4.1.2. İdari bölüm özellikleri belirleme

Bu bölümde, Rusya ve eskiden SSCB'nin parçası olan diğer ülkelerin çoğu için idari bölgesel bölümleme birimlerinin öz niteliklerini ekleme kuralları verilmektedir.

4.1.2.1. Tür (düzey)

İdari bölümün türü (düzeyi), menünün üst kısmında açılan listeden seçilir:

İdari bölüm türleri hiyerarşik olarak dizilir: Her idari bölüm, içerisinde aynı veya daha yüksek türden bir idari bölüm barındırır. Örneğin:

 • Ülke → İl → İlçe → Mahalle, köy, belde → Semt
 • Ülke → İl → İlçe → Kentsel bölge → Semt → Site
Not.

Düzey 1 (“Ülke”) ve Düzey 2 (“İl”) idari bölümleri Yandex Map Editor'de oluşturulamaz ve düzenlenemez. Bunlar sadece alt düzeydeki idari bölümleri kendilerine bağlama görevini görür.

Genel kurallar 3.2.2.1. Tür (düzey) bölümünde açıklanır.

Her bir türün ayrıntılı açıklaması ve idari bölümler hiyerarşisinin oluşturulması için aşağıdaki bölümleri inceleyebilirsiniz.

4.1.2.2. İsim

İdari bölümlerin isimleri, öncelikle Rusya Federasyonu devlet kayıtlarındaki coğrafi adlandırmalara göre (veya diğer ülkelerdeki benzerlerine göre) belirlenir.

Devlet kaydında, isimlendirmenin nasıl olacağını düzenlenmiştir (“Resmi adı” ve “Haritada görünen adı” türleri için): Sözcüklerin sırası, sözcüklerin nerede küçük nerede büyük harfle yazılması gerektiği, Rusça'daki “ё” harfinin ne zaman kullanılıp ne zaman kullanılmayacağı, parantezler, vb).

Bununla birlikte, kayıt biçimi, Yandex Map Editor'deki isim ve ses uyumu kurallarından farklıysa, ses uyumu kurallarına göre verilen isim, “Diğer adı” olarak girilmelidir.

Devlet kayıtlarında, kaydın yazılış biçimi tam olarak belli değilse, bu durumda her türden idari bölümün “İsim” özelliğine değer girilirken genel kurallara uyulması gerekir:

4.1.2.2.1 Farklı türlerin isimlerinin girilme kuralları
 • Resmi adı: Bu isim türünü vermek zorunludur. Bu türün ismini yazma kuralları için bkz. 4.1.2.2.2.
 • Haritada görünen adı: Haritadaki objenin resmi adına ek olarak farklı bir açıklama girilmesi gerekiyorsa kullanılır. Bu türün yazılış kuralları için şu bölümü okuyun: 4.1.2.2.3.

 • Adres parçası: Mevcut durumda il, ilçe ve şehir isimlendirmesine ilişkin kural ve standartlar bulunmaktadır:

  • İl statüsüne sahip olan yerleşik alanlar. İsim adres parçası olarak belirtiliyorsa türü belirtilmeden yalnızca kendi ismi yazılır.

   Örneğin, resmi adı Moskova Şehri, adres parçası olarak ise Moskova’dır.

  • Belediye rayonları. Adres Parçası Olarak ismine, o adres parçasının kendi ismi ile “bölge” türünün kısa şekli yazılır.

   Örneğin, resmi adı Noginskiy Belediye Rayonu, adres parçası olarak ise Noginskiy Rayonu.

  • İsminden yerleşim türü anlaşılabilen şehir bölgeleri. Adres parçası olarak girilen isimlerde bu tür yazılmaz.

   Örneğin, resmi adı Çkalovsk Şehri Şehir Bölgesi (okrug'u), adres parçası olarak ise Çkalovsk Şehir Bölgesi (okrug'u).

 • Kısaltma için bkz.: 3.1.3.1.4. Kısaltma.
 • Bir önceki adı için bkz. 3.1.3.1.5. Eski adı.
 • Bilinen (tarihi) adı için bkz. 3.1.3.1.6. Bilinen (tarihi) adı
4.1.2.2.2. “Resmi adı” türündeki isimlerin yazılış kuralları
4.1.2.2.2.1

Resmi ad mutlaka idari birim türünü içermelidir (o ülkedeki idari birim düzeyleri ve yürürlükte bulunan yasa ve kurallar göz önünde bulundurularak).

Örneğin, Yamal-Nenets Özerk Yönetim Bölgesi, Ural Federal Bölgesi, Tyumen Eyaleti, Rusya Federasyonu devleti, Vysokaya Gora köyü, Zeliony Ostrov Mahallesi, Mareşal Jukov Sitesi.

Bu kuralın istisnası, semt türündeki idari bölümlerdir; bunlar için resmi adı obje türü boş bırakılabilir.

4.1.2.2.2.2
Resmi Adında Büyük/Küçük Harfler:
 • İdari bölümün türü her zaman küçük harfle başlar.

 • İsimdeki ilk sözcük olmadığı sürece her zaman küçük harfle yazılan edat ve bağlaçların yanı sıra “лет/год”, “имени” ve “километр” gibi yardımcı sözcükler hariç, isimlerde geçen tüm diğer sözcükler büyük harfle yazılır.

  Örneğin: посёлок Высокая Гора (Vysokaya Gora Köyü), микрорайон Зелёный Остров (Zeliony Ostrov Mahallesi), посёлок Маршала Жукова (Mareşal Jukov Sitesi), посёлок имени Карла Либкнехта (Karl Liebknecht Sitesi), посёлок 50 лет Октября (Ekim Devrimi'nin 50. Yıldönümü Sitesi), посёлок имени 1905 года (1905 Ayaklanması Sitesi), ЖК Каскад на Лопатина (Lopatina Cd. Cascade Konutları), квартал 47-й километр (47. Kilometre Mahallesi), коттеджный посёлок В Лесу (Orman İçi Villa Sitesi) vb.

4.1.2.2.2.3
Resmi Adların Kulağa Hoş Gelmesi:
4.1.2.2.2.3.1. “Mahalle, köy belde” veya “site” düzeyleri için tür adı;
 • İsim sıra sayı sıfatı içeriyorsa adın sonunda yazılır. Örneğin: “3-й квартал” (3. Blok).

 • Özel ismi oluşturan [isim + tür ismi] şeklindeki sözcük grubu, bir sıra sayı sıfatı ve bir isim ya da diğer tür bir sıfatla tamamlanmış bi isim içerdiğinde, ismin ortasına alınır. Örneğin: 2-й посёлок Машиностроения (Makine Sanayii 2. Sitesi), 9-й микрорайон Тёплого Стана (9. Tioply Stan Sitesi).

  Siteler (bloklar) için: İsmi oluşturan [isim + tür ismi] şeklindeki sözcük grubu blokların sırasını belirleyen sıra sayı sıfatı ve sıfat içeriyorsa. Örneğin: 1-й Заводской посёлок (1. Zavodskoy Sitesi).

 • Diğer durumlarda: isimden önce yazılır. Örneğin, квартал 25А (25A Sitesi), посёлок Свердлова (Sverdlov Sitesi), деревня Матвеевское (Matveyevskoye Köyü), село Радищево (Radişçevo Köyü), посёлок Высокая Гора (Vysokaya Gora Sitesi), посёлок Северный (Severny Sitesi), посёлок СУ-4 (SU-4 Sitesi), садовое товарищество Радуга (Raduga Bahçecilik Kooperatifi) vb.

4.1.2.2.2.3.2. “Yerleşik alan” düzeyi için tür ismi;
 • Özel isim yalın halde veya kelimenin -in halindeyse, örneğin: район Сокол (Moskova'daki Sokol semti veya ilçesi). район Внуково (Vnukovo İlçesi).

  Özel isim bir sıfat ve bir isimse, örneğin: район Майская Горка (Mayskaya Gorka semti veya ilçesi), район Соколиная Гора (Sokolinaya Gora İlçesi).

 • Yer ismi herhangi bir niteleme sıfatı, iyelik eki kullanılarak sıfata dönüştürülmüş isim veya “-sk-” veya “-tsk-” ekinin kullanıldığı bir sıfat ise tür ismi özel isimden (yer isminden) sonra yazılır, örneğin: Красносельский район (Kranoselskiy rayon), Останкинский район (Ostankinskiy rayon).

4.1.2.2.2.3.3. İlçe düzeyi için:

İdari bölümün adı ve içindeki sözcüklerin sırası, orijinal resmi belgeler (yerel yasalar) tarafından belirlenir.

Resmi başlık, söz konusu mevzuat tarafından düzenlenmiş olsa bile, üst (asıl) idari birimi belirtmez.

4.1.2.2.2.4
Resmi adların yazılışı:
 • İsimlerde, kısaltılmamalıdır. Tüm kelimeler tam olarak yazılır. Bu kural baş harflerle yapılan resmi kısaltmalar için geçerli değildir.
 • İsimdeki tüm kısaltmalar baş harflerin ne anlama geldiği açıklanmadan büyük harflerle yazılır. Örneğin: посёлок КПСС (KPSS Sitesi).

  Bahçe bölümleri bulunan alanlar için mülkiyet şekli biliniyorsa, resmi adında obje türü yerine küçük harflerle ya da bir kısaltma olarak gösterilebilir. Örneğin: СНТ (SNT), СДТ (SDT), СОТ (SOT), ДНТ (DNT), ДНП (DNP), ПСК (PSK), НСО (NSO) vb.

  İdari bölüm isimlerindeki kısaltmaların deşifre edilmesi arzu edilir fakat zorunlu değildir. İsmin tam yazılışı yerine kısaltmanın kullanımı yanlış sayılır.

  Bu tür alanların mülkiyet türü veya şekli bilinmiyorsa resmi adı “ özel bahçeler” veya, kadastro haritasından da türü böyle belirtilmek kaydıyla, “ yazlık evler” olarak yazılır.

 • Ad ve soyadı, unvan ve soyadı, meslek ve soyadını içeren, önemli bir kişinin adını yaşatmak için verilen isimlerde ad, unvan ve meslek tam olarak yazılarak isimden önce getirilir; soyadları en sonunda yazılır. Örneğin, посёлок Академика Королёва (Akademisyen Korolyov Sitesi).
 • Rusçada rakam, ismin bir parçası olmadan yalnızca sıra numarasını gösteriyor ise, rakamdan sonra kısa çizgi konulur ve Rus dilindeki ilgili harfin sıra sıfatı eki eklenir. Örneğin, 4-й посёлок (4. Site).
 • Sıra sayı sıfatı için yazım şekli (yazı veya rakamı ile) resmi kaynaklardan netleştirilmelidir. Örneğin, посёлок XX Партсъезда (20. Parti Kongresi Sitesi).
 • Resmi adı kısmında tırnak işaretleri kullanılmaz.
4.1.2.2.2.4.1

İki (veya daha çok sayıda) farklı idari bölümün resmi adları aynı olup bunların farklı üst düzey objelere bağlanamaması durumunda bu aynı isme sahip yerleşik alanlarını birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak gerekli açıklayıcı not “Resmi adı” alanına parantez içinde yazılır. Açıklayıcı notun içeriği ilgili resmi belgelere dayanmalıdır.

Örneğin: деревня Козлово (Холмовский сельский округ)/Kozlovo köyü (Holmovski köy ilçesi) ve деревня Козлово (Свердловский сельский округ)//Kozlovo köyü (Sverdlovski köy ilçesi).

4.1.2.2.2.5
Sayfiye kentlerinin, villa sitelerinin veya diğer benzer türdeki objelerin reklam panoları veya konut satışının yapıldığı web siteleri gibi yerlerde belirtilen adları (ticari adlar) haritaya alınırken bunlara ilgili köy veya yerleşik alanların ya da adı adreste geçen diğer birimlerin (resmi adlar sayılan) adlarına göre öncelik verilir.

İlgili objelerin haritada gösterilmesi için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

 • Bir sayfiye kentinin sınırları kadastrodaki sınırları ile tamamen örtüşüyor, isimleri sadece türleri açısından farklılık gösteriyor ve bu objelerin posta adresleri aynı ise ilgili idari bölümün ticari adı “resmi adı”, resmi adı ise “bilinen (tarihi) adı” olarak belirtilir.

  Örneğin:

  • “Resmi adı”: коттеджный посёлок Первомайское (Pervomayskoye Sayfiye Kenti).
  • “Bilinen (tarihi) adı”: садовое некоммерческое товарищество Первомайское (Pervomayskoye Ticari Olmayan (veya Kâr Amacı Gütmeyen) Bahçecilik Kooperatifi).
 • Diğer durumlarda, haritada sınırları aynı fakat adları farklı olan 2 ayrı idari bölüm oluşturulur.

  Örneğin:

  • “Resmi adı”: коттеджный посёлок Морской (Morskoy Sayfiye Kenti).
  • “Bilinen (tarihi) adı”: НСТ Труд</ (NST Trud).
Müstakil evlerin olduğu köy tipi yerleşimlerin markaları veya yasal isimleri coğrafi adları değildir; bu yüzden de isimlerde yer alan ilk sözcükteki ve özel isimler dışındaki tüm sözcükler küçük harfle başlar.

Örneğin:

Resmi

adı

Haritada

görünen adı

коттеджный посёлок Юпитер (Jüpiter Villa Sitesi),

Jüpiter

ТИЗ Ватутинки-11 (TİZ Vatutinki-11)

Ватутинки-11 (Vatutinki-11)

4.1.2.2.2.6

Kiril alfabesini kullanan dillerde idari bölümlerin resmi adları Kiril alfabesiyle yazılır. Latin alfabesiyle yazılışa (ve yabancı dillerdeki isim varyantlarına) yalnızca eşanlamlı isimlerde izin verilir.

4.1.2.2.3. “Haritada Görünen Adı” türündeki isimlerin yazılış kuralları

Yazılış kuralları, aşağıdaki idari bölüm türleri için farklılık gösterir:

 • “Mahalle, köy, belde” (4) ve “Site” (7) için bkz. 4.1.2.2.2.3.1.

 • “Bölge alanı” (3) – kentsel, kırsal yerleşim yerleri, kentsel bölgeler ve belediye bölgeleri için 4.1.2.2.2.3.2 no’lu bölüme bakınız.

4.1.2.2.3.1. Mahalle, köy, belde (Düzey 4) ve Site (Düzey 7)

“Mahalle, köy, belde” (4) ve “site” (7) türündeki idari bölümler için “Haritada Görünen Adı” genellikle obje türü olmadan yalnızca ismi içerir, fakat bazı durumlarda hem objenin türünü hem de ismini içerebilir.

4.1.2.2.3.1.1

Genellikle haritada görünen isim, türü gösterilmeden objenin kendi isminden ibaret olmalıdır.

Resmi

adı

Haritada

görünen adı

Voronej şehri

Voronej

Kuzey kasabası

Kuzey

SNT Solneçnıy bölgesi

Solneçnıy

bahçecilik ortaklığı

Solneçnıy

Solneçnıy

4.1.2.2.3.1.2

Haritada görünen ad, aşağıdaki durumlarda objenin türü ve kendi ismini içerir;

İsim özellikleri Resmi adı Haritada görünen adı

Kendi ismi kelimenin -in halindeyse *)

Lenin adını taşıyan kasaba

kas. ad. Lenin

Kendi ismi bir numaraysa *)

Site alanı 25A

Site 25A

Kendi ismi bir kısaltmaysa *)

kasaba SU-4

kasaba NIIRP

kas. SU-4

kas. NIIRP

Kendi ismi, tarihi olarak kullanılan ve içerisinde obje türünü içeren bir isimse

Kıyı esnaf kasabası

Kıyı esnaf kasabası

İsim, mahalle,köy, belde'nin bir parçası olan konut kompleksiyle ilgiliyse

Resmi adı için “konut kompleksi” kısaltma yapılmadan yazılır, haritada görünen adı içinse her zaman “KK” kısaltması kullanılır.

konut kompleksi Yıldız

KK Yıldız

İsim, bir sanayi kuruluşunun faaliyet konusu ya da yerleşim yakınında bulunan objenin askeri niteliğinin bir göstergesi olarak algılanacak herhangi bir türdeki yerleşim birimi (mahalle, köy, belde), site vb. ise *) Havaalanı kasabası kas. Havaalanı
Aynı adı taşıyan başka bir mahalle, köy, belde yakınında bulunan ve “resmi statüsü yok” özellikli “mahalle, köy, belde” kategorisindeki objelerse *) Variksolovo köyü ve Variksolovo villa sitesi

Вариксолово ve

Variksolovo VS

Aynı adı taşıyarak nüfusu açısından daha büyük olan bir şehrin/kasabanın yakınında bulunan bir köy ("mahalle, köy, belde" kategorisinde bir yerleşik alan) ise*) Krasnaya Pakhra kasabası ve Krasnaya Pakhra köyü

Красная Пахра ve

д. Красная Пахра

İsimsiz bahçeler için.

Bu durumda "bahçelikler", "meyve bahçesi olarak kullanılan toprak parçaları" anlamındaki Rusça "садовые участки" terimi “сад. уч.” olarak kısaltılır.

bahçecilik alanları сад. уч.

Belirli noktalar (üzerinde herhangi bir yapı olmayan ya da eski yapıların kalıntıları bulunan eski yerleşim alanları -mahalle, köy, beldeler-).

