Direct
Bilgi
Bize ulaşın

Tıklama fiyatının hesaplanması

Direct'teki tıklama fiyatları sabit değildir; fiyatlar, reklamverenler arasında yapılan açık arttırmaya bağlıdır. Tıklama fiyatı, reklamlarınızın açık artırmada yer alacağı tekliftir. Otomatik stratejiler için tıklama fiyatı belirtilen ayarlara göre otomatik olarak belirlenir; manuel yönetim stratejisi için tıklama fiyatlarını kampanya sayfasında Maksimum tıklama fiyatı alanında kendiniz belirleyebilirsiniz. Aramadaki gösterimler için teklifleri belirlerken arayüzde belirtilen fiyatları baz alabilirsiniz.

Belirli pozisyon için tıklama fiyatı, reklamınızın bu pozisyonda yayınlanması için gerekli tahmini tekliftir. Tahmin, mevcut durumuna göre hesaplanır ve teklif düzenlemeleri ve gelişmiş coğrafi hedefleme özelliği etkin durumunda olan farklı bölgelere ait rekabet eden reklamlar gibi bazı faktörleri dikkate almaz. Bu nedenle teklifiniz yeterli olsa bile bazı durumlarda reklam istenilen pozisyonda gösterilmeyebilir.

Garantili ve Süper pozisyona giriş fiyatının hesaplanma kuralları

Her pozisyonun fiyatı, mevcut anahtar sözcük grubuna göre diğer reklamverenlerle rekabete bağlıdır. Bu nedenle farklı sözcük grupları için pozisyon fiyatları da farklı olur ve zamanla değişebilir.

  • Metin-grafik reklamlar için pozisyon fiyatları ve çıkarılan fiyatlar anahtar sözcük grubu ile eşleşen arama sorgularına göre hesaplanır. Örneğin, kibrit satın al sözcük grubu için 1. pozisyon fiyatını belirlediyseniz şömine kibriti satın al sorgusu yapıldığında reklam garantili gösterimlere girmeyebilir.

  • Mobil uygulama reklamları için pozisyon fiyatları ve çıkarılan fiyatlar anahtar sözcük grubunu içeren tüm arama sorgularına göre hesaplanır. Örneğin kibrit satın al sözcük grubuna göre fiyat hesaplanırken kibrit satın al, mangal kibriti satın al, avcı kibriti satın al gibi arama sorgularının arasındaki rekabet hesaba katılır.

Sözcük grubunuzda negatif anahtar sözcükler varsa fakat kullanıcının sorgusunda yoksa seçilen pozisyonda gösterim garanti edilemez. Örneğin web sitesi için tasarım kursları sözcük grubunun teklifi Süper pozisyona girmek için yeterli olsa bile kullanıcının web sitesi tasarım kursları sorgusuna göre reklamınız Garantili gösterimlere girebilir.

Bunun yanı sıra gösterim pozisyonunun fiyatını aşağıdaki faktörler etkiler:

  • Mevcut anahtar sözcük grubuna göre reklam göstergeleri: kalite göstergesi ve belirli gösterimde tıklanabilirlik (CTR) tahmini

  • reklamınızla aynı sözcük gruplarına ve aynı gösterim bölgelerine sahip rekabet eden reklamların göstergeleri: teklifleri, kalite göstergeleri ve aynı gösterimde olan CTR tahminleri.

CTR tahmini hesaplandığında mevcut anahtar sözcük grubuna göre oluşturulmuş gruptaki tüm reklamların son 28 gün içindeki gösterimleri ve tıklamaları hesaba katılır.

CTR tahmini Garantili gösterimler ve Süper pozisyondaki gösterimler için ayrı hesaplanır. Garantili gösterimlerde pozisyon fiyatı hesaplanırken Garantili gösterimler bloğundaki CTR tahmini dikkate alınır. Süper pozisyondaki gösterimlerde pozisyon fiyatı hesaplanırken Süper pozisyon bloğundaki CTR tahmini dikkate alınır. Direct arayüzünde genelleştirilmiş CTR tahmini gösterilir.

Kalite katsayısı, reklamın sorguyla ilgililiğini, sözcük grubuna ve reklama göre istatistik verilerini, reklamın bağlantının yönlendirdiği site sayfasıyla ilgililiğini ve daha birçok faktörü hesaba katar.

Pozisyon fiyatları ve çıkarılan fiyatlar grubun tüm aktif reklamlar için hesaplanır. Grupta hiç aktif reklam yoksa fiyatlar gruptaki tüm reklamlar için hesaplanır.

Dikkat! 

Süper pozisyon ve garantili gösterimler blokları rakip reklamlara bağlı olmayan giriş sınırına sahip. Hiçbir reklamın buraya girememesi olasıdır.

Direct'te reklam gösterim koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi Gösterim kuralları sayfasında bulabilirsiniz.

