3.11.2. Arazi objesi özellik ekleme kuralları

Arazi objesi oluşturulması sırasında obje kategorilerini seçmek için bir menü açılır:

Kategori seçerken obje özellikleri menüsü açılır.

Seçilen obje nokta türü ise (zirve, dağ geçidi, yanardağ), obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Seçili obje çokgen türündeyse (ada, takımada, diğer arazi objesi), obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Bu objelere özellik ekleme kuralları:

3.11.2.1

Çokgen türü arazi objelerine özellik eklerken:

 1. Objetürü listeden seçilir (Ada / Takımada / Diğer arazi objesi):
  • Adalar: Dört bir yanı suyla çevrili olan kara parçası. Suda bulunan (etrafı suyla çevrili) ve üzerinde çeşitli yapıların bulunduğu, genellikle betondan yapılmış kalıcı yapay yapılar haritaya adalar olarak çizilebilir.

   Mevsimsel değişiklerden dolayı (nehir taşması veya gelgitler) zaman zaman suyla çevrili kalan kara parçaları ada sayılmaz. Bu tür kara parçaları haritada su kütlesi şekilleriyle veya arazi objeleriyle gösterilmezler.

  • Takımada: Özel bir isme sahip ada grubu.

  • Diğer arazi objesi: Özel isimleri olması veya türü belirtilmiş olması şartıyla, diğer türlere dahil olmayan tüm çokgen türü arazi objeleri. Örneğin; yarımada, burun, çöl, taş ocağı, sel yarığı, dağ sırtı, tuz bataklığı, maden atığı tepesi.

 2. Obje isimleri şu şekilde verilir:
  • Objenin türü ve özel ismi biliniyorsa,“resmi adı”; [tür ismi]+[özel isim] kombinasyonu ile girilir. Bu durumda “Haritada görünen adı” girilmez.
  • Eğer objenin özel ismi yoksa fakat türü biliniyorsa, “resmi adı” olarak obje türü büyük harfle başlayacak şekilde girilir. Bu durumda “Haritada görünen adı” girilmez. Örneğin, “taş ocağı” türündeki isimsiz bir objenin resmi adı olarak Taş ocağı girilebilir.
3.11.2.2
Nokta türü arazi objelerine özellik eklerken:
 1. Obje türü (Zirve, Dağ geçidi, Yanardağ gibi) listeden seçilir.
  Not. Zirve türündeki objelerin farklı alt türleri bulunur;
  örneğin, dağ, kayalık vb., türler genellikle adlarıyla gösterilir (ayrıntılar için aşağıya bkz.).
 2. Obje adı aşağıdaki kurallara göre girilir (isimlerde objenin metre cinsinden yüksekliğinin belirtilmesine izin verilir):
  • Objenin türü (alt türü), adı ve yüksekliği biliniyorsa “resmi adı”; [tür ismi]+[özel isim]+[yükseklik] kombinasyonuyla girilir, “haritada görünen adı” olarak ise sadece objenin kendi adı belirtilir.

   Örneğin: resmi adı, Beluha Dağı 4.509 m, haritada görünen adı, Beluha.

  • Objenin özel ismi yoksa fakat türü ve yüksekliği biliniyorsa “resmi adı” [tür]+[yükseklik] kombinasyonu olarak belirtilir, “haritada görünen adı” alanına ise sadece yükseklik değeri yazılır.

   Örneğin, resmi adı: Dağ, yüksekliği 1157 metre, haritada görünen adı: 1157 m.

   Fakat arazide kendi başına dğer arazi objelerine uzak bir noktada konumlanmış olan ve o bölgede çok az rastlanan obje türleri için tür adının “haritada görünen ada” dahil edilmesine (bir istisna olarak) izin verilebilir.

   Örneğin, resmi adı: Kayalık, 870 m; haritada görünen adı: Kayalık, 870 m.

   Not. Bir dağ, kayalık veya tepenin birkaç isimsiz zirvesi varsa, haritada bunlardan en yüksek olanı gösterilir.
  • “Zirve” türü bir objenin özel ismi ilgil tür ismini içermiyorsa ilgili objenin arazide ayrı durup genellikle çok az rastlanması halinde tür adının “haritada görünen adına” da dahil edilmesine izin verilebilir.

   Örneğin, resmi adı: Kayalık, 870 m; haritada görünen adı: Kayalık, 870 m.

  • Objenin kendi ismi yoksa ilgili yükseklik değerinin hem “resmi adı” hem de “haritada görünen adı” olarak belirtilmesi kabul edilir. Örneğin, resmi adı: Tepe, 152 m, haritada görünen adı: 152 m.
  • Objenin adı ve yüksekliği bilinmiyorsa isimsiz objeler için genel isimlendirme kurallarına göre ilgili “resmi adı” alanına obje türü girilir. Bu durumda obje için "haritada görünen adı" boş bırakılır.

   Örneğin, resmi adı: Yanardağ; haritada görünen adı: Boş bırakılır.

Not. Objenin yüksekliği metre cinsinden ve tam sayı şeklinde (yuvarlanarak) belirtilir. Örneğin: 269,8 m → 270 m, 112,2 m → 112 m.
3.11.2.3

Arazi objeleri isimlendirilirken 3.11.2.2 maddesinde açıklanan isimlendirme kurallarının yanı sıra ayrıca genel kurallar da uygulanır. Bkz.: 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.