3.6.1. Yer (kurum) çizim kuralları

30'dan fazla farklı türde yerler oluşturabilirsiniz (ayrıntılı bilgi için 3.6.2.1.1. Obje türü bölümüne gidin).

Bölüm:

3.6.1.1. Yer çizim kuralları ve özellikleri

3.6.1.1.1

Bir yeri haritaya eklerken haritada gösterilmesi yasak objeler listesinde olmadığından emin olun.

Not. Özel ofisine sahip olmayan kurumların veya “evden çalışan hizmetçi veya ustaların” konumları Yandex Map Editor aracılığıyla haritaya eklenemez.
3.6.1.1.2
apos;deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır. Ayrıntılı bilgiyi
3.6.1.1.3

Her obje (yer) tek bir kuruma bağlı olmalıdır.

Not.

Ücretli yol bölümünde bulunan ve iki trafik yönünü birden kontrol eden tek ücret toplama gişesi tek obje olarak, trafik yönlerini ayrı ayrı kontrol eden ayrı gişeler ise ayrı objeler olarak çizilir.

Bir objeye, farklı kurumlara ait isimler vermek — Mümkün değil. Her bir kurum için ayrı bir obje (yer) oluşturmak gereklidir.

Bir ofise sahip bir kuruluş; örneğin, ev aletleri tamiri gibi yalnızca bir hizmet türü yapmasına karşın her biri Electrolux ev aletleri tamiri ve Samsung ev aletleri tamiri gibi belirli bir üreticinin ürünleriyle ilgili birden fazla web sitesine ve birden fazla farklı isme sahipse tek bir obje olarak çizilir ve kuruluşun faaliyetlerinin tamamını kapsayacak ortak bir resmi ad altında kaydedilir.

Böylelikle, örneğin Electrolux ve Samsung ev aletlerinin tamirini yapan şirket, Ev aletleri tamir ve servis merkezi adı altında haritaya eklenir. Aynı şirketin Electrolux tamir ve servis merkezi ile Samsung tamir ve servis merkezi olan diğer isimleri ise “Diğer (tarihi) adı” olarak kaydedilir.

3.6.1.1.4

Sadece mevcut (faal) kurumlar çizilmelidir. Bir kurum, başka bir adrese taşınmışsa böyle bu kurum için “Yerler” kategorisindeki yeni bir obje oluşturulmalıdır. Eski bir obje yeni adrese taşınmamalıdır, böyle bir obje için silme talebi bırakılmalıdır.

Eski veya kapanmış kurumlar, arazide bir referans noktası olarak kullanılabilmesi durumlarında ancak çizilebilir.

Fakat;

 • cami,
 • kilise,
 • katedral,
 • sinagog,
 • pagoda,
 • manzara alanı
gibi kurumlar kapansa dahi bunların tür değerleri değiştirilmez. Eski (terk edilmiş) yerleşik alanlarda bulunan kurumlar da dahil olmak üzere, diğer kurumlar kapandığında alt kategorisi 1.1. Turistik mekan (faaliyet alanı: “1.1.2. Olay yeri, yerel dönüm noktası”) olarak değiştirilir ve “Açık” durumu olduğu gibi bırakılır.

“Yer” kategorisindeki bir objenin kesinlikle yapılacağı belliyse bu obje yapım aşamasındayken çizilebilir. Bu durumda objenin özel adı ancak objeye resmi adının verildiğine dair resmi belgenin çıkması durumunda belirlenebilir.

Kapanmış kurumun şu anda kullanılmamakta olan binanın tamamını kullanması halinde bu binanın Durum özelliği için Terk edilmiş değeri seçilmelidir. (Ayrıntılı bilgi için 4.2.2. Durum bölümünü okuyun).

3.6.1.1.5
Yalnızca misafir ve çalışanlar (fabrika işçileri, hastanede tedavi gören hastalar) tarafından ziyaret edilmesine izin verilen kuruluşların (“Yerler” kategorisindeki objeler) kapalı alanlarının, aşağıdaki ana kuruluşların alanlarında bulunan tesislerin “Yerler” kategorisinde görselleştirilmesine izin verilir:
 • misafir veya çalışan olup olmadıklarına bakılmaksızın herkese açık olan tesisler;
 • faaliyet türüne göre ana kuruluşla uyuşan “Yerler” kategorisinin yan kuruluşları (örneğin fabrika binaları, üniversite fakülteleri, şirket bölümleri) ve altyapı kuruluşları (mühendislik, sanayi ve ulaşım);
 • gezilesi, görülesi yerler ve heykeller;
 • “Din” veya “Çevre ve park altyapı tesisleri” kategorilerindeki objeler.
Ana kurumun bulunduğu alan Din, Spor, ayrıca Kültür; turistik mekanlar veya objeler, Rekreasyon ve turizm kategorilerine aitse bu alandaki ana kuruluş tarafında ziyaretçilerin erişimine açılmış bütün “Yerler” kategorisindeki objelerin detaylı görselleştirilmesine izin verilebilir. Örneğin, oteldeki restoranlar ve spor alanları, kayak merkezindeki ilk yardım yerleri vb.
3.6.1.1.6

