Arama dili

Arama için ayrıntılı sorgulama şartları uygulamak için genişletilmiş biçim sizin için yeterli değilse arama dilini kullanın. Böylece:

  • Arama e-postanın belirli alanlarıyla sınırlanabilir. Örneğin, göndereni “Alice” olan ve ekinde “Rapor” bulunan e-posta iletileri şöyle aranır: from:Alice attachment:Rapor
  • Arama tarih aralığı ile sınırlanabilir. Örneğin, 15.06.16 ile 10.07.2016 arası e-postalar şöyle aranır: date-begin:2016-06-15 date-end:2016-07-10
  • E-postalar belirli klasörlerde veya etiketlerde aranabilir. Örneğin, “Mert'ten gelen iletiler” klasöründe: folder:“Mert'ten gelen iletiler”
  • Operatörler yardımıyla koşulları birleştirebilirsiniz. Örneğin, Mert’ten Alis’e gönderilen e-posta iletileri ve aynı zamanda Alis’e “çay” metnini içeren e-posta iletileri şöyle aranır: (from:(just.mad.hatter OR Mert) OR text:çay) AND to:Alis
  1. İleti alanları
  2. Fonksiyonlar

İleti alanları

Yandex.Mail genellikle açık olan klasör de dâhil olmak üzere, tüm ileti alanlarında arama yapar. Ancak, ayrıntılı arama yapabilir ve arama için ileti alanını belirtebilirsiniz. Bu, kelimeleri ileti metninde, gönderenlerde ve alıcılarda, eklerde ayrı ayrı arayabilmeyi, iletileri tarihe göre, klasörlerde ve işaretlerde arayabilmeyi sağlar.

Aynı kelimeyi aralarında boşluk bırakmadan virgülle ayırarak birkaç farklı alanda aramak mümkündür. Örneğin, from,cc,bcc:Şapkacı.

Gönderenler ve alıcılar alanları

Alan

Açıklama

Söz dizimi

Arama örneği

from:

Gönderenin belirtildiği iletileri arama.

Gönderenin adına (“Alice”), kullanıcı adına (“alice.the.girl”) ve alan adına (“yandex.com.tr) göre arama yapılabilir

from:kelime1

from:cheshire.katze

Gönderen alanında «cheshire.katze» olan iletiler bulunacaktır.

to:

Alıcının belirtildiği iletilerde arama.

Gönderenin adına (“Alice”), kullanıcı adına (“alice.the.girl”) ve alan adına (“yandex.com.tr) göre arama yapılabilir

to:kelime1

to:Alice

Alıcı alanında «Alice» olan iletiler bulunacaktır.

cc:

Kopya alanına göre arama.

Gönderenin adına (“Alice”), kullanıcı adına (“alice.the.girl”) ve alan adına (“yandex.com.tr) göre arama yapılabilir

cc:kelime1

cc:just.mad.hatter

Kopya alanında «just.mad.hatter» olan iletiler bulunacaktır.

bcc:

Gizli kopya alanına göre arama.

Gönderenin adına (“Alice”), kullanıcı adına (“alice.the.girl”) ve alan adına (“yandex.com.tr) göre arama yapılabilir

bcc:kelime1

bcc:Tavşan

Gizli kopya alanında "Tavşan" olan iletiler bulunacaktır.

Metin alanları

Alan

Açıklama

Söz dizimi

Arama örneği

subject:

Belirtilen konuyla ilgili iletileri arama.

Konu birkaç kelimeden oluşuyorsa parantez içerisinde yazılarak ya da adının içindeki her boşluktan önce ters eğik çizgi \ koyularak belirtilir.

subject:kelime1

subject:“mucizevi çay”

Konu alanında «mucizevi çay» olan iletiler bulunacaktır.

Not. Konu birkaç kelimeden oluşuyorsa " parantez fonksiyonunu kullanın.

text:

İleti metninde arama.
text:kelime1

text:“Hindistan’dan Masala çayı”

Metninde «Hindistan'dan Masala çayı» olan iletler bulunacaktır.

Ek alanları

Alan

Açıklama

Söz dizimi

Arama örneği

has-attachments:

Ek içeren ya da içermeyen iletileri arama.

Ek içeren iletileri bulmak için fonksiyondan sonra boşluksuz “yes” değerini belirtin, ek içermeyenler için ise “no” ().

has-attachments:değeri

[has-attachments:yes]

Ek içeren iletiler bulunacaktır.

attachment:

filename:

Ekin ismine göre arama.
attachment:kelime1

attachment:photo

İsminde “photo” olan eklerin yer aldığı iletiler bulunacaktır.

Tarih alanları

Alan

Açıklama

Söz dizimi

Arama örneği

month:

Belirtilen ayda e-posta arama.
month:ad

month:april

Bu yılın Nisan ayı e-postaları bulunacaktır. Nisan ayı henüz gelmediyse geçen yılki Nisan ayına ait e-postalar bulunacaktır.

year:

Belirtilen yıl için e-posta arama.
year:YYYY

year: 2016

2016 yılına ait e-postalar bulunacaktır.

date-begin:

after:

ve

date-end:

Belirli bir tarih aralığında ileti arama.

Belirtilen tarihler de dâhildir.

Fonksiyonları ayrı ayrı kullanmak mümkündür: date-begin: belirtilen tarihten sonraki iletileri, date-end: ise belirtilen tarihe kadar olan iletileri bulacaktır.

date-begin:GGAAYY
date-begin:YYYY-AA-GG date-end:YYYY-AA-GG

date-begin:150616

15.06.16 tarihinden itibaren şu ana kadar olan iletiler bulunacaktır.

date-begin:2016-06-15 date-end:2016-07-10

Belirtilen tarihler de geçerli olmak üzere, 15.06.16 tarihinden 10.07.2016 tarihine kadar olan iletiler bulunacaktır.

before:

older:

Girilen bir tarihe kadar, o tarihin dışındaki iletileri arama.
before:GGAAYY
before:YYYY-AA-GG

before:150616

E-posta kutusunun oluşturulma tarihinden 14.06.16 tarihine kadar olan iletiler bulunacaktır.

older-than:

ve

newer-than:

Geçerli tarihe göre, belirtilen tarih aralığında ileti arama.

Saatlerde (“h”), günlerde (“d”) ve haftalarda (“w”) değer vermek mümkündür.

older-than:anlam
older-than:anlam newer-than:anlam

older-than:2d

48 saatten daha eski iletiler bulunacaktır.

older-than:2d newer-than:1w

48 saatten daha eski, ancak 1 haftadan daha yeni iletiler bulunacaktır.

Klasörler ve işaretler alanı

Alan

Açıklama

Söz dizimi

Arama örneği

folder:

Belirtilen klasördeki iletileri arama.

Klasör adı birkaç kelimeden oluşuyorsa parantez içerisinde yazılarak ya da adının içindeki her boşluktan önce ters eğik çizgi \ koyularak belirtilir.

folder:kelime1
folder:kelime1\ kelime2

folder:“Kedi’den gelen e-postalar”

folder:Kedi’den\ gelen\ e-postalar

“Kediden Gelen İletiler” klasöründeki iletiler bulunacaktır.

label:

Belirtilen işaretli iletileri arama.

İşaretin adı birkaç kelimeden oluşuyorsa parantez içerisinde yazılarak ya da adının içindeki her boşluktan önce ters eğik çizgi \ koyularak belirtilir.

Okunamamış iletileri bulmak için, “unread” işaretinin adını, okunmuşlar için ise “read” işaretinin adını belirtin.

label:kelime1
label:kelime1\ kelime2

label:“Çin çayı”

label::çin \ çayı

“Çin çayı” işareti olan iletiler bulunacaktır.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar yardımıyla arama sorgusundaki şartları kombine etmek, arama için kelime varyantları belirtmek, belirli bir alıntıya göre iletileri aramak mümkündür.

Tek bir aramada, aralarında boşluk bırakarak birkaç operatör kullanmak mümkündür. Örneğin, “Hindistan’dan Masala” subject:çay from:tavşan.

Operatör

Açıklama

Söz dizimi

Arama örneği

"

Belirli bir cümleyi içeren iletileri arama (atıfa göre arama).

"kelime1 kelime2 ... -kelimeN"

“kahvaltıdan önce yapılacaklar”

İçerisinde “kahvaltıdan önce yapılacaklar” ifadesi geçen iletiler bulunacaktır.

-

Girilen kelimenin içinde bulunmadığı iletileri arama.

Sadece operatörün önündeki kelime istisna olacaktır.

Tek bir aramada birkaç - fonksiyonu kullanılabilir.

kelime1 kelime2 ... kelimeN

Puerh çayı

İçerisinde “çay” kelimesi olan, ancak “puerh” kelimesi olmayan iletiler bulunacaktır.

subject:(Puerh çayı)

subject:çay -subject:Puerh

Konu bölümünde “çay” kelimesi olan ancak “puerh” kelimesi olmayan iletiler bulunacaktır.

VEYA

OR

Aramadaki herhangi bir kelimenin içinde bulunduğu iletilerde arama.

Tek bir aramada birkaç OR fonksiyonu kullanılabilir.

kelime1 OR kelime2 OR ... OR kelimeN

siyah OR yeşil OR bitki

İçerisinde sorgu kelimelerinden en az birisi olan iletiler bulunacaktır: “siyah”, “yeşil” veya “bitki”.

Ve

AND

Sorgudaki tüm sözcükleri içeren e-postaların aranması.

Tek bir aramada birkaç AND fonksiyonu kullanılabilir.

sözcük1 AND sözcük2 AND ... AND sözcükN

beyaz AND çin AND çayı

Sadece sorgudaki tüm sözcükleri içeren iletiler bulunacaktır: “beyaz”, “çin” ve “çay”.

()

Gelişmiş aramalarda kelimelerin gruplandırılması.

Parantez içine alınan grupların içinde de her türlü operatör kullanılabilir.

kelime1 operatör (kelime2 kelime3 ... kelimeN)

( sembolünün önünde boşluk olması, önündeki operatörün söz dizimi tarafından tanımlanır.

(from:(just.mad.hatter OR Şapkacı) OR text:“çay seremonisi”) AND before:2016-10-11

Gönderen alanında “just.mad.hatter” ya da “Şapkacı”, metninde ise “çay seremonisi” olan ve 11 Ekim 2016'ya kadar alınan iletiler bulunacaktır.