4.1.1. Obje isimlendirme

Yandex Map Editor'deki “İsim” özelliği tüm objeler için kullanılabilir fakat bazı objelerin (örneğin ormanların) isimleri olmayabilir.

Bir objenin ismini girerken, obje isimlendirme yöntemlerinin ve genel haritalandırma kurallarının dikkate alınması gerekir (bkz. bölüm 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları).

Çeşitli türlerdeki somut obje kuralları için bkz. bölüm 3. Genel haritalandırma kuralları bölümünde açıklanmıştır.

4.1.1.1. Genel kurallar

4.1.1.1.1 Her türden ismin girilme kuralları

4.1.1.1.1.1
Objenin kendi ismi her zaman tırnak işareti olmadan yazılır.
4.1.1.1.1.2
Rusça bir isim girilirken, “imeni” (adına) ve “pamyati” (anısına) sözcükleri şu şekilde yazılır:
 • “imeni” (adına) sözcüğü, resmi adlar yazılırken Türkçeleştirilmez ve Kiril alfabesinden Latin alfabesine çevrilerek bırakılır: örneğin: Sad imeni Baumana (Türkçe, Bauman Bahçesi şeklinde yazılmamalıdır); Fakat Türkçe'de de yaygın kullanılan bir Rusça isimse (örneğin: Biblioteka imeni Lenin yerine Lenin Kütüphanesi) bu durumda Türkçeleştirme yapılabilir.

 • “imeni” (adına) sözcüğünün haritada görünen adı, her zaman kısaltılmış olarak, küçük harfle “im.” şeklinde yazılır.;

  örneğin: im. V.İ. Lenin, im. Vorovskogo, im. Dnya Krasnoy Armii, kanal im. Moskova;

 • “pamyati” ve “pamyat'” (anısına) sözcükleri her zaman büyük harfle başlar ve Türkçeleştirilmez: “Pamyati”. “Pamyat'”;

  örneğin: Pamyati 13 Bortsov, Pamyat' İl'iça, Pamyat' Parijskoy Kommunı.

4.1.1.1.1.3
Firma ve görülecek (turistik) objelerin isimleri her zaman büyük harfle başlar; bu isimler özel ad yerine obje türünü ifade etse bile büyük harfle başlarlar.
4.1.1.1.1.4
Yer adlarının obje türleri küçük harfle yazılır.
4.1.1.1.1.5

Objenin ismi sayı içeriyorsa, sayıların doğru yazım şeklini (metin olarak mı rakamla mı, Roma rakamıyla mı normal rakamla mı), resmi kaynaklardan doğrulamak gerekir.

Örneğin: XX Partsyezda Sokak, 5. Voennaya Gorki Hattı Sokağı, Pervıy Sokak, fabriki im. köyü. 1 Maya kasabası, No 682 Okulu im. Pervoy divizii narodnogo opolçeniya Moskvı, Pervıe Kozmonavtı Meydanı.

4.1.1.1.1.6

Rusça'daki Ё (Türkçe "yo" şeklinde okunur, bu harf Rusça'da hem üstü iki noktalı hem de noktasız şekilde yazılabilir ve Rusça yazım kurallarına göre her ikisi de doğru kabul edilir) harfinin obje isim ve tiplerinde kullanımında Latin harflerine çevrilirken "yo" şeklinde değil "e" şeklinde (sözcük başında ye) şeklinde kullanılması gerekir.

NEEDS TO BE COMPLETELY TAKEN OFF. TRANSLATION IS AS FOLLOWS:Bu nedenle isimlerin yazımında Е harfini Ё harfine çevirmek tavsiye edilir. NEEDS TO BE COMPLETELY TAKEN OFF. TRANSLATION IS AS FOLLOWS:Aksi yönde bir değiştirme (Ё harfini Е harfine çevirmek) hata olarak görülür.

NEEDS TO BE COMPLETELY TAKEN OFF. TRANSLATION IS AS FOLLOWS:Örneğin: город Королёв, Детский сад Ёлочка, посёлок, дублёр, плёс vb.

4.1.1.1.1.7

Bir objenin isminde yan yana isim kısaltması olarak iki veya daha çok baş harfi kullanılıyorsa, bunların arasına boşluk koyulmaz.

Örneğin: V.İ. Lenin Caddesi (V. İ. Lenin değil).

