3.10.1. Su objeleri çizim kuralları

Yandex Map Editor'deki su objeleri çokgen türü objeler (göller, baraj gölleri veya diğer su kütleleri), çizgi türü objeler (kanal veya nehir bölümleri) ve nokta türü objeler (pınar veya kuyu vb.) olmak üzere 3 türe ayrılır.

3.10.1.1. Nokta türü objeler

Nokta türü objeler: pınarlar (membalar, kaynaklar), fıskiyeler, şelaleler, kuyular, gayzerler:

3.10.1.1.1

Hepsi benzer şekilde çizilir, bkz. 2.5.1. Nokta türü obje çizim yöntemleri.

Objenin haritada gösterildiği işaret, obje türüne göre otomatik olarak gösterilir (bkz. 3.10.2. Su objesine özellik ekleme kuralları.

3.10.1.1.2

Objeler yalnızca halka açık bölgelerdeyse çizilir.

AVM'ler, havaalanları veya tren garları gibi üstü kapalı ve/veya korumalı tesislerdeki objeler haritaya eklenmez.

3.10.1.1.3
Tekil nokta türü su objeleri çizim kuralları:
 • Pınar

  İşaret, suyun kaynaktan toplandığı yere konur. Pınarın etrafında oluşan küçük su kütlesi “Su kütlesi” kategorisindeki çokgen türü obje olarak çizilir. Bu durumda pınar işareti ilgili su toplama yerine yerleştirilir.

  “Pınar” türündeki objeler yalnızca karadaysa çizilir; su altı kaynakları (örneğin nehirlerde olanlar) çizilmez.

 • Fıskiye

  Tek bir fıskiyenin simgesi fıskiyenin bulunduğu noktaya yerleştirilir.

  Fıskiyenin yapısal durumuna göre bu obje farklı çizilebilir:

  • Fıskiye uydu çekimlerinde görülecek kadar büyükse “Su kütlesi” kategorisindeki çokgen türü bir su objesi olarak çizilir ve simgesi bu çokgenin ortasına (örneğin, fıskiye daire şeklinde bir anıtsa dairenin merkezine) yerleştirilir.
  • Büyük bir ortak havuzda bulunan bir dizi fıskiye, bunların merkezini gösteren tek bir simgeyle haritada gösterilir. Not: Fıskiyelerin merkezi, bulundukları havuzun merkez noktasıyla örtüşmeyebilir. Özel ismi olan fıskiyeler veya çeşmeler bu kuralın istisnası olup ayrı objeler olarak çizilir.
  • Birbirine bağlı olan birkaç ayrı havuzdan oluşan fıskiye dizisinin her bir havuzu, ayrı bir simgeyle haritada işaretlenir.
  • Birçok fıskiye varsa (birbirlerine yakın bile duruyor olsalar) ve bunlar farklı komplekslere aitse (farklı bölgelerde duran doğal su kaynakları buna dahil), bu durumda farklı objeler olarak çizilirler.
 • Şelale

  Tekil şelaleler için, şelale işareti objenin yaklaşık merkezine konur. Basamaklı şelaleler için, basamakların yaklaşık merkezi (suyun aktığı yer) Bir adı olan şelalelerin her biri için ayrı işaretler konur.

 • Kuyu

  Özel mülkiyette bulunmayan, halka açık olan kuyular “Kuyu” simgesiyle haritada gösterilir.

  Kuyu işareti tam olarak kuyunun bulunduğu noktaya konur.

  Kuyunun yapısı uydu fotoğraflarında belli olacak kadar genişse, bu durumda bu kuyu “Su kütlesi” kategorisinde çokgen türü su objesi olarak çizilir ve obje işareti de kuyunun yaklaşık merkezine konur.

 • Gayzer

  Arada bir sıcak su ve buhar fışkırtan doğal su kütleleri (kaplıcalar) “Gayzer” simgesiyle haritada gösterilir.

  Gayzer işareti tam olarak gayzerin bulunduğu noktaya konur.

 • Çeşme, tulumba

  Özel mülkiyette bulunmayan, halka açık olan çeşme veya tulumbalar “Çeşme, tulumba” simgesiyle haritada gösterilir.

  Hidrant işareti tam olarak hidrandın bulunduğu noktaya konur.

Not.

Yangın muslukları (hidrantları) çizilmez.

3.10.1.2. Çizgi türü objeler

Nehirler, ırmaklar, çaylar ve kanallar çizgi türü su objeleri sayılır.

Uydu görüntüsünün çözünürlüğü yeterince iyiyse, haritada normalde çizgilerle gösterilen bu tür objeler ayrıca çokgen türü objeler olarak da gösterilebilir.

3.10.1.2.1

Çizgi türü su objeleri çizim kuralları için bkz. 2.6.1.1. Çizgi türü basit objenin çizilmesi.

Çizgi sefere elverişli su yoluna göre (tercihen) veya yaklaşık nehrin ortasına çizilir.

Özel ismi olan bir nehrin yatağını birkaç kola bölen adalar varsa nehri simgeleyen ana çizgi nehrin su taşımacılığına uygun ya da en geniş olan kolunun ortasından çizilir. Kalan diğer nehir akışlarını “çay” türünde ayrı objeler olarak çizmek ve esas nehrin içeriğine bunları dahil etmeden çizim yapmak mümkündür.

Geniş ırmaklarda adalarla oluşan kolların her biri aynı derecede geniş ve önemliyse bunların hepsi nehir kapsamına alınabilir.