Bu durumda isimler “ур.” olarak kısaltılır.

belirli nokta Alekseevskoye ур. Alekseevskoye
Yolun kilometresi bir yer ismi olarak kullanılıyorsa *) kasaba 29. kilometre kas. 29 км
Birbirine yakın bulunan, aynı adı taşıyan ve “resmi statüsü yok” özelliğine sahip “mahalle, köy, belde” kategorisindeki farklı objeler için коттеджный посёлок Берёзки (Beriozki Villa Sitesi),

садоводческое товарищество Берёзки (Beryozki Bahçecilik Kooperatifi)

КП Берёзки,

СТ Берёзки

Not.

* ) Bu durumda haritada görünen adı, obje türünün kısaltılmış adını içerir (isim, bir grup sözcükten oluşuyorsa [“alan” + aşağıda sıralanan türlerden biri], bu durumda türün kısaltılması neyse o şekilde kısaltılır ve alanın adı her ne ise o da yazılmaz):

 • агрогородок (Rusça: tarım kenti): “аг.”;
 • köy: “k.”, veska (Beyaz Rusça): “v.”;
 • железнодорожная казарма (Rusça: demiryolu kışlası): “ж.-д. каз.”.
 • demiryolu durma noktası: “d.y. dur. nok.”;
 • demiryolu platformu: “d.y. platf.”;
 • demiryolu aktarma noktası: “d.y. ak.nok.”;
 • demiryolu istasyonu: “d.y. ist.”;
 • kışla: “kşl.”;
 • site: kısaltılmaz;
 • коллективный сад (Rusça: ortak bahçe): колл. сад
 • kolhoz: “klh”;
 • mahalle: “mah.”;
 • kasaba, kent tipi kasabası, işçi kasabası, tatil kasabası, kent kasabası: “kas.”; paselak (Beyaz Rusça): “pas.”;
 • geniş bahçe alanları “gen. bah. alanları”;
 • köy: “k.”;
 • Devley çiftyliği – “dev. çif.”;
 • bölge: “blg.”;
 • belirli nokta: “bn.”;
 • çiftlik: kısaltılmaz;
4.1.2.2.3.1.2.1

Mahalle, köy, belde kategorisindeki bir yerleşik alanın ismi, kendi isminden ve ayrıca herhangi bir kurumla ilişkisi olduğunu gösteren bir tür isminden oluştuğunda bu yerin haritada görünen adı söz konusu tür ismi olmadan belirtilir.

Örneğin:

 • Resmi adı: СНТ Берёзка Свердловского Завода Промсвязь (Rusça: Sverdlovsk Promsviaz Fabrikası'nın Beriozka Kâr Amacı Gütmeyen Bahçecilik Ortaklığı),

 • Haritada görünen adı: Берёзка.

4.1.2.2.3.1.2.2

Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’da bulunan ve mahalle, köy, belde kategorisine dahil edilen yerleşik alanlar önemli bir kişinin adını taşıyarak Rusça "N adını taşıyan" anlamındaki имени N öğesine sahip ise böyle yerlerin haritada görünen adları yerel dilde yalnızca o önemli kişinin ismi altında gösterilir, Rusça isimlerinden ise “имени” kelimesi kaldırılır.

Örneğin:

 • Resmi adı:

  • Ілияс Омаров атындағы ауыл (Kazakça ismi),
  • село имени Ильяса Омарова (Rusça ismi).
 • Haritada görünen adı:

  • Ілияс Омаров (Kazakça ismi),
  • с. Ильяса Омарова (Rusça ismi).
4.1.2.2.3.2. İlçe (3. seviye)

“Bölge alanı” tipi idari birimler için (seviye 3): kentsel, kırsal yerleşim yerleri, kentsel ilçeler, belediye ilçeleri ve belediye bölgeleri için isim atama kuralları aşağıda verilmiştir.

ilgili örnekler aşağıdaki tabloda özetlenir.

Uyarı.

Bu bölüm, federal önemine sahip kentlerin şehir içi belediyeleri için uygulanan haritada görünen adlarını belirtme kurallarını “içermez”.

4.1.2.2.3.2.1. Kentsel bölgeler ve belediye bölgeleri

“N-Şehir bölgesi” veya “N-Belediye bölgesi” şemasına göre oluşturulan isimlerde, imzanın adı şu şekilde verilir: “N-Bölgesi”.

Örneğin: Starooskolskiy bölgesi, Vesigonskiy bölgesi.

“N-Şehir bölgesi veya” “N belediye bölgesi” şemasına göre oluşturulan isimlerde, imza adı “N-ilçesi” olarak verilir.

Örneğin: Solneçnogorsk İlçesi.

Bir şehir yönetim bölgesinin tam resmi adı özel ismin yanı sıra ayrıca ilgili tür ismini de içeriyorsa ilgili tür ismi kaldırılır.

Örneğin:

 • Resmi adı: муниципальное образование Город Тула, городской округ Город Владимир.
 • Haritada görünen adı: округ Тула, округ Владимир.
4.1.2.2.3.2.2. Belediye rayonları

Bir şehir, belediye düzeyinde birden fazla idari alt bölümden (örneğin "rayon"lardan) oluşuyor ve söz konusu idare bölümünün resmi adı “муниципальный” (İngilizce "municipal") gibi ek kelimeler içeriyorsa haritada görünen adına bu kelime eklenmez.

Örneğin:

 • Resmi adı: Петушинский муниципальный район.
 • Haritada görünen adı: Петушинский район.

Rusya'ya bağlı bazı özerk eyaletlerde olduğu gibi, “ ilçe” düzeyindeki idare bölümleri için rayon'un (район) dışında "ulus", "kojuun" veya "aymak" gibi başka bir yerel terim kullanılıyorsa haritada görünen Rusça adda bu terim kullanılır: “N-ский улус (кожуун, аймак)”.

