Direct
Bilgi

Tıklama fiyatının yönetimi hakkında sorular

Tıklama fiyatının hesaplanması

Direct'teki tıklama fiyatları sabit değildir; fiyatlar, reklamverenler arasında yapılan açık arttırmaya bağlıdır. Tıklama fiyatı, reklamlarınızın açık artırmada yer alacağı tekliftir. Otomatik stratejiler için tıklama fiyatı belirtilen ayarlara göre otomatik olarak belirlenir; manuel yönetim stratejisi için tıklama fiyatlarını kampanya sayfasında Maksimum tıklama fiyatı alanında kendiniz belirleyebilirsiniz. Aramadaki gösterimler için teklifleri belirlerken arayüzde belirtilen fiyatları baz alabilirsiniz.

Belirli pozisyon için tıklama fiyatı, reklamınızın bu pozisyonda yayınlanması için gerekli tahmini tekliftir. Tahmin, mevcut durumuna göre hesaplanır ve teklif düzenlemeleri ve gelişmiş coğrafi hedefleme özelliği etkin durumunda olan farklı bölgelere ait rekabet eden reklamlar gibi bazı faktörleri dikkate almaz. Bu nedenle teklifiniz yeterli olsa bile bazı durumlarda reklam istenilen pozisyonda gösterilmeyebilir.

Garanti gösterim ve süper pozisyon bloklarına giriş fiyatının hesaplanma kuralları

Her pozisyonun fiyatı, mevcut anahtar sözcük grubuna göre diğer reklamverenlerle rekabete bağlıdır. Bu nedenle farklı sözcük grupları için pozisyon fiyatları da farklı olur ve zamanla değişebilir.

 • Metin-grafik reklamlar için pozisyon fiyatları ve çıkarılan fiyatlar anahtar sözcük grubu ile eşleşen arama sorgularına göre hesaplanır. Örneğin kömür satın al sözcük grubu için en üst pozisyon fiyatını belirlediyseniz şömine kömürü satın al sorgusu yapıldığında reklam garantili gösterim bloğuna girmeyebilir.

 • Mobil uygulama reklamları için pozisyon fiyatları ve çıkarılan fiyatlar anahtar sözcük grubunu içeren tüm arama sorgularına göre hesaplanır. Örneğin kibrit satın al sözcük grubuna göre fiyat hesaplanırken kibrit satın al, mangal kibriti satın al, avcı kibriti satın al gibi arama sorgularının arasındaki rekabet hesaba katılır.

Sözcük grubunuzda negatif anahtar sözcükler varsa fakat kullanıcının sorgusunda yoksa seçilen pozisyonda gösterim garanti edilemez. Örneğin web sitesi için tasarım kursları sözcük grubunun teklifi süper pozisyona girmek için yeterli olsa bile kullanıcının web sitesi tasarım kursları sorgusuna göre reklamınız garantili gösterim bloğuna girebilir.

Bunun yanı sıra gösterim pozisyonunun fiyatını aşağıdaki faktörler etkiler:

 • Mevcut anahtar sözcük grubuna göre reklam göstergeleri: kalite göstergesi ve belirli gösterimde tıklanabilirlik (CTR) tahmini

 • reklamınızla aynı sözcük gruplarına ve aynı gösterim bölgelerine sahip rekabet eden reklamların göstergeleri: teklifleri, kalite göstergeleri ve aynı gösterimde olan CTR tahminleri.

CTR tahmini hesaplandığında mevcut anahtar sözcük grubuna göre oluşturulmuş gruptaki tüm reklamların son 28 gün içindeki gösterimleri ve tıklamaları hesaba katılır.

CTR tahmini garantili gösterim bloğundaki ve süper pozisyon bloğundaki gösterimler için ayrı ayrı hesaplanır. Böylelikle garantili gösterim bloğunda pozisyon fiyatları hesaplanırken garantili gösterim bloğu için CTR tahmini hesaba katıldığı gibi, süper pozisyon bloğundaki gösterimlerde pozisyon fiyatlarının hesaplanmasında süper pozisyon bloğundaki CTR tahmini dikkate alınır. Direct arayüzünde genelleştirilmiş CTR tahmini gösterilir.

Kalite katsayısı, reklamın sorguyla ilgililiğini, sözcük grubuna ve reklama göre istatistik verilerini, reklamın bağlantının yönlendirdiği site sayfasıyla ilgililiğini ve daha birçok faktörü hesaba katar.

Pozisyon fiyatları ve çıkarılan fiyatlar grubun tüm aktif reklamlar için hesaplanır. Grupta hiç aktif reklam yoksa fiyatlar gruptaki tüm reklamlar için hesaplanır.

Dikkat! 

Süper pozisyon ve garantili gösterim blokları rakip reklamlara bağlı olmayan özel giriş sınırına sahip. Hiçbir reklamın buraya girememesi olasıdır.

Direct'te reklam gösterim koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi Gösterim kuralları sayfasında bulabilirsiniz.

Kampanya başladıktan sonra garantili gösterim ve süper pozisyon bloklarına giriş fiyatı artmaya başladı

Bu, reklamınızın düşük CTR'ye sahip olduğunu gösterir. Giriş fiyatını düşürmek için reklam metnini iyileştirebilirsiniz ve gösterim koşullarını netleştirebilirsiniz. Reklam kampanyasının etkililiği nasıl arttırılabilir? bölümünde tam olarak neler yapabileceğinizle ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

Coğrafi ve zaman hedeflemenin etkisi

Arama sonuçlarında pozisyon fiyatlarının tahmini oluşturulurken sadece reklamınız veya kampanyanız için belirlenen gösterim bölgeleriyle aynı olan reklamlar yer almaktadır. Farklı bölgelere ait gösterim için uygun olan (gelişmiş coğrafi hedefleme özelliği etkin durumunda olan) reklamlar açık artırmada yer alır fakat pozisyon fiyatlarının tahmininde dikkate alınmaz.

Zaman hedeflemeye göre reklam gösterilmiyorsa bu reklamın anahtar sözcük gruplarına göre olan teklifler Direct arayüzünde tahmini pozisyon fiyatları hesaplanırken yine de dikkate alınır. Metin-grafik kampanyalar için zaman hedefleme tarafından otomatik olarak durdurulan, rekabet eden reklamların dikkate alınmasını kapatabilirsiniz.

Durdurulan reklamların dikkate alınmasının kapatılması

Metin-grafik kampanyalar için Direct'in arayüzünde pozisyon fiyatlarının tahmininde zaman hedefleme tarafından otomatik olarak durdurulan ve birbiriyle rekabet eden reklamların hesaplanmasını devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için kampanya parametreleri sayfasında özel ayarlar bloğunda Teklif verilirken rakiplerin otomatik durdurulan reklamlarını dikkate alma özelliğini etkinleştirin. Bu arada gösterim alanı fiyatlarının gün boyunca büyük ölçüde değişebildiğini unutmayınız. Bu fiyatların dalgalanmaları arada sırada reklamınızın istediğiniz gösterim alanlarında yayınlanmasına engel olabilir.

Gösterim pozisyonun fiyatı belirlenirken rakiplerin tekliflerini hesaba katma mekanizması Direct'te açık arttırma nasıl çalışır? bölümünde anlatılmaktadır.

Arama'da fiyat

Kampanya sayfasında Aramada fiyat alanında, anahtar sözcük grubuyla tam olarak eşleşen (stop sözcükler hesaba katılmaz) bir sorguya ilişkin arama sonuçları sayfasındaki reklama tıklandığı anda hesaptan çekilebilecek fiyat belirtilir. Arama'da fiyat sadece metin-grafik reklamları için gösterilir. Grupta birkaç reklam varsa arayüzde gruptaki tüm aktif reklamlar için ortalama fiyat gösterilir.

