Adım 2/3. Anahtar sözcük gruplarını seçin

Direct aracılığıyla yayınlanan reklamlarınız belirttiğiniz anahtar sözcük gruplarını tam olarak içeren tüm sorgulara cevaben gösterilir. Örneğin belirttiğiniz anahtar sözcük grubu konut iç tasarımı ise reklamlarınızın gösterileceği sorgu örnekleri şöyle: konut iç tasarımı, konut iç tasarım örnekleri, konut iç tasarımı dergileri, konut iç tasarımı dersleri vb... Öte yandan, belirttiğiniz şartlara göre sadece tasarım veya iç tasarım şeklinde yapılan sorgular üzerine reklamlarınızın gösterimi yapılmaz.

Uyarı.
  1. Anahtar sözcük grupları virgülle ayrılarak sıralanır.

  2. Anahtar sözcük gruplarının reklam konusuna uygun olması gerekmektedir.

  3. Anahtar sözcük grubunda harflerin büyüklüğü ve sözcüklerin sırası önemli değildir.

  4. Stop sözcükler sadece önlerinde “+” operatörü varsa hesaba katılır (örneğin ürünler +araba için).

  5. Anahtar sözcük gruplarında sadece harfler, rakamlar ve eksi (-) işareti kullanılabilir. Ek operatörlerin kullanması mümkündür.

  6. Anahtar sözcük grubunun uzunluğu 4096 karakteri geçmemelidir (negatif anahtar sözcükleri, boşluklar ve Direct operatörleri dahil). Bir grup en fazla 200 sözcük grubu içerebilir. Tek bir anahtar sözcük grubu için sözcük sayısı en fazla 7'dir.

  7. Anahtar sözcük grupları kesişiyorsa (bir sözcük grubu diğerini barındırıyorsa), bunlara otomatik olarak negatif anahtar sözcükler eklenir. Bu durumda gösterim için reklam seçilirken sözcük grupları birbiriyle rekabet etmez. Otomatik olarak eklenen negatif anahtar sözcüklerini manuel olarak silebilirsiniz.
  8. Reklam kampanyasını yönetirken rahat kullanım için anahtar sözcük gruplarınızı konuya göre ayırabilir ve bunlar için ayrı reklam grupları oluşturabilirsiniz.