Örneğin:

 • Tam resmi adı: муниципальный район Мегино-Кангаласский улус; Улуг-Хемский кожуун,
 • Haritada görünen adı: Мегино-Кангаласский улус; Улуг-Хемский кожуун.
4.1.2.2.3.2.3. Kentsel ve kırsal yerleşim yerleri (городское/сельское поселение)

Rusya ve diğer eski SSCB ülkelerinde (varsa) городское/сельское поселение ("kentsel/kırsal yerleşim yeri") statüsüne sahip olan yerleşik alanların/belediyelerin haritada görünen adlarında ilgili tür ismi yazılmaz.

Örneğin:

 • Resmi adı: Рабочий посёлок Фролищи.
 • Haritada görünen adı: поселение Фролищи.

Haritada görünecek isminde kelime sırası ilgili resmi ismi ile aynıdır.

Örneğin:

 • Resmi adı: сельское поселение Барвихинское, Всеволожское городское поселение.
 • Haritada görünen adı: поселение Барвихинское, Всеволожское поселение.

“Kentsel yerleşim yeri” veya “kırsal yerleşim yeri” statüsüne sahip bir belediyenin resmi adı “поселение” (Rusça: yerleşim yeri/köy) kelimesini içermiyorsa (ve dolayısıyla “муниципальное образование” (belediye) türüne dahil edilerek tam resmi adı N-ское муниципальное образование veya муниципальное образование N-ское şeklinde geçiyorsa, haritada görünen adı N-ское поселение или поселение N-ское olarak belirtilir.

Örneğin:

 • Resmi adı: муниципальное образование Урдомское.
 • Haritada görünen adı: поселение Урдомское.

Yerleşim yerinin tam resmi adı hem tür ismini hem de yer ismini içeriyorsa haritada görünen adından tür ismi kaldırılır.

Örneğin:

 • Resmi adı: сельское поселение деревня Ерденёво.
 • Haritada görünen adı: поселение Ерденёво.
Kentsel ve kırsal yerleşim, kentsel ve belediye ilçeleri (idari birimler tipi, “Bölge alanı”, seviye 3) için örnek atama isimleri
Resmi adı Haritada görünen adı
Старооскольский городской округ Старооскольский округ
городской округ Домодедово округ Домодедово
муниципальное образование Город Тула округ Тула
городской округ город Калининград округ Калининград
Весьегонский муниципальный округ Весьегонский округ
Петушинский муниципальный район Петушинский район
муниципальное образование Ленский муниципальный район Ленский район
муниципальный район Алексеевский район и Город Алексеевка Алексеевский район
муниципальный район Мегино-Кангаласский улус Мегино-Кангаласский улус
Новодевяткинское городское поселение Новодевяткинское поселение
İşnya kırsal alanı İşnya köyü
Gavrilov Yam kentsel yerleşimi Gavrilov Yam köyü
сельское поселение Новодмитриевский сельсовет Новодмитриевский сельсовет
муниципальное образование Карский сельсовет Карский сельсовет
муниципальное образование Урдомское поселение Урдомское
сельское поселение Дубровенская волость Дубровенская волость
сельское поселение деревня Ерденёво поселение Ерденёво

4.1.2.3. Bir üst düzey idari bölüm

“Bir üst düzey idari bölüm” menüsünde, eklenecek bölüme göre üst seviyede bulunan ya da eklenecek bölümü içeren bir idari bölüm belirtilir.

Genel kurallar 3.2.2.3. Bir üst düzey idari bölüm bölümünde açıklanır.

Bazı objelerin idari bölüm hiyerarşisindeki pozisyonunun ikili olabileceği akılda tutulmalıdır. Örneğin Moskova, Rusya Federasyonu sınırları içinde hem Düzey 4 (yerleşim yeri) hem de Federasyon'u teşkil eden il/eyalet düzeyindeki ayrı bir federal ünite olarak Düzey 2 bir idari bölüm sayılır.

Ayrıca bazı durumlarda idare hiyerarşisindeki bazı düzeyler kullanılmayabilir.

Yandex Map Editor'de idari bölümler için 7 düzey bulunur. Hiyerarşileri kullanırken şu kuralların rehberliğinden faydalanılabilir:

4.1.2.3.1. Ülke (Düzey 1)

Yandex Map Editor'de bu düzey ne oluşturulabilir ne de düzenlenebilir.

4.1.2.3.2. İl (Düzey 2)

Rusya Federasyonu'na bağlı cumhuriyetler, il/eyaletler ("oblast"lar), bölgeler ("kray"lar), özerk eyaletler, federasyon ve cumhuriyet yönetimindeki şehirler ve ayrıca federal bölgeler bu düzeye aittir.

Rusya'daki idari bölüm hiyerarşisi 2. düzey bir idari bölümün 2. düzey'e ait başka bir idari bölümün bir parçası olmasına izin verir. Örneğin: Merkez Federal Bölgesi (Düzey 2) → Moskova Eyaleti (Düzey 2).

Uyarı.

Düzey 1 ile Düzey 2 idari bölümler, Yandex Map Editor’de oluşturulamaz ve düzenlenemez, yalnızca alt düzeylerdeki başka idari bölümlerin bağlanması için kullanılır.

4.1.2.3.3. İlçe (Düzey 3)

Ülkelere bağlı eyaletleri veya illeri oluşturan daha küçük idari bölümler “İlçe” düzeyine ait sayılır. Bunlar, Rusya’nın kentsel ve kırsal yerleşim yerlerine, Rusya’nın kentsel ve belediye bölgelerine, Kazakistan’ın kentsel akimatlarına ve diğer ülkelerin bölgesel alanlarına ayrılan Rusya’nın Belediye bölgelerini içerir.

İlçeler için bir üst düzey (dahil olduğu) idari bölümler, Düzey 2 idari bölümler sayılan “İl”'lerdir.

Buna karşılık, seviye 3 birimleri, Belediye bölgelerinin yanı sıra şehir ve belediye bölgelerinin bir parçası olan kentsel ve kırsal yerleşimlerdir ve kendi topraklarında bulunan bağımsız yerleşimler (seviye 4 “yerleşimine sahip”) için ana birimlerdir.

