3.8.2. Park yerleri ve otoparklar. Çizim ve özellik ekleme kuralları

3.8.2.1. Park yerleri ve otoparklar çizim kuralları

Park yerleri ve otoparkları çizerken:

3.8.2.1.1

Park yerleri ve otoparklar nokta türü obje olarak “Park yerleri ve otoparklar” kategorisinde çizilir (bazı otoparklar “Alan” obje kategorisinde çizilir, bkz. 3.8.2.1.1.4). Park yerleri ve otoparklar obje kategorisine şunlar girer:

3.8.2.1.1.1

Yeraltı ve bina çatılarındaki otoparklar. Otopark çizilirken giriş ya da girişleri belirten noktalar konur. Giriş ayrı bir yapı ise ilgili türdeki bir bina olarak çizilir (ayrıntılar için 3.4. Binalar bölümüne gidin).

Yer altı otoparkına girişin gerçek konumundan belirli bir uzaklıkta olması durumunda, nokta, otoparka araçla girişin başladığı yere yerleştirilir.

Görselde, yer altı otoparkına gerçek giriş noktası, tepenin diğer tarafında kırmızı okla işaretlenmiş şekilde görünmektedir:

Otopark, “Diğer yapılar” türündeki bir binanın çatısında olup bu binaya yönlendirecek bir yol çizilebiliyorsa (bkz.: Kuralların 3.3.1.1.6 maddesi) bu otopark için “binanın içinde” özelliği belirtilmez; ayrıca bu otopark için özel olarak tahsis edilmiş bir alan varsa onu haritada göstermek için çokgen türü obje kullanılabilir.

Kurallara göre otoparka giriş yolu çizilemezse nokta türü otoparkı için çokgen türü obje kullanılmaz ve “binanın içinde” özelliği belirtilir.

Yer altı otoparklarına ait alanlar ve bunların sınırları içerisinde bulunan yollar çizilmez.

Binanın konutlar için kullanılmayan zemin katında bulunan park yerine kadar yolun çizilmesine izin verilir.

3.8.2.1.1.2

Çok katlı otoparkların olduğu binalarda ya da bir kısmı her aracın girişine açık olan park yerleri ya da otoparkların olduğu binalarda girişin olduğu nokta işaretlenmelidir. Bir binanın çokgeni bina haritalandırma kuralları dikkate alınarak çizilir (ayrıntılar için 3.4. Binalar bölümünü okuyun).

Otoparka girişin, gerçek konumundan belirli bir uzaklıktaki bir binada olması durumunda, nokta, otoparka araçla girişin başladığı yere yerleştirilir.

Otopark iç yolları çizimi için bkz. bölüm 3.3.1.1.6.

3.8.2.1.1.3

Park yeri sağlamak amacıyla yapılan yol genişletmeleri ve yol kenarında olan ve arazide park yeri işaretleriyle gösterilen özel tahsis edilmiş yerler Sınıf 8 yolların kenarlarında nokta türü park yerleri olarak çizilir. Bu şekilde resmi taksi durakları bu kuralın dışındadır. Ayrıca, art arda birden fazla aracın park etmesine izin verilen ve Sınıf 7'ye ait yol boyunca devam eden park yerleri de nokta türü olarak işaretlenir.

Yer işaretleri ile gösterildiği veya gösterilmediğine bakılmaksızın, konut binası girişlerinde bulunan ve üzerine bir aracın bırakılmasının bina girişini, çöplüğü veya diğer tesislerin kullanılmasına bir engel teşkil etmeyeceği küçük boş alanlar da nokta türü park yerleri kullanılarak gösterilir:

Not. Katı sathı olmayan bir alanın harita otopark olarak gösterilebilmesi için bunun otopark olarak tahsis edilmiş ve sınırlarının bir bariyer, zincir, duvar gibi yapılarla net bir şekilde belirlenmiş olması gerekir.
3.8.2.1.1.4

apos;nin, işyeri merkezlerinin, site bahçelerinin ya da konutlar arasındaki alanların arazisi üzerindeki giriş ve çıkışları olan alanlar) nokta ile işaretlenir:

 • Çıkmaza yönlendirseler bile birden fazla girişi bulunuyorsa, park yerinin ya da otoparkın yaklaşık olarak belirlenen orta noktasına yerleştirilir;

 • otopark alanına yalnızca tek giriş varsa nokta, girişin olduğu noktaya konur (bu durumda park yeri işareti yol ağı bölümüne göre hizalanmalıdır).

