3.4.3. Bina girişleri: Çizim ve özellik ekleme kuralları

3.4.3.1. Bina girişi kategorisine giren objeler

3.4.3.1.1. Apartman girişleri
 1. Numaralı (ardışık numaralandırma sistemine dahil edilen) girişler.

  Servis veya yangın giriş/çıkışları veya konut binasında bulunan kurumların girişleri gibi ardışık numaralandırma sistemine dahil edilmeyen girişler çizilmez.

 2. Çok katlı büyük konut binasının belirli seksiyonunun birden fazla girişi olduğunda giriş işareti “ana girişin” bulunduğu yere konur. Genellikle ziyaretçilerin/sakinlerin (varsa) asansörlere eriştiği ve (varsa) koruma veya kapıcının kontrol ettiği giriş, ana giriş sayılır.

  Bina seksiyonunun birbirinin aynı olan iki (veya daha çok) girişi olup bunlardan hangisinin ana girişi olduğu hiçbir şekilde belirlenemiyorsa bunların her biri haritada ayrı bir simgeyle gösterilir.

3.4.3.1.2. Kamu binalarına isimlendirilmiş (numaralı) girişler

Binanın isimlendirilmiş veya numaralı girişlerinin her biri tek tek çizilir.

3.4.3.1.3. İsimsiz (numarasız) girişler

Binalarda bulunan ve sayısı birden fazla olabilen personel girişleri, acil tahliye kapıları, acil durum girişleri veya kurum girişleri gibi her türlü isimsiz ve numarasız giriş/çıkışlar çizilmez. Aşağıdaki bina türleri bu kuralın dışındadır:

 1. Birden fazla kurumun/objenin bulunduğu binalar:
  • Alışveriş ve/veya eğlence merkezleri,
  • Çarşı binaları,
  • İş merkezleri ve ofis binaları.
 2. Tamamı veya neredeyse tamamı aynı bir kurum veya diğer türlü bir obje tarafından kullanılan binalar veya düşük katlı yapılar/ilave binalar (Not: Konut bloklarının ve kamu parklarının yardımcı tesisleri, umumi tuvaletler ve küçük satış dükkanları bu kuralın dışındadır).
3.4.3.1.4

Binada bulunan ikincil kuruluşların özel girişleri çizilmez.

Terk edilmiş ve yıkılmış binaların girişleri çizilmez, faal binalar yıkılmış veya terk edilmiş duruma gelirse girişleri silinir.

3.4.3.2. Bina girişi çizim yöntemleri

Bina girişi çizim aracını kullanmak için:

 • Bina özellikleri menüsündeki ek bölüme gidebilir (bkz. 3.4.2.8),

 • Hızlı kategori arama satırını kullanabilir,

 • Bina çizimi tamamlandıktan sonra özel kısayol menüsünden ilgili öğeyi seçebilirsiniz.

Bina girişlerinin çizim ve düzenleme yöntemleri Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır. Ayrıntılı bilgi için:

Bina girişi çizerken gerekirse yakalama modunu çalıştırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. (Yakalama modu) aktifse bina girişi noktası binanın sınırına yapışır. Böylelikle, girişin bina çizgilerine tam olarak yerleştirilmesi kolaylaşır:

Çizilmiş bina girişleri harita üzerinde noktalarla (nokta türü simgelerle) gösterilir.

3.4.3.3. Bina girişi çizim kuralları

Bina girişi noktaları haritaya şu şekilde yerleştirilir:

 1. Giriş noktası bina girişinin konumunu gösterir. Alan girişleri, bina girişi (giriş kapısı) türündeki obje olarak çizilmez.
 2. Giriş noktası 3. maddede açıklanan durumlar hariç olmak üzere, binanın sınır çizgisine yerleştirilir.
 3. Bina girişi noktasının bina çokgeninin sınırları içinde bulunması için giriş;
  • kemerin altında (ve dolayısıyla bina sınırlarının içinde) bulunmalı.

   Bu durumda girişe erişim yolu harita üzerinde kemerin altından geçecek şekilde çizilmelidir,

  • bir alt geçit gibi yer altında bulunan bir yapının içinde bulunmalı.

   Bu girişin asıl konumu zemin seviyesinde ve bina/yapı çokgeninin dışındaysa, giriş noktası çokgen sınırının üzerine, gerçek konumuna en yakın yere yerleştirilmelidir.

 4. Tren garı ve havaalanı binalarında yolcuların “şehre çıkışını” sağlamayan kapılar bina girişi türüne dahil edilmez.

  Havaalanındaki biniş kapıları veya tren garının dahili çıkışları ve platform çıkışları haritaya çizilmez.

3.4.3.4. Bina girişlerine özellik ekleme kuralları

Bina girişlerinin belirlenebilen tek özelliği "isimdir". İsim belirleme kuralları:

 • Konutların ve kamu binalarının numaralı girişleri için bu özellik obje türü olmadan, sadece sayıyla belirtilir. Örneğin, 1.

 • Tren garları ve havaalanı binalarına numaralı girişler için:
  • Kapı yolcuların giriş-çıkışı için kullanılıyorsa isim [Giriş (boşluk) No.: (boşluk) giriş numarası] şeklinde yazılır.
  • Kapı sadece çıkış olarak kullanılıyorsa isim [Çıkış (boşluk) No.: (boşluk) giriş numarası] olarak yazılır.

  Örneğin: Moskova Domodedovo Havaalanı için Giriş No.: 0 veya No.: 1a.

 • İsimlendirilmiş girişler için: Özel isim objenin türünü yansıtıyorsa, özel ismi ve obje türünü girin. Örneğin: Kuzey girişi.

 • İsimlendirilmiş girişler için: Özel isim obje türünü yansıtmıyorsa, obje türü olmadan sadece özel ismi girin. Örneğin: Kuzey.

 • Binanın bir girişi başka girişlere açılıyorsa tek bir giriş çizilir. Bu diğer girişlerin isimleri binanın tabelasında belirtilen şekilde binanın resmi adına girilir. Giriş isminin tabelada nasıl yazıldığı bilinmiyorsa, giriş numaraları virgülle ayrılarak ve sayıların her biri ayrı ayrı “Diğer adı” olarak resmi isimde belirtilir. Örneğin: Resmi adı 1,2; Diğer adı: 1, Diğer adı: 2.
 • Kurum adları ve daire numaraları giriş ismi olarak kullanılmaz.

 • Birden fazla girişi olan konutlarda her bir girişin ayrı adresi varsa girişlere numara verilmez. Örneğin: