Verilerin silinmesi

Yandex, siz verilerinizi sildikten sonra onları işlemeyi durdurur. Veriler hesabınızdan kaybolur, Yandex de dahil olmak üzere bu verilere kimse erişemez ve verilerinizin çoğu fiziksel olarak sunuculardan silinir.

Bununla birlikte Yandex, bazı verileri bir süre tutmakla yükümlüdür; bunun nedeni yasayla veya sözleşme şartlarıyla bağlı olmamızdır.

Yandex, ödeme veya ürünlerin satın alınması gibi işlemler ile ilgili bazı verileri yasal olarak belirlenen süre boyunca saklayabilir.

Yandex, uhdesindeki verilerin yayılmasını düzenleyen bir kurum olarak şu verileri saklamakla yükümlüdür:
  1. Kullanıcıların konuşma verilerinin, yazılı metinlerin, görsellerin, sesli ve görüntülü mesajların veya diğer elektronik mesajların alınması, iletilmesi, teslimi ve/veya işlenmesi ile ilgili veriler ve bu kullanıcıların bizzat kendileri ile ilgili verilerin, bu işlemlerin gerçekleşmesinden sonra bir yıl boyunca saklanması.
  2. Kullanıcıların yazılı mesajları, konuşma verileri, görselleri, sesli ve görüntülü mesajları ve diğer elektronik mesajlarının alınması, iletilmesi, teslimi ve/veya işlenmesi ile ilgili verilerin, bu işlemlerin gerçekleşmesinden sonra altı aya kadar saklanması.

Bu koşullar, yayınlanan herhangi bir içerik ve kullanıcı mesajlarını da kapsar. Örneğin, Yandex.Mail veya Yandex.Messenger'daki yazışmalarınız, bu servislerdeki verileriniz silindikten altı ay sonra tamamen imha edilecek ve mesajların gönderilmesiyle ilgili veriler ise bir yıl içinde tamamen imha edilecektir.