4.1.1.1.2 "Resmi adı" isim türü girilme kuralları

4.1.1.1.2.1

Resmi ad her zaman obje türünü içerir (özellikle de kurumun yasal yapısını).

Bu kuralın istisnası kara ulaşımı duraklarıdır (bkz. 3.14.2.2.1).

4.1.1.1.3 "Haritada görünen adı" isim türü girilme kuralları

4.1.1.1.3.1

"Haritada görünen adı" girilirken, obje türünün ismin içinde yer almamasına dikkat edilmelidir.

Örneğin, Trabzon ili, haritada Trabzon olarak; Gölçayır köyü Gölçayır olarak gösterilir.

Şu tür isimler istisnadır:

 • NEEDS TO BE COMPLETELY TAKEN OFF.TRANSLATION IS AS FOLLOWS:İsmin -in halindekiler (örn: Sovkhoznaya Köyü istasyonunu);
 • sayı içeren isimler (örneğin: 25A bucağı , 14. blok. 23/17 bucağı, 4. köy);
 • kısaltma içeren isimler (örneğin: İSKİ mah., ODTÜ Köyü);
 • tarihi isimler (örneğin: Kıyı Yerleşimi).

4.1.1.2. Doğal objelerin isimleri

Aşağıda, Rusya'da basın yayın ve haritalandırma alanlarında sıkça kullanılan doğal objelerin (bitki örtüsü, su ve arazi objeleri) isimlendirme biçimlerinin kısa bir listesi ve yer adlarının (coğrafi objelerin isimleri) doğru yazım örnekleri bulunuyor.

“Resmi adı” türündeki isimlerin verilme kuralları ile “Haritada görünen adı” türündeki isimlerin verilme kuralları birçok durumda farklılık gösterir.

4.1.1.2.1. Yer adlarındaki obje türü

Göl, ada, kanal gibi coğrafi terimlerin ilgili objenin “resmi adına” ve “haritada görünen adına” dahil edilmesi zorunludur.

4.1.1.2.1.1

Objelerin tür isimleri küçük harfle yazılır. Öte yandan, bir obje özel bir isme sahipse Türkçe imla kurallarına göre tür isimleri dahil olmak üzere isimdeki tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılır.

Örneğin: Kazdağı Milli Parkı, Kocakoru Ormanı, Gezi Parkı.

4.1.1.2.1.2

“Resmi adı” türündeki isimlerde, obje türü her zaman tam olarak kısaltma kullanılmaksızın gösterilir.

Çokgen türü su objeleri için reklam alanlarında veya toplu taşıma duraklarında yaygın olarak kullanılan veya belediyenin resmi belgelerinde referans olarak geçen fakat resmi olmayan isimlerin, tüm kaynaklarda aynı şekilde kullanılması kaydıyla, haritaya eklenmesine izin verilir.

4.1.1.2.1.3

“Haritada görünen adı” türündeki isimlerde obje türü her zaman tam olarak gösterilir; Bunun istisnası şu kategorideki objelerdir:

Obje kategorisi

“Resmi adı”

adı

İsim

“Haritada görünen adı”

doğal sınır doğal sınır Froliha d.s. Froliha
bataklık Büyük bataklık bat. Büyük
burun Tehlikeli Burun Tehlikeli bur.
dağ geçidi Kodor geçidi geç. Kodor
yarımada Balıkçı yarımadası y.a. Balıkçı
Uyarı.

İsmi çoğul olan objeler, kısaltma kullanmadan türleri tam olarak gösterilerek girilir.

Örneğin: Büyük Bataklıklar. Mavi göller.

4.1.1.2.1.4

Arazi ya da nokta türü su objesi kategorisindeki bir objenin kendi adı yoksa, bu durumda objenin türünü (eğer bu objeyle ilgili ek bir bilgi sağlayacaksa) resmi adı olarak girmek mümkündür.

Örneğin, “hidrant” türü bir objenin resmi adı, “ suyu içilebilir çeşme” olarak girilebilir.

4.1.1.2.2. İsimlerin kısaltılması
4.1.1.2.2.1

“Resmi adı” kategorisindeki isimlerde kısaltmalar kullanılmaz. İstisnalar, ancak resmi belgelerde de kısaltılmışının kullanılabileceği gözüken harita objeleri için geçerli olabilir.

Örneğin: M.K. Atatürk.

