3.5.1. Adres ekleme kuralları

Adresler çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.5.1.1

Tek bir objeye bağlı adresin kopyası olmamalıdır.

Örneğin, aynı sokakta “1” numaralı iki adres olmamalıdır.

3.5.1.2

Adres noktaları, bağlı oldukları binaların çokgenleri (taban alanları) içinde olmalıdır.

Aşağıdaki özelliklere sahip adres noktaları, bu kuralın dışında sayılır:
  • Haritaya çizilmemiş yapılara bağlı noktalar (örneğin yeterince ayrıntılı uydu görüntüsünün yokluğu gibi nedenlerden dolayı),
  • Bölgede mevcut fakat belirli bir binaya ilişkilendirilmemiş noktalar.
Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.5.1.5.
3.5.1.3

Adres noktası, bağlı olduğu taban alanının ortasına mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir.

Obje görüntüleme ve düzenleme kolaylığı için adres noktaları birbiriyle veya yerler (kurumlar) gibi diğer objelerle örtüşmemelidir. Ayrıntılar için ayrıca 2.5.1. Nokta türü obje çizim yöntemleri bölümünü de okuyun.

“Yerler” kategorisindeki bir objenin üzerine yerleştirilen adres noktası, binanın taban alanının ortasına yerleştirilmeli; anılan obje ise, anılan orta noktadan bir kenara doğru kaydırılmalıdır.

3.5.1.4

Bir binanın her bir girişine ayrı özel bir adres atandığında adres noktaları binanın uzun kenarına paralel olarak yerleştirilir:

3.5.1.5

Adres noktası bir sanayi bölgesindeki birkaç bina için geçerli olduğunda, nokta ana (idari) binaya yerleştirilmelidir:

3.5.1.6

Bir adres noktasının geçitler ile birbirine bağlanan birkaç bina için geçerli olması halinde adres noktası, ana (genel) girişin bulunduğu binaya yerleştirilmelidir:

3.5.1.7

Ek yapıları olan binalarda adres noktası ana binaya yerleştirilmelidir:

3.5.1.8

Düzgün bir geometrik şekle sahip olmayan binalarda adres noktası binanın yol boyunca yer alan bölümüne yerleştirilmelidir (soldaki görsel). Binanın böyle bir bölümü yoksa veya bina şekli çok karmaşıksa adres noktası binanın ortasına (geometrik merkezine yakın bir yere) yerleştirilmelidir (sağdaki görsel):

3.5.1.9
Binaya iki veya daha fazla adres bağlıysa:
3.5.1.9.1

Birden fazla adrese sahip binanın taban alanı kare veya dikdörtgen ise ilgili adres noktaları taban alanının ortasına ve yan yana yerleştirilir:

3.5.1.9.2

Farklı cadde veya sokaklara bağlı birden fazla adrese sahip binanın taban alanının şekli Т, L veya C'ye benzeyen bir dörtgen sistemiyle oluşuyorsa ilgili adres noktalarının her biri “ait olduğu” kenara doğru yerleştirilmelidir:

3.5.1.10

Yıkılmış veya terk edilmiş bir binanın haritadan silinmesi halinde (ayrıntılı bilgiyi 3.1.1.3 bölümde bulabilirsiniz) bu bina ile ilişkilendirilen adres noktası da silinmelidir.

Resmi kaynaklara göre yapıları bulunmayan bir arazinin adresi mevcut varsa adres noktası haritadan silinmemelidir (binanın yıkılmasından sonra yeniden yapılandırma sonucunda söz konusu arazinin ortadan kaldırıldığı durumlar bu kuralın dışındadır). Ayrıntılı bilgiyi3.5.1.12 bölümünde bulabilirsiniz.

3.5.1.11

Bina numarası bilinmeyen adresler eklenmemelidir.

“Adresi yok” özelliği belirlenen adres noktalarının haritada bulunmasına izin verilmez.

3.5.1.12

Üzerinde hiçbir binanın bulunmadığı araziye resmi bir adres verildiğinde haritaya eklenebilir.

Örneğin, yapımı henüz başlamayan yeni bir konut sitesindeki adresler bu durumun örneği sayılır.

3.5.1.13

Rusya ve eski SSCB ülkeleri için özgü garaj kooperatiflerine bağlı adreslerin haritaya eklenebilmesi için mevcut yerleşik alanlardaki yollara veya idare bölümlerine bağlı olması gerekir; anılan kooperatiflerde gayriresmi olarak kullanılan "dahili" adresler haritaya eklenemez.

3.5.1.14

Arazide fiilen kullanılan fakat resmi olarak objeye kayıtlı olmayan adreslerin, aşağıda sıralanan tüm koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, özel adres noktaları olarak haritaya eklenmesine izin verilebilir:

  • Söz konusu resmi olmayan adresin başka bir binaya resmen verilmiş adresle aynı olmaması,
  • Söz konusu resmi olmayan adresin ait olduğu binanın ayrıca resmi bir adresi olmaması ya da bu resmi adresin başka bir objeye (sokak, blok vb.) bağlı olması; ya da resmi olmayan adresin binanın bazı bölümlerini daha iyi tarif ediyor olması,
  • Söz konusu resmi olmayan adresin arazide özel bir tabelada yazılı olması veya bu adresi kullanan kurumun belgelerinde veya web sitesinde kullanılıyor olması,
  • Söz konusu resmi olmayan adresin haritada bağlanabileceği ve ayrıca haritada resmi olarak mevcut olan bir objeye bağlı olması,
  • Söz konusu resmi olmayan adreste yalnızca yerel dildeki rakam ve karakterlerin ve normal adres verme prosedürü için yerel kural veya yasaların belirlediği standart adres öğelerinin (bina, blok veya alan adı/numarası vb.) kullanılması.

    Not.

    Bu standart adres öğeleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Rusya ve eski SSCB ülkeleriyle ilgili ayrıntılı açıklama için 4.1.4.1.1 bölümünü okuyun.

Arazide kullanılan resmi olmayan adres ve binanın resmi adresi aynı objeye aitse, arazide kullanılan adres resmi adrese ilaveten "diğer adı" olarak girilir.