Yandex.Bar ile etkileşim

Tarayıcıya daha önce Yandex.Bar yüklenmiş ise Yandex.Elements bunun üzerine yüklenir. Yandex.Bar’ın tüm bileşenleri ve ek bölmesi olduğu gibi kalırken yalnızca Yandex.Elements’in yeni işlevsel özellikleri eklenir. Ayrıca, Yandex.Bar ek bölmesini geçici olarak gizleme olanağı da ortaya çıkar.

Yandex.Bar bileşenlerini ek bölmeden gezinti bölmesine taşıyabilirsiniz:

  • Mozilla Firefox tarayıcısında

    Yandex.Bar bölmesini fareyle sağ tıklayın. Açılan pencerede Yapılandır menü öğesini seçin. Bundan sonra, gerekli Yandex.Bar bileşenlerini tarayıcının gezinti bölmesine sürükleyin.

  • Internet Explorer tarayıcısında

    Herhangi bir Yandex.Bar butonuna fareyle sağ tıklayın. Açılan pencerede Yapılandır menü öğesini seçin. Ayarlar penceresinde Yandex bölmesindeki geçerli butonların bir listesi yer alır. Tarayıcının gezinti bölmesinde bulunan butonlar, Yandex.Bar bölmesinde bulunan butonlardan bir Ayırıcı ile ayrılmıştır. Yandex.Bar bölmesindeki gerekli butonları gezinti bölmesindeki butonlara sürükleyin ve Tamam butonuna tıklayın.