Gezer yunus akvaryumları veya sirkler gibi aynı yerde en az 2 ay boyunca düzenli olarak çalışan geçici veya gezer objeler, ayrıca noel ağacı, mevsim meyveleri veya taze limonata satış yerleri gibi yıl içinde belirli bir mevsim boyunca aynı yerde düzenli olarak çalışan objeler haritada "yerler" kategorisindeki objeler olarak gösterilebilir.

Düzenli olarak çalışmayan objeler haritada "yer" olarak gösterilemez.

Düzenli olarak çalışmayan objelerin örnekleri: Donatılmamış yerlerde kendiliğinden oluşan resmi olmayan çarşılar, şehir etrafında sürekli dolaşan veya belirli günlerde örn. köylere gelen mobil dükkanlar vb.

Bu tür objeler, haritalama kurallarına uygun olması kaydıyla "Binalar" katmanında haritaya eklenebilir.

3.6.1.1.7

Arazide önemli bir tarihi olayın anısına yapılmış ve haritaya Kültür ve eğlence → Anıt veya heykel türü bir obje noktası olarak eklenmiş bir anıt veya heykel gibi bir obje yoksa, onun yerine bu olayla ilgili Kültür ve eğlence → Turistik mekan türü bir obje noktasının haritaya eklenebilmesi için söz konusu olay ve mekanın meşhur ve herkesçe biliniyor olması gerekir. Mekanların örnekleri:

 • Minimum 40 yıl önce gerçekleşen tarihi olayların gerçekleştiği mekanlar (örnek: Devrim Arabası'nın yapım yeri).

 • Büyük ve önemli doğal afetlerin veya teknolojik kazaların gerçekleştiği yerler (örnekler: 9/11 Olayı sonucunda yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yeri, Atlas Okyanusu'nda “Titanik”in batış noktası).

 • Ünlü muharebelerin gerçekleştiği yerler (örnek: Sakarya Meydan Muharebesi'nin yeri).

 • Ünlü şahısların yaşam veya ölümleriyle ilgili yerler (örnek: Can Yücel'in Datça'daki evi).

Not.

https://wordstat.yandex.com.tr gibi çevrimiçi istatistik servislerinin verilerine göre kullanıcı sorgu sayısının 100'den fazla olması, belirli bir tarihi olayın önem derecesinin bir göstergesi olabilir.

İlgili bölgede anıt, heykel veya hatıra tabelaları ile gösterilen, ünlü kişilerin yaşadığı yerler Kültür; turistik mekanlar veya objeler → Anıt veya heykel türü objeler olarak çizilir.

Hasar görmüş olan (yanmış, çökmüş, yıkılmış) turistik mekanlar aşağıdaki kriterlere uygunsa çizilebilir:

 • ilgili turistik mekan herkesçe biliniyor olmalı ve 10 yıldan az bir süre önce yıkılmış/harap olmuş olmalıdır,
 • turistik mekandan geriye, o bölgede kalıntıları bulunan izler kalmış olmalıdır.

Böyle bir objenin resmi adı [İsmin yalın halinde resmi adı + harabeleri] veya [Eski + İsmin yalın halinde resmi adı] biçiminde belirtilir.

Objelerin zarar görmesi veya hiçbir kalıntısı kalmaksızın kaybolması durumunda ilgili objelerin yeniden adlandırılması örnekleri:

 • “Ani Kilisesi”“Ani Kilisesi harabeleri”
 • “Bomonti Bira Fabrikası”“Eski Bomonti Bira Fabrikası”
3.6.1.1.8

Yandex çalışanları, kat planlarının çizildiği binalardan, ana kurum ve kat planının çizilmediği katlarda bulunan kurumlar hariç, “Yerler” kategorisindeki tüm objeleri kaldırırlar (ve daha sonra eklemezler).

3.6.1.1.9

Alışveriş merkezi binası yangın sonucu tamamen veya kısmen hasar gördüğünde “Yerler” kategorisindeki tüm objeler silinir. Alışveriş merkezi binası ise yalnızca yıkıldığına dair resmi bilgiler alınmadığı sürece haritadan silinmez.

