Dosya ve klasör silme

  1. Çöp Kutusu'nda bulunan dosya ve klasörlerin geri alınması
  2. Çöp Kutusu'nun temizlenmesi
  3. Disk'i Temizleme

Bir dosyayı veya klasörü silmek için, onları seçin ve üst panelde veya içerik menüsünde Sil butonuna tıklayın.

Üstteki panelde Sil butonu yoksa  → Sil öğesine tıklayın.

Disk'ten sildiğiniz dosyalar Çöp Kutusu'na gider ve Disk'te alan kaplamaya devam eder. Bu dosyalar 30 gün sonra otomatik olarak silinir. Daha fazla alan boşaltmak için Çöp Kutusu'nu manuel olarak boşaltın.

Çöp Kutusu'nda bulunan dosya ve klasörlerin geri alınması

Dosyalar ve klasörler Çöp Kutusu'ndayken onları geri alabilirsiniz:

  1. Çöp Kutusu'nu açın.
  2. Gerekli dosyaları veya klasörleri seçin.
  3. Üstteki panelde Geri al butonuna tıklayın.
Uyarı. Dosyalar Çöp Kutusu'ndan silindiyse, geri almak teknik olarak mümkün değildir.

Çöp Kutusu'nun temizlenmesi

Çöp Kutusu'na taşınan dosyalar, Disk'inizde yer kaplamaya devam eder. Çöp Kutusu'nu iki şekilde boşaltabilirsiniz:

  1. Çöp Kutusu'nu açın.
  2. Çöp Kutusu'nu temizle butonuna tıklayın.
Uyarı. Çöp Kutusu boşaltıldığında, içindeki dosyalar kalıcı olarak silinir.

Disk'i Temizleme

Disk'i tamamen temizlemeniz gerekiyorsa, tüm klasörleri ve dosyaları seçin, onları silin ve ardından Çöp Kutusu'nu boşaltın.

Uyarı. Disk'i temizlerseniz silinen dosyaları geri almak mümkün olmayacaktır.