Haftalık tıklama paketi

Bu strateji çerçevesinde minimum fiyat karşılığında belli bir tıklama sayısı elde etmek mümkündür. Bu strateji, tıklamalar için mümkün olduğu kadar az ödeyip istenen sonuçlara ulaşmak isteyen reklamverenler için uygundur.

Strateji çalıştırıldığında Reklamveren, hafta içinde elde etmek istediği tıkama sayısını (100 veya daha fazla olmak üzere) belirtir. Bundan sonra sistem belirtilen süre içinde mümkün olduğu kadar düşük fiyat karşılığında gereken tıklama sayısını biriktirmeye çalışır. Bunun olması halinde gösterimler tüm hafta için uzatılır.

Reklamveren gerektiğinde gereksiz masrafları azaltmak için ortalama veya maksimum tıklama başına fiyata sınırlamalar uygulayabilir.

Hafta sonunda tıklama sayısı belirtilen değerin üzerinde olmaz. Reklamveren en yüksek teklifi veya ortalama tıklama fiyatını belirttiyse belirtilen değerler aşılmaz.

Kampanyada kullanılan anahtar sözcük grupları için ayrıca düşük, orta veya yüksek olmak üzere öncelik dereceleri de belirtilebilir. Reklamveren, beklentileri en yüksek olan anahtar sözcük gruplarına öncelik verme olanağına sahiptir. Bu öncelikli sözcük grupları, strateji yürürlükte olduğu sürece mümkün olduğunca daha avantajlı sıralara ilerletilir. Bütçenin yetersiz olduğu durumlarda ise en son devre dışı bırakılır.

Bu strateji, haftalık tıklama sayısı 100'den fazla olan kampanyalar için uygundur. Kampanyada, nadir yapılan sorgularla ilgili anahtar sözcük grupları kullanılıyorsa ve haftalık tıklama sayısı 100'ün altındaysa ortalama tıklama başına fiyatın bir hafta içinde en fazla 2 katı olmak kaydıyla reklamverenin belirttiği maksimum değerin üzerine çıkmasına izin verilir.