Arama dili

Arama için ayrıntılı sorgulama şartları uygulamak için, genişletilmiş biçim sizin için yeterli değildir, sorgular dilini kullanın. Bu şunlara olanak sağlar:

  • iletinin belli alanlarıyla aramayı sınırlandırma (örneğin; gönderenin “Alice” olduğu ve “Rapor” eki içeren iletileri aramak için - [from:Alice attachment:Rapor]);
  • tarih aralığına göre arama (örneğin; 15.06.16'dan 10.07.2016'ya kadar olan iletileri aramak için - [date-begin:2016-06-15 date-end:2016-07-10]);
  • belirli klasörlerdeki ya da işaretli iletileri arama (örneğin; “Kediden gelen iletiler” klasöründe - [folder:"Kediden gelen iletiler"]);
  • operatörler yardımıyla koşulları kombine etme (örneğin Şapkacı'dan Alice'e gelen ya da Alice'e gelen ve “çay” kelimesi içeren e-postaları aynı anda arama - [(from:(just.mad.hatter OR Şapkacı) OR text:çay) AND to:Alice]).
  1. İleti alanları
  2. Fonksiyonlar

İleti alanları

Yandex.Mail genellikle açık olan klasör de dâhil olmak üzere, tüm ileti alanlarında arama yapar. Ancak, ayrıntılı arama yapabilir ve arama için ileti alanını belirtebilirsiniz. Bu, kelimeleri ileti metninde, gönderenlerde ve alıcılarda, eklerde ayrı ayrı arayabilmeyi, iletileri tarihe göre, klasörlerde ve işaretlerde arayabilmeyi sağlar.

Aynı kelimeyi aralarında boşluk bırakmadan virgülle ayırarak birkaç farklı alanda aramak mümkündür. Örneğin, [from,cc,bcc:Şapkacı].

Gönderenler ve alıcılar alanları

Alan

Açıklama

Söz dizimi

Arama örneği

from:

Gönderenin belirtildiği iletileri arama.

Gönderenin adına (“Alice”), kullanıcı adına (“alice.the.girl”) ve alan adına (“yandex.com.tr) göre arama yapılabilir

from:kelime1

[from:cheshire.katze]

Gönderen alanında «cheshire.katze» olan iletiler bulunacaktır.

to:

Alıcının belirtildiği iletilerde arama.

Gönderenin adına (“Alice”), kullanıcı adına (“alice.the.girl”) ve alan adına (“yandex.com.tr) göre arama yapılabilir

to:kelime1

[to:Alice]

Alıcı alanında «Alice» olan iletiler bulunacaktır.

cc:

Kopya alanına göre arama.

Gönderenin adına (“Alice”), kullanıcı adına (“alice.the.girl”) ve alan adına (“yandex.com.tr) göre arama yapılabilir

cc:kelime1

[cc:just.mad.hatter]

Kopya alanında «just.mad.hatter» olan iletiler bulunacaktır.

bcc:

Gizli kopya alanına göre arama.

Gönderenin adına (“Alice”), kullanıcı adına (“alice.the.girl”) ve alan adına (“yandex.com.tr) göre arama yapılabilir

bcc:kelime1

[bcc:Tavşan]

Gizli kopya alanında «Tavşan» olan iletiler bulunacaktır.

Metin alanları

Alan

Açıklama

Söz dizimi

Arama örneği

subject:

Belirilen konuyla ilgili iletileri arama.

Eğer konu birkaç kelimeden meydana geliyorsa, o zaman parantez içerisinde yazılarak ya da adının içindeki her boşluktan önce ters eğik çizgi \ koyularak belirtilir.

subject:kelime1

[subject:"mucizevi çay"]

Konu alanında «mucizevi çay» olan iletiler bulunacaktır.

Not. Eğer tema birkaç kelimeden oluşuyorsa, " parantez fonksiyonunu kullanın.

text:

İleti metninde arama.
text:kelime1

[text:"Hindistan'dan Masallar çay"]

Metni içerisinde «Hindistan'dan Masallar» olan iletler bulunacaktır.

Ekler alanları

Alan

Açıklama

Söz dizimi

Arama örneği

has-attachments:

Ek içeren ya da içermeyen iletileri arama.

Ek içeren iletileri bulmak için fonksiyondan sonra boşluksuz “yes” değerini belirtin, ek içermeyenler için ise “no” ().

has-attachments:değeri

[has-attachments:yes]

Ek içeren iletiler bulunacaktır.

attachment:

filename:

Ekin ismine göre arama.
attachment:kelime1

[attachment:photo]

İsminde “photo” olan eklerin yer aldığı iletiler bulunacaktır.

Tarih alanları

Alan

Açıklama

Söz dizimi

Arama örneği

date-begin:

after:

ve

date-end:

Belirli bir tarih aralığında ileti arama.

Tarih aralığındaki tarihler de dâhildir.

