Kurumlar için Mail

Alan adı, e-posta hesabı ve e-posta taşıma işlemlerinin programdan yönetimi (API)

Şunları kapsayan program arayüzünü (API) kullanabilirsiniz:

  • Alan adları için Mail API. Alan adlarının, e-posta hesaplarının ve kullanıcı kimlik bilgilerinin, e-posta gruplarının topluca yönetimi için tasarlanmıştır.

  • API DNS. Alan adınızın DNS'sini yönetmek için tasarlanmıştır.

API, http-yöntemleriyle çalışır, açıklaması ayrı bir bölümdedir.