Alan adı sahipliğini doğrulama

Dosyanın yüklenmesi

Dosyanın;
  • http://yourdomain.tld/gizli_kod.html şeklindeki adresten (burada “yourdomain.tld”, alan adınızı ve “gizli_kod.html”, yüklenen dosyanın ismini temsil ediyor) açıldığından ve

  • sadece kontrol kodunu içeriğinden emin olun.

Dosyayı yukarıdaki adresten açamamanız sunucunuzdaki dosyanın henüz güncellenmediği veya hatalı kurulup eklendiği anlamına gelebilir. Bu durumda yaptığınız ayarları kontrol edin. Dosyanın gücellenmesi için bir süre tanımanız ve yaptığınız ayar kontrolünüz işe yaramadıysa barındırma sağlayıcınızın destek servisine başvurarak destek uzmanlarının site kökünde gerekli dosyayı oluşturmanızda size yardımcı olmasını isteyin.

CNAME kaydının eklenmesi

İlgili adresin "mail.yandex.com.tr"ye yönlendirdiğinden emin olun. Bu amaçla örneğin http://www.digwebinterface.com gibi bir dig yardımcı programı kullanarak ilgili DNS sorgusu oluşturun:
  1. Site adresi olarak “yamail-gizli_kod.yourdomain.tld” şeklindeki sorguyu belirtin.

  2. CNAME kayıt türünü seçin ve sorguyu gönderin.

CNAME kaydı doğru eklenmiş ve geçerlilik kazanmışsa yaklaşık şu şekilde bir yanıt almanız gerekir:

yamail-gizli_kod.yourdomain.tld. 21600 IN CNAME domain.mail.yandex.net.

Yanıt gelmiyorsa yaptığınız ayarları tekrar kontrol edin. Beklemeniz ve kontrol işleminiz işe yaramadıysa sunucularına alan adınızı devrettiğiniz şirketin destek servisine başvurarak alt alan adı için CNAME kaydını oluşturmanızda yardımcı olmasını isteyin.

Kayıt şirketi sunucusunda iletişim adresi değiştirme

Alan adı hakkında whois bilgilerinin ilgili adresi içerdiğinden emin olun. Bu amaçla http://www.whois.com/whois servisini kullanın. Aradığınız iletişim bilgileri Admin e-mail: alanında bulunmalıdır.

Bu alanda aradığınız adres olmaması, bir başkasına ait bir adres bulunması veya adresin gizli olması yapılan değişikliklerin henüz geçerlilik kazanmadığı veya ayarların yanlış yapıldığı anlamına gelir. Bu durumda yaptığınız ayarları kontrol edin. Beklemeniz ve kontrol işleminiz işe yaramadıysa alan adı kayıt yetkilisi destek servisine başvurarak iletişim bilgilerindeki e-posta adresini düzenlemenizde yardımcı olmasını isteyin.

Alan adının Yandex sunucularına devri

Devir işleminin doğruluğunu ve yapılan değişikliklerin geçerlilik kazanıp kazanmadığını kontrol edin.

Kontrol edilecek şeyler: Sorguların ikisi de şu Yandex sunucularından yanıtlar almalıdır: “dns1.yandex.net.” ve “dns2.yandex.net.”.

NS sunucusu liste ve isimlerinin farklı çıkması veya NS sunucularının yanıt vermemesi yapılan değişikliklerin henüz geçerlilik kazanmadığı veya ayarların yanlış yapıldığı anlamına gelir. Bu durumda yaptığınız ayarları kontrol edin. Beklemeniz ve kontrol işleminiz işe yaramadıysa alan adı kayıt yetkilisi destek servisine başvurarak alan adınızın “dns1.yandex.net.” ve “dns2.yandex.net.” sunucularına devrinde yardımcı olmasını isteyin.