3.2.3. İdari bölüm merkezlerinin çizimi

“İdari bölüm” objesi, obje merkezi noktası kullanılarak eklenir. Bu nokta haritaya obje açıklaması yerleştirilirken kullanılır.

Bir idari bölümün merkezinin çizilmesi, objenin coğrafi merkezinde ya da coğrafi merkezi civarında bir yerde merkezin işaretlenmesi ile yapılır.

Uyarı.

İdari bölümün merkezi onun çokgeninin içerisinde bulunmalıdır, eğer çokgen birden fazlaysa, o zaman çokgenlerin birinin içerisinde bulunmalıdır.

Bir yerleşim biriminin sınırları çok komplike olup coğrafi merkezi tarihi merkezinden farklı ve çok uzaktaysa (tarihi merkezi Kızıl Meydan olan Moskova'da olduğu gibi) ya da “mücavir alan” türündeki idari birim merkezi sanayi bölgesine ya da gelişmemiş bir bölgeye düşüyorsa, bu durumda idari birimin merkezi 3.2.1.5 bendinde açıklanan kurallara göre belirlenir.

İdari birimin merkezini belirlemek için:

  1. İdare bölümünün sınır çokgenini çizdikten sonra Obje merkezini belirt veya düzenle butonuna tıklayın..

  2. Tıklayarak merkezin konumunu belirleyin (haritada turuncu noktayla gösterilecektir):

    Gerekirse merkez imleçle taşınabilir, çift sol tıklama ise merkezi siler.