MX kaydı

MX kaydının ayarlanması için genel talimat

MX kaydı alan adınız için e-posta toplayan sunucuyu belirler. Yandex sunucusunun e-postalarınızı işleyebilmesi için gerekli sunucu adını belirtecek özel MX kaydını oluşturmanız gerekir.

Yandex sunucusunun MX kaydını oluşturmadan önce kullandığınız adresleri işlemesini istiyorsanız ilgili alan adı için aynı adresleri oluşturun. Ayrıca e-posta hesaplarınızı tüm e-postalarla birlikte içeri aktarabilirsiniz.

Alan adını Yandex sunucularına devrettiyseniz MX imzası otomatik ayarlanır. Bu imzanın parametrelerini Kurumlar için Mail DNS editöründe görüntüleyip ayarlayabilirsiniz.

 1. Size DNS barındırma servislerini sağlayan şirketin web sitesindeki yönetim panelinize girin.

 2. Varolan MX kayıtlarını silin.

 3. Aşağıdaki alan değerleriyle yeni MX kaydı oluşturun (NOT: farklı yönetim panelinde bu alanların isimleri farklı o0labilir):

  • Değer: “mx.yandex.net.”.

   Sunucu isminin bir noktayla tamamlanması zorunludur. Bu tamamlayıcı nokta kullandığınız yönetim panelinde otomatik ekleniyorsa onu ek olarak eklemeniz gerekmez.

  • Öncelik: 10

   Kullandığınız yönetim panelinde “10” değerindeki öncelik öngörülmüyorsa 0'dan farklı olan herhangi bir değer belirtin.

  • Alt alan adı: “@”

   Bazı yönetim panellerinde alt alan adı olarak “@” yerine örneğin “yourdomain.tld.” gibi alan adını belirtmek gerekir. Alt alan adı olarak ne “@” simgesini ne de alan adınızı belirtebiliyorsanız alanı boş bırakın.

   Kullandığınız yönetim panelinde bu alan yoksa bir şey belirtmeniz gerekmez.

 4. DNS'teki yaptığınız değişikliklerin etkinleşmesini bekleyin. Bu işlem en fazla 72 saat sürebilir.