Aramalarda banner tıklamaları sayısının optimizasyonu.

Bu strateji çerçevesinde bir hafta içinde tıklama sayısı maksimize edilerek bu tıklamanın ortalama bedeli belirttiğiniz fiyatın üzerine çıkmaz. Bu strateji, ziyaretçi başına kaç para ödeyeceklerine karar vermiş reklam verenler için uygundur.

Bu strateji, haftalık tıklama sayısı 100'den fazla olan kampanyalar için uygundur. Kampanyada, nadir yapılan sorgularla ilgili anahtar sözcük grupları kullanılıyorsa ve haftalık tıklama sayısı 100'ün altındaysa ortalama tıklama başı fiyatın bir haftalık süre içinde en fazla 2 katı olmak kaydıyla belirttiğiniz maksimum değerin üzerine çıkmasına izin verilir.

Ortalama CPC, haftalık bütçenin haftalık tıklama sayısına oranıdır. Başka bir deyişle, reklama tıklayan ziyaretçinin yaptığı geçiş başına belirlenen ortalama fiyattır.

Çalışma esasları

Kampanya çalıştırıldıktan sonra sistem maksimum sayıda kullanıcı çekmek için otomatik olarak reklamlara göre teklifleri belirler. Kampanya için belirttiğiniz ortalama CPC fiyatı dikkate alınır ve o kampanya için haftalık ortalama tıklama fiyatı belirtilen değeri geçmez. Bununla birlikte fiyat hafta boyunca değişebilir, belirtilen fiyatın üzerinde veya altında olabilir.

Strateji ayarları

СРС

Kampanyanın çalışmasını analiz edip tıklama için uygun ortalama fiyat değerini belirtin. Ulaşılması mümkün olmayan değer sistemin etkili filtrelere göre teklifleri yükseltmesine izin vermez ve tıklama sayısı düşer.

Bir gün boyunca ortalama dönüşüm fiyatının her iki yönde dalgalanması mümkündür.

Ortalama tıklama fiyatının minimum değeri 0,1 TL'dir.

Haftalık bütçe

Gerektiğinde haftalık bütçeyi sınırlayabilirsiniz. Haftalık bütçenin minimum tutarı 17 TL'dir.

En yüksek tıklama fiyatı
Gerektiğinde en yüksek tıklama fiyatını sınırlayabilirsiniz.