üstü sınıf yolların çıkmaz bölümlerini 7. sınıf olarak ayarlayıp bunlar için “Yapım aşamasında” özelliği belirtilir,
 • Söz konusu yol bölümleri araçlar için 9. ve 10. sınıf yollardan erişime kapatılır.

Haritada yapım aşamasında olan yollar kesik çizgi ile gösterilir:

Sınıf 10 yollar hariç yapım aşamasında olan tüm yollara Sınıf 7 verilir. Sınıf 10 (yaya yolları) olan yollar Sınıf 10 olarak kalır (ayrıca bkz. 3.3.2.1.7).

Yapım aşamasında olan yolların isimlendirilmesi tüm diğer yolları isimlendirmeyle aynı kurallara göre yapılır (bkz. 3.3.3.1. Yolların isimlendirme kuralları).

3.3.2.14. Ücretli (ücretli geçiş işareti)

“Ücretli” kutusu, yol bölümünden ücretli geçiş yapılması durumunda işaretlenir.

Kullanımı ücretli olan yol bölümleri için ilgili özellik değeri “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

Bu özellik için “Evet” değeri yalnızca resmi belgelere göre ücretli sayılan tüm yol bölümlerine (örneğin, М-3 karayolunun 124. ile 173. km arasındaki bölümü gibi) değil, ayrıca üzerinden yalnızca bu ücretli yol bölümlerine erişilebildiği yol bölümlerine de verilmelidir (ayrı kalan küçük yol bölümleri bu durumda ücretli yola dahil değildir).

Şu durumlarda “Evet” değeri girilmez:

 • Ücretli yol bölümlerindeki U dönüşlerinde ve Sınıf 8 yollarda,

 • Havaalanları gibi yerlerde ücretli otoparklara ulaşım sağlayan yol bölümlerinde,

 • Ücretli yol ağından kopuk olan ve bu yol ağının devamlılığını bozan yol bölümlerinde:

3.3.2.15. Bozuk yol

“Yol bozuk” seçeneği işaretlenmiş olması ilgili yol bölümünün bozuk olduğunu gösterir.

Ayrıca bu özellik, Yapı türü olarak “sığ nehir geçidi”nin belirtilmiş olduğu yol bölümleri için belirtilir.

Bu tür yol bölümleri için değer “Evet” olmalıdır (kutu işaretlenmelidir). Diğer tüm yol bölümleri için değer “Hayır” olmalıdır (kutu işaretlenmemelidir).

Bu özellik yalnızca 1-9. sınıflarındaki yollar için belirlenir.

Özellik değeri şu kurallara göre belirtilir:

 1. Yol bölümündeki Yol kaplaması var özelliği için seçilen değer “Hayır” ise “Yol bozuk” özelliğinin “Evet” değeri yalnızca yol bölümünün hava yağışsızken otomobille geçilemez olduğunda belirtilir.
 2. Yol bölümündeki Yol kaplaması var özelliği için seçilen değer “Evet” ise, aynı yol bölümü için “Kötü durumda” özelliğinin “Evet” değeri yalnızca yolda otomobille geçilemeyen çukurlar olduğunda veya yol beton levhalarla kaplıysa levhalar arasında büyük kopukluklar oluştuğu, beton levhaların kendisi bozuk olup içinde çukurlar olduğu ve beton demiri çıplak görüldüğünde belirtilir.

İlgili özelliğin değeri sadece aşağıdaki durumlarda değiştirilir:

 • Yol kaplama kalitesinin 1 - 7. veya 9. Sınıf bir yolun en az 200 m'lik veya en az 1 blok kadar süren bölümünde değiştiği durumlarda,
 • Yol kaplama kalitesinin, her iki taraftan otomobil trafiğine kapalı olan en az 3 yol bölümü kesişimi bulunan veya bir taraftan kesişim, diğer taraftan çıkmaz bulunan 8. Sınıf bir yol bölümünde değiştiği durumlarda (özellik değeri yeni yol kesişimleri oluşturulmadan değiştirilmelidir).
Not. Yerleşim alanları içerisinde özellik değerini belirtmek üzere mahsus ek yol bölümlerinin oluşturulmasına (mevcut yol bölümlerinin birden fazla kısa bölüme bölünmesine) izin verilmez.
Örnek 1:

Çizimde kaplaması bozuk yol bölümleri gösterilir. Kırmızı oklarla işaretlenen bölümler için “Yol bozuk” özelliğinin “Evet” değeri kullanılamaz, mavi oklarla işaretlenen yol bölümleri için ise kullanılabilir:

Örnek 2:

Bu görsellerde, 8. sınıf yoldaki bozuk olan ve “Yol bozuk” özelliğinin “Evet” değerinin kullanılabildiği bölümler gösterilir.