Park yeri ya da otopark, Alan kategorisindeki çokgen ile “Park yerleri ve otoparklar” türünde çizilir; bu alan için nokta türü park yeri ise ana kurum olarak gösterilir.

(bkz: 3.7.2. Alan özellikleri ekleme kuralları, 3.7.2.1, 3.7.2.2):

Şunlar, çokgen objeler olarak görüntülenir:
 • kendilerine giriş/çıkışları özel olarak tasarlanmış çıkmaz yollar üzerinden yapılan park yerleri:

 • yolun her iki tarafında bulunması kaydıyla, site vb. içi yollar boyunca uzanan dik park yapılabilen “cepler” (ortak bir çokgenle çizilir):

 • yolun tek tarafında ya da her iki tarafında bulunan, en az iki sıra halinde dik park yapılabilen “cepler”,
 • binalar arası, site içi vb. dahili yolların çıkmaz genişlemeleri (park yapılabilen “cepler” ile karıştırılmamalıdır):

Çokgen objenin çizilmesini gerektirmeyen otopark örnekleri:

Not. “Alanlar” kategorisindeki çokgen türü park yeri her zaman nokta türü park yeri ile birleşmeli ve ona bağlı olmalıdır.

Çokgen türü objelerin oluşturulması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 3.7.1. Alan çizim kuralları.

3.8.2.1.2

Park yerlerinin ve otoparkların çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır; bkz.: Bölüm 2.5. Nokta türü objeler).

3.8.2.2. Park yerlerinin ve otoparkların özellikleri belirleme kuralları

Park yerleri ve otoparkların obje özelikleri menüsü şu şekilde görünür:

Park yerleri ve otoparklara özellik ekleme kuralları:

3.8.2.2.1. Ücretli

Bu alan, park yeri ücretliyse işaretlenir.

Şehir içi ücretli otopark sistemine dahil olan otoparklar haritada "yol üstü park yeri" objeleri olarak çizilir (8. sınıf yollarda bulunan ve dolayısıyla kurallara göre haritada noktalı çokgen olarak gösterilen park yerleri bu kuraldan istisnadır):

"Ücretlidir" kutusu işaretli olan çokgensiz nokta türü park yerleri yol üstü park yerleri olarak haritaya çizilir.

3.8.2.2.2. Özel kullanım otoparkı

Bu alandaki kutucuk, eğer park yeri Özel kullanım otoparkı ise işaretlenir.

Özel bir kartla veya izinle girilen veya girişi kontrollü ve girişte bir yazı levhası bulunan otoparklar, engellilere mahsus otoparklar ve ayrıca kamyon gibi ağır taşıtlar dışındaki her türlü araçlara mahsus park alanları özel kullanım otoparkları sayılır.
Örneğin; bir takım kurumların tellerle çevrili park yerleri, konutların yer altı ya da yer üstü parkları, tellerle çevrili bariyerli kapısı olan park yerleri.
Bu durumda, araç park yerlerinin çoğunun sakinleri tarafından kullanılıyor olması gerekir; aksi takdirde bu otopark, özel kullanım otoparkı sayılamaz.
Not. Halka açık veya girişi kısıtlı otoparklarda engelliler için ayrılan özel park yerleri nokta türü objelerle işaretlenmez. Bu tür objelerin yalnızca “Bina planları” veya “Yol üstü park yerleri” katmanlarında çizilmesine (söz konusu katmanlara ait objeleri çizme kurallarına uygun olması kaydıyla) izin verilir.

Özel kullanım otoparkları için “ücretli” kutucuğu işaretlenmez.

3.8.2.2.3. Bina içi otopark

Bu alandaki kutucuk, eğer “ park yeri” yer altı parkına ya da yerin üstündeki bir parka gidiyorsa ve park yerleri binanın bir kısmında ya da tamamında yer alıyorsa işaretlenir.

