Haftalık tıklama paketi

Bu strateji çerçevesinde minimum fiyat karşılığında belli bir tıklama sayısı elde etmek mümkündür. Bu strateji, tıklamalar için mümkün olduğu kadar az ödeyip istenilen sonuçlara ulaşmak isteyen reklam verenler için uygundur.

Strateji çalıştırıldığında reklam veren, hafta içinde elde etmek istediği tıkama sayısını (100 veya daha fazla olmak üzere) belirtir. Bundan sonra sistem belirtilen süre içinde mümkün olduğu kadar düşük fiyat karşılığında gereken tıklama sayısını biriktirmeye çalışır. Bunun olması halinde gösterimler tüm hafta için uzatılır.

Reklam veren gerektiğinde gereksiz masrafları azaltmak için ortalama veya maksimum tıklama başı fiyata sınırlamalar uygulayabilir.

Hafta sonunda tıklama sayısı belirtilen değerin üzerinde olmaz. Reklam veren en yüksek teklifi veya ortalama tıklama fiyatını belirttiyse belirtilen değerler aşılmaz.

Kampanyada kullanılan anahtar sözcük grupları için ayrıca düşük, orta veya yüksek olmak üzere öncelik dereceleri de belirtilebilir. Reklam veren, beklentileri en yüksek olan anahtar sözcük gruplarına öncelik verme olanağına sahiptir. Bu öncelikli sözcük grupları, strateji boyunca mümkün olduğunca daha çok trafik alır, bütçenin yetersiz olduğu durumlarda ise en son devre dışı bırakılır.

Bu strateji, haftalık tıklama sayısı 100'den fazla olan kampanyalar için uygundur. Kampanyada, nadir yapılan sorgularla ilgili anahtar sözcük grupları kullanılıyorsa ve haftalık tıklama sayısı 100'ün altındaysa tıklama başına ortalama fiyatın, bir haftalık süre içinde en fazla 2 katı olmak kaydıyla reklam verenin belirttiği maksimum değerin üzerine çıkmasına izin verilir.