Linux için konsol istemcisi

Linux için Yandex.Disk konsol istemcisi, pencere arayüzü veya WebDAV protokolünü destekleyen programları kullanmadan Disk'teki dosyaları yönetebilmenizi sağlar.

Konsol istemcinin, WebDAV destekli bağlantıya kıyasla avantajları:

 • sistem kaynaklarına daha az ihtiyaç duyar;
 • daha yüksek dosya okuma ve yazma hızı vardır;
 • Disk sunucusuyla daha yüksek eşitleme hızına sahiptir;
 • dosyalarla çalışabilmek için sürekli bağlı kalma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Konsol istemcisi, aşağıdaki işletim sistemlerine kurulabilir:

 • Ubuntu Linux 8.04 ve üzeri;
 • Debian 5 ve üzeri;
 • Fedora 9 ve üzeri;
 • Red Hat Enterprise Linux 6 ve üzeri;
 • CentOS 6 ve üzeri.
 1. İstemcinin kurulumu
 2. Başlangıç ayarları sihirbazı
 3. İstemciyle çalışma
 4. Sorular ve yanıtlar
 5. Linux konsol istemcisi için GUI

İstemcinin kurulumu

İstemciyi otomatik olarak kurmak için hızlı paket kurulumu komutunu kullanın.

.deb paketinin hızlı kurulum örneği
echo "deb http://repo.yandex.ru/yandex-disk/deb/ stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/yandex-disk.list > /dev/null && wget http://repo.yandex.ru/yandex-disk/YANDEX-DISK-KEY.GPG -O- | sudo apt-key add - && sudo apt-get update && sudo apt-get install -y yandex-disk

İstemciyi manuel kurmak için gerekli sürüm paketini aşağıdaki ilgili bağlantıyı takip ederek indirin.

Paket formatı 32-bit 64-bit
.deb (Ubuntu, Debian) yandex-disk_latest_i386 yandex-disk_latest_amd64
.rpm (Fedora, Red Hat Enterprise Linux, CentOS) yandex-disk-latest.i386 yandex-disk-latest.x86_64
Uyarı. Uygulamayı indirerek Lisans Sözleşmesi koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
dpkg paket yöneticisi yardımıyla kurulum örneği
# dpkg -i yandex-disk_0.1.0.103_i386.deb
Not. Veri havuzu /etc/apt/sources.list.d/yandex-disk.list adresinden otomatik olarak yüklenir
rpm paket yöneticisi yardımıyla kurulum örneği
# rpm -ivh yandex-disk-0.1.0.103-1.fedora.i386.rpm
Not. Veri havuzu otomatik /etc/yum.repos.d/yandex.repo adresinden yüklenir

Ayrıca yandex-disk paketini içeren veri havuzunu paket yöneticilerinin kullanılabilir veri havuzu listesine ekleyebilir ve apt-get veya yum araçları yardımıyla paketi kurabilirsiniz.

apt-get yardımıyla kurulum
Uyarı. Değişiklikleri uygulamadan önce /etc/apt/sources.list.d/yandex-disk.list dosyasının kopyasını kaydedin.
# echo "deb http://repo.yandex.ru/yandex-disk/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/yandex-disk.list
# apt-get update
# apt-get install yandex-disk
yum yardımıyla kurulum
# nano /etc/yum.repos.d/yandex.repo
# rpm --import http://repo.yandex.ru/yandex-disk/YANDEX-DISK-KEY.GPG
# yum install yandex-disk

yandex.repo dosyasının içeriği şöyledir:

[yandex]
name=Yandex
failovermethod=priority
baseurl=http://repo.yandex.ru/yandex-disk/rpm/stable/$basearch/
enabled=1
metadata_expire=1d
gpgcheck=1
gpgkey=http://repo.yandex.ru/yandex-disk/YANDEX-DISK-KEY.GPG

Paketin dijital imzasının kontrolü için sisteme açık GPG-anahtarı aktarmak gerekebilir.

.deb paketi için GPG-anahtarı aktarma
wget -O YANDEX-DISK-KEY.GPG http://repo.yandex.ru/yandex-disk/YANDEX-DISK-KEY.GPG
sudo apt-key add YANDEX-DISK-KEY.GPG
.rpm paketi için GPG-anahtarı aktarma
sudo rpm --import http://repo.yandex.ru/yandex-disk/YANDEX-DISK-KEY.GPG

Başlangıç ayarları sihirbazı

setup komutu yardımıyla istemcinin başlangıç ayarlarını yapabilirsiniz.

$ yandex-disk setup
 1. Disk'in yerel kopyasını saklamak için katalog adını girin. Adı bölümünü boş bırakırsanız yerel katalogda Yandex.Disk klasörü oluşturulur.
 2. Proxy sunucusunun kullanılıp kullanılmayacağını belirtin (y/n).
 3. Sistem başladığında istemcinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağını belirtin (y/n).
 4. Yandex kullanıcı adını girin.
 5. Yandex parolasını girin.
  Uyarı. Yandex.Disk programına giriş yapmak için iki aşamalı kimlik doğrulamayı kullanıyorsanız veya daha önce kullandıysanız “Yandex.Anahtar” mobil uygulamasının oluşturduğu tek kullanımlık şifreyi kullanmanız gerekir.

Sihirbaz, işlemi tamamladıktan sonra ~/.config/yandex-disk katalogunda config.cfg adlı bir yapılandırma dosyası oluşturulacaktır.

İstemciyle çalışma

Komutlar

İstemciyle çalışmak için aşağıdaki komutlar kullanılır:

 • token — Yandex kullanıcı adınız için kimlik doğrulama anahtarı (OAuth-Token) al (USERNAME). Komut girildiğinde Yandex parolanızı belirtebilir ve belirteci saklamak için dosya adı (PASSWORD) ve dosya yolu (FILE) girebilirsiniz. Ek parametreler belirtilmezse belirteci saklamak için ~/.config/yandex-disk katalogunda passwd dosyası oluşturulur.
  $ yandex-disk token [-p, --password=PASSWORD] [OPTION] USERNAME [FILE]
 • start — Daemon'u çalıştır ve exclude-dirs içinde hariç tutulanların dışındaki tüm klasörleri eşitle.
  $ yandex-disk start [OPTION]
 • status — Daemon'un çalışma durumunu (eşitleme durumu, eşitleme hataları, eşitlenen dosyaların listesi, Disk'teki toplam ve boş alan).
  $ yandex-disk status [OPTION]
 • stop — Daemon'un çalışmasını durdur.
  $ yandex-disk stop [OPTION]
 • sync — Daemon'u çalıştır ve exclude-dirsiçinde hariç tutulanların dışındaki tüm klasörleri eşitle.
  $ yandex-disk sync [OPTION]
 • publish — belirtilen dosya veya klasör için genel erişim bağlantısı al (FILE).
  $ yandex-disk publish [OPTION] FILE
 • unpublish — belirtilen dosya veya klasörü genel erişime kapat (FILE).
  $ yandex-disk unpublish FILE

Ek parametreler [OPTION]

--config=FILE, -c FILE

Yapılandırma dosyasını belirtin. Varsayılan olarak ~/.config/yandex-disk katalogunda config.cfg dosyası kullanılır.

--dir=DIR, -d DIR

Disk'in yerel kopyasını saklamak için katalog adını belirtin. Başlangıç ayarları yapılırken bu ad girilmezse varsayılan olarak ~/Yandex.Disk kataloğu kullanılır.

--auth=FILE, -a FILE

Kimlik doğrulama verilerini içeren dosyayı belirt. Varsayılan olarak token komutu veya başlangıç ayarları sihirbazı yardımıyla oluşturulan passwd dosyası kullanılır ve ~/.config/yandex-disk kataloğunda saklanır.

--exclude-dirs=DIR1,DIR2,...

Belirtilen katalogları eşitleme. Ayarların sürekli etkin kalmasını istiyorsanız katalogları config.cfg dosyasındaki exclude-dirs istisnalar listesine eklemek gereklidir. Ayarların doğru uygulanmaları için çıkarılan başlıkların adları, boşluksuz virgülle ayırarak yazılmalı.

--read-only

Disk sunucusundaki dosyalarda değişiklik yapmayı engelle ve yalnızca yerel kopyada eşitleme gerçekleştir. Eşitleme çakışması meydana gelmesi halinde yerel dosyalar yeniden adlandırılacaktır. Ek olarak --overwrite parametresi belirtilirse yerel dosyalar yeniden yazılacaktır.

