3.5.1. Adres ekleme kuralları

Adresler çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.5.1.1

Tek bir objeye bağlı adresin kopyası olmamalıdır.

Örneğin, aynı sokakta “1” numaralı iki adres olmamalıdır.

3.5.1.2

Adres noktaları, bağlı oldukları binaların çokgenleri (taban alanları) içinde olmalıdır.

Aşağıdaki özelliklere sahip adres noktaları, bu kuralın dışında sayılır:
  • Haritaya çizilmemiş yapılara bağlı noktalar (örneğin yeterince ayrıntılı uydu görüntüsünün yokluğu gibi nedenlerden dolayı),
  • Bölgede mevcut fakat belirli bir binaya ilişkilendirilmemiş noktalar.
Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.5.1.5.
3.5.1.3

Adres noktası, bağlı olduğu taban alanının ortasına mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir.

Obje görüntüleme ve düzenleme kolaylığı için adres noktaları birbiriyle veya yerler (kurumlar) gibi diğer objelerle örtüşmemelidir. Ayrıntılı bilgiyi 2.5.1. Nokta türü obje çizim yöntemleri bölümünde bulabilirsiniz.

“Yerler” kategorisindeki bir objenin üzerine yerleştirilen adres noktası, binanın taban alanının ortasına yerleştirilmeli; anılan obje ise, anılan orta noktadan bir kenara doğru kaydırılmalıdır.

3.5.1.4

Bir binanın her girişine ayrı bir adres bağlandığında adres noktaları binanın uzun kenarına paralel olarak yerleştirilmelidir:

3.5.1.5

Adres noktası bir sanayi bölgesindeki birkaç bina için geçerli olduğunda, nokta ana (idari) binaya yerleştirilmelidir:

3.5.1.6

Bir adres noktasının geçitler ile birbirine bağlanan birkaç bina için geçerli olması halinde adres noktası, ana (genel) girişin bulunduğu binaya yerleştirilmelidir:

3.5.1.7

Ek yapıları olan binalarda adres noktası ana binaya yerleştirilmelidir:

3.5.1.8

Düzgün bir geometrik şekle sahip olmayan binalarda adres noktası binanın yol boyunca yer alan bölümüne yerleştirilmelidir (soldaki görsel). Binanın böyle bir bölümü yoksa veya bina şekli çok karmaşıksa adres noktası binanın ortasına (geometrik merkezine yakın bir yere) yerleştirilmelidir (sağdaki görsel):

3.5.1.9
Binaya iki veya daha fazla adres bağlıysa:
3.5.1.9.1

Birden fazla adrese sahip binanın taban alanı kare veya dikdörtgen ise ilgili adres noktaları taban alanının ortasına ve yan yana yerleştirilir:

3.5.1.9.2

Farklı cadde veya sokaklara bağlı birden fazla adrese sahip binanın taban alanının şekli Т, L veya C'ye benzeyen bir dörtgen sistemiyle oluşuyorsa ilgili adres noktalarının her biri “ait olduğu” kenara doğru yerleştirilmelidir:

3.5.1.10

Yıkılmış veya terk edilmiş bir binanın haritadan silinmesi halinde (ayrıntılı bilgiyi 3.1.1.3 bölümde bulabilirsiniz) bu bina ile ilişkilendirilen adres noktası da silinmelidir.

Resmi kaynaklara göre yapıları bulunmayan bir arazinin adresi mevcut varsa adres noktası haritadan silinmemelidir (binanın yıkılmasından sonra yeniden yapılandırma sonucunda söz konusu arazinin ortadan kaldırıldığı durumlar bu kuralın dışındadır). Ayrıntılı bilgiyi3.5.1.12 bölümünde bulabilirsiniz.

3.5.1.11

Bina numarası bilinmeyen adresler eklenmemelidir.

“Adresi yok” özelliği belirlenen adres noktalarının haritada bulunmasına izin verilmez.

3.5.1.12

Üzerinde hiçbir binanın bulunmadığı araziye resmi bir adres verildiğinde haritaya eklenebilir.

Örneğin, yapımı henüz başlamayan yeni bir konut sitesindeki adresler bu durumun örneği sayılır.

3.5.1.13

Rusya ve eski SSCB ülkeleri için özgü garaj kooperatiflerine bağlı adreslerin haritaya eklenebilmesi için mevcut yerleşik alanlardaki yollara veya idare bölümlerine bağlı olması gerekir; anılan kooperatiflerde gayriresmi olarak kullanılan "dahili" adresler haritaya eklenemez.