E-postalarla çalışma

E-posta oluşturma ve gönderme

E-posta nasıl yazılır ve çok sayıda ileti nasıl gönderilir? E-postalar gönderilemiyorsa ne yapılmalı?

E-posta arama

İstenilen e-postayı hızlıca bulmak için arama özelliğini kullanın. Ayrıntılı arama koşullarını belirtin.

E-posta alma ve okuma

E-postaları okuyun, yazışmalardaki e-posta zincirini inceleyin, hızlı yanıtı kullanın veya e-postayı başka bir alıcıya gönderin.

E-postaların sıralanması

E-postaları klasörlere göre düzenleyin, e-postaları filtreleyin ve gruplayın. Gelen e-posta iletilerinin otomatik işlenmesini ayarlayın

Ekli dosyalar

E-postaya dosya nasıl eklenir? E-postalar, ekleri olmadan geliyorsa ne yapılmalı?

E-posta çevirisi

E-postayı otomatik olarak başka bir dile veya gelen e-postayı Türkçeye nasıl çeviririm?

E-posta listesiyle

E-posta listesi ile neler yapılabilir ve mail servisiyle kolay kullanım için nasıl ayarlanabilir?

E-posta işleme kuralları

Mail servisinin gelen e-postaları otomatik işleme kurallarını belirleyin.