3.6.1.1.10

Kapalı mekanda bulunan anıtlar, hatıra plakaları, anma panoları, türbeler vb. objeler haritaya eklenmemelidir (Kat Planları katmanı bu kuraldan istisna sayılır).

3.6.1.2. Kurum noktaları haritalama kuralları

Kurumların konumlarını gösteren noktalar birkaç farklı şekilde haritada yerleştirilebilir:

 1. Kurumun konum noktasının haritada kurumun bulunduğu bina veya alanın ortasında yerleştirildiği durumlar:
  • Kurumun arazide çok kolay görülür (örneğin bir tapınak, turistik mekan, idari bina, tiyatro, müze, başka bir kültür objesi vb.) olması,

  • Girişleri veya isim tabelaları olmayan bir kurumun belirli bir alan kaplaması (örneğin: bir manzara noktası veya bahçe altyapı tesisi vb.),

  • Kurumun bir alışveriş veya iş merkezi yönetimini yapan bir kuruluş olması,

  • Kurumun; bir hastane, üniversite, bilimsel araştırma kurumu, okul, sanayi, tarım veya ulaştırma işletmesi, depo, çarşı, karayolu dinlenme alanı, yediemin otoparkı, sürücü yetiştirme alanı, stadyum, hipodrom, yarış pisti, kayak kompleksi, eğlence parkı, katı atık tesisi vb. olup çok büyük alan kaplaması: Bu tür bir objeyi belirleyecek obje noktası, ilgili ana (idari) binanın üzerine veya böyle bir bina yoksa ilgili alanın ortasına yerleştirilir,

  • Kurumun bulunduğu binanın hazır bir kat planı vardır.

  Not. Binanın ortasına yerleştirilen kurum noktalarının, ilgili adres noktalarına yakın olarak bu iki nokta birbirini gizlemeyecek şekilde yerleştirilmesi tercihlidir.
 2. Kurumun konum noktasının, kurumun ana tabelasının bulunduğu yere yerleştirildiği durumlar:
  • Konumun kendi isim tabelası olması,

  • Binada bu kurumdan başka kurumlar olmaması ve kurumun bir adet ana tabelası ve ayrıca birkaç ek tabelası olması: Bu durumda nokta binanın ana girişindeki ana tabelanın bulunduğu yere yerleştirilir,

  • Kurumun, başka bir kuruma ait olan bir mekanda bulunması (mekanında bulunduğu kurumun bir şubesi olması veya bu kurumdan bağımsız fakat daha küçük bir kurum olması), ayrıca kolay görülür bir obje olmaması; bunun özel bir yazı tabelası yokluğunda konum noktası girişinin konumuna göre gösterilir,
  • Kurumun, minibüs veya kamyon gibi hareket ettirilebilen bir objede veya küçük bir pavyonda bulunması: tabelası olmadığında bu tür dükkanın kurum noktası, satışların yapıldığı pencerenin tarafına yerleştirilir.

   Not.

   1) Kurumların konumları sadece tabelalarına göre belirlendiği için bir kurumun isim tabelası ile binadaki kurumlar listesinde sergilenen isim satırı arasında ayrım yapmak gerekir.

   Kurum listesi, bir binada veya belirli bir odada bulunan kurumların aynı tarzda yapılan listesidir.

   Örnek

   Kurum tabelası: Orijinal bir tarzda yapılıp tamamen binanın duvarında, penceresinde veya çatısında asılıdır. ve dolayısıyla genellikle sadece söz konusu kurumun bilgilerini de içerir.

   Örnek

   2) "Tabela" kelimesi, örneğin dükkan binasının; logonun, kurumsal tasarım öğelerinin veya renklerin sergilendiği dış cephesinin tamamını veya bir kısmını kapsayabilen çok geniş bir anlamda kullanılır.

   Bir kurumun kurumsal renkleri veya tasarımı ile belirlenen, aynı tarzda yapılan bir bina cephesi "markalı mekan" olarak kabul edilir.

   Dolayısıyla örneğin binanın kurum logosunu tüm diş cephelerinde taşıdığı durumlarda ilgili bina çokgeni bir bütün olarak "kurum tabelası" sayılır.

   Örnek

   Markalı mekan örnekleri.

   Örnek 1: Aynı tarz ve renk olarak tasarlanmış dış cephe ve pencereler:

   Örnek 2: Dış cephe çevresinde sütunlar ve dövme çelik elemanlar mevcut:

   Markalı mekan sayılamayan dış cephe örnekleri.