4.1.1.2.2.2

“Haritada görünen adı” alanına girilen isimlerde aşağıdaki durumlarda kısaltmalar kullanılmaz:

 • Bir coğrafi terimin kendi ilk anlamından anlaşılacağı şekilde kullanılmayan sözcükler, ve objenin kendi isminin bir parçası olan sözcükler: büyük, küçük, yeni, eski, üst, alt, orta, doğu, batı, kuzey, güney vb.

  Örneğin: Nizhniy Novgorod, Bolshaya Ussurka, Bolshaya Neva, Zelyoniy Mis (Senegal’de, örneğin Kırım’daki M. Zelyoniy’den farklı olarak) vb.

 • Bir coğrafi isim bir kişinin ad ve soyadını içeriyorsa, bunlarda baş harflerle kısaltma uygulanmaz, isim ve soyad tümüyle yazılır.

  Örneğin: Şenol Güneş Stadyumu Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Parkı vb.

  İstisnalar, ancak resmi belgelerde de ismin baş harflerinin kısaltılmışının kullanılabileceği gözüken harita objeleri için geçerli olabilir.

  Örneğin: E. Pugachova.

  İçinde bir kişinin soyadı, adı ve Slav dillerinde görülen baba adı (patronim, örneğin Fedor Mihailoviç Dostoyevski'deki Mihailoviç baba adının Mihail olduğunu ifade eder) bulunan coğrafi isimlerde, baş harfler her zaman soyad ve baba adından (patronimden) önce yazılır. Baş harfler soyaddan önce yazılır

  Örneğin: M.K. Atatürk, F.M. Dostoyevski.

Not.

“Haritada görünen ad” türündeki isimlerin kısaltılması şu sözcükler için yapılabilir: büyük (b.), küçük (k.), yeni (y.), eski (es.), üst (üst), alt (alt), orta (ort.), doğu (d.), batı (b.), kuzey (k.), güney (g.); bu kısaltmaların kullanılması eğer objeninkendi isminin bir parçası değilse mümkündür.

4.1.1.2.3. Sözcüklerin sırası
4.1.1.2.3.1

Objenin kategorisini belirleyen coğrafi terimler duruma göre objenin isminin önüne ya da sonuna konur:

 • (sona konulanlara örnek: Ağrı Dağı, Marmara Denizi, Van Gölü, Gelibolu Yarımadası, Bahçeşehir Göleti)
 • bir sıfat ve bir ismin kombinasyonunda ise sıfat mutlaka öne gelir (örneğin, Yeni Pazar ilçesi, Kaşık Adası, İnce Boğaz),
 • bir isim ve sayı kombinasyonu, Türkçe'de özel isimlerde çoğunlukla bitişik yazılır (örneğin, Beşparmak dağları, Yediveren Köyü vb.).
4.1.1.2.3.2

DOES NOT APPLY TO TURKISH--THIS AND ALL APPROVED STUFF BELOW DOES NOT APPLY TO TURKISH-Bir isim önüne sıfat olan terminolojik kombinasyonlarla ifade ediliyorsa (obje türü), bu durumda o terminolojinin obje ismindeki yeri şu şekilde belirlenir:

4.1.1.2.3.2.1. Sıfattan önce
Terimler sıfattan önce şu durumlarda yazılır:
 • bataklık: bataklık büyük, bataklık uzun, Sergskiy bataklığı;
 • körfez: Taşlı Körfez, Ayı Körfezi, Tehlikeli körfez;
 • dağ:Yüksek Dağ, Yuvarlak Dağ, Mıknatıs Dağı;
 • buzul: Başarılı buzul, Kapçalskiy buzulları;
 • burun Tehlikeli burun, Olyutorskiy burnu;
 • göl: Şçuçye gölü, Senejskoe gölü, Teletskoe gölü;
 • ada: Beyaz Ada, Yılan Adası, Bakır Adası, Rus adası;
 • dağ geçidi:Kodor geçidi, Haç geçidi, Mamison geçidi;
 • çağlayan: Eğri çağlayan, Kanlı çağlayan, Dumanlı çağlayan;
 • tepe: Huş tepesi, Küçükkarga tepesi.

Bunların istisnası , tarihsel olarak uzun süre kullanılagelmiş terimlerdir; bunlarda isim sıfattan sonra kullanılır.

Örneğin: Ladoga Gölü, Onega Gölü, Pskov gölü, Peipus Gölü, Rus adası, Vasilyevskiy Adası, Tavşan Adası, Klyuçevskiy tepesi, Mavi tepe, Kapitol tepesi, Uğultulu geçit, Doğan dağı, Skadar Gölü.