Fonksiyonları ayrı ayrı kullanmak mümkündür: date-begin: belirtilen tarihten sonraki iletileri, date-end: ise belirtilen tarihe kadar olan iletileri bulacaktır.

date-begin:GGAAYY
date-begin:YYYY-AA-GG date-end:YYYY-AA-GG

[date-begin:15.06.16]

15.06.16 tarihinden itibaren şu ana kadar olan iletiler bulunacaktır.

[date-begin:2016-06-15 date-end:2016-07-10]

Belirtilen tarihler de geçerli olmak üzere, 15.06.16 tarihinden 10.07.2016 tarihine kadar olan iletiler bulunacaktır.

before:

older:

Girilen bir tarihe kadar, o tarihin dışındaki iletileri arama.
before:GGAAYY
before:YYYY-AA-GG

[before:15.06.16]

E-posta kutusunun oluşturulma tarihinden 14.06.16 tarihine kadar olan iletiler bulunacaktır.

older-than:

ve

newer-than:

Geçerli tarihe göre, belirtilen tarih aralığında ileti arama.

Saatlerde (“h”), günlerde (“d”) ve haftalarda (“w”) değer vermek mümkündür.

older-than:anlam
older-than:anlam newer-than:anlam

[older-than:2d]

48 saatten daha eski iletiler bulunacaktır.

[older-than:2d newer-than:1w]

48 saatten daha eski, ancak 1 haftadan daha yeni iletiler bulunacaktır.

Klasörler ve işaretler alanı

Alan

Açıklama

Söz dizimi

Arama örneği

folder:

Belirtilen klasördeki iletileri arama.

Eğer klasörün adı birkaç kelimeden oluşuyorsa, o zaman parantez içerisinde yazılarak ya da adının içindeki her boşluktan önce ters eğik çizgi \ koyularak belirtilir.

folder:kelime1
folder:kelime1\ kelime2

[folder:"Kediden Gelen İletiler"]

[folder:Kediden\ gelen\ İletiler]

“Kediden Gelen İletiler” klasöründeki iletiler bulunacaktır.

label:

Belirtilen işaretli iletileri arama.

Eğer işaretin adı birkaç kelimeden meydana geliyorsa, o zaman parantez içerisinde yazılarak ya da adının içindeki her boşluktan önce ters eğik çizgi \ koyularak belirtilir.

Okunamamış iletileri bulmak için, “unread” işaretinin adını, okunmuşlar için ise “read” işaretinin adını belirtin.

label:kelime1
label:kelime1\ kelime2

[label:"çin çayı"]

[label::çin\ çay]

“Çin çayı” işareti olan iletiler bulunacaktır.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar yardımıyla arama sorgusundaki şartları kombine etmek, arama için kelime varyantları belirtmek, belirli bir alıntıya göre iletileri aramak mümkündür.

Tek bir aramada, aralarında boşluk bırakarak birkaç fonksiyon kullanmak mümkündür. Örneğin, ["Hindistan'dan Masallar" subject:çay from:tavşan].

Fonksiyon

Açıklama

Söz dizimi

Arama örneği

"

Belirli bir cümleyi içeren iletileri arama (atıfa göre arama).

"kelime1 kelime2 ... -kelimeN"

["kahvaltıdan önceki 10 imkânsız"]

İçerisinde “kahvaltıdan önceki on imkânsız” cümlesi geçen iletiler bulunacaktır.

-

Girilen kelimenin içinde bulunmadığı iletileri arama.

Sadece fonksiyonun önündeki kelime istisna olacaktır.

Tek bir aramada birkaç - fonksiyonu kullanımı kabul edilir.

kelime1 kelime2 ... -kelimeN

[çay -puer]

İçerisinde “çay” kelimesi olan, ancak “puer” kelimesi olmayan iletiler bulunacaktır.

[subject:(çay -puer)]

[subject:çay -subject:puer]

Konu bölümünde “çay” kelimesi olan ancak “puer” kelimesi olmayan iletiler bulunacaktır.

YA DA

OR

Aramadaki herhangi bir kelimenin içinde bulunduğu iletilerde arama.

Tek bir aramada birkaç OR fonksiyonu kullanılabilir.

kelime1 OR kelime2 OR ... OR kelimeN

[siyah OR yeşil OR ot]

İçerisinde sorgu kelimelerinden en az birisi olan iletiler bulunacaktır: “siyah”, “yeşil” ya da “ot”.

()

Gelişmiş aramalarda kelimelerin gruplandırılması.

Parantez içine alınan grupların içinde de her türlü fonksiyon kullanılabilir.

kelime1 fonksiyon (kelime2 kelime3 ... kelimeN)

( sembolünün önünde boşluk olması, önündeki fonksiyonun söz dizimi tarafından tanımlanır.

[(from:(just.mad.hatter OR Шляпник) OR text:"çay seromonisi") AND before:2016-10-11]

Gönderen alanında “just.mad.hatter” ya da “Şapkacı”, metninde ise “çay seremonisi” olan ve 11 Ekim 2016'ya kadar alınan iletiler bulunacaktır.