Görsel favoriler

Görsel favoriler, sık ziyaret ettiğiniz veya size gerekli olan sitelere tek bir tıkla ulaşmak için kullanabileceğiniz Yandex.Elements uzantısıdır. Favoriler, küçük görseller olarak saklanır ve yeni bir tarayıcı penceresi açarak bunlara ulaşılabilir.

Uzantı ayarlarında favori sayısını ve favorilerin sayfadaki sırasını değiştirebileceğiniz gibi arka planı da seçebilirsiniz. Görsel favoriler Yandex arama satırını da içerir.