Bu durumda aramada etkili fiyat:

 • Garanti gösterimler için giriş fiyatından düşük olabilir. Reklam, dinamik gösterilmlerde diğer reklamverenlerin reklamlarıyla dönüşümlü olarak gösterilir.

 • İlk sıra fiyatından düşük olabilir. Reklam, garanti gösterimlerde 2. ile 4. arasındaki pozisyonlardan birinde gösterilir.

 • İlk sıra fiyatına eşit olabilir. Reklam, garanti gösterimlerde ilk pozisyonda gösterilir.

 • Süper pozisyon için giriş fiyatından düşük olabilir. Reklam ilk sırada gösterilir fakat bazı coğrafi hedefleme bölgelerinde süper pozisyonda gösterilir.

 • 2. süper pozisyon fiyatından daha düşük: Reklam üçüncü süper pozisyonda gösterilir fakat bazı coğrafi bölgelerde ikinci süper pozisyonda gösterilir.

 • 1. süper pozisyon fiyatından düşük olabilir. Reklam ikinci veya üçüncü süper pozisyonda gösterilir fakat bazı coğrafi bölgelerde ilk süper pozisyonda gösterilir.

Çıkarılan tıklama fiyatı belirtilen maksimum teklifin çerçevesinde her reklam gösteriminde dinamik olarak değişir. Rakip sayısı, teklifleri, CTR tahminleri, belirli sorguya göre gösterimlerin coğrafyası ve zamanı çıkarılan fiyatını etkiler.

Tıklama fiyatının yerine öncelik gösterilir

Teklif yönetimi için otomatik stratejiyi etkinleştirilmiş olabilirsiniz (örneğin Haftalık bütçe). Bu stratejinin görevi belirtilen ayarlar ve kısıtlamaların bazında reklam kampanyasını otomatik olarak sürdürmektir. Her anahtar sözcük grubunun teklif miktarını yönetemezsiniz fakat öncelikleri ve reklam kampanyanın tüm anahtar sözcük grupları için maksimum tıklama fiyatı gibi genel kısıtlamaları belirtebilirsiniz.

Varsayılan teklif miktarı

Direct'te en düşük tıklama fiyatı 0.01 TL'dir.

Reklam oluştururken en düşük tıklama fiyatının üstünde bir teklif verildi

Varsayılan olarak önerilen teklifi değiştirebilirsiniz ve 0.01 TL'yle başlayarak ödemeye hazır olduğunuz fiyatı belirleyebilirsiniz.

Garanti gösterim bloğuna giriş fiyatı rakip olmamasına rağmen çok yüksek

Teklif, seçtiğiniz tüm gösterim bölgelerine göre rakipleri hesaba katar. Bu bölgede rakip göremiyorsanız seçtiğiniz diğer bölgelerde rakipler olabilir. Fiyatlar, belirttiğiniz coğrafi hedeflemeye göre reklamınıza tüm bölgelerde belirtilen pozisyonu sağlamak için arayüzde seçilir.

Fiyat beklentilerimi karşılamadı

Garanti gösterim bloğuna giriş fiyatı 1. sıra fiyatıyla aynı

Bu durum aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana gelmiş olabilir:

 • Seçilen anahtar sözcük grubuna göre sadece sizin reklamınız mevcut. Bu durumda ilk sıraya ve garantili gösterim bloğuna giriş fiyatı minimum tıklama başına maliyet değeriyle aynı olabilir. Süper pozisyona giriş fiyatı daha yüksek olabilir.

 • Seçtiğiniz anahtar sözcük grubuna göre garantili gösterim bloğunda gösterilmek üzere seçilen reklamların tüm reklamverenleri bloğun son pozisyonlarında gösterim stratejisini tercih etti.

