3.8.2. Park yerleri ve otoparklar. Çizim ve özellik ekleme kuralları

3.8.2.1. Park yerleri ve otoparklar çizim kuralları

Park yerleri ve otoparkları çizerken:

3.8.2.1.1

Park yerleri ve otoparklar nokta türü obje olarak “Park yerleri ve otoparklar” kategorisinde çizilir (bazı otoparklar “Alan” obje kategorisinde çizilir, bkz. 3.8.2.1.1.4). Park yerleri ve otoparklar obje kategorisine şunlar girer:

3.8.2.1.1.1

Yer altı otoparkları. Yer altı otoparkı çizilirken giriş ya da girişleri belirten noktalar konur. Giriş ayrı bir yapı ise ilgili türdeki bir bina olarak çizilir (ayrıntılar için 3.4. Binalar bölümüne gidin).

Yer altı otoparklarına ait alanlar ve bunların sınırları içerisinde bulunan yollar çizilmez.

3.8.2.1.1.2

Çok katlı otoparkların olduğu binalarda ya da bir kısmı her aracın girişine açık olan park yerleri ya da otoparkların olduğu binalarda girişin olduğu nokta işaretlenmelidir. Bir binanın çokgeni bina haritalandırma kuralları dikkate alınarak çizilir (ayrıntılar için 3.4. Binalar bölümünü okuyun).

Otopark iç yolları çizimi için bkz. bölüm 3.3.1.1.6.

3.8.2.1.1.3

Park yeri sağlamak amacıyla yapılan yol genişlemeleri Sınıf 8 yolların kenarında nokta türü park yerleri olarak çizilir. Bu şekilde tasarlanmış ücretli park yerleri bu kuralın dışındadır (bkz.: bölüm 3.8.2.3.2; Sınıf 1-7 yollarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bölüm 3.8.2.3.3'ü okuyun).

3.8.2.1.1.4

Park yerleri için ayrılmış ve taşıt yoluna dahil olmayan alanlar (genellikle bir kurumun, AVM'nin, işyeri merkezlerinin, site bahçelerinin ya da konutlar arasındaki alanların arazisi üzerindeki giriş ve çıkışları olan alanlar) nokta ile işaretlenir:

 • birden fazla giriş bulunuyorsa, nokta park yeri ya da otoparkın yaklaşık olarak belirlenen orta noktasına konulur;

 • park alanına yalnızca tek giriş varsa, bu durumda nokta, girişin olduğu noktaya konur.

Park yeri ya da otopark, Alan kategorisindeki çokgen ile “Park yerleri ve otoparklar” türünde çizilir; bu alan için nokta türü park yeri ise ana kurum olarak gösterilir.

(bkz: 3.7.2. Alan özellikleri belirleme kuralları, 3.7.2.1, 3.7.2.2):

Şunlar, çokgen objeler olarak görüntülenir:
 • kendilerine giriş/çıkışları özel olarak tasarlanmış çıkmaz yollar üzerinden yapılan park yerleri,
 • yolun her iki tarafında bulunması kaydıyla, site vb. içi yollar boyunca uzanan dik park yapılabilen “cepler”,
 • binalar arası geçişlerin sonunda bulunan daha geniş çıkmaz alanlar.
Çokgen türü objenin çizilmesini gerektiren park yeri örneği:

Çokgen türü objenin çizilmesini gerektirmeyen park yeri örneği:

Not. “Alanlar” kategorisindeki çokgen türü park yeri her zaman nokta türü park yeri ile birleşmeli ve ona bağlı olmalıdır.

Çokgen türü objelerin oluşturulması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 3.7.1. Alan çizim kuralları.

3.8.2.1.2

Park yerlerinin ve otoparkların çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır; bkz.: Bölüm 2.5. Nokta türü objeler).

3.8.2.2. Park yerleri ve otoparklara özellik ekleme kuralları

Park yerleri ve otoparkların obje özelikleri menüsü şu şekilde görünür:

Park yerleri ve otoparklara özellik ekleme kuralları:

3.8.2.2.1. Ücretli

Bu alan, park yeri ücretliyse işaretlenir.

3.8.2.2.2. Özel kullanım otoparkı

Bu alandaki kutucuk, eğer park yeri Özel kullanım otoparkı ise işaretlenir.

Özel kartla veya izinle girilen otoparklar, engellilere mahsus otoparklar ve ayrıca kamyon gibi ağır taşıtlar veya motosikletler gibi binek araçlar dışındaki her türlü araçlara mahsus park alanları özel kullanım otoparkları sayılır.
Örneğin; bir takım kurumların tellerle çevrili park yerleri, konutların yer altı ya da yer üstü parkları, tellerle çevrili bariyerli kapısı olan park yerleri.

Özel kullanım otoparkları için “ücretli” kutucuğu işaretlenmez.

3.8.2.2.3. Bina içi otopark

Bu alandaki kutucuk, eğer “ park yeri” yer altı parkına ya da yerin üstündeki bir parka gidiyorsa ve park yerleri binanın bir kısmında ya da tamamında yer alıyorsa işaretlenir.

3.8.2.2.4. Park kapasitesi

Park yeri kapasitesini gösterir.

3.8.2.3. Yol üstü park yeri çizim ve özellik belirleme kuralları

3.8.2.3.1

Yol üstü park yerleri Basit çizgi türü objeler olarak çizilir.

3.8.2.3.2

Yol üstü park yerleri yalnızca yerleşim yerleri içerisinde çizilir.

Yerleşim alanları içinde, park yerleri sadece 1. ve 7. sınıf yollar boyunca, doğrudan park etme/yasaklama/sınırlama işaretleri veya özel olarak donatılmış Park cepleri (park edilmesine izin verilen) ile çizilir.

