3.10.2. Su objesine özellik ekleme kuralları

Su objesi oluşturulması sırasında obje kategorilerini seçmek için bir menü açılır:

Menüde istenen kategori seçilir. Ardından, obje özellikleri menüsü açılır. Su objeleri; nokta türü (“Nokta türü su objesi”), çizgi türü (“Nehir yatağı”) ve çokgen (“Su kütlesi”) olarak ayrılır.

Bu objelere özellik ekleme kuralları aşağıda gösterilmiştir.

3.10.2.1. Su kütlesi (çokgen su objesi)

Su kütlesi obje özellikleri menüsü (çokgen su kütlesi objelerinin), şu şekilde görünür:

3.10.2.1.1. Tür

Obje türü listeden seçilir.

Objenin adı hem tür adını hem de özel ismini içeriyorsa (örneğin Atlas Okyanusu, Beyaz Deniz, Cebelitarık Boğazı, Tuz Gölü vb.), ilgili obje türü listeden seçilir:

 • Göl, geniş su kütleleri,
 • Okyanus,
 • Deniz,
 • Körfez, koy,
 • Boğaz,
 • Baraj gölü veya su haznesi,
 • Gölet,
 • Buzul,
 • Göl grubu.

Objeye “Bataklık” ve “Açık yüzme havuzu” türlerinin atfedilebilmesi için bu objenin özel isme sahip olması şart değildir.

Kendileri için bir kategori türü bulunmayan çokgen su kütleleri (çokgen nehirler, akarsular, kanallar, çeşmeler, arıtma tesisi rezervuarları vb.), “Göl, geniş su kütleleri” türüne dahil edilir.

3.10.2.1.2. İsim

Su türü objelerin isimlendirilmesi genel kurallara uygun yapılır, bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.

3.10.2.1.3. Nehir ya da kanal yatağı çokgenlerini çoğaltma

Bir nehir ya da kanal yatağı objesini çokgen objeyle çoğalttığınızda, o objeye Su kütlesi özelliği eklenir. (bkz. bölüm 3.10.2.1.1).

Bu tür çokgen objeler isimlendirilmez: “İsim” alanı boş bırakılır.

3.10.2.2. Nehir yatağı (çizgi türü su objesi)

Nehir yatağı obje özelikleri menüsü şu şekilde görünür:

3.10.2.2.1. Ait olduğu obje

“Ait olduğu obje” özelliği, ilgili nehrin çizilmiş olan hangi nehir yatağı bölümüne ait olduğunu gösterir. Bu alanda özellik eklediğiniz bölümdeki nehrin ismi belirtilir.

Boş alana karakter girmeye başladığınızda, aralarından seçim yapmanız için, daha önceden haritaya girilmiş nehirlerin olduğu önerilerin otomatik olarak çıkmaya başladığını görürsünüz:

Bu alanı doldururken:

 • Harita üzerinde nehir zaten varsa, o zaman önerilen listeden nehrin ismi seçilir.
 • Haritada henüz nehir yoksa bu alan manuel olarak doldurulur: yeni nehrin ismini verdikten sonra nehir oluşturulmuş olacaktır.
 • Obje kaydedildikten sonra nehrin adı menüde bir bağlantı olarak gösterilir, bu bağlantıya tıklanması durumunda nehrin düzenleme menüsü açılır. Birbirine benzer çizgi türü birleşik objeleri düzenleme yöntemleri 2.6.2. Çizgi türü birleşik objeler bölümünde açıklanmaktadır.

Nehirlerin isimlendirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için — bkz. bölüm 3.10.3.2. Nehir ismi).

3.10.2.3. Nokta türü su objeleri (“Nokta türü su objeleri”)

Nokta türü su objelerinin özellik menüsü şöyle görünür:

3.10.2.3.1. Tür

Obje türü listeden seçilir:

 • pınar;
 • fıskiye;
 • şelale;
 • kuyu;
 • gayzer;
 • hidrant.
3.10.2.3.2. İsim

Su türü objelerin isimlendirilmesi genel kurallara uygun yapılır, bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.