4.1.1.2.3.2.2. Sıfattan sonra
Terimler sıfattan önce şu durumlarda yazılır:
 • takımada: Petuhovskiy adaları;
 • kıyı: Kış kıyısı, Kanin kıyısı;
 • bataklık - Belyayevskiy bataklıkları, Daire Bataklığı;
 • şelale: Narva şelalesi, Agura şelalesi;
 • baraj gölü, su haznesi: Veselovskoye baraj gölü Rybinsk su haznesi;
 • yayla: Volına-Podolskiy yaylası, Provokjskiy yaylası;
 • çağlayan: Kuma-Manık çağlayanı, Novozemelskiy çağlayanı;
 • dağlar: Çernı dağları, Ural Dağları;
 • sırt: Beyaz Rus sırtları, Klinsko-Dimitrovskiy sırtları;
 • vadi: Turgan vadisi, Parapol vadisi;
 • doğal park: Oks doğal parkı;
 • kanal: Vişerskiy kanalı; Tihvinskiy kanalı;
 • mezarlık: Vagankovskiy mezarlığı Hovanskoye Kuzey Mezarlığı.
 • kılburun: Berdyansk kılburnu, Şahov kılburnu;
 • havza: Minusinsk Havzası, Sarıkamış Havzası ;
 • sırdağ sırtları: Donetsk sıradağ sırtları, Timan sıradağ sırtları;
 • deniz: Beyaz Deniz, Bering Denizi, Hazar Denizi;
 • dağ düzlüğü: Aldan dağ düzlüğü, Stanov dağ düzlüğü;
 • ova:Kolıma ovası, Hazar ovası, Meşçerskiy ovası;
 • göller: Gagari gölleri, Mavi göller, Parlak göller;
 • ada: Aç adaları, Fok Adaları, Yeni Sibirya Adaları;
 • kıstak: Karelya Kıstağı, Oha Kıstağı;
 • plato Krasnovodsk Yaylası, Ufa Yaylası;
 • yayla: Alazeya yaylası Anadır yaylası;
 • boğaz: Bering Boğazı, Kerç Boğazı;
 • gölet: Troparevskiy göleti, Patriarşskiy göletleri, Nijniy Kolomna göleti;
 • düzlük Amur-Zeya düzlüğü, Beretskiy düzlüğü;
 • step: Barabinskiy stepi, Golodnıy stepi, Nogay stepi;
 • tundra: Bolşezemelskiy tundrası, Yamal tundrası;
 • sıradağ: Abakan sırdağları, Skalist sıradağları;
4.1.1.2.3.2.3

-DOES NOT APPLY TO TURKISH--SHOULD BE COMPLETELY TAKEN OFF-4.1.1.2.3.2.1 ve 4.1.1.2.3.2.2 bentlerindeki kurallarda yer almayan terimler (körfez, haliç, yarımada vb.) eğer Rusça “ск” veya “сс” iyelik ekleri içeriyorsa sıfattan sonra yazılır.

-DOES NOT APPLY TO TURKISH--SHOULD BE COMPLETELY TAKEN OFF-Örneğin: Baydaratskiy körfezi, Kemskaya körfezi, Vankina körfezi, Korovya körfezi, Starttseva körfezi, Anadır körfezi, Finlandiya Körfezi, Dnestrovsk halici, Kuyalnitskiy halici, Gıdansk yarımadası, Kolskiy yarımadası, Rıbaçiy yarımadası.

Diğer durumlarda, bu terimler sıfattan önce konur.

Örneğin: Alarm korfezi, Ozernıy yarımadası, Melkovodnıy körfezi, Lebyajiy halici.

Bazı durumlarda, özellikle de Rusça'da nitelik ifade eden sıfatlarla ilgili terimlerde (örneğin, Kirli göller). izin istisnalar ortaya çıkabilir.

4.1.1.2.4. Sozcüklerin halleri

Soyadlar, adlar ve kurumların isimleri, gemiler ve fiziki-coğrafi objekerin isimlerinde genellike Rusça'da kelimenin -in hali kulllanılır.

Örneğin: M. Dezhnev, Catherine Boğazı, M. Elizabeth, De long Adaları, Sergeya Kirova Adaları, Shokalsky Boğazı, Khariton Laptev Kıyısı, Demyan Bedny Adası, Komsomolskaya Pravda Adaları, Henrietta Adası.