Örneğin:
 • Rusya Federasyonu (devlet, Düzey 1) → Kuzeybatı Federal Bölgesi (2) → Arhangelsk Eyaleti (Düzey 2) → Primorski Belediye Rayonu (Düzey 3) → Malye Korely köy kenti/kasabası (Düzey 4);

 • Rusya Federasyonu (devlet, Düzey 1) → Kuzeybatı Federal Bölgesi (Düzey 2) → Arhangelsk Eyaleti (Düzey 2) → Arhangelsk Şehir Yönetim Bölgesi (Düzey 3) → Talajski Aviagorodok köy kenti/kasabası (Düzey 4).

Bu hiyerarşi düzeyindeki idari bölgeler iç içe geçebilir: Tüm şehir ve kırsal yerleşimlerin (Düzey 3) üst düzey idari bölümleri, kendilerinin içinde yer aldıkları ilçelerdir (Düzey 3).

Örneğin, Kamyşinski Belediye Rayonu (Düzey 3) → Verhnedobrinskoye Kırsal Yerleşim Yeri/Köyü (Düzey 3).

Kentsel veya kırsal yerleşim yerlerine ilişkin bir veri yoksa Düzey 3 bir belediye rayonu, Düzey 4 yerleşim yerlerinin ana idari bölümü de olabilir.

Öte yandan, Düzey 3 sayılan bir "şehir yönetim bölgesi", Düzey 3'teki diğer objeler için bir ana idari bölüm olamaz.

Rusya’daki idari birimlerin hiyerarşisini oluştururken şunlar göz önünde bulundurulmalıdır:
 • Rusya’ya bağlı bazı özerk eyaletleri (cumhuriyetleri) oluşturan ilçe düzeyindeki idari bölümler için “ilçe”’den farklı bir tür ismi kullanılsa da idari bölümler hiyerarşisinde Düzey 3 sayılır. Örneğin, Yakutistan’daki bazı ilçelere ilçe değil, “улус” (ulus, bkz. https://www.sakha.gov.ru/administrativno-territorialnoe-delenie) ve Tuva’daki tüm ilçelere “kojuun” (кожуун) denir, tür isimleri de buna göre seçilir.
 • Rusya’daki bazı kırsal yerleşim yerleri için "kırsal yerleşim yeri "nden farklı bir tür ismi kullanılabilir. Yine de bunlar fiilen kırsal yerleşim yerlerinden başka bir şey değildir ve dolayısıyla Düzey 3 sayılmalıdır. Örneğin, Yakutistan’daki ulusların bazı kırsal yerleşim yerleri için “nasleg” (наслег), Pskov Eyaleti'ndeki bazı köyler için “volost” (волость), Rusya'nın bir sürü diğer yerlerinde bazı kırsal yerleşim yerleri için "köy konseyi" anlamındaki “selsovet” (сельсовет) veya “selski sovet” (сельский совет) tür isimleri kullanılabilir.
 • Moskova'daki Troitski ve Novomoskovski idari bölgeleri de Düzey 3 sayılır.
4.1.2.3.4. Mahalle, köy belde (Düzey 4)

Hiyerarşinin bu düzeyinde Rusya Federasyonu içerisinde varlıkları kanunen kabul edilmiş olan federe yapılar ve OKATO'da (Tüm Rusya İdare be Bölgesel Örgütler Sınıflandırıcısı) yer alan fakat diğer yerleşimlerin içine dahil edilmemiş olan yerleşik alanlar (mahalle, köy, beldeler) bulunmaktadır. Bunlara şehir, kasaba, köy, vb. dahildir; bahçe ve yazlık ortaklıkları ile villa siteleri mutlaka bu düzeyde yer alır.

Mücavir alanlardan uzak, az kişinin yaşadığı geniş arazilerde bu düzeye ayrıca bir ismi olan tekil evler de girer. Bu tür evler çokgen kullanmadan merkezi oldukları idari bölüm noktası olarak çizilir.

Not.

Halen adres ve sokakların korunduğu, bir zamanlar yerleşim birimi olan yerler de (örneğin, Çernobil bölgesi) bu düzeyde yer alır.

Düzey 3 (“İlçeler”)'e giren bağımsız yerleşik alanlar sınıfındaki harita objeleri, kentsel/kırsal yerleşimin üst düzeyinde yer alan bölümlerdir ve onların sınırları içerisinde, (hem tüm ülkelerde hem de Rusya için geçerli olan) Düzey 4 yerleşik alanlar bulunur. Kentsel ve kırsal yerleşik alanlar bulunmuyorsa şehrin sınırlarındaki belediyeler ya da benzer idare bölümleri ilgili üst düzey birim fonksiyonu görür.

Aynı zamanda, Düzey 4 objeler; Düzey 7 idari bölümlerin üst düzeyinde yer alan bölümlerdir; Düzey 7 objeler (Site) ile birlikte, başka bir mahalle, köy veya beldenin sınırları içerisinde yer alan mahalle, köy, beldeler de (aynı mahalle, köy veya belde sınırları içerisinde yer alan ve bir üst düzey idari bölümleri yerleşik alan olarak girilen birbirleriyle aynı ada sahip olan siteler hariç) buna dahildir.

Objelerin iç içe geçmesi bu düzeyde mümkündür: yerleşik alanlarda yer alan çiftlik kooperatifleri, bu yerleşik alanın düzeyi içerisinde ayrı bir düzey oluşturur. Örneğin: Penza şehri (Düzey 4) → İvuşka çiftlik kooperatifi (Düzey 4).

Federal şehirlerin sınırları içinde bulunan yerleşik alanlar, kendi kurallarına göre sınıflandırılır.