Yandex Map Editor'de “Yol bozuk” özelliğinin kullanılabildiği yol örnekleri aşağıda gösterilir.

 1. Beton levhalarla kaplı yol bozuk:

 2. Beton levhalarla kaplı yol bozuk:

 3. Asfalt yol bozuk:

 4. Asfalt yol bozuk:

 5. Kaplamasız yol bozuk:

 6. Kaplamasız yol bozuk:

3.3.2.16. Konut alanı

“Konut alanı” kutusu işaretlendiğinde, bu, yol boyunca geçerli olan trafik kısıtlamasını belirtir.

“Evet” değeri (onay kutucuğunun işaretlenmesi), “trafiğin yasak olduğu”, “motorlu taşıt trafiğinin yasak olduğu” veya “yaşam alanı” olarak belirlenmiş olan Sınıf 6 veya Sınıf 7 yol bölümleri için ve ayrıca erişimi yolun yalnızca özel kullanım için açık olduğunu belirten açıklayıcı bir levhalı “Girilmez”“” işaretiyle sınırlı alanlardaki yol bölümleri için de ayarlanır.

Bununla birlikte:

 • 1–7. sınıfların yollarındaki tüm girişler işaretlerle (“trafik yasak”, “motorlu taşıtların hareketi yasak” veya “ yaşam alanı”) veya bu işaretlerin bariyerlerle kombinasyonlarıyla sınırlıysa, bu bölge içindeki 6. ve 7. sınıf tümyollar için öznitelik “Evet” olarak ayarlanır.

  Örneğin, bir bina alanına yapılan girişlerin bir kısmı (kırmızı oklarla gösterilir) “yaşam alanı” işaretleriyle sınırlıysa, bu bölge içindeki 6. ve 7. sınıf tüm yollar için (kenarlıkla vurgulanır) “Evet” özniteliği ayarlanır:

 • Sınıf 6 veya 7'ye ait bir yolda;

  • “Konut alanı” işareti varsa, ilgili “Konut alanı” özelliği “Konut alanın sonu” işaretine kadar geçerli sayılır.
  • bloğun her iki tarafında “Trafiğe kapalı” veya “Motorlu taşıtların girişi yasak” işaretleri varsa ilgili yol bölümü ilgili bloğun sınırları içinde “Konut alanı” özelliği ile işaretlenir.

  İstisna olarak; herkese açık olan ve başka yerlerdeki trafik işaretleri nedeniyle “Konut alanı” özelliği ile işaretlenmeyen Sınıf 6-7'ye olan bir yoldan trafik bir taraftan “Trafiğe kapalı” veya “Motorlu taşıtların girişi yasak” işaretiyle sınırlanmış olup diğer taraftan hiçbir sınırlama yoksa, ilgili yol bölüm “Konut alanı” özelliğiyle işaretlenmez, fakat en yakın kavşakta işaretin önüne kısıtlı giriş eklenir. Bkz. bölüm 3.3.4. Trafik seyir koşulu.

  Yolun bir kısmı “Yaşam alanı” işareti ile kapalıysa, Sınıf 7'ye ait tüm yollar için “Evet” özellik değeri koyulur:

 • 6-7 klasmanındaki yolda “Yaşam alanı” işareti konulduysa, ancak bu sırada “Yerleşim alanı sonu” yoksa ve tam olarak hangi alanın işaretle sınırlandırıldığı belli değil ise, “Evet” özellik değeri koyulmaz.

  Örneğin, eğer işaret, okla belirtilen yere konulduysa ve “Yaşam alanı” ve “Yerleşim alanı sonu” işaretleri artık yoksa, “Evet” özellik değeri belirtilmez: