E-posta hesaplarının diğer sunuculardan içeri aktarılması

Gmail veya özel bir e-posta sunucunuz gibi diğer sunuculardan e-posta hesapları tüm içerikleriyle birlikte Kurumlar için Mail'e aktarabilirsiniz.

Ancak bu tür aktarım işlemi ancak alan adınız doğrulandıktan sonra yapılabilir.

Böylelikle Kurumlar için Mail'de yeni e-posta hesapları oluşturduğunuz için bu yeni hesapların kullanıcı adlarının ve şifrelerinin aşağıdaki Yandex kurallarına uygun olması zorunludur:
 • Kullanıcı adı:
  • Latin harfleri, rakamlar ile kısa çizgi veya noktadan oluşabilir,

  • Bir harfle başlayıp bir harf veya rakamla bitmeli ve bunun toplam uzunluğu 30 rakamı aşmamalıdır.

 • Şifre;
  • toplam sayısı 6'dan 20'ye kadar olan latin harfler, rakamlar ve "!", "@", "#", "$", "%", "^", "&", "*", "(", ")", "_", "-", "+", ":", ";", ",", "." olmak üzere özel simgelerle oluşmalı ve

  • kullanıcı adından farklı olmalıdır.

E-posta hesaplarını içeri aktarmak için:

1. Kaynak sunucusunun parametrelerini ayarlayın

Ayalar için şunları yapmanız gerekir:

 1. Alan adı yönetim sayfasını açın. Bu amaçla Alan adlarım sayfasına geçin ve alan adını içeren bağlantıya tıklayın.

 2. Sağ sütunda, Başka bir sunucudan e-posta hesabının aktarımı öğesindeki İçe aktarım sayfasına git bağlantısından geçin.

 3. “Mail.ru” veya “Gmail” alan adlarından e-posta hesaplarınızı taşımak istiyorsanız Mail.ru veya Gmail öğelerini seçin. Bu servisler için sunucu parametreleri otomatik belirlenecek.

  Kendi bir e-posta sunucunuz varsa gerekli parametreler belirtmek için Kendi sunucum seçeneğine geçin.

 4. Şu parametreleri belirtin:
  • Protokolü (POP veya IMAP).

   Kaynak sunucu IMAP protokolünü destekliyorsa IMAP'i kullanmanız tercihlidir. Aktarım işlemi sırasında IMAP protokolü hesabın mevcut yapısını olduğu gibi kalmasını sağlar.

  • Sunucu adı alanında sunucunun IP adresini veya alan adını (örneğin “imap.example.com”).

  • Port alanına sunucunun port adını (örneğin 993).

  • SSL kullanımının gerekli olup olmadığını.

 5. Devam butonuna tıklayın.

2. Hesapların kullanıcı adları ile şifrelerini yazın

Kullanıcı adlarını ve şifreleri dosyada belirtme ve sıralama kuralları

Hesapların Kurumlar için Mail'e aktarılabilmesi için hesaplarda kullanılan kullanıcı adlarını ve şifreleri belirtmeniz gerekir. Kullanıcı kimlik tespiti amacıyla kaynak sunucu tam e-posta adresinizi istediğinde o adresi kullanıcı adı olarak belirtin.

Hesapların bilgilerini ister elle tek tek yazabilir veya isterseniz gerekli kullanıcı adlarını ve şifreleri toplu olarak özel bir dosya şeklinde hazırlayabilirsiniz.

Dosyadaki kullanıcı adları şifreleriyle birlikte çiftler şeklinde, her bir çift ayrı bir satırda ve aralarına boşluk konarak belirtilmelidir. Örneğin:

login1 password1
...
login10 password10

Kaynak sunucudaki kullanıcı adının veya şifrenin Yandex kurallarına uygun olmaması halinde dosyadaki satırda yeni bir kullanıcı adı veya şifre belirtmeniz gerekecek. Kaynak sunucudaki şifrenin boşluklar içermesi halinde bu şifreyi tırnaklar (") içinde belirtin. Örneğin:

login1 "pas sword1" login1 new_password1

3. İçeri aktarma işlemini başlatın

İçeri aktarmayı başlatmadan önce aktarımı yapılacak hesapların her biri için gerekli e-posta gönderme protokol desteğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

İçeri aktarma işlemini başlatmak için Taşımaya başla veya Dosyayı yükle ve aktarımı başlat butonuna tıklayın.

4. İçeri aktarma işlemini tamamlayın

İçeri aktarma sırasında hataların oluşması halinde ayrıntılar işlemin sayasında görüntülenecek. Hataları düzelttikten sonra işlemi tekrar başlatın.