Tür ve konular

Sayfalarda reklamları ve uygun düşen kategorilerin videolarını yayınlayın. Kampanya için hedef kitle, belirtilen tür ve konulardaki Reklam Ağı sitelerinde seçilir. Potansiyel müşterilerinizin hangi içeriği görüntülediklerini ve hangi konularla ilgilendiklerini anlıyorsanız, ürününüze konu olarak yakın olsn kaynaklarda reklamlarınızı gösterin. Örneğin, piyasaya yeni çıkan bir sosun reklamını, yemekle ilgili videonun içinde yayınlayın veya kış sporları veya kış sporlarını içeren tatil ile ilgili bir siteyi görüntüleyen kullanıcılara kayak ekipmanı önerin.

Tür ve konulara göre gösterimler yapılan bir kampanya için Brand Lift başlatılamaz.

  1. Nasıl ayarlanır?
  2. Kapsam tahmini
  3. Sonucu nasıl değerlendirebilirim?

Nasıl ayarlanır?

Video akışındaki (InStream) video reklamlarının gösterimleri, konu ve türlere göre ayarlanabilir.

Medya banner'larının gösterimleri için film türleri hariç olmak üzere istenilen konuları seçin.

Kapsam tahmini

Hedef kitle seçimi aşamasında tahmini kapsam değerini görürsünüz. Kapsam tahmini sayesinde bir haftada gruptaki reklamları görebilecek kullanıcı sayısını değerlendirebilirsiniz. Tahminde iki değer gösterilir:

Sonucu nasıl değerlendirebilirim?

İstatistikleri Rapor Sihirbazı'ndaki Tür ve konular kesitinde inceleyebilirsiniz. Reklamın yayınlandığı sayfalar ve videolar aynı anda birkaç konuyla veya türle ilgili olabilir. Bu nedenle gösterimler her konuya veya türe göre hesaplanır. Bununla birlikte rapordaki Toplam satırında her gösterim sadece bir kez hesaplanır.