Koşul nasıl doğru oluşturulur

Kuralın düzgün bir şekilde çalışması için şartlarını doğru şekilde oluşturmak gerekmektedir. Koşulda parametre, koşula uyma titizliği ve parametre değeri belirtilir.

  1. Parametreler ve değerler
  2. Koşulların yerine getirilmesi

Parametreler ve değerler

Parametre Parametrenin değeri nedir Parametrenin değer örneği
Gönderen Gönderen adresi alice.the.girl@yandex.com.tr
Alıcı veya bilgi Alıcı adresi veya Сс adresi cheshire.katze@yandex.com.tr
Alıcı Alıcı adresi cheshire.katze@yandex.com.tr
Bilgi Сс adresi just.mad.hatter@yandex.com.tr
Konu E-posta konusu Notlar
E-posta içeriği E-posta metni Waldo, sen neden burada değilsin?
Ek adı Ekli dosyanın adı document.pdf
Başlık E-postayla ilgili servis bilgileri To: cheshire.katze@yandex.com.tr

Koşulların yerine getirilmesi

Dört koşul bulunur:

Filtreye hangi e-posta iletileri girer Hangi parametreler için geçerlidir Uygulama örneği
Parametreleri adres veya kullanıcı adı açısından belirtilen değerle tam olarak uyumlu olan e-posta iletileri.

Alıcı

Gönderen

Bilgi

Alıcı veya bilgi

Kimden parametresi için just.mad.hatter@yandex.com.tr adres değeri veya “Çılgın Şapkacı” ad değeri belirtilmişse her iki durumda da just.mad.hatter@yandex.com.tr adresli “Çılgın Şapkacı”’dan gelen e-posta iletisi filtreye girer. Kimden parametresi için igor.markov.sales@example.com.tr adres değeri veya “Igor Markov” ad değeri belirtildiyse, her iki durumda da igor.markov.sales@example.com.tr adresli “Igor Markov”’dan gelen e-posta filtreye girer.
Parametrelerin belirtilen değere titizlikle uygun olan e-postalar.

Konu

E-posta içeriği

Ekin adı

Başlık

Konu parametresi için “Ders notlarımız” değeri verilmişse, filtreye “Ders notlarımız” konulu iletiler düşer.
Belirtilen değerle uyumlu olan, ayrıca biçimlendirilmiş veya biçimlendirilmemiş şekilde belirtilen değerli kombinasyonu içeren metne sahip e-posta iletileri.

E-posta içeriği

E-posta içeriği parametresi için “notlar” değeri belirtildiyse “Açıklamalı ders notları” ve “Ders notlarımız” metnini içeren e-posta iletileri filtreye girer.