   Örnek 1: Dış cephe aynı tarzda tasarlanmamıştır: Dış cephenin bir kısmı gri, bir kısmı ise standart duvar işçiliği ile yapılmış:

   Örnek 2: Mağazanın kurumsal rengi olan gri belirgin değil ve binanın olağan rengi olarak algılanıyor:

   3) Aşağıdakiler yazı tabelası sayılmaz:

   • Giriş kapılarındaki yazılar,
   • Binada asılı ve kuruma erişim yolunu gösteren reklam banner'ları,
   • Dış duvarlara, korkuluklara, sütunlara vb.'ne asılı pankartlar ve işaretler.

  Kurum noktasını tabelasına göre konumlandırma kuralları:
  • Haritada doğru görüntülenmesi için konum noktasının, binanın sınır çizgisine değil, bina çokgeninin az içerisine doğru yerleştirilmesi gerekir (22. ölçeğe kadar binanın giriş noktasını veya adres noktasını kaplamamak şartıyla).

  • Kurumun tabelası çok uzun olduğunda ilgili obje noktası kurumun ana girişinin yakınına, “Yerler” kategorisindeki diğer objelerle uyumlu bir şekilde yerleştirilir (kurum logosunu taşıyan alanın içinde birden fazla giriş veya tabela olduğu durumlar da bu kuralın kapsamındadır):

  • Girişte farklı kurumlara ait birden fazla kurum tabelası olduğunda ilgili obje noktalarının haritada daha kolay anlaşılacak bir şekilde görüntülenmesi adına, kurum girişinden bir miktar mesafe bırakılarak haritaya yerleştirilir.

   Tabelanın sahibi, kurumlardan sadece biriyse, (diğerleri herhangi bir kuruma ait olmayan önemsiz yazı veya tabelalarsa), ilgili obje noktası, bina çokgeninin sınır çizgisinden giriş noktasında dik geçecek şekilde çizilen bir çizgiye yerleştirilebilir.

  • Birden fazla kurum tabelaları birbirinin üstünde yerleştirilmişse, tabela ne kadar yukarıdaysa, ilgili kurumu simgeleyen obje noktası da bina çokgeninin o kadar ortasına yakın bir yere yerleştirilir.

  • Birbirine çok yakın bulunan (bina içindeki tam konumları, ayrıca tabelalarının ve girişlerinin konumları belli olanlar da dahil) çok sayıda kurumun kullandığı binalarda bu kurumları simgeleyen obje noktaları kurumun önemine veya bilinirliğine göre, önemi veya bilinirliği ne kadar fazlaysa ilgili obje noktası da bina çokgeninin ortasına o kadar yakın yerleştirilir.

   Bu durumda kurum noktaları, öncelikleri dikkate alınarak her birinin konumu ideal konuma (çelişkiler olmasa noktanın olması gereken konuma) mümkün olduğunca yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir.

  • Ana kurum tabelası bulunması halinde diğer küçük tabelalar, girişteki mobil reklam panoları, belirli bölüm veya ürünlerin reklamları yok sayılır.

  • Kurumun ana isim tabelası ofisinin girişinde bulunuyorsa kurumun binadaki konum noktasını tabelanın bulunduğu yere veya bu mümkün değilse tabelanın konumu ile kurumun odasına girişi arasındaki bir yere yerleştirilir.
   Örnek

   Kurum ve kurumun konum noktasının yerleştirme seçenekleri:

  • Bir kurumun birden fazla tabelası varsa kurumun isminin yazılı olduğu daha büyük bir tabela ana tabela sayılır.

 3. Dışarıda tabelası bulunmayan fakat binanın içindeki konumu belli olan kurumu simgeleyen konum noktası gerçek konumuna göre yerleştirilir.

  Örneğin:

  • Kurumun girişleri ve tabelaları yoktur ve kendisi büyük bir alan kaplamıyorsa (kurum bir anıt veya görülmeye değer turistik bir yer ise),
  • Kurumun tabelası yok veya sadece küçük bilgi levhaları, taşınabilir reklam direkleri veya standları varsa,
  • Kurumun tabelası yok ve kuruma sokaktan bir koridor üzerinden doğrudan girilebiliyorsa.
 4. Dışarıda tabelası bulunmayan ve binanın içindeki konumu belli olmayan kurumu simgeleyen nokta bu kuruma girişin konumuna göre yerleştirilir

  Tabelası olmayan fakat sokaktan doğrudan bir ulaşımı olan kurumlar da bu kategoriye dahildir (kurumun bina içindeki konumu biliniyorsa bile).

 5. Tabelası olmayan ve binadaki konumu belli olmayan kurumları simgeleyen konum noktaları haritaya istendiği gibi yerleştirilir (mümkün olduğunca diğer kurumların konum noktalarını kaplamayacak şekilde).