İsmin yalın halinde kullanılan dilde yerleşmiş bazı isimler için istisnalara izin verilir. Örneğin: Rurik Boğazı, M. Chelyuskin, Chkalov Adası.

4.1.1.2.5. Yerel terimler
4.1.1.2.5.1

Yerel terimler:

 • dar derin vadi,
 • karlı dağlar (yaz ayları dahil),
 • ufak nehir kolu,
 • çıplak dağ,
 • dar kanal,
 • çarşak (büyük kayalarla kaplı yamaç),
 • tepe sırtı,
 • keskin yamaç,
 • sırt,
 • yumuşak eğimli tepe,
 • yarık

bunlar küçük harfle yazılır ve bunlar ismin bir parçası olarak kullanıldığında genel olarak kabul görmüş terimler isimlere eklenmez.

Например: балка Сухие Ялы, балка Глиняная, балка Крутая, балка Гамовская, балка Хабакирова, белок Давыдов, голец Начинский, голец Трехголовый, ерик Пролив, ерик Васильев, Каменные корги, Киберская корга, Потам-корга, кошка Крестовая, кошка Максимова, лог Кыстра, лог Паничкин, лог Широкий, луда Высокая, луда Салтыкова, падь Сухая Верея, падь Медвежья, падь Осиновая, щель Люлька, щель Вербовая, щель Ефремова.

4.1.1.2.5.2

Yerel terimler ve daha önce yayınlanmış olan haritalar ve sözlükler ile uyumun sağlanabilmesi için:

 • karlı dağlar (yaz ayları dahil),
 • çıplak dağ,
 • çarşak (büyük kayalarla kaplı yamaç),
 • tepe sırtı,
 • resif

gibi belirli bölgelerin yerel coğrafi isimlendirmeleri genel kabul görmüş diğer terimlere eşlik edebilir. Aynı zamanda bu yerel isimlerin yerine, alışılagelmiş (yerel olmayan, 4.1.12.3.1 ve 4.1.1.2.3.2'de gösterilen) terimlerin kullanılması da mümkündür.

4.1.1.2.5.3

Yerel terimler:

 • varaka,
 • viska,
 • griva,
 • kamen
 • kurya,
 • lamba (lambina)
 • nos,
 • rog,
 • salma,
 • şar

ve diğer, kısmen kendi ismi (özel isim) sayılanlar. Bu nedenle, yukarıdaki yerel sözcüklerinden herhangi birinin içinde olduğu bir isim, aynı zamanda alışagelmiş terimlerle birlikte kullanılır.

Örneğin: Medvejnıy barak dağı, Olesnıy nos burnu.

4.1.1.2.6

THE ORIGINAL TEXT IS AS FOLLOWS-Biri Rusça olmayan bir yer ismi ve öbürü bununla bitişik yazılan bataklık, dağ, göl, ada, nehir ya da dere anlamındaki boloto, gora, ozero, ostrov, reka, ruçey gibi bir sözcük olmak üzere iki kısımdan oluşan birleşik yer isimleri, önünde ilgili obje kategorisini belirleyen aynı sözcük tekrarlanarak yazılır.-A POSSIBLE PROPER TURKIFICATION OF THIS MAY BE AS FOLLOWS-Birleşik sözcük kombinasyonları ve bunların köklerini içeren bataklık, dağ, göl, ada, nehir ya da dere gibi isimler; ismin arkasında, ilgili terimin tekrarlanmasıyla yazılır.

THE ORIGINAL TEXT IS AS FOLLOWS-Örneğin: boloto Sebboloto, boloto Şunboloto, gora Vugogora, gora Melgora, ozero Yefimozero, ozero Lovozero, ostrov Marostrov, ostrov Onçeostrov, reka Yelreka, reka Kuzreka, ruçey Pertruçey.-A PROPER TURKIFICATION OF THIS IS AS FOLLOWS (THE ABOVE TAGS SHOULD ALSO BE INSERTED INTO THEIR PLACES!)-Örneğin: Karacadağ Dağı, Yedigöller gölleri, Kızılırmak Irmağı, Kınalıada adası vb.

İlgili coğrafi terimden ayrı yazılan bir sıfat yer ismi olarak kullanıldığında bu yer ismi genel kurallara göre ozero Olenye, ozero Suhoye şeklinde yazılır. Yanlış: ozero Olenye ozero, ozero Suhoye ozero.