Şehirlerde, yol üstü park yerleri; yol işaretleri ve yol çizgileri dikkate alınarak ya da bunlar yoksa trafik kurallarına göre, Sınıf 1-7 yolları boyunca daha ayrıntılı çizilebilir.

Sınıf 8 yollarının kenarındaki park yerlerinin çizilebilmesi için bunların özel ayrılmış bir alana sahip olmayan (yolun kenarında bulunan), şehirdeki ücretli park yeri ağına ait olması gerekir.

Park etme ücretsiz/ücretli/sınırlı/yasak değil değeri, binek otomobiller için uygulanan kurallara göre belirtilir. Dolayısıyla belirli bir yerde ağır taşıtların park edilmesi yasak fakat binek otomobiller için yasak değilse “yasak değil” değeri verilir.

3.8.2.3.3

Yol üstü park yerleri çizilirken, bu park yerlerinin şekli, haritadaki görülen yol ağıyla uyuşmalıdır (uydu fotoğrafları kimi zaman eski olabilir).

Aynı alanda farklı tipte park yerleri varsa bunların hepsi ayrı ayrı çizilmelidir (mavi oklarla gösterilmektedir).

Yol üstü park yerleri (daha büyük yollarda bekleme yapmak için olan cepler dahil) Sınıf 1-7 arasındaki yollar boyunca çizilir:

 • bir taşıt yolunun kenarları ile çizilen yol bölümünün çizgisi arasında 4,5 metre ya da daha fazla bir ara varsa, bu durumda park çizgisi taşıt yolunun kenarından itibaren çizilir;
 • bir taşıt yolunun kenarları ile çizilen yol bölümünün çizgisi arasında 4,5 metreden az bir mesafe varsa, bu durumda park çizgisi, kendi çizgisinden itibaren 4,5 metre uzağa çizilir; çizilecek yerde bitki örtüsü ya da yaya yoluyla bir kesişme dahi gerçekleşse, yine de çizilir.

Örnek (görsellerde mavi oklar yol çizgisini, mor oklar ise park çizgisini ifade etmektedir):

Doğru Yanlış

İstisnai durumlarda, çizim sırasında belirlenen mesafe nedeniyle park çizgisi bina sınırını geçmemek üzere binanın kenarı boyunca çizilir.

Örneğin:

Doğru Yanlış
3.8.2.3.4

Yol üstü park yerleri, Sınıf 1-8 yollarıyla kesişmemelidir. Yol bölümünün ve yol üstü park yerinin farklı seviyelerde bulunduğu durumlar bu kuralın istisnası sayılır.

Örneğin:

Yol üstü park yerlerinin binalarla kesişimi, ancak çizilen park yeri boyunca ilerleyen yol, bir kalenin içinden geçiyorsa mümkündür.

Örneğin:

3.8.2.3.5

Yol üst park yeri şu durumlarda çizilmez:

 • tünellerde;

 • Geçişin sınırlı olduğu Sınıf 7 yollar boyunca; bunlar inşa halindeki yollar, Sınıf 7 yaya yolları ve halka açık olmayan (örneğin TBMM iç yollarının bir kısmı gibi) yollardır.

 • Kendi içlerinde yol çizgileriyle, çimle, tramvay yollarıyla, bariyerlerle bölünmüş olan çift çizgili yol bölümlerinin arasına ve ayrıca çıkış yolları ve U dönüşleri boyunca, yol üstü park yeri çizilmez.

3.8.2.3.6

Yol üst park yerlerinin Duraklama süresi özellik değerleri, genel olarak yol işaretleri ve yol çizgileri dikkate alınarak ya da bunlar yoksa trafik kurallarına göre belirlenir:

 • Ücretsiz park yeri: Trafik işaretleri parkın ücretsiz olduğunu gösterdiği durumlar.

  Park yerinde 1 ay içerisinde toplam zamanın %40 boyunca saat 08.00 ile 20:00 arasında park ücretsiz olup geri kalan süre boyunca yasaksa bu park yeri ücretsiz sayılır, aksi durumda "yasak" değeri seçilmelidir.

 • Ücretli park yeri: Trafik işaretlerine göre yalnızca belirli bir dönemde de olsa parkın (yıl boyunca yalnızca bazı aylarda ya da gün içinde yalnızca belirli saatlerde) ücretli olduğu durumlar.

  Trafik işaretlerine göre belirli bir park yerinin kullanımı ayın tek veya çift günlerinde veya başka türlü bir koşula göre ücretli ve diğer günlerde yasaksa bu park yeri ücretli sayılır.

 • Özel kullanıma açık park yeri:

  • yol işaretleri veya yol çizgileri, belirli bir gruptan olan kişilere bu park yerini ayırmışsa (örneğin engelliler);

  • yol boyunca özel kullanım park yeri olarak belirlenmişse ve bu park yerlerinde aslında yola komşu kurumun çalışanlarının araçları bırakılabiliyorsa;

  • restoran, otel vb.'nin konuklarına özel park yerleri.

 • Yasak park: beklemek ya da park etmek yasaksa.

  Not.

  Açıklayıcı bir tabela olmayan bir işaretin eylemi bazı vatandaş kategorilerine uygulanmazsa (örneğin, “Park işareti” eylemi engelli olmayanlar için geçerli değildir), buna rağmen park yeri yasak olarak nitelendirilir.

Şehirlerde, yol üstü park yerleri; yol işaretleri ve yol çizgileri dikkate alınarak ya da bunlar yoksa trafik kurallarına göre, Sınıf 1-7 yolları boyunca daha ayrıntılı çizilebilir.

Uyarı. Yol üstü park yerleri düzenlenirken var olan objeler, boyutları ve özelliklerinde değişiklikler yapılarak başka yerlere taşınmamalıdır.