Yandex'in DNS barındırıcısı

Yandex'in DNS sunucularının alan adınızı destekleyebilmesi için alan adınızı Yandex sunucularına devretmeniz gerekir. Devir işlemi tamamlandıktan sonra alan adının DNS'ini Kurumlar için Mail DNS editörü veya özel API aracılığıyla yönetebileceksiniz.

Not. Alan adı kullanım hakkınızı doğruladıysanız ilgili DNS kayıtlarını, bunu Yandex sunucularına devretmeden önce de ekleyebilirsiniz. Fakat bu kayıtların geçerlilik kazanması için anılan devir işleminin tamamlanmış olması gerekir.

Yandex'te, Kurumlar için Mail servisinde e-posta hesabı oluşturmadan DNS barındırma servisinden yararlanabilirsiniz. Bu durumda alan adını devrettikten sonra NS kayıtları hariç olmak üzere Yandex'in tüm DNS kayıtlarını silin. Yandex'in NS kayıtlarının bulundurulması zorunludur.

Ayarlayabildiğiniz DNS kayıt türleri:
 • A, AAAA.

 • MX. Öncelik 1 ile 90 arasındaki bir değer olarak belirtilir. Öncelik için açılan listedeki öneri değerlerinden farklı bir değer belirtmek için API'yi kullanın.

 • SRV. Öncelik 1 ile 90 arasındaki bir değer olarak belirtilir. Öncelik için açılan listedeki öneri değerlerinden farklı bir değer belirtmek için API'yi kullanın.

 • TXT. DKIM imzası ayarlandığında TXT kaydı değerinin uzunluğu 255 simgeyi aşmamalıdır.

 • CNAME. Lütfen dikkatli olun: RFC yasağı nedeniyle kök alan adı için CNAME kaydı ayarlanamaz.

 • SOA.

  Parametre değerleri şu sınırlar içinde düzenlenebilir:

  Parametre adı Önerilen değerler Geçerli değer aralığı
  REFRESH 14.400 saniye 900 ile 86.400 saniye arası
  RETRY 900 saniye 90 ile 3.600 saniye arası
  EXPIRE 1.209.600 saniye 604.800 ile 2.419.200 saniye arası
  MINIMUM 14.400 saniye 90 ile 86.400 saniye arası
  TTL 21.600 saniye 900 ile 1.209.600 saniye arası

DNS editörü

DNS editörüne geçmek için:

 1. Alan adlarım sayfasını açın. İlgili alan adını içeren bağlantının üzerine tıklayın. Alan adı yönetim hakkınız doğrulanmış olmalıdır.

 2. DNS editörü bağlantısından geçiş yapın.

DNS kaydı oluşturulduğunda Barındırıcı (Host) alanına şu değerler yazılır:

 • Kök alan adı için kayıt ayarlandığında “@”,

 • İlgili alt alan adının ilk noktaya kadar olan kısmı,

  • Alt alan adınız bar.yourdomain.tld ise Barındırıcı alanına bar değerini yazın,

  • Alt alan adınız foo.bar.yourdomain.com ise Barındırıcı alanına “foo.bar” değerini yazın.