Koşul nasıl doğru oluşturulur?

Kuralın düzgün bir şekilde çalışması için şartlarını doğru şekilde oluşturmak gerekmektedir. Koşulda parametre, koşula uyma titizliği ve parametre değeri belirtilir.

  1. Parametreler ve değerler
  2. Koşulların yerine getirilmesi

Parametreler ve değerler

Parametre Parametrenin değeri nedir? Parametrenin değer örneği
Kimden Gönderen adresi alice.the.girl@yandex.com.tr
Alıcı veya bilgi Alıcı adresi veya bilgi alıcısının adresi cheshire.katze@yandex.com.tr
Kime Alıcı adresi cheshire.katze@yandex.com.tr
Bilgi Bilginin alıcı adresi just.mad.hatter@yandex.com.tr
Konu E-posta konusu Çılgınlar
E-posta içeriği E-posta metni Waldo, sen neden burada değilsin?
Ekin adı Ekli dosyanın adı document.pdf
Başlık E-postayla ilgili servis bilgileri To: cheshire.katze@yandex.com.tr

Koşulların yerine getirilmesi

Dört koşul bulunur:

şununla uyumluysa
Filtreye hangi iletiler girer Hangi parametreler için geçerlidir Uygulama örneği
Parametreleri adres veya kullanıcı adı açısından belirtilen değerle tam olarak uyumlu olan e-posta iletileri.

Kime

Kimden

Bilgi

Alıcı veya bilgi

Kimden parametresi için just.mad.hatter@yandex.com.tr adres değeri veya “Çılgın Şapkacı” ad değeri belirtilmişse her iki durumda da just.mad.hatter@yandex.com.tr adresli “Çılgın Şapkacı”’dan gelen e-posta iletisi filtreye girer.
Belirtilen değerle uyumlu olan, ayrıca bu değer ile kombinasyonları ve sözcük formlarını içeren parametrelere sahip e-posta iletileri.

Konu

E-posta içeriği

Ekin adı

Başlık

Konu parametresi için “ders notları” değeri belirtildiyse, “ders notlarımız”, “yeni ders notları” ve “ders notları ve açıklamaları” konulu e-posta iletileri filtreye girer.
Belirtilen değerle uyumlu olan, ayrıca biçimlendirilmiş veya biçimlendirilmemiş şekilde belirtilen değerli kombinasyonu içeren metne sahip e-posta iletileri.

E-posta içeriği

E-posta içeriği parametresi için “ders notları” değeri belirtildiyse bu durumda hem “ders notlarımız” metnini içeren e-posta iletileri hem de “ders notlarımız metnini içeren e-posta iletileri filtreye girer.
şununla uyumsuzsa
Filtreye hangi iletiler girer Hangi parametreler için geçerlidir Uygulama örneği
Parametreleri adres veya kullanıcı adı açısından belirtilen değerle tam olarak uygun olmayan e-posta iletileri.

Kime

Kimden

Bilgi

Alıcı veya bilgi

Kimden parametresi için just.mad.hatter@yandex.com.tr adres değeri veya “Çılgın Şapkacı” ad değeri belirtildiyse her iki durumda da just.mad.hatter@yandex.com.tr adresli “Çılgın Şapkacı”’dan gelen e-posta iletisi hariç olmak üzere tüm e-posta iletileri filtreye girer.
Parametreleri belirtilen değerle uyumlu olmayan ve bu değer ile kombinasyonları ve sözcük formlarını içermeyen e-posta iletileri.

Konu

E-posta içeriği

Ekin adı

Başlık

Konu parametresi için “notlar” değeri belirtildiyse “ders notlarımız”, “açıklamalı ders notları” ve “derste tutulan notlar” konulu e-posta iletileri haricindeki tüm e-posta iletileri filtreye girer.
Metni belirtilen değerle uyumlu olmayan, ayrıca biçimlendirilmiş veya biçimlendirilmemiş şekilde belirtilen değerli kombinasyonu içermeyen e-posta iletileri. E-posta içeriği E-posta içeriği parametresi için “deliler” değeri belirtildiyse “Hepimiz deliyiz” ve “Bizim hepimiz deliyiz metinlerini içeren e-posta iletilerinin haricindeki tüm e-posta iletileri filtreye girer.
içeriyorsa
Filtreye hangi iletiler girer Hangi parametreler için geçerlidir Uygulama örneği
Adresinde veya kullanıcı adında belirtilen değeri veya bu değerle kombinasyonu içeren parametrelere sahip e-posta iletileri.

Kime

Kimden

Bilgi

Alıcı veya bilgi

Kimden parametresi için just.mad.hatter adres değeri veya “Şapkacı” ad değeri belirtildiyse her iki durumda da just.mad.hatter@yandex.com.tr adresli “Çılgın Şapkacı”’dan gelen e-posta filtreye girer.
Parametreleri belirtilen değere (adres veya kelime formuna) titizlikle uygun olan e-posta iletileri.

Konu

E-posta içeriği

Ekin adı

Başlık

Konu parametresi için “Yeşil çay” değeri belirtildiyse “Yeşil çay” konulu e-posta iletisi filtreye girer. “Şapkacı’dan çay” ve “Hadi çay içelim? konulu e-posta iletileri” filtreye girmez.
Metni biçimlendirilmiş veya biçimlendirilmemiş olarak belirtilen koşulla uyumlu olan e-posta iletileri. E-posta içeriği E-posta içeriği parametresi için “ders notlarımız” değeri belirtildiyse yalnızca “ders notlarımız” metinli e-posta iletileri filtreye girer. “ders notlarımız metinli e-posta iletileri filtreye girmez.

E-posta içeriği parametresi için deliler değeri belirtildiyse “ders <i>notlarımız<i>” ve “bizim dersnotlarımız metinlerini içeren e-posta iletilerinin haricindeki tüm e-posta iletileri filtreye girer. “ders notlarımız” metinli e-posta iletileri filtreye girmez.

içermiyorsa
Filtreye hangi iletiler girer Hangi parametreler için geçerlidir Uygulama örneği
Parametreleri adres veya kullanıcı adı açısından belirtilen değeri veya bu değer ile kombinasyonunu içermeyen e-posta iletileri.

Kime

Kimden

Bilgi

Alıcı veya bilgi

Kimden parametresi için just.mad.hatter adres değeri veya “Şapkacı” ad değeri belirtildiyse her iki durumda da just.mad.hatter@yandex.com.tr adresli “Çılgın Şapkacı”’dan gelen e-postalar hariç olmak üzere tüm e-postalar filtreye girer.
Parametreleri belirtilen değere (adres veya kelime formuna) titizlikle uygun olmayan e-posta iletileri.

Konu

E-posta içeriği

Ekin adı

Başlık

Konu parametresi için “Çay” değeri belirtildiyse “Yeşil çay” ve “Hadi çay içelim?” konulu e-posta iletileri girer. “Çay” konulu ileti filtreye girmez.
Metni, biçimlendirilmiş veya biçimlendirilmemiş şekilde belirtilen değerle titizlikle uyumlu olan e-posta iletileri. E-posta içeriği E-posta içeriği parametresi için “Bizim hepimiz deliyiz” değeri belirtildiyse “Bizim hepimiz deliyiz metinli e-posta iletisi filtreye girer. “Hepimiz deliyiz” metinli ileti filtreye dahil edilmez.