3.8.2.2.4. Park kapasitesi

Park yeri kapasitesini gösterir.

3.8.2.3. Yol üstü park yeri çizim ve özellikleri belirleme kuralları

3.8.2.3.1

Yol üstü park yerleri Basit çizgi türü objeler olarak çizilir.

3.8.2.3.2

Yol üstü park yerleri yalnızca yerleşim yerleri içerisinde çizilir.

Yerleşik alanlardaki park yerleri, Sınıf 1 - 7 yollarının kenarında ve yalnızca o bölgede araç park etmenin yapılabileceğini/yasak olduğunu/sınırlı olduğunu açıkça gösteren trafik işaretleri veya ayrıca araçların tek sıra park edilmesini sağlayan özel yol genişletmeleri ("park cepleri") varsa çizilir.

Arazide ilgili trafik işareti olmadığında yol üstü park yerleri, 3.8.2.3.5 bölümünde açıklanan durumlar hariç olmak üzere haritada çizilir.

Şehirlerde genel kullanıma açık sert satıhlı yollar boyunca bulunan yol üstü park yerleri; yol işaretleri ve yol çizgileri dikkate alınarak, ya da bunlar yoksa trafik kurallarına göre, Sınıf 1-7 yolları boyunca daha ayrıntılı çizilebilir.

Sınıf 8 yolları boyunca park yerleri şehirdeki ücretli park yeri ağına veya resmi taksi duraklarına aitse, bunların da çizilmesine izin verilir. Bu durumda, söz konusu park yerleri nokta türü ve çokgen türü objelerle tekrarlanmamalıdır (genel çizim kuralları aksini gerektirmedikçe; örneğin araçlar birden fazla sırada park edemez, vb.).

Park etme ücretsiz/ücretli/sınırlı/yasak değil/taksi durağı değeri, binek otomobiller ve taksiler için uygulanan kurallara göre belirtilir. Dolayısıyla belirli bir yerde ağır taşıtların park edilmesi yasak fakat binek otomobiller için yasak değilse “yasak değil” değeri verilir.

3.8.2.3.3

Yol üstü park yerleri çizilirken, bu park yerlerinin şekli, haritadaki görülen yol ağıyla uyuşmalıdır (uydu fotoğrafları kimi zaman eski olabilir).

Aynı alanda farklı tipte park yerleri varsa bunların hepsi ayrı ayrı çizilmelidir (mavi oklarla gösterilmektedir).

Yol üstü park yerleri (daha büyük yollarda bekleme yapmaya yönelik yol genişletmeleri dahil) Sınıf 1-7 arasındaki yollar boyunca ilgili yol işaretinin kenarında (kullanılması yasak park yerleri ise taşıt yolunun kenarında) çizilir.

3.8.2.3.4

Yol üstü park yerleri, Sınıf 1-8 yollarıyla kesişmemelidir. Yol bölümünün ve yol üstü park yerinin farklı seviyelerde bulunduğu durumlar bu kuralın istisnası sayılır.

Örneğin:

Yol üstü park yerlerinin binalarla kesişimi, ancak çizilen park yeri boyunca ilerleyen yol, bir kalenin içinden geçiyorsa mümkündür.

Örneğin:

Binalar arası bir çıkış yolu veya yan yol ana yolla bir yol üstü otoparkın bulunduğu noktada dik kesiştiği durumlarda kesişme noktasında yol üstü otoparkta kopukluk sağlamak üzere yol üstü park yeri adı geçen yan yolun genişliğine göre bir kesintiyle çizilir.

3.8.2.3.5

Arazide ilgili trafik işareti olmadığında aşağıdaki konumlardaki yol üstü park yerleri haritada çizilmez:

 • tünellerde;

 • Geçişin sınırlı olduğu Sınıf 7 yollar boyunca; bunlar inşa halindeki yollar, Sınıf 7 yaya yolları ve halka açık olmayan (örneğin TBMM iç yollarının bir kısmı gibi) yollardır.

 • Kendi içlerinde yol çizgileriyle, çimle, tramvay yollarıyla, bariyerlerle bölünmüş olan çift çizgili yol bölümlerinin arasına ve ayrıca çıkış yolları ve U dönüşleri boyunca, yol üstü park yeri çizilmez.