Kampanya başladıktan sonra garantili ve süper pozisyona giriş fiyatı artmaya başladı

Bu, reklamınızın düşük CTR'ye sahip olduğunu gösterir. Giriş fiyatını düşürmek için reklam metnini iyileştirebilirsiniz ve gösterim koşullarını netleştirebilirsiniz. Reklam kampanyasının etkililiği nasıl arttırılabilir? bölümünde tam olarak neler yapabileceğinizle ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

Coğrafi ve zaman hedeflemenin etkisi

Arama sonuçlarında pozisyon fiyatlarının tahmini oluşturulurken sadece reklamınız veya kampanyanız için belirlenen gösterim bölgeleriyle aynı olan reklamlar yer almaktadır. Farklı bölgelere ait gösterim için uygun olan (gelişmiş coğrafi hedefleme özelliği etkin durumunda olan) reklamlar açık artırmada yer alır fakat pozisyon fiyatlarının tahmininde dikkate alınmaz.

Zaman hedeflemeye göre reklam gösterilmiyorsa bu reklamın anahtar sözcük gruplarına göre olan teklifler Direct arayüzünde tahmini pozisyon fiyatları hesaplanırken yine de dikkate alınır. Metin-grafik kampanyalar için zaman hedefleme tarafından otomatik olarak durdurulan, rekabet eden reklamların dikkate alınmasını kapatabilirsiniz.

Durdurulan reklamların dikkate alınmasının kapatılması

Metin-grafik kampanyalar için Direct'in arayüzünde pozisyon fiyatlarının tahmininde zaman hedefleme tarafından otomatik olarak durdurulan ve birbiriyle rekabet eden reklamların hesaplanmasını devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için kampanya parametreleri sayfasında gelişmiş ayarlar bloğunda rakiplerin otomatik durdurulan reklamlarını dikkate alma öğesini işaretleyin. Bu arada gösterim alanı fiyatlarının gün boyunca büyük ölçüde değişebildiğini unutmayınız. Bu fiyatların dalgalanmaları arada sırada reklamınızın istediğiniz gösterim alanlarında yayınlanmasına engel olabilir.

Gösterim pozisyonun fiyatı belirlenirken rakiplerin tekliflerini hesaba katma mekanizması Direct'te açık arttırma nasıl çalışır? bölümünde anlatılmaktadır.

Arama'da fiyat

Kampanya sayfasında Aramada fiyat alanında, anahtar sözcük grubuyla tam olarak eşleşen (stop sözcükler hesaba katılmaz) bir sorguya ilişkin arama sonuçları sayfasındaki reklama tıklandığı anda hesaptan çekilebilecek fiyat belirtilir. Arama'da fiyat sadece metin-grafik reklamları için gösterilir. Grupta birkaç reklam varsa arayüzde gruptaki tüm aktif reklamlar için ortalama fiyat gösterilir.

Bu durumda aramada etkili fiyat:

  • Garanti gösterimler için giriş fiyatından düşük olabilir. Reklam, dinamik gösterilmlerde diğer reklamverenlerin reklamlarıyla dönüşümlü olarak gösterilir.

  • İlk sıra fiyatından düşük olabilir. Reklam, garanti gösterimlerde 2. ile 4. arasındaki pozisyonlardan birinde gösterilir.

  • İlk sıra fiyatına eşit olabilir. Reklam, garanti gösterimlerde ilk pozisyonda gösterilir.

  • Süper pozisyon için giriş fiyatından düşük olabilir. Reklam ilk sırada gösterilir fakat bazı coğrafi hedefleme bölgelerinde süper pozisyonda gösterilir.

  • 2. süper pozisyon fiyatından daha düşük: Reklam üçüncü süper pozisyonda gösterilir fakat bazı coğrafi bölgelerde ikinci süper pozisyonda gösterilir.

  • 1. süper pozisyon fiyatından düşük olabilir. Reklam ikinci veya üçüncü süper pozisyonda gösterilir fakat bazı coğrafi bölgelerde ilk süper pozisyonda gösterilir.

Çıkarılan tıklama fiyatı belirtilen maksimum teklifin çerçevesinde her reklam gösteriminde dinamik olarak değişir. Rakip sayısı, teklifleri, CTR tahminleri, belirli sorguya göre gösterimlerin coğrafyası ve zamanı çıkarılan fiyatını etkiler.

Tıklama fiyatının yerine öncelik gösterilir

Teklif yönetimi için otomatik stratejiyi etkinleştirilmiş olabilirsiniz (örneğin Haftalık bütçe). Bu stratejinin görevi belirtilen ayarlar ve kısıtlamaların bazında reklam kampanyasını otomatik olarak sürdürmektir. Her anahtar sözcük grubunun teklif miktarını yönetemezsiniz fakat öncelikleri ve reklam kampanyanın tüm anahtar sözcük grupları için maksimum tıklama fiyatı gibi genel kısıtlamaları belirtebilirsiniz.

Makaleyi değerlendirin
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!