Örneğin:
 • Rusya Federasyonu (devlet, Düzey 1) → Merkez Federal Bölgesi (Düzey 2) → Moskova Eyaleti (Düzey 2) → Balaşiha Şehir Yönetim Bölgesi (Düzey 3) → Balaşiha şehri (Düzey 4);

 • Rusya Federasyonu (devlet, Düzey 1) → Kuzeybatı Federal Bölgesi (Düzey 2) → Arhangelsk Eyaleti (Düzey 2) → Nenets Özerk Yönetim Bölgesi (Düzey 2) → Zapoliarny Belediye Rayonu (Düzey 3) → İskateley köy kenti (Düzey 4);

 • Rusya Federasyonu Devleti (Düzey 1) → Merkez Federal Bölgesi (Düzey 2) → İvanovo Eyaleti (Düzey 2) → Kineşma Sehir Yönetim Bölgesi (Düzey 3) → Kineşma şehri (Düzey 4) → Stroitel Bahçecilik Ortaklığı.

Uyarı.

Kadastro adresi, tanımlayıcı fonksiyonuna sahiptir ve alanın idari olarak yerleşime bağlı olup olmadığını belirlememektedir. Kar Amacı Gütmeyen Bahçecilik Ortaklığı (Rusça СНТ/SNT) türündeki yerleşim yerleri kadastro adresinde genellikle en yakın yerleşim biriminin (köy, mahalle, belde) ismi gösterilir, fakat SNT bazı durumlarda bunlardan birine dahil edilmemiş olabilir.

Emin olmak için toprak kulanım kategorisindeki (“Özellikler”)'e bakmak gerekir.

Yerleşim birimlerinin içerisine yalnızca “Yerleşim birimi toprakları” kategorisindeki alanlar dahil olabilir.

Tarım amaçlı arazilerde bulunan tüm SNT’ler, yerleşimlerin sınırları içinde bulunamaz (bu durum Rusya Federasyonu Arazi Kanunu'na aykırıdır). Bu tür SNT’lerde “Bağlı olduğu yönetim bölümü” özelliği kısımında bir belediye bölgesi, şehir bölgesi, kentsel veya kırsal yerleşim yeri gösterilebilir fakat bir mahalle, köy, belde buralarda gösterilemez.

4.1.2.3.5. Yerleşik alan (Düzey 5)

Mücavir alanların kendine ait, aynı ada ve belirli sınırlara sahip konut kümelerinden farklı hiyerarşik düzeyleri bulunur.

Rusya Federasyonu'nda bu düzeyde şunlar yer alır:

 1. Federal bir kent olan Moskova’da: Yönetim bölgeleri (okrug'ları) ve rayon'lar (Novomoskovsiy, Troitskiy hariç).

 2. Federal bir kent olan St. Petersburg’da yönetim rayon'ları ve belediye bölgeleri (okrug'ları);

 3. Federal bir kent olan Sevastopol’da Gagarinskiy, Leninskiy rayonları ve Nakhimovskiy şehir belediye bölgesi.

 4. Yerel kanunlar çerçevesinde resmi olarak tanınan ve idari birimlere kayıtlı olan şehir yönetim rayonları (bölgeleri).

Bu düzeydeki objelerin bir üst düzey idari bölümleri, alan olarak en az Düzey 5 (Yerleşik Alan) idari bölümde yer alır ve ilgili yerleşik alanı tümüyle sınırları içerisinde bulundurur.

Not. Rusya Federasyonu sınırları içerisinde yer alan bu düzeydeki objelerin üst düzey idari bölümleri Kentsel Bölge (Düzey 3) olarak girilir.

Birbirleriyle aynı ada sahip olan, aynı mahalle, köy ve belde sınırları içinde yer alan siteler için bir üst düzey idari bölüm Yerleşik Alan olarak girilir.

Not.

İsmi “rayon” sözücüğünü içeriyor olmasına rağmen yukarıdaki şartlara uymayan bölgesel bölüm ve objeler, 6. düzey (sent) ve 7. düzey (site) sınıfında gösterilmelidir.

4.1.2.3.6. Semt (Düzey 6)

Bu düzeydeki hiyerarşiye şunlar dahildir:

 1. Resmi olarak bir statüsü olmayan, sınırları belli, tarihten gelen ya da halk arasında bilinen isimleri olan yerleşik alanlardaki alanlar.

  Not. Herhangi resmi bir sınıflandırmaya dahil olmayan isimleri olan bölgelerin (örneğin: “semt”, “çiftlik”, “yazlık bölgeleri”) Yandex Map Editor'de görüntülenmesine izin verilmez.

  Diğer bir deyişle bu alanların -semtlerin- isimleri herhangi bir resmi sınıflandırmaya dahil olmasa da, o bölgelerin ait isimlerdir.

  Örneğin: İvanovskiy Dağı (Moskova), tarihi bölgeSlaven Bölgesi (Velikiy Novgorod), mahallesi Kirzavod (Davlekanovo), bölgesi Kaloşino ve Moskova'daki Çoboti (eskiden orada bulunan köylerin ismiyle anılan fakat artık buradaki adreslerde isimleri yer alan yerler) bölgeleri, Merkez (birçok küçük şehirlerdeki merkezler).

 2. Bir zamanlar yerleşim alanı olarak kullanılan, kısmi ya da tamamen yıkık yapıların olduğu, geniş araziler (tarihi yerleşim yerleri ya da tarım arazileri).

  Not. Adres ve sokakların halen korunduğu benzer objeler (örneğin, Çernobil bölgesi) yerleşim birimi (düzey 4, mahalle, köy, belde) sınıfında yer alır.
 3. Zamanında yerleşimin olduğu fakat üzerindeki insanın etkisi uydu çekimlerinde açıkça görünmeyen toprak parçaları:

  Bu objeler haritada çokgen olarak çizilmeden noktayla gösterilir.

 4. Resmi olmayabilen fakat herkesçe bilinen özel isimleri olan kavşaklar.

  Not. Kavşağın bulunduğu yerin veya kavşağı oluşturan bir yolun ismiyle aynı olan isim kavşağın özel ismi sayılmaz.

Bu tür alanlar için “Resmi adı” kategorisinde isim girilir; her ne kadar, düzey sınıflandırmasından da anlaşılacağı üzere, bunların resmi adları olmasa da yine de bu kategoride girilir.