 • Açılır bariyerlerin arkasında ve özel mülkiyetteki alanlarda bulunan ücretsiz yol üstü park yerleri haritada gösterilmez.

3.8.2.3.6

Yol üst park yerlerinin Duraklama süresi özellik değerleri, genel olarak yol işaretleri ve yol çizgileri dikkate alınarak ya da bunlar yoksa trafik kurallarına göre belirlenir:

 • Ücretsiz park yeri: Trafik işaretleri parkın ücretsiz olduğunu gösterdiği durumlar.

  Park yerinde 1 ay içerisinde toplam zamanın %40 boyunca saat 08.00 ile 20:00 arasında park ücretsiz olup geri kalan süre boyunca yasaksa bu park yeri ücretsiz sayılır, aksi durumda "yasak" değeri seçilmelidir.

 • Ücretli park yeri: Trafik işaretlerine göre yalnızca belirli bir dönemde de olsa parkın (yıl boyunca yalnızca bazı aylarda ya da gün içinde yalnızca belirli saatlerde) ücretli olduğu durumlar.

  Not. Bazı bölge veya ülkelerde (örneğin Gürcistan başkenti Tiflis'te) park yeri işareti, park yerinin otomatik olarak ücretli olduğunu gösterir.

  Trafik işaretlerine göre belirli bir park yerinin kullanımı ayın tek veya çift günlerinde veya başka türlü bir koşula göre ücretli ve diğer günlerde yasaksa bu park yeri ücretli sayılır.

 • Özel kullanıma açık park yeri:

  • yol işaretleri veya yol çizgileri, belirli bir gruptan olan kişilere bu park yerini ayırmışsa (örneğin engelliler);

  • park yeri, özellikle belirli bir araç türü içinse (elektrikli araçlar vb.);

  • yol boyunca özel kullanım park yeri olarak belirlenmişse ve bu park yerlerinde aslında yola komşu kurumun çalışanlarının araçları bırakılabiliyorsa;

  • apos;nin konuklarına özel park yerleri.

 • Yasak park: beklemek ya da park etmek yasaksa.

  Not.

  Açıklayıcı bir tabela olmayan bir trafik işareti, taksilerin yanı sıra özellikle belirli kişiler için de geçerli değilse (örneğin, “Araç park etmek yasaktır” işaretinin engelliler için geçerli olmaması gibi), park yeri yine de kullanılmaz (yasak) olarak belirtilir.

 • Taksi durağı:

  • “Taksi Durağı” işareti varsa,

  • “Taksi Durağı” tabelası ve sarı zikzak yol işareti varsa (bu durumda, ilgili yol işaretiyle işaretlenen yol kısmının tamamı park yeri olarak gösterilir);

  • araç park etmeyi yasaklayan ve “Taksiler Hariç” gibi açıklayıcı bir ek tabela ile tamamlanan bir trafik işareti varsa:

Şehirlerde, yol üstü park yerleri; yol işaretleri ve yol çizgileri dikkate alınarak ya da bunlar yoksa trafik kurallarına göre, Sınıf 1-7 yolları boyunca daha ayrıntılı çizilebilir.

3.8.2.3.7

Otoparkların erişilebilirlik özelliklerinde geçici (örneğin, kış döneminde veya yol yapımı nedeniyle) bir değişiklik olduğunda otopark özelliklerinin yalnızca arazide yeni trafik işaretleri olduğunda veya trafik kurallarına göre değiştirilmesine izin verilir.

Park etme kurallarında geçici değişiklikleri iddia eden haber kaynakları verilerde değişiklikler yapmak için uygun bir neden sayılmaz.

3.8.2.3.8

Ülke genelinde uygulanan trafik kurallarına göre, toplu taşıma duraklarına belirli bir mesafe içinde araç park edilemiyorsa, bu durak sınırlarını belirleyen özel bir yol veya trafik işareti olmadığında bu mesafe ilgili durak yapısının sınırlarından başlayarak hesaplanır.

Uyarı. Yol üstü park yerleri düzenlenirken var olan objeler, boyutları ve özelliklerinde değişiklikler yapılarak başka yerlere taşınmamalıdır.