Tıklama sayısı optimizasyonu

Bu strateji çerçevesinde bir hafta içinde tıklama sayısı maksimize edilerek bu tıklamanın ortalama bedeli reklam verenin belirteceği bir fiyatın üzerine çıkmaz. Bu strateji, reklam verenin bir kullanıcı ziyareti için ödemeye hazır olduğu maksimum bedeli bildiği durumlar için uygundur. Bu strateji, haftalık tıklama sayısı 100'den fazla olan kampanyalar için uygundur.

Ortalama CPC, haftalık bütçenin haftalık tıklama sayısına olan orandır. Başka bir deyişle akıllı banner'daki reklama tıklayan ziyaretçinin yaptığı geçiş başına belirlenen fiyattır.

Çalışma esasları

Kampanya çalıştırıldıktan sonra sistem maksimum sayıda kullanıcı çekmek için otomatik olarak filtrelere göre teklifleri belirler. Bununla birlikte reklam veren tüm kampanya için veya her filtreye göre ortalama CPC değerini belirtebilir.

Tüm kampanya için

Tüm kampanya için ortalama CPC belirlenir. Kampanya için haftalık ortalama tıklama fiyatı belirtilen değeri geçmez. Bunun yanı sıra bazı filtrelere göre fiyatlar belirtilen ortalama fiyatının üzerine çıkabildiği gibi bazı filtrelere göre ise daha düşük olabilir.

Her filtre için CPC ayrı olarak ayarlarda belirtilebilir. Örneğin, daha pahallı ürünleri kapsayan filtreler için yüksek CPC belirlenebilir. Sistem, aynı zamanda hem filtre için ortalama fiyatını hem de tüm kampanya için ortak değerini tutturmaya çalışır.

Her filtreye göre

Tüm filtreler için varsayılan olarak tek ortalama CPC değeri belirtebilirsiniz. Her filtre için haftalık ortalama tıklama fiyatı belirtilen fiyatının üzerine çıkmaz. Bununla birlikte filtreye göre fiyat hafta boyunca değişebilir, belirtilen fiyatın üzerinde veya altında olabilir.

Her filtre için ortalama CPC değeri ayarlarda belirlenebilir. Bu durumda filtreye göre belirlenen fiyata öncelik verilir; strateji ayarlarında belirttiğiniz varsayılan CPC değeri ise dikkate alınmaz.

Strateji ayarları

СРС

Kampanyanın çalışmasını ayrıntılı bir şekilde analiz etmenizi ve ortalama tıklama fiyatı için mantıklı bir değer belirtmenizi öneririz. Ulaşılması mümkün olmayan değer sistemin etkili filtrelere göre teklifleri yükseltmesine izin vermez ve tıklama sayısı düşer.

Bir gün boyunca ortalama dönüşüm fiyatı her iki yönde dalgalanabilir.

Ortalama tıklama fiyatının minimum değeri 0,1 TL'dir.

Haftalık bütçe

Gerektiğinde haftalık bütçeyi sınırlayabilirsiniz. Haftalık bütçenin minimum tutarı 17 TL'dir.

En yüksek tıklama fiyatı
Gerektiğinde en yüksek tıklama fiyatını sınırlayabilirsiniz.