Tıklama başına ortalama fiyat

Bu strateji çerçevesinde bir hafta içinde tıklama sayısı maksimize edilerek bu tıklamanın ortalama bedeli reklam verenin belirteceği bir fiyatın üzerine çıkmaz. Bu strateji, reklam verenin bir kullanıcı ziyareti için ödemeye hazır olduğu maksimum bedeli bildiği durumlar için uygundur.

Ortalama tıklama başı fiyat, bir haftalık toplam tıklamalar bedeliyle aynı sürede yapılan tıklamalar sayısının oranına eşittir; yani reklam üzerinden yapılan bir kullanıcı ziyaretinin bir haftalık ortalama bedelidir. Tıklama başı ortalama fiyat, reklam veren tarafından kampanya parametre ayarları sayfasında belirtilir. En düşük ortalama tıklama başına maliyet 0,01 TL'dir. Tıklama başına fiyatın ortalama değerinin doğru belirlenmesi için Bütçe tahmini olanaklarını kullanmanız önerilir.

Bu strateji, haftalık tıklama sayısı 100'den fazla olan kampanyalar için uygundur. Kampanyada, nadir yapılan sorgularla ilgili anahtar sözcük grupları kullanılıyorsa ve haftalık tıklama sayısı 100'ün altındaysa ortalama tıklama başı fiyatın bir haftalık süre içinde en fazla 2 katı olmak kaydıyla reklam verenin belirttiği maksimum değerin üzerine çıkmasına izin verilir.

Kampanya çalıştırıldıktan sonra ilgili anahtar sözcük gruplarının fiyat değerleri bir hafta boyunca sistem tarafından sitedeki kullanıcı ziyareti sayısını maksimize edecek şekilde otomatik olarak belirlenir. Bazı anahtar sözcük gruplarına göre teklifler ortalama fiyatının üstünde, diğerlerine göre ise altında olur. Bir gün boyunca ortalama dönüşüm fiyatının her iki tarafa yönelik şekilde dalgalanması mümkündür. Ortalama tıklama başına fiyat haftanın sonunda reklam verenin belirttiği fiyatı geçmez.

Reklam veren, beklentileri en yüksek olan anahtar sözcük gruplarına öncelik verme olanağına sahiptir. Bu öncelikli sözcük grupları, strateji boyunca mümkün olduğunca daha çok trafik alır, bütçenin yetersiz olduğu durumlarda ise en son devre dışı bırakılır.

Reklam veren ayrıca gerektiğinde haftalık bütçeye istediği gibi sınırlamalar da uygulayabilir. Minimum bütçe miktarı 17 TL'dir.