DNS kayıtlarının ayarlanması

Yandex.Mail'in doğru çalışabilmesi için DNS kayıtlarını Yandex koşullarına uygun olarak ayarlamanız gerekir. Alan adınız sadece tek bir şirketin sunucularına devredilmelidir. Devir işlemi kayıt yetkilisi yönetim paneli üzerinden, DNS kaydı ayarları ise alan adınızı devrettiğiniz şirketin DNS yönetim sayfasında yapılır.

DNS'teki yaptığınız değişikliklerin etkinleşmesini bekleyin. Bu işlem en fazla 72 saat sürebilir.

Kontrol edebileceğiniz şeyler:

Адрес сайта: (Rus. "Site adresi:") veya Hostnames or IP addresses: alanına alan adınızı yazın (örneğin “yourdomain.tld”). Açılan listede “NS” seçin ve Запрос (Rus. "Sorgu yap") veya Dig butonuna tıklayın. Sorguların ikisi de aynı NS sunucularından yanıt almalıdır.

Devir ayarlarınız doğruysa tüm diğer DNS kayıtlarını kontrol edin.

MX kaydı

Ayarladığınız MX kaydının doğruluğunu http://www.digwebinterface.com/?hostnames=&type=MX&ns=resolver&useresolver=8.8.4.4&nameservers= sayfasnda dig yardımcı programı aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

Bunu yapmak için:
 1. Адрес сайта: (Rus. "Site adresi:" veya Hostnames or IP addresses: alanında alan adınızı belirtin (örneğin “yourdomain.tld”).

 2. Açılan listede MX seçin ve Запрос (Rus. "Sorgu yap") veya Dig butonuna tıklayın.

Kayıt ayarlarınız doğruysa alacağınız yanıt yaklaşık olarak şöyle görünecek:

yourdomain.tld. 21521 IN MX 10 mx.yandex.net.

Olası sorunlar:

 • Sunucu yanıt vermiyor veya alınan değer istenilen değerden farklı. Bu durum yapılan bazı değişikliklerin geçerlilik kazanmadığı veya MX ayarının hatalı yapıldığı anlamına gelir.

 • Yandex'in MX kaydının yanı sıra üçüncü taraf sunucularının MX kayıtlarından da yanıtlar geldi.

  Bu durumda üçüncü taraf sunucularıyla ilgili kayıtları silin. Bunu yapmak için Yandex MX kaydını ayarladığınız DNS yönetim sayfasına geçin.

 • Sunucu yanıtındaki kayıt şu şekilde görünür: “mx.yandex.net.yourdomain.tld.”. MX kaydı değerinden sonra bir nokta eklemeniz gerekir: “mx.yandex.net.”.

SPF kaydı

Ayarladığınız SPF kaydının doğruluğunu http://www.digwebinterface.com/?hostnames=&type=TXT&ns=resolver&useresolver=8.8.4.4&nameservers= sayfasnda dig yardımcı programı aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

Bunu yapmak için:
 1. Адрес сайта: (Rus. "Site adresi:" veya Hostnames or IP addresses: alanında alan adınızı belirtin (örneğin “yourdomain.tld”).

 2. Açılan listede TXT seçin ve Запрос (Rus. "Sorgu yap") veya Dig butonuna tıklayın.

Kayıt ayarlarınız doğruysa alacağınız yanıt yaklaşık olarak şöyle görünecek:

yourdomain.tld. 21600 IN TXT "v=spf1 redirect=_spf.yandex.net"

veya

yourdomain.tld. 21600 IN TXT "v=spf1 ip4:IP-1 ip4:IP-2 ip4:IP-3 include:_spf.yandex.net ~all"
Olası sorunlar:
 • Sunucu yanıt vermiyor veya alınan değer istenilen değerden farklı. Bu durum yapılan bazı değişikliklerin geçerlilik kazanmadığı veya SPF ayarının hatalı yapıldığı anlamına gelir.

 • Yandex'in SPF kaydının yanı sıra üçüncü taraf sunucularının SPF kayıtlarından da yanıtlar geldi. Hatayı gidermek için bu üçüncü taraf kayıtlarını silin. Bunu yapmak için Yandex SPF kaydını ayarladığınız DNS yönetim bölümüne geçin.

DKIM imzası

Ayarladığınız DKIM imzasının doğruluğunu http://www.digwebinterface.com/?hostnames=&type=TXT&ns=resolver&useresolver=8.8.4.4&nameservers= sayfasnda dig yardımcı programı aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

Bunu yapmak için:
 1. Адрес сайта: (Rus. "Site adresi:" veya Hostnames or IP addresses: alanında alt alan adınızı belirtin (örneğin "yourdomain.tldmail._domainkey.yourdomain.tld").

 2. Açılan listede TXT seçin ve Запрос (Rus. "Sorgu yap") veya Dig butonuna tıklayın.

Kayıt ayarlarınız doğruysa alacağınız yanıt yaklaşık olarak şöyle görünecek:

mail._domainkey.yourdomain.tld. 21599 IN TXT "v=DKIM1\; k=rsa\; t=s\; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDlk+IUXTHUIumVpG1S0vwFuwO9AC2aRrJj21MLj7xvO0Brys/fDxOTaFsoVsA2/t9mcxf1kqx/bCsEvJiiOUUw5eihQefcY7xJoeruJK/o+IKU2dTO9OOPfSyqGLuQ+v/DMJRjhz73XOpkPOpPwLhQKhvBLNM2TCxPqCL0E42/7wIDAQAB"
Eğer:
 • Sunucu sorguya yanıt vermiyor veya alınan değer istenilen değerden farklıysa yapılan değişiklikler geçerlilik kazanmamış veya DKIM imzası hatalı ayarlanmamış demektir.

 • Yandex DKIM imzasının yanı sıra başka anahtarlar içeren DKIM imzalarından da yanıtlar geldiyse bu yabancı DKIM imzalarını silmeniz gerekir. Bunu yapmak için Yandex DKIM imzasını ayarladığınız DNS yönetim sayfasına geçin.

CNAME kaydı

Ayarlanmış CNAME kaydının doğruluğunu örneğin http://www.digwebinterface.com adresindeki gibi bir dig yardımcı programıyla kontrol edebilirsiniz.

Bunu yapmak için:
 1. Site adresi olarak alt alan adınızı (örneğin “mail.yourdomain.tld”) belirtin.

 2. TXT kayıt türünü seçin ve sorguyu gönderin.

Kayıt ayarlarınız doğruysa alacağınız yanıt yaklaşık olarak şöyle görünecek:

mail.yourdomain.tld. 21599 IN CNAME domain.mail.yandex.net.

Olası sorunlar:

 • Sunucu sorguya yanıt vermiyor veya alınan değer istenilen değerden farklıysa yapılan değişiklikler geçerlilik kazanmamış veya CNAME kaydı hatalı ayarlanmamış demektir.

 • Yanıt Yandex CNAME kaydının yanı sıra ayrıca üçüncü taraf sunucularının CNAME kayıtlarını da içeriyorsa bu yabancı kayıtları silmeniz gerekir. Bunu yapmak için Yandex CNAME kaydını ayarladığınız DNS yönetim sayfasına geçin.

 • CNAME kaydı doğru ayarlanmış olup sorguya yanıt gönderdiği halde "mail.yourdomain.tld" şeklindeki bağlantının çalışmadığı durum “mail.yourdomain.tld” alt alan adı için ayrıca A türü kayıtların da ayarlandığının bir belirtisi olabilir. Kurumlar için Mail'inizin doğru çalışabilmesi için bu A kayıtlarını silmeniz gerekir.