3.10.1.2.2

Çizgi çizerken uyulması gereken kurallar için bkz.: 2.6.1.1.1. Çizgi türü objelerin genel çizim yöntemi.

3.10.1.2.3

Bir nehrin bir göle ya da benzer su kütlesine dökülmesi durumunda, akışın çizgisi gene de çizilir:

3.10.1.2.4

Üzerleri tüm akış boyunca ya da akışın çok büyük bir kısmı boyunca boruyla kapatılmış nehirler çizilmez:

Nehir yalnızca bir yolun altındayken üstü kapalı görünüyorsa, nehrin çizgisi o noktada kesilmez.

3.10.1.2.5

Bir nehrin bir diğeriyle buluşması veya bir nehrin farklı kollara bölünmesi durumunda, akış çizgileri birbiriyle birleştirilmeli ve tek bir nehir ağı görüntüsü vermelidir.

3.10.1.3.Çokgenler (çokgen türü objeler)

Çokgen türü objeler: su kütleleri (açık su yüzeyi bölümleri: denizler, körfezler, koylar, boğazlar, göller, baraj gölleri veya su hazneleri, göletler, çevresi belirlenmiş su alanları), buzullar, bataklıklar, açık havuzlar.

Çokgen türü objelere özellik ekleme kuralları için bkz. 3.10.2.1.1. Tür.

3.10.1.3.1

Çokgen türü birleşik objeler gibi çizilir, bkz. bölüm 2.7.4. Çokgen türü birleşik objeler.

3.10.1.3.2

Çizerken 2.7.1. Çokgen türü objelerin çiziminde genel kurallara uyun.

3.10.1.3.3

Boğaz, körfez ve koyların sınırları harita üzerinde kıyı çizgileriyle ve bunların karşı uçlarını birbirine bağlayan sanal bir düz çizgiyle belirlenir:

3.10.1.3.4

Bü türdeki objeler, yalnızca uydu fotoğrafları bunların kenar sınırlarını (çokgeni) belli edecek şekilde çekilmişse çizilir. Eğer uydu fotoğrafının çözünürlüğü su kütlesinin çokgeninin belirlenmesine izin verecek kalitede değilse, çokgen çizilmez.

3.10.1.3.5

Çizgi olarak çizilen nehir ve kanalların uydu fotoğrafları yeterince ayrıntılıysa bunlar çokgen objelerle çoğaltılabilir (kurumakta olan nehir ve çaylar hariç).

Nehir veya kanal yatağı çokgen objeyle çoğaltılırken ( Su kütlesi özelliği eklenerek yapılır), çizim öyle yapılmalıdır ki, o harita objesi, nehrin ağzından kaynağına kadar tek bir obje olarak gözükmelidir.

Bir nehri tümüyle tek bir obje olarak çizmek mümkün olamıyorsa (örneğin, nehir çok uzunsa), nehrin çokgenini birkaç çokgenden oluşacak şekilde çizmek mümkündür. Daha sonra bu çokgenleri tek bir çokgen olarak birleştirmek gerekir.

3.10.1.3.6

Köprülerin altında kalan su kütlelerinin parçaları çokgene dahil edilir.

3.10.1.3.7

İç çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.

3.10.1.3.8

Bitki örtüsüyle bitişik olan çokgen türündeki su objeleri çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.10.1.3.8.1

Bir objenin çokgeni başka kategorideki bir obje çokgeninin tamamen içinde bulunuyorsa (örneğin, ormanda bir göl veya gölet gibi) içteki objenin sınırlarını belirlemek için yalnızca “ dahili objenin” (örneğin, göl veya göletin) çokgeni çizilir. Bu durumda, söz konusu iç objeyi ayrıca onu içeren büyük objenin iç çokgeniyle çevirmek gerekmez. Ormanlarla ya da diğer objelerle kesişen nehir çokgenleri de benzer şekilde çizilir:

3.10.1.3.8.2

Bir objenin çokgeni diğer bir objenin çokgeniyle kısmen örtüşüyorsa (örneğin, bir nehrin bir ormanı kendi akışı boyunca birkaç bölümde kesmesi), bu durumda her iki objenin sınırı çizilir ve sınırlar arasında bir boşluk olmamasına dikkat edilir. Çokgenler arasındaki küçük örtüşmeler sorun yaratmaz:

Doğru (sınırlar örtüşüyor):

a) su kütlesi sınırı

b) orman sınırı

Ortaya çıkan haritada objelerin sınırları birleştirilir:

Komşu obje çokgenlerinin yer yer örtüşmelerine izin verilir.

Obje sınırları arasında boşluk kalmasına izin verilmez.

Not.

Sınırları örtüşen çokgen türü birleşik objelerin sınır bölümlerinin çizimi için bkz. bölüm2.7.4.1. Çokgen türü birleşik obje oluşturma yöntemleri.

3.10.1.3.9

Birbirine bitişik olan çokgen türü su objeleri arasındaki sınır adalardan veya takımadalardan geçiyorsa bu sınır söz konusu adaların kıyı çizgisini geçmeden, onu takip ederek çizilir.

Örneğin, deniz ve okyanus sınırı bir ada üzerinden geçiyorsa:

3.10.1.3.9.1
Su objesinin çokgeni yarımada çokgenini içermemelidir.
Örneğin:

3.10.1.3.10

İsimsiz çokgen türü su objelerine yeni harici çokgen eklememek gerekir: Bu tür çokgenlerin çizilmesi sıklıkla haritalamada hatalara yol açar.