3.11.2. Arazi objesi özellik ekleme kuralları

Arazi objesi oluşturulması sırasında obje kategorilerini seçmek için bir menü açılır:

Kategori seçerken obje özellikleri menüsü açılır.

Seçilen obje nokta türü ise (zirve, dağ geçidi, yanardağ), obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Seçili obje çokgen türündeyse (ada, takımada, diğer arazi objesi), obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Bu objelere özellik ekleme kuralları:

3.11.2.1

Özellik eklerken:

Çokgen türü arazi objesi eklenirken, değer listeden seçilir.

  • Adalar: dört bir yanı suyla çevrili olan kara parçası. Suda bulunan (etrafı suyla çevrili) ve üzerinde çeşitli yapıların bulunduğu, genellikle betondan yapılmış kalıcı yapay yapılar haritaya adalar olarak çizilebilir.

    Mevsimsel değişiklerden dolayı (nehir taşması veya gelgitler) zaman zaman suyla çevrili kalan kara parçaları ada sayılmaz. Bu tür kara parçaları haritada su kütlesi şekilleriyle veya arazi objeleriyle gösterilmezler.

  • Takımadalar: özel bir isme sahip ada grubu.

  • Diğer arazi objesi: Diğer türlere dahil olmayan tüm çokgen türü arazi objeleri.

3.11.2.2

Nokta türü arazi objesine özellik eklenirken, objenin ismine kesinlikle objenin yüksekliğini veya yüksekliğiyle ilgili diğer verileri (zirve, dağ geçidi, yanardağ) girmemek gerekir.

3.11.2.3

Arazi objelerinin isimlendirilmesi genel kurallara uygun yapılır, bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.