Semtlerin iç içe geçmesi mümkün değildir: düzey 6 objelerin üst düzeylerinde yer alan bölüm her zaman hiyerarşideki daha yüksek bir düzeyden seçilmek zorundadır. Semtin (Düzey 6), resmi olmayan ve yine Düzey 6 olan bir bölgenin sınırları içerisinde olması durumunda bile, üst düzey obje her iki obje için de yerleşim birimi olacaktır.

Örneğin, Starıy Oskol şehrinde bulunan “Uglinskaya Dağı” tarihi alanı (Düzey 6), tamamen “Yezdotskaya Sloboda” tarihi alanı (Düzey 6) sınırları içerisinde bulunmasına rağmen her ikisinin bir üst düzey objesi olarak “Starıy Oskol şehri” (Düzey 4) gösterilmelidir.

Uyarı.

Düzey 6 objeler, hiçbir zaman diğer objelerin üst düzey objesi olamazlar (bu düzeyin alt birimleri olamaz), bunlara adres ya da sokaklar bağlanamaz.

4.1.2.3.7. Siteler (Düzey 7)

Bu düzeydeki hiyerarşiye şunlar dahildir:

 1. Adları adreslerde kullanılan fakat artık resmi olarak var olmayan köyler, kasabalar, beldeler, mahalleler, şehirler vb.

  Örneğin: Podolsk şehri sınırları içerisine ismi adreslerde geçen ayrı bir mahalle olarak dahil edilen eski Klimovsk şehri; Mytişçi şehri sınırları içerisine ismi adreslerde geçen ayrı bir mahalle olarak dahil edilen eski Pirogovski işçi lojman sitesi; Himki şehri sınırları içerisine ismi adreslerde geçen ayrı bir site (mahalle) olarak dahil edilen eski İvakino köyü.

 2. Artık resmi olarak var olmayan ve adları adreslerde kullanılmamasına rağmen bulundukları yere özgü bir yapıya veya turistik mekana özelliğini veren kasabalar, beldeler, mahalleler, şehirler vb.

  Örneğin: Kazan’daki Çebaksa ve Kulseitovo köyleri; Moskova’daki Şçibrovo ve Burtsevo köyleri; Odintsovo’da Bakovka sayfiye köyü, Vidnoye’de Rastorguyevo sayfiye köyü.

 3. Yerleşik alanlarda yer alan fakat herhangi bir resmi statüsü olmayan, fakat resmi belgelere göre de tüm söz konusu bölgenin önemli bir yer olduğu kabul edilen ve toplu taşıma duraklarında, reklamlarda, medyada adları kullanılan (resmi olarak kayıtlı medya kuruluşları ve reklam ajansları tarafından); meskun bölgeler (toplu konutlar), kasabalar, köyler. Obje türünü belirlerken, yerel resmi kaynaklarının belgelerindeki tanıma öncelik verilmelidir.

  Örneğin, Sergiyev-Posad’daki Klementyevski köy kenti, Nijni-Novgorod’daki Koposovo ve Vysokovo köy kentleri, Kazan’daki Voznesenskoye konut kompleksi.

 4. Kendi isimleri içerisinde “belde (mahalle) ” veya “konut kümesi (site)” türlerini barındıran mimari planlama daireleri; yerleşim birimlerinin içerisinde ya da dışarısında olabilir.

  Örneğin, Nijniy Novgorod’daki Burnakovskiy beldesi (mahallesi), Podolsk’taki Novo-Syrovo beldesi (mahallesi), 7. mahalle.

 5. Bir ismi olan tekil evler ve bir isim dışında herhangi başka bir adresi ya da numarası olmayan çiftlik tipi küçük yapılar. Ayrıca bkz. 3.2.1.4.5.

  Not.

  Az nüfuslu geniş araziler üzerinde yer alan, isimlendirilmiş evler için bkz. 3.2.2.3.4.

 6. Siteler (mahalleler, tekil binalar ve 3 kat ve daha fazla katlı, benzer mimari tasarımlara sahip, civardaki diğer binalardan çitler ya da güvenlik duvarlarıyla ayrılan, kendi marka ismi olan bina grupları).

 7. Spor komplekslerinin arazileri (kayak pistleri, motor sporlarının yapıldığı pistler, spor ve eğlence parkları), dinlenme alanları (tatil yerleri, kaplıca otelleri), sanayi parkları ve adres ve sokak isimleri olan aktif askeri şehirler.

Not.

Resmi statüsünün bulunup bulunmadığını kontrol etmek için kadastro haritaları ve devlet adres kayıtlarının takibinde kullanılan diğer araçlar kullanılır (Rusya’da bunlar arasında Rosreestr, yerleşim ve diğer örgütlerin sicilleri, FIAS).

Bu düzeydeki objelerin üst düzeylerinde yer alan bölümler şunlardır:

Site; Yerleşik Alan veya Semt hariç olmak üzere, en küçük alana sahip olan içinde bulunduğu idari bölüme bağlanır.

Bunun istisnası, aynı mahalle, köy veya beldede yer alan birbiriyle aynı ada sahip olan sitelere, bir üst düzey idari bölüm olarak Yerleşik Alan (Düzey 5) bağlanır.

4.1.2.4.Merkezi olduğu idari bölüm türü

Ayrıntılar için 3.2.2.4. Merkezi olduğu idari bölüm türü bölümünü okuyun.

4.1.2.5. Şehir

Ayrıntılar için 3.2.2.5. Şehir bölümünü okuyun.

4.1.2.6. Belediye

Ayrıntılar için 3.2.2.6. Belediye bölümünü okuyun.

4.1.2.7. Resmi statüsü yok

Ayrıntılar için 3.2.2.7. Resmi statüsü yok bölümünü okuyun.

4.1.2.8. Nüfus

Ayrıntılar için 3.2.2.8. Nüfus bölümünü okuyun.