Sorguya göre rekabetin görünmemesine rağmen süper pozisyona giriş fiyatı çok yüksek

Süper pozisyon için giriş fiyatı, anahtar sözcük grubunuz ve reklamınızın CTR tahminine bağlı olmakla birlikte rakip bulunup bulunmamasına bakılmaksızın bu pozisyonda yer almak için gerekli bir giriş eşik fiyatı da vardır. Reklamınızın CTR tahmini ne kadar yüksek olursa süper pozisyon için giriş eşiği de o oranda düşer.

2. ve 3. pozisyonların boş olmasına rağmen süper pozisyonunun sadece 1. sırası geçerlidir

Süper pozisyonda rakiplere bağlı olmayan giriş sınırı mevcut. Reklamlardaki teklifler giriş fiyatının altındaysa bu reklamlar süper pozisyona giremez. Teklifler giriş fiyatının üstündeyse gösterim için şu göstergelerin kombinasyonuna sahip reklamlar seçilir:

 • teklif;

 • Belirli bir gösterimde CTR tahmini

 • kalite göstergesi.

Giriş sınırı, CTR tahmini ve reklamınızın kalite katsayısının kombinasyonunun, süper pozisyonun 1. sırada olan reklamın gösterge kombinasyonunun üzerinde olması da olasıdır. Bu durumda teklifiniz giriş sınırını aştığı anda reklamınız süper pozisyonun 1. sırasında gösterilir.

Kampanya çalıştırıldıktan sonra “eski” maliyetlerin tıklanmaları

Durdurduğunuz kampanyanızda tıklama maliyetini düzenledikten sonra bunu yeniden başlatmanız halinde “eski” maliyetlerin tıklanmaları bir süre boyunca ortaya çıkabilir. Bu durumda yeni maliyetlerin geçerlilik kazanması için 30 dk.'ya yakın bir süre tanımanız gerektiğini unutmayın. Bu süre boyunca kampanya durdurulmadan önce geçerli olan eski maliyetler hala geçerlidir.

Arama'da en düşük fiyat

Aramadaki en düşük fiyat, Yandex'in arama sonuçları sayfasıyla diğer Yandex arama servislerindeki arama sonuçları sayfalarında reklam gösterimine olanak verecek minimum tekliftir.

Kampanya etkinliğinin iç değerlendirilmesini yapabilmek için sitemde, aramadaki tıklama başı fiyatı etkileyen ek bir parametre uygulanır. Bu parametrenin değeri, kampanyalar devam ettiği sırada gerçek zamanlı olarak hesaplanan çok sayıda göstergelere bağlı olarak tespit edilir. Reklamı yapılmakta olan bir alan adı veya, “sanal kartvizit”te bulunması halinde, telefon numarasıyla ilgili genel istatistikler bu göstergelerin en önemli olanlarındandır.

Kampanyaların verimlilik değeri belirli bir düzeyin altında olduğu durumlarda aramada uygulanan minimum tıklama başı fiyat oranı otomatik olarak yükselir. Bundan sonra reklamın kalitesi artırıldığında fiyat 0.01 TL değerine ulaşana dek otomatik olarak azalır.

Tıklama başı fiyat oranı, aramada etkin olan en düşük fiyat oranından daha düşük olarak belirlendiğinde reklamların gösterimleri sadece “Tüm reklamlar” sayfasında yapılacaktır.

Arama sonuçları sayfalarında reklam gösterimlerini tekrar başlatmak için önce ilgili tıklama başı fiyatı artırmak sonra da reklam kampanyalarının etkililiğini yükseltmek için gerekli adımları tamamlamak gerekir. Bununla birlikte aramada etkin olan en düşük fiyat düşmeye başlayıp 0.01 TL düzeyine kadar tekrar düşebilir.

Reklam kampanyası etkililiğini arttırma yöntemleri için burayı ziyaret edin.

Dikkat! 

Aramada etkin olan en düşük fiyat arttığında teklifiniz artışa müsaade ediyorsa tıklanma fiyatı gerekli düzeye kadar arttırılacaktır.

Makaleyi değerlendirin
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!