--overwrite

Sunucuyla eşitlendiğinde Disk'in yerel kopyasında yapılmış değişikliklerin tekrar yazılmasına izin ver. --read-only parametresiyle beraber kullanılır.

--no-daemon, -D

Yönetimi konsola iade etmeden daemon'u çalıştır. Yönetimi geri almak için başka bir konsolda yandex-disk stop komutu çalıştırılarak veya çalışan konsol kapatılarak daemon'un durdurulması gereklidir.

--help, -h

Bilgi.

--proxy=PARAM

Proxy sunucusunu ayarla. İzin verilen parametreler:

 • auto — proxy sunucusunun sistem ayarlarını kullan (varsayılan);
 • no — proxy sunucusunu kullanma;
 • protocol,address,port,login,password — manuel olarak ayarla.

Komutun kullanım örnekleri

$ yandex-disk start -c ~/ydconfig/newconfig.cfg # Daemon'u çalıştır ve belirtilen yapılandırma dosyasıyla eşitle $ yandex-disk start --exclude-dirs=Foto # Foto dosyasını eşitleme$ yandex-disk sync --read-only # read-only durumundaki klasörleri eşitle$ yandex-disk publish Foto # Foto klasörü için genel erişim bağlantısı elde et

config.cfg dosyası örneği

# Kimlik doğrulama bilgileriyle dosya yoluauth="/home/user/ydconfig/my_passwd"# Disk'in yerel kopyasının saklanacağı katalog.dir="/home/user/myDisk"# Belirtilen katalogları eşitleme.#exclude-dirs="exclude/dir1,exclude/dir2,path/to/another/exclude/dir"# Proxy sunucusunu belirt. Örnekler:#proxy=https,127.0.0.1,80#proxy=https,127.0.0.1,80,login,password#proxy=https,127.0.0.1,443#proxy=socks4,my.proxy.local,1080,login,password#proxy=socks5,my.another.proxy.local,1081#proxy=auto#proxy=no

Sorular ve yanıtlar

Konsol istemcisinde hangi Disk işlevleri kullanılabilir?

Konsol istemcisiyle çalışırken Disk'in tüm ana işlevlerine erişebilirsiniz: Dosya ve klasörleri eşitleme ve genel erişime açma, seçilen klasörleri eşitleme.

Konsol istemcisinde seçmeli klasör eşitlemesi yapmak mümkün mü?

Evet. Seçilen klasörlerin eşitlenmesini engellemek için bu klasörleri belirterek komutu (--exclude-dirs=DIR1,DIR2,... parametresi) girin veya config.cfg dosyasında bu klasörleri exclude-dirs istisna listesine ekleyin.

Konsol istemcisi veri kopyalamak için kullanılabilir mi?

Evet. --read-only parametresi yardımıyla veri kopyalamak mümkündür.

Linux konsol istemcisi için GUI

Konsol istemcisiyle, üçüncü parti geliştiricilere ait GUI yardımıyla çalışabilirsiniz.

Ad Açıklama
YD-tools Yardımcı program konsol istemcisinin tüm ana özelliklerini desteklemektedir. Yardımcı program, görev panelinde mevcut eşitlemenin durumunu simge olarak gösterir ve bildirimler aracılığıyla değişiklikleri bildirir. Ayrıca içerik menüsüne yayınlamadan sorumlu öğeleri de ekler.
Ya-gui Yardımcı program, daemon'un normal veya gelişmiş (ek seçeneklere sahip) modda başlatılmasını sağlar. Bağlam menüsüne yayınlamadan sorumlu öğeyi ekler. Başlatıldığında dosyalara erişimin açılmasını veya kapatılmasını ve daemon'un durdurulmasını sağlar. Ayrıca daemon'un geçerli durumuyla ilgili bilgileri görüntüler.
Yandex.Disk ServiceMenu Yandex.Disk servisine hızlı erişimi sağlar: dosyanın veya klasörün açık bağlantısını ara belleğe kopyalayabilir, dosyayı Yandex.Disk klasörünüze kaydedebilirsiniz.

Konsol istemcisi için diğer GUİ'leri biliyorsanız ve onlar bu sayfada bulunmuyorsa lütfen sayfanın alt kısmındaki form üzerinden durumu bize bildirin

Ayrıca Disk'le WebDAV üzerinden çalışabilirsiniz.