3.4.3. Giriş: çizim ve özellik ekleme kuralları

3.4.3.1. Bina girişi (giriş kapısı) kategorisine giren objeler

3.4.3.1.1. Çok daireli apartman girişleri
 1. Numaralı (ardışık numaralandırma sistemine dahil edilen) girişler.

  Servis veya yangın giriş/çıkışları veya konut binasında bulunan kurumların girişleri gibi ardışık numaralandırma sistemine dahil edilmeyen girişler çizilmez.

 2. Çok katlı büyük konut binasının belirli seksiyonunun birden fazla girişi olduğunda giriş işareti “ana girişin” bulunduğu yere konur. Genellikle ziyaretçilerin/sakinlerin (varsa) asansörlere eriştiği ve (varsa) koruma veya kapıcının kontrol ettiği giriş, ana giriş sayılır.

  Bina seksiyonunun birbirinin aynı olan iki (veya daha çok) girişi olup bunlardan hangisinin ana girişi olduğu hiçbir şekilde belirlenemiyorsa bunların her biri haritada ayrı bir simgeyle gösterilir.

3.4.3.1.2. Kamu binalarına isimlendirilmiş (numaralı) girişler

Binanın isimlendirilmiş veya numaralı girişlerinin her biri tek tek çizilir.

3.4.3.1.3. İsimsiz (numarasız) girişler

Binalarda bulunan ve sayısı birden fazla olabilen personel girişleri, acil tahliye kapıları, acil durum girişleri veya kurum girişleri gibi her türlü isimsiz ve numarasız giriş/çıkışlar çizilmez. Aşağıdaki bina türleri bu kuralın dışındadır:

 1. Birden fazla kurumun/objenin bulunduğu binalar:

  • Alışveriş ve/veya eğlence merkezleri,
  • Çarşı binaları,
  • İş merkezleri ve ofis binaları.
 2. Tamamı veya neredeyse tamamı aynı bir kurum veya diğer türlü bir obje tarafından kullanılan binalar veya düşük katlı yapılar/ilave binalar (Not: Konut bloklarının ve kamu parklarının yardımcı tesisleri, umumi tuvaletler ve küçük satış dükkanları bu kuralın dışındadır).

3.4.3.1.4

Binada bulunan ikincil kuruluşların özel girişleri çizilmez.

Terk edilmiş ve yıkılmış binaların girişleri çizilmez, faal binalar yıkılmış veya terk edilmiş duruma getirildiğinde girişleri silinir.

3.4.3.2. Bina girişi (giriş kapısı) çizim yöntemleri

Bina girişi çizim aracını çalıştırmak için:

 • Bina özellikleri menüsündeki ek bölüme gidebilir (bkz. 3.4.2.8),

 • Hızlı kategori arama satırını kullanabilir,

 • Bina çizimi tamamlandıktan sonra özel kısayol menüsünden ilgili öğeyi seçebilirsiniz.

Bina girişlerinin çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır. Ayrıntılı bilgi için:

Bina girişleri çizerken gerekirse objelere yapışma modunu da çalıştırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Objelere yapışma modu () butonu basılıysa bina girişi noktası binanın sınırına yapışır. Böylelikle girişin bina sınırının üzerine yerleşmesi kolaylaşır:

Öizilmiş bina girişleri harita üzerinde noktalarla (nokta türü simgelerle) gösterilir.

3.4.3.3. Bina girişi (giriş kapısı) çizim kuralları

Bina girişi (giriş kapısı) noktaları haritaya şu şekilde yerleştirilir:

 1. Giriş noktası bina girişinin konumunu gösterir. Alan girişleri bina girişi (giriş kapısı) objesi olarak çizilmez.

 2. Giriş noktası; 3. bentte açıklanan durumlar hariç olmak üzere, binanın sınır çizgisi üzerinde çizilir.

 3. Bina girişi noktasının ilgili bina çokgeninin sınırları içinde bulunması için giriş;

  • kemerin altında (ve dolayısıyla bina sınırlarının içinde) bulunmalı.

   Bu durumda girişe erişim yolu harita üzerinde kemerin altından geçecek şekilde çizilmelidir,

  • bir alt geçit gibi yer altında bulunan bir yapının içinde bulunmalı.

   Bu girişin asıl konumu zemin seviyesinde ve bina/yapı çokgeninin dışındaysa, ilgili giriş noktası çokgen sınırının üzerine, gerçek konumuna en yakın yere konmalı.

3.4.3.4. Bina girişi (giriş kapısı) özellikleri belirleme kuralları

Bina girişlerinin belirlenebilen tek bir özelliği vardır: İsim. İsim özelliğinin belirlenme kuralları:

 • Apartmanların ve kamu binalarının numaralı girişleri için bu özellik obje türü belirtilmeden sadece sayıyla belirtilir. Örneğin, 1.

 • İsimlendirilmiş girişler için: Kullanılan isimde obje türü isimin ayrılmaz bir parçası ve gramer açısından diğer sözcüklere bağlıysa haritada gösterilen isim obje türünü de dahil edilmelidir. Örneğin: Kuzey Girişi.

 • İsimlendirilmiş girişler için: Kullanılan isim obje türünü içermiyorsa bunun haritada obje türüyle birlikte yazılması gerekmez Örneğin: Kuzey.

 • Kurum adları veya daire numaraları giriş ismi olarak belirtilmemelidir.

 • Girişlerinin her biri ayrı özel adresine sahip olan çok girişli konut binalarında giriş numaraları yazılmaz. Örneğin: