Ortalama yatırım kârlılığı

“Ortalama yatırım kârlılığı” Yandex.Metrica'da belirlenen hedefe göre en yüksek dönüşümü almaya ve bu hedefe göre haftalık ortalama yatırım kârlılığını istenilen değere yakınlaştırmaya olanak sağlar.

Bu strateji, reklam gösterim fiyatlarını belirleyen, en uygun kâr ve Yandex.Direct için harcamanın oranını bilen reklam verenler için uygun olur.

Strateji, haftalık tıklama sayısı 200'ün üzerinde olan ve haftalık hedef ziyaret sayısı 10'un üzerinde olan her kampanya için etkilidir.

Reklam yatırım kârlılığı nasıl hesaplanır

Yatırım kârlılığı (ROI): Yandex.Direct'e yapılan finansal yatırımların etkililiğini özetleyen ve kârlılığının seviyesini değerlendirmeye olanak veren katsayısıdır. Reklamı yapılan ürünün satışından elde edilen kâr ve reklamı için yapılan harcamanın oranı olan bu katsayı aşağıdaki formül ile hesaplanır:

İşletmenizin başarısını ölçebilen herhangi bir sayı iş göstergesi olabilir. Örneğin ürün fiyatı veya net satış kârı olabilir.

Yandex.Direct'in iş göstergesini hesaplamalarda kullanabilmesi için göstergenin değerini ve döviz türünü Yandex.Metrica sayacının yardımıyla aktarılması gereklidir. Döviz bilgisi parasal olmayan göstergeler için bile gereklidir: bu durumda Yandex.Direct'teki hesaplama dövizinizi aktarın.

Direct'te yüksek yatırım kârlılığının değeri, reklamın etkili bir şekilde çalıştığı ve belirlenen hedeflere ulaştığında reklam verene yüksek kâr getirdiği anlamına gelir.

Bağlanma koşulları

Metrica sayacı kampanyaya bağlı
 1. Reklamı yapılan sitede sayaç kodu yerleştirildi. Sitenin tüm sayfalarına sayaç kodu yerleştirmenizi öneririz.

 2. Sayaçta hedeflerin ayarlanmış olmaları gerekmektedir. Strateji için sadece standart (birleşmemiş) hedefler uygundur.

 3. Sayaç numarası kampanya parametrelerinde belirtildi veya Metrica için bağlantıların işaretlenmesi özelliği etkinleştirildi. Daha fazla bilgi...
Metrica'da hedef belirleyicisinin değerinin transferi ayarlandı
 1. E-ticaret bağlıdır veya hedef değerinin transferi ayarlıdır.

 2. E-ticaretin “Satın alma” hedefi için hedef belirleyicisi Metrica tarafından otomatik olarak sağlanır. Diğer hedefler için goal_id alanında kullanıcı tarafından erişilen hedefin transferi ayarlanmalıdır.
  Goal_id kullanım örneği
  dataLayer.push({  "ecommerce": {    "purchase": {      "actionField": {        "id" : "TRX987",        "goal_id": "123456"      },      "products": [        {          "id": "25341",          "name": "Yandex erkek kazak",          "price": 1345.26,          "brand": "Yandex / Яndex",          "category": "Giyim/Erkek giyim/Kazaklar",          "variant": "Turuncu"        },        {          "id": "25314",          "name": "Yandex kazak kadın",          "price": 1543.62,          "brand": "Yandex / Яndex",          "category": "Giyim/Kadın giyim/Kazaklar",          "variant": "Beyaz",          "quantity": 3        }      ]    }  }});
Kampanyada yeterli istatistik toplandı
 1. Reklam kampanyasında, başlangıcından itibaren en az bir hedef ziyaretin olması gerekmektedir: reklama tıklayan ziyaretçi, seçilen hedefi gerçekleştirmelidir (veya hedeflerden bir tanesini).
 2. Kampanyada son 28 günlük hedef ziyaretlerin ve tıklamaların eşik sayısı aşılmalıdır:
  28 günlük hedef ziyaretler + 0,01 × 28 günlük tıklamalar ≥ 40

  Kampanya 28 günden kısa bir süredir aktifse hesaplama için hedef ziyaretler ve tahmini tıklama sayısı kullanılır.

  Stratejinin “Farklı alan türleri için bağımsız yönetim” seçeneği çerçevesinde seçilmesi durumunda sadece ağlardan gelen hedef ziyaretler ve tıklamalar hesaplanır.

Strateji ayarları

Yatırım kârlılığı

Sayı olarak istenilen haftalık ortalama yatırım kârlılığı.

Bir hafta içinde ortalama yatırım kârlılığının katsayısının her iki tarafa yönelik dalgalanmaları mümkündir.

Hedef

Bir veya birkaç birleştirilmemiş hedefe göre ziyaret seçilebilir.

Metrica'da eklenen hedef, stratejinin parametrelerinde hemen gözükmeyebilir; fiyat listesinin güncellenmesi günde bir defa yapılır.

Reklama geri döndür

Sistemde reklam verenin hesapladığından daha iyi kârlılığa ulaşılabiliyorsa tasarruf edilen miktar, ek tıklamaları almak için reklama geri döndürülebilir. Bu nedenle, tasarruf edilen bütçenin yüzdesinden ne kadarlık bir kısmı harcanabilir sisteme bildirilmelidir.

Haftalık bütçe

Gerektiğinde haftalık bütçeyi sınırlayabilirsiniz. Haftalık bütçenin minimum tutarı 17 TL'dir.

En yüksek tıklama fiyatı

Gerektiğinde en yüksek tıklama fiyatını sınırlayabilirsiniz. En yüksek tıklama fiyatı belirtilmediyse varsayılan olarak haftalık bütçeyi en fazla %10 veya 450 Ruble aşabilir (diğer döviz türleri için belirtilen miktar mevcut Ruble kuruna göre hesaplanır).

Maksimum tıklama fiyatını sınırlamanızı önermiyoruz. Harcamaları kendiniz kontrol etmek istiyorsanız haftalık bütçe belirlemenizi öneririz.

Ürün veya hizmet ücreti

Kâra göre ROI optimize etmek istiyorsanız fakat kendi ürünleriniz için ayrı ayrı olarak yaptığınız harcamayı bilmiyorsanız ortak kâra göre fiyat belirleyen yüzde belirleyebilirsiniz. Tüm gerekli hesaplamalar sistem tarafından yapılır ve yatırım kârlılığı özellikle kâra göre optimize edilir.

Metrica'ya gerçek kârınızı aktarmak istemiyorsanız parametre kullanılabilir. Bu durumda düzeltme katsayısıyla düzeltilen verileri aktarabilirsiniz, strateji ayarlarında ise ücret olarak şu formülle hesaplanan değeri belirtebilirsiniz